DÍA DAS LETRAS GALEGAS

DÍA DAS LETRAS GALEGAS

Publicada el 26.04.2012 a las 12:39h.

O Día das Letras Galegas é un día de exaltación da lingua de Galicia a través da súa manifestación literaria. Comezou a celebrarse o 17 de maio do 1963, coincidindo co centenario da primeira edición de Cantares gallegos, de Rosalía de Castro. O 20 de marzo de 1963, tres membros da Real Academia Galega (Manuel Gómez Román, Xesús Ferro Couselo e Francisco Fernández del Riego) presentaron nesta institución a proposta de celebrar o 17 de maio para recoller o "latexo material da actividade... (continuar leyendo)

Etiquetas: 2012, amor, blanco, castelao, castro, couselo, cunqueiro, dezasete, dia, ferro, galegas, letras, lois, maio, novoneyra, paz-andrade, pereiro, rosalía, seoane, valentin

1963 - Rosalía de Castro

1

1963 - Rosalía de Castro

http://es.wikipedia.org/wiki/Rosal%C3%ADa_de_Castro

Rosalía de Castro de Murguía, de solteira, Rosalía de Castro, nada en Santiago de Compostela o 24 de febreiro de 1837 e finada en Padrón o 15 de xullo de 1885, é unha das meirandes escritoras en lingua galega así como tamén unha das principais responsábeis do Rexurdimento galego decimonónico. O... Ver mas
Rosalía de Castro de Murguía, de solteira, Rosalía de Castro, nada en Santiago de Compostela o 24 de febreiro de 1837 e finada en Padrón o 15 de xullo de 1885, é unha das meirandes escritoras en lingua galega así como tamén unha das principais responsábeis do Rexurdimento galego decimonónico. O 17 de maio, Día das Letras Galegas celébrase co gallo de ser a data de edición da súa obra Cantares gallegos.
Na actualidade, a figura de Rosalía de Castro e as súas creacións literarias continúan sendo obxecto dunha abondosa bibliografía e recibindo unha constante atención crítica, tanto no territorio español como no estranxeiro. É tal a aceptación e o interese que as obras desta escritora espertan no mundo, que nas derradeiras décadas os seus poemas foron traducidos a linguas como o francés,o alemán, o ruso e o xaponés.

Rosalía de Castro escribiu tanto en prosa coma en verso, empregando o galego e o castelán. A súa obra estivo profundamente marcada pola circunstancias que rodearon a súa vida: coma a súa orixe, os problemas económicos, a perda dos seus fillos e a súa fráxil saúde.

En 1863 foi publicado en Vigo o seu primeiro grande libro, Cantares Gallegos, publicado polo seu marido, Manuel Murguía, quen xestionou, sen o permiso da súa muller, a saída do prelo dun poemario que fixa o comezo dunha nova xeira para a poesía galega e que, sen dúbida, é a base de todo o rexurdimento literario e non literario da literatura galega. Cantares gallegos constitúe o primeiro libro escrito en galego nunha época na que a lingua galega estaba extinta coma lingua escrita. Moitos poemas do seu libro son glosas de cantigas populares, nelas Rosalía denuncia a miseria, a pobreza e a emigración masiva a que estaban obrigados os galegos, sen deixar de verte-los seus sentimentos e vivencias persoais.

O 17 de maio daquel mesmo ano, de Castro asina a dedicatoria da obra para Fernán Caballero (Cecilia Böhl de Faber y Larrea), sendo adoptada esa data co gallo do seu centenario, como Día das Letras Galegas (1963).

En 1880 a escritora publicou unha escolma de poemas á que chamaría Follas Novas. Nun comezo o poemario concibiuse como unha continuación de Cantares gallegos: O 40% dos poemas de Follas novas teñen afinidade co texto publicado en 1863, mentres que o resto das composicións presentan un diferente espírito poético motivado polo afastamento da terra, as desgrazas familiares e as doenzas físicas e morais. Estamos, xa que logo, ante unha poética que afonda nos sentimentos, na saudade e que ten frecuentemente, por horizonte, a fronteira do propio ser.

En castelán publicaría La flor (1857), A mi madre (1863) e En las orillas del Sar (1884) e a novela El caballero de las botas azules (1867) todas elas encravadas no movemento romántico.

IMPORTANCIA E SIGNIFICADO DA SÚA OBRA EN GALEGO

Coa publicación de Cantares Galegos no ano 1863 acadouse o fito culmen do Rexurdimento das letras galegas, asemade marcouse un punto de inflexión na historia da literatura galega. Cun elevado exercicio lingüístico e literario, a escritora prestixiou ao galego como lingua literaria (aínda que esta lingua xa fora empregada para a creación literaria, como sucede coa lírica galaico-portuguesa) e reivindicou o seu uso. Ademais, por medio dos temas tratados en Cantares Gallegos, Rosalía outorga á súa obra un carácter sociopolítico reflectindo as duras e pésimas condicións baixo as que se atopaba a sociedade rural galega, ao mesmo tempo que reivindicaba á lingua galega fronte ao castelán, e a Galicia fronte a España.
Pódese dicir que Rosalía pretendeu defender e redescubrir á cultura e identidade galega, as cales foran obviadas pola ideoloxía centralista estatal. A pegada de Cantares Gallegos quedou reflectida tanto na posterior produción literaria como no mesmo pobo galego, que ao verse reflectido na obra rosaliana tomou conciencia da súa propia dignidade. O éxito do libro debeuse á extraordinaria conexión que existiu entra a escritora e as xentes do seu país, chegándose ao extremo de que o pobo chegou a asumir un gran número de poemas e estrofas como versos comunitarios.

DÍA DAS LETRAS GALEGAS

O 20 de marzo de 1963, tres membros numerarios da Real Academia Galega, concretamente Francisco Fernández del Riego, Manuel Gómez Román e Xesús Ferro Couselo, enviaron unha carta ao que por aquel entón ostentaba o cargo de presidente da institución, Sebastián Martínez Risco, na que se sometía a consideración da Xunta Xeral a proposta de celebrar o centenario da publicación da obra Cantares Galegos, de Rosalía de Castro. O 28 de abril, a consecuencia da proposta elevada ao presidente, ten lugar unha Xunta ordinaria nos salóns municipais que ten como resultado a declaración de Día das Letras Galegas o 17 de maio de cada ano, quedando reflectido tal decisión na acta da sesión.
Todos sabemos que o libro rosalián editado en 1863, ten sido a primeira obra maestra con que contóu a Literatura Galega Contemporánea. A súa aparición veu a lle dar prestixio universal á nosa fala como instrumento de creación literaria. Representa, pois, un fito decisivo na historia da renacencia cultural de Galicia.
Punto primeiro da carta.
Ninguén desconoce que o libro ten unha forza simbólica estraordinaria. Sendo a amosa máis reveladora do nivel cultural dos pobos, non é de estranar o afán de esparexelo e de lle abrir camiños pra ensanchar o ámpido dos seus leitores. No caso de Galicia, ningunha data máis axeitada pra enaltecer e difundir o libro eiquí producido, que a que conmemora a pubricación da obra coa que se encetóu o prestixio contemporáneo das Letras galegas.
Punto quinto da carta.
Aos dous días de acadarse un acordo no seo da institución, o presidente da Real Academia Galega procedeu á comunicación do mesmo ao Ministerio de Información e Turismo solicitando o seu permiso para poder levar a bo termo a iniciativa. O 14 de maio, o delegado provincial do Ministerio ao que se acudiu respondeu de maneira positiva á proposta. Así, aquel ano de 1963 honrouse a figura de Rosalía por medio de diversos actos que foron promovidos pola institución académica, tendo isto como sede principal a cidade da Coruña. Porén, noutras cidades de toda Galicia tamén se promoveron distintas homenaxes e actos co obxectivo de honrar tanto á autora como á súa obra.

OBRA

En galego:

Versos de Follas novas nun monumento en Lugo.

Poesía
______
Cantares gallegos (1863)
Follas novas (1880)

Prosa
_____
Contos da miña terra (1864)

En castelán:

Poesía
______
La Flor (1857)
A mi madre (1863)
En las orillas del Sar (1884)

Prosa
_____
La hija del mar (1859)
Flavio (1861)
El cadiceño (1863)
Ruinas (1866)
Las literatas (1866)
El caballero de las botas azules (1867)
El primer loco (1881)
El domingo de Ramos (1881)
Padrón y las inundaciones (1881)


Con Follas novas Rosalía creou un universo novo e extremadamente persoal, no que o puro lirismo intimista acada a máis alta realización artística, alén das vivencias estéticas, nunha continua e angustiada pregunta sobre o sentido da existencia humana. A poesía que se recolle nesta obra revela a conflitividade dun mundo no que non existen valores eternos e verdades absolutas, e onde o ser humano atópase totalmente só. É a cosmovisión pesimista e angustiada a que transluce a crise de valores da sociedade capitalista fronte á seguridade da sociedade patriarcal, que aparece en descomposición pola acción daquela.

--------------------------------

Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 24 de febrero de 1837 — Padrón, 15 de julio de 1885) fue una poetisa y novelista que escribió tanto en lengua gallega como en lengua española. Considerada en la actualidad como un ente indispensable en el panorama literario del siglo XIX, representa junto con Eduardo Pondal y Curros Enríquez una de las figuras emblemáticas del Rexurdimento gallego, no sólo por su aportación literaria en general y por el hecho de que sus Cantares Gallegos sean entendidos como la primera gran obra de la literatura gallega contemporánea, sino por el proceso de sacralización al que fue sometida y que acabó por convertirla en encarnación y símbolo del pueblo gallego. Además, es considerada junto con Gustavo Adolfo Bécquer, como la precursora de la poesía española moderna.
Escribir en gallego en el siglo XIX, es decir, en la época en la que vivió Rosalía, no resultaba nada fácil por un gran número de razones, la gran parte de ellas ligadas al pensamiento y estructuración de la sociedad del momento. La lengua gallega había quedado reducida a un mero dialecto, tan despreciado como desprestigiado, mostrándose cada vez más distante aquella época en la que había sido el idioma vehicular de la creación de lírica galaicoportuguesa (en forma de galaicoportugués). Toda la tradición escrita había sido perdida, por lo que se hacía necesario comenzar desde cero rompiendo con el sentimiento de desprecio e indiferencia hacia la lengua gallega, pero pocos eran los que se planteaban la tarea, pues esta constituiría un motivo de desprestigio social. En un ambiente en el castellano era la lengua de la cultura al ser la lengua que la clase minoritaria dominante protegía, Rosalía de Castro rompió a cantar, concediéndole el prestigio merecido al gallego al usarlo como vehículo de su obra denominada Cantares Gallegos y afianzando el renacer cultural de la lengua.
Aunque fue una asidua cultivadora de la prosa, donde Rosalía sobresalió fue en el campo de la poesía, a través de la creación de las que pueden ser consideradas sus tres obras clave: Cantares Gallegos, Follas Novas y En las orillas del Sar. La primera de ellas representa un canto colectivo, artísticamente logrado, que sirvió de espejo dignificante a la comunidad gallega al emplearse la lengua de ésta, así como también fue útil para proseguir con la tendencia tímidamente iniciada por el pontevedrés Xoán Manuel Pintos con su obra titulada A Gaita Galega (1853). En la segunda, la escritora dio lugar a una poética de gran profundidad, que emplea el símbolo como método para expresar lo inefable y que revela la plurisignificación propia de la más elevada poesía; junto con las obras Aires da miña terra (Curros Enríquez), Saudades Gallegas (Valentín Lamas Carvajal) y Maxina ou a filla espúrea (Marcial Valladares Núñez) completa el conjunto de obras publicadas en la década de 1880 que hicieron de estos años una etapa clave en el desarrollo de la literatura gallega, si bien la obra de Rosalía siempre mantuvo una posición predominante con respecto al resto. Finalmente, en En las orillas del Sar se manifiesta un tono trágico que encaja con las duras circunstancias que rodearon los últimos años de la vida de Rosalía. Escrito en castellano, la obra ahonda en el lirismo subjetivo propio de Follas Novas al mismo tiempo que se consolidan las formas métricas que allí apuntaban. Inicialmente calificado de precursor y obviado por la crítica de su tiempo, hoy en día existen diferentes estudiosos que lo consideran como la principal creación poética de todo el siglo XIX.
En la actualidad, la figura de Rosalía de Castro y sus creaciones literarias continúan siendo objeto de una abundante bibliografía y recibiendo una constante atención crítica, tanto en el territorio español como en el extranjero. Es tal la aceptación y el interés que las obras de esta escritora despiertan en el mundo, que en las últimas décadas sus poemas han sido traducidos a idiomas como el francés, el alemán, el ruso y el japonés.

OBRA

En gallego:

Versos de "Follas novas" en un monumento en Lugo.

Poesía
______
Cantares gallegos (1863)
Follas novas (1880)

Prosa
_____
Contos da miña terra (1864)

En castellano:

Poesía
______
La Flor (1857)
A mi madre (1863)
En las orillas del Sar (1884)

Prosa
_____
La hija del mar (1859)
Flavio (1861)
El cadiceño (1863)
Ruinas (1866)
Las literatas (1866)
El caballero de las botas azules (1867)
El primer loco (1881)
El domingo de Ramos (1881)
Padrón y las inundaciones (1881)
Ha recibido 611 puntos

Vótalo:

1964 - Alfonso Daniel Rodríguez Castelao

2

1964 - Alfonso Daniel Rodríguez Castelao

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Daniel_Rodr%C3%ADgue...

Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, nado en Rianxo o 30 de xaneiro de 1886 e finado no exilio, en Bos Aires (Arxentina), o 7 de xaneiro de 1950, está considerado o Pai do nacionalismo galego. Castelao foi un intelectual comprometido coa terra e co país. Na súa persoa reuníanse as facetas... Ver mas
Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, nado en Rianxo o 30 de xaneiro de 1886 e finado no exilio, en Bos Aires (Arxentina), o 7 de xaneiro de 1950, está considerado o Pai do nacionalismo galego. Castelao foi un intelectual comprometido coa terra e co país. Na súa persoa reuníanse as facetas de narrador, ensaísta, dramaturgo, debuxante e político galego, chegando a ser a figura máis importante da cultura galega do século XX. Ademais, estudou medicina, pero confesaba: "Fíxenme médico por amor ao meu pai; non exerzo a profesión por amor á humanidade".

OBRA

Polifacético novelista, debuxante, caricaturista, pintor, teórico da arte e político, sempre reflectiu na súa obra o seu compromiso co galeguismo e coa solidariedade:
O arte en min non foi nin será máis que un xeito de expresión do meu nazonalismo. Deixese pois de faguer distingos antre o Castelao-artista e o Castelao nazonalista, eu non teño máis que unha personalidade. Eu son o que fun e o que serei; o que fun soio cos meus pensamentos alá en Compostela, o que son en comunidade de ideias con moitos, o que serei sempre.
Carta aberta a Marcelino Pedreira, La Zarpa, 1922.
O 31 de xullo de 2008, o Consello da Xunta aprobou un convenio entre a Consellería de Cultura e a Fundación Castelao para a catalogación e dixitalización de tódolos textos, obras, discursos, cartas, fotografías, debuxos e calquera material atribuído a Castelao disperso actualmente en diversos países en hemerotecas, organismos oficiais e coleccións públicas e privadas. O investimento aprobado foi de 300.000 euros e o obxectivo é crear un fondo accesible ó público na futura Cidade da Cultura.
O coordinador do proxecto, Miguel Anxo Seixas Seoane, vicepresidente da Fundación, estima un total dunhas 3.000 obras a catalogar, para o que se prevé un traballo de dous anos tanto en Galiza como en Madrid, Estados Unidos, Cuba, México ou Arxentina.

Narrativa

Iniciouse na narrativa con relatos curtos publicados na prensa da época a partir de 1919. En Cousas, Retrincos, Un ollo de vidro e Os dous de sempre establece un conxunto único na narrativa galega que culmina coa colección de ensaios Sempre en Galiza, conectando literatura, política e teoría do galeguismo. A súa visión literaria tenta desmitificar os tópicos costumistas cun humorismo sarcástico e, de cando en vez, esperpéntico.
Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete (1922)
Cousas (1926, 1929)
Os dous de sempre (1934)
Retrincos (1934)

Teatro

Só escribiu unha obra de teatro, titulada Os vellos non deben de namorarse, comedia que conta os amores tardíos de tres vellos con tres mozas novas, e que incorporaba tendencias renovadoras do teatro europeo xunto coa tradición popular galega.
Os vellos non deben de namorarse (representada en 1941, publicada en 1953)

Ensaio

A obra Sempre en Galiza é o ensaio máis importante escrito por Castelao, obra feita desde un punto de vista nacionalista. Por outra banda, As cruces de pedra na Bretaña e As cruces de pedra na Galiza tratan sobre a arte popular.
Diario (escrito en 1921, publicado en 1977)
As cruces de pedra na Bretaña (1930)
Sempre en Galiza (1944)
As cruces de pedra na Galiza (1950)

Debuxo

Os seus debuxos, complementados con textos agudos, móstranos a Galiza agraria e o caciquismo. Representados por personaxes populares, labregos e mariñeiros, e pobres xentes do campo, cegos e desamparados, as ilustracións transmiten o sufrimento que estes padecen, todo isto baixo un punto de vista crítico e realista mais cunha fina ollada humorista.
No seu álbum Nós móstranos unha colección de debuxos que datan de 1916 a 1918. Os derradeiros álbums son a expresión dos horrores da Guerra Civil.
Álbum Nós (exposición, 1920; edición impresa, 1931)
Cincoenta homes por dez reás (1925)
Cousas da vida (1925)
Galicia mártir (1937)
Atila en Galicia (1937)
Milicianos (1938)
Debuxos de negros
Cegos: os meus compañeiros

-------------------------------------------

Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao (Rianxo , A Coruña, España, 1886 – Buenos Aires, Argentina, 1950) fue un político, escritor, pintor, médico y dibujante, así como uno de los padres del nacionalismo gallego.

Estudió medicina aunque afirmaba: Fíxenme médico por amor a meu pai; non exerzo a profesión por amor á humanidade («Me hice médico por amor a mi padre; no ejerzo la profesión por amor a la humanidad»).

Polifacético novelista, dibujante, caricaturista, pintor, teórico del arte y político, su obra siempre reflejó su compromiso con el galleguismo y con el mundo. Durante el exilio franquista, en 1944 publicó Sempre en Galiza, desde entonces el gran texto del nacionalismo gallego. Sus restos mortales fueron repatriados y llevados al Panteón de Gallegos Ilustres el 28 de junio de 1984 en medio de manifestaciones nacionalistas que reprochaban a las autoridades que «los que le exiliaron ahora le rinden honores».

Sus dibujos, complementados con agudos textos, muestran la Galicia rural, el caciquismo, los pobres, los ciegos, los desamparados, el pueblo que sufre, desde una visión realista, crítica pero humorística. En el álbum Nós (1931) recogió dibujos hechos entre 1916 y 1918. En los últimos álbumes habitan los horrores de la Guerra Civil.
Se inició en la narrativa con la colección de relatos cortos Un ollo de vidro (Un ojo de vidrio) en 1922. En Cousas (Cosas), Retrincos (Pedazos) y Os dous de sempre (Los dos de siempre), establece un conjunto único en la narrativa gallega que culmina con la colección de ensayos Sempre en Galiza, conectando literatura, política y teoría del galleguismo. Su visión literaria tiende a desmitificar los tópicos costumbristas con un humorismo sarcástico y, de vez en cuando, esperpéntico. Castelao es sin duda el gallego más destacado del siglo XX. Se le dedicó el segundo Día de las Letras Gallegas, en 1964.

El 31 de julio de 2008, el Consejo de la Junta de Galicia aprobó un convenio entre la Consejería de Cultura y la Fundación Castelao para la catalogación y digitalización de todos los textos, obras, discursos, cartas, fotografías, dibujos y cualquier material atribuido a Castelao disperso en diversos países en hemerotecas, organismos oficiales y colecciones públicas y privadas. La inversión aprobada fue de 300.000 euros y el objetivo es crear un fondo accesible al público en la Ciudad de la Cultura.

OBRA:

Cego da romería (1913).
Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete (1922).
As cruces de pedra na Galiza. Ediciones Akal, 1990.
Cousas (1926, 1929).
Cincoenta homes por dez reás (1930).
As cruces de pedra na Bretaña (1930).
Nós (1931). Ediciones Akal, 1990.
Os dous de sempre (1934).
Retrincos (1934).
Galicia Mártir (1937). Ediciones Akal, 1989.
Atila en Galicia (1937). Ediciones Akal,1984.
Milicianos (1938). Ediciones Akal, 1989.
Sempre en Galiza (1944).
Os vellos non deben de namorarse (obra teatral representada en 1941, publicada en 1953).
As cruces de pedra na Galiza (1950).
Obra completa,1. Narrativa y teatro. Ediciones Akal, 1987.
Obra completa, 2. Sempre en Galiza. Ediciones Akal, 1985.
Obra completa, 3. Diarios de arte. Ediciones Akal, 1982.
Ha recibido 524 puntos

Vótalo:

1989 - Celso Emilio Ferreiro

3

1989 - Celso Emilio Ferreiro

http://gl.wikipedia.org/wiki/Celso_Emilio_Ferreiro

Celso Emilio Ferreiro Míguez, nado en Celanova o 6 de xaneiro de 1912 e falecido en Vigo o 31 de agosto de 1979, foi un escritor e político galeguista. Máximo expoñente da poesía social en lingua galega, a súa obra Longa noite de pedra é un dos libros chave para entender a literatura galega... Ver mas
Celso Emilio Ferreiro Míguez, nado en Celanova o 6 de xaneiro de 1912 e falecido en Vigo o 31 de agosto de 1979, foi un escritor e político galeguista. Máximo expoñente da poesía social en lingua galega, a súa obra Longa noite de pedra é un dos libros chave para entender a literatura galega contemporánea e unha referencia obrigada de toda unha xeración de autores e lectores.

Obra

Ollada xeral

Celso Emilio Ferreiro consagra a recuperación do realismo social na poesía galega. Esta vertente social da súa obra garda estreita relación cos poetas españois dos anos 50 (Blas de Otero, Gabriel Celaya, José Hierro), integrantes da expansión da poesía social acontecida en todo o territorio estatal por aquela altura, cos que comparte visións ideolóxicas, mecanismos de expresión e, mesmo nalgúns casos, relacións de amizade, como ocorre con Gabriel Celaya, a quen dedica un poema en Longa noite de pedra.

Seguindo a Ramiro Fonte, pódense albiscar tres vertentes na poesía do celanovés:

1. Vertente social:

É, como vimos insistindo, a principal. O propio Celso Emilio manifesta o compromiso ideolóxico da súa actividade poética deste xeito polo ano 1955.

Do mesmo xeito que os poetas en lingua castelá antes citados, Ferreiro tenta abrirlle os ollos á cidadanía das contradicións que padecen, enmarcándoa no contexto sociopolítico do momento e exercendo de poeta opositor ao réxime franquista. As referencias á guerra civil e á represión posterior, a solidariedade co proletariado e a vontade de loita son temas frecuentes nas súas composicións.

Pero hai nesta dirección social outro tipo de temática que non existe nos seus colegas peninsulares, un tema de Galiza que, sendo de xestación independente, ben pode contrapoñerse ao famoso tema de España dos poetas sociais en castelán e que, ademais, enlaza coa dirección crítica da poesía galega anterior de autores como Rosalía de Castro, Curros Enríquez ou Ramón Cabanillas. Trátase da defensa da identidade e da lingua galegas, que alcanza o seu punto culminante no poema Deitado frente ao mar publicado en Longa noite de pedra.

2. Vertente intimista:

A soedade do individuo perante o devalar da historia, en clara conexión co pesimismo existencialista, así como a nostalxia da infancia e da propia patria evocada desde Venezuela, son temas frecuentes na lírica máis íntima de Ferreiro. Moitas veces, este intimsimo aparece mesturado coa problemática social, xa que quen a sofre é o home concreto, estando moitas veces obrigados a lela en clave autobiográfica máis que histórica; é o home individual quen se ten que enfrontar á dura realidade, quen debe lamber as feridas dunha época. Ese tránsito entre o eu persoal e o nós colectivo é de especial complexidade na obra do celanovés.

Mención especial merecen os seus poemas de amor, dirixidos a un ti apelativo, cómplice e persoal. Non representa, pois, un obxecto de desexo senón como un ti no cal o poeta debruza todos os sinais da súa existencia, un ti no que confiar e perante o que ispe os seus sentimentos e emocións máis profundos. E ese ti, como non podía ser doutro xeito, está encarnado na figura da súa muller, Moraima, quen lle inspira un apartado especial en Onde o mundo se chama Celanova titulado Moraima: diario de a bordo.

3. Vertente satíritica:

Fronte ao neotrobadorismo paisaxista a súa poesía ten moito de continuación do xénero burlesco das cantigas de escarnio e maldizer. A sátira e a retranca aparecen en todos os seus libros, sevíndolles tanto como armas denunciadoras das contradicións sociais e políticas como para ridiculizar persoas concretas, seguindo para isto último os mesmos métodos que empregaron os nosos poetas medievais.

Relacionado con esta dirección está o seu concepto da antipoesía, como negación do campo da pureza da lírica e de moitos rasgos da linguaxe poética tradicional, de xeito que lle dá o dobre enfoque temático e estrutural. Ferreiro tenta achegar a lingua poética tradicional á lingua común, en consonancia con certos presupostos comunicativos da poesía social, incorporando frases estereotipadas ou frases feitas procedentes da fala popular, xogos de palabras con finalidade irónica e enumeracións caóticas.

A sátira ferreirá ten ampla representación en Viaxe ao país dos ananos, onde ridiculiza a certos sectores da emigración venezolana aos que xulgou como desertores da propia patria, desleigados e medradores.

Significación da obra

Celso Emilio Ferreiro é o único poeta galego que define xa na década dos cincuenta unha poética social ou comprometida, se exceptuamos aos poetas do exilio Lorenzo Varela e Luis Seoane, na liña de autores foráneos coma Blas de Otero, o italiano Salvatore Quasimodo ou o brasileiro Manuel Bandeira. O seu libro Longa noite de pedra, ademais de se converter en todo un alegato antifranquista polos lectores coetáneos, serviu de fonte de inspiración a numerosos poetas galegos posteriores.
Outro feito que vén confirmar a grande repercusión da obra do celanovés é a cantidade de versións musicadas que acadaron algúns dos seus poemas máis emblemáticos: Anaina para o Che Guevara por Suso Vaamonde, Monólogo do vello traballador por Pucho Boedo, ou Deitado frente ao mar por Dios ke te crew son algúns exemplos.

Relación de obras

Cartafol de Poesía, Celanova, 1936
Al aire de tu vuelo. Poemas, 1941
Baladas, cantigas e donaires. Ediciones Céltiga, Pontevedra, 1947
Musa Alemá. Colección Benito Soto, Pontevedra, 1951.
Curros Enriques. Biografía. Moret, A Coruña, 1954 (1ª edición).
O soño sulagado. Col. Alba, Vigo 1955; Eds. Xerais, Vigo, 1991.
Voz y voto. (Col. Papel de Estraza. Montevideo). Vigo, 1955.
Longa noite de pedra. (1962). Col. El Bardo, Barcelona, 1967; Akal, Madrid, 1978; Eds. Xerais, Vigo, 1990.
Viaxe ao país dos ananos (1968). Akal, Madrid, 1979; Akal bolsillo 53, Madrid, 1981; Edicións Xerais de Galicia, Col. Biblioteca das Letras Galegas, 1998.
Cantigas de Escarnio e maldecir. Ed. Nos. Caracas, 1968. Publicado baixo o pseudónimo de Arístides Silveira.
Terra de ningures. Ed. Xistral. Col. Val de Lemos. Monforte, 1969.
Paco Pixiñas. Historia dun lesleigado contada por il mesmo. Ed. do Castro. Sada, A coruña, 1970.
Antipoemas. Col. Alamo. Salamanca, 1972.
Autoescolha poética. Ed. Rasso actual. Porto. 1972.
A fronteira infinda. Castrelos. Vigo, 1972.
Cimeterio privado. Edicións Roi Xordo. Xenevra, 1973.
Onde o mundo se chama Celanova. Editora Nacional. Madrid, 1975; Eds. Xerais, Vigo, 1991.
A taberna do Galo. Ed. Castrelos. Col. O moucho. Vigo, 1978.

-------------------------------------------

Celso Emilio Ferreiro Míguez (Celanova, 1912 - Vigo, 1979). Escritor y político gallego.

La publicación del poemario Longa noite de pedra (1962) le consolidó como el heredero del legado de Manuel Curros Enríquez. Un año después de la publicación de Longa noite de pedra fundó, junto con el escritor Xosé Luis Méndez-Ferrín y otros intelectuales gallegistas la Unión do Povo Galego. En 1966 emigró a Venezuela, dónde colaboró con la Hermandade Gallega, fundó el Patronato da Cultura Galega, y trabajó en el gabinete del presidente Rafael Caldera. Gracias a su iniciativa se graba y se edita en Caracas en 1970 el primer disco LP en gallego Galicia canta donde además de ser el autor de varias de las letras y de la presentación del disco con su seudónimo de Arístides Silveira, él mismo interactúa con Xulio Formoso tocando el pandeiro.

Produjo prosa y poesía en castellano y gallego, destacando en la poesía en gallego, de hondo contenido social. Fue su poesía la que le dio la fama de gran escritor.

Obra

Poesía

Cartafol de poesía («Carpeta de poesía», 1935)
O sono sulagado («El sueño sumergido», 1954)
Longa noite de pedra («Larga noche de piedra», 1962). Esta es la obra más significativa y le dio nombre a toda una época de la historia contemporánea de Galicia.
Viaxe ao país dos ananos («Viaje al país de los enanos», 1968)
Cantigas de escarnio e maldicir,1968
Terra de ningures ("Tierra de nadie", 1969)
Cemiterio privado («Cementerio privado», 1972)
Antipoemas (1973)
Onde o mundo se chama Celanova («Donde el mundo se llama Celanova», 1975)
Homenaxes («Homenajes», 1979, póstumo)
Celso Emilio Ferreiro para nenos, 1988, ed. Antonio García Teijeiro

Narrativa

A fronteira infinida (1972)
A taberna do galo (1978).
"O carallo 29 que te paríu" (1987)
Ha recibido 386 puntos

Vótalo:

1991 - Álvaro Cunqueiro

4

1991 - Álvaro Cunqueiro

http://gl.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Cunqueiro

Álvaro Cunqueiro Mora, nado en Mondoñedo o 22 de decembro de 1911 e finado en Vigo o 28 de febreiro de 1981, foi un novelista, poeta, dramaturgo, xornalista e gastrónomo, considerado un dos grandes autores da literatura galega. Xa de pícaro lle gustaba ler, en especial lecturas populares da... Ver mas
Álvaro Cunqueiro Mora, nado en Mondoñedo o 22 de decembro de 1911 e finado en Vigo o 28 de febreiro de 1981, foi un novelista, poeta, dramaturgo, xornalista e gastrónomo, considerado un dos grandes autores da literatura galega.

Xa de pícaro lle gustaba ler, en especial lecturas populares da época, como noveliñas sobre Buffalo Bill e de Fitz Roy, e el mesmo conta como escribiu a súa primeira novela ao xeito das do oeste na que os brancos falaban o castelán e os indios o galego (os indios vencían aos brancos). Xa un pouco máis grandiño dedicaba tempo para ler poesía que lle aconsellaba o seu amigo José Ramón Santeiro.

Foi xornalista, figurando como redactor e colaborador de diversos xornais e revistas como El Pueblo Gallego. Na súa etapa compostelá acudía regularmente ós faladoiros do Café Español e entre os seus mellores amigos figuraban Francisco Fernández del Riego, Domingo García Sabell, Gonzalo Torrente Ballester, Ricardo Carballo Calero, Carlos Maside e Xosé Eiroa. Promoveu as revistas Papel de Color e Galiza, da que editou o primeiro número o 25 de xullo de 1930.

Colaborou na publicación local falanxista Era Azul, militou na Falanxe Española durante a Guerra Civil tendo o cargo de xefe de Prensa e Propaganda comarcal. Jesús Suevos, o xefe territorial da Falanxe en Galicia e director de El Pueblo Gallego pídelle en 1937 que entre na redacción do xornal como encargado da parte literaria e colaborador de asuntos actuais; Álvaro aceptou e marchou para Vigo.

En novembro de 1938 Cunqueiro fixou a súa residencia en Donostia e entrou na redacción de La Voz de España. Tamén foi subdirector de Vértice, publicación da Delegación Nacional de Prensa e Propaganda, revista na que publica La historia del caballero Rafael (1939), a súa primeira narración en castelán. Cando a ocupación de Madrid polo exército franquista, Cunqueiro estableceuse alí o 29 de marzo e incorporouse á redacción do ABC.

En 1950 volveu publicar un libro en galego, Dona de corpo delgado. A partir de 1960 exerce como cronista oficial de Mondoñedo e ó ano seguinte estableceuse en Vigo, traballando para o Faro de Vigo como colaborador fixo. O 23 de abril de 1961 a Real Academia Galega elixiuno como académico de número por 23 votos a favor, 6 abstencións e 1 en contra, e leu o seu discurso de ingreso dous anos despois. Entre novembro de 1964 e xuño de 1970 exerceu como director de Faro de Vigo e Faro Deportivo.

Foi un escritor polifacético e a súa extensa obra literaria abrangue os eidos xornalístico, poético, narrativo e teatral, sen esquecer os seus traballos de tradución. Na liña vangardista, iniciou o neotrobadorismo cos poemarios Mar ao norde (1932) e Poemas do si e do non (1933); Cantiga nova que se chama Riveira (1933) escribiuna baixo o influxo do trobadorismo da lírica galego-portuguesa medieval.

Nos anos 40 e 50 comezou a dedicarse principalmente á narrativa, publicando tres novelas relevantes: Merlín e familia e outras historias, As crónicas do sochantre e Se o vello Simbad volvese ás illas. Así mesmo, publicou tres libros de relatos: Xente de aquí e de acolá, Escola de menciñeiros e Os outros feirantes. Deste último fíxose unha serie de seis historias adaptadas á pantalla con actores galegos e españois de prestixio.
Recibiu o Premio da Crítica española en 1959 por Las crónicas del sochantre, que en realidade foi unha tradución d´As crónicas do sochantre, que escribira primeiro. Así mesmo, foille concedido o Premio Nadal, e por Herba de aquí e acolá o premio Frol da Auga, en 1979. Tamén, como xornalista, recibiu o Premio Conde de Godó. En 1981 foi nomeado membro de honra da Asociación de Escritores en Lingua Galega.

O primeiro Cunqueiro foi fundamentalmente poeta, de xeito vangardista, neotrobadoresco e culturalista, e despois da guerra civil española dedicouse sobre todo á narrativa e ao xornalismo, deixando innumerábeis artigos en xornais como Vallibria, La Voz de Galicia, El Progreso e Faro de Vigo (xornal que ademais dirixiu).
Herba aquí e acolá (1980) é unha colectánea de poesías de suma calidade. E da súa obra teatral é salientábel O incerto señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca (1958).
Foi o autor da famosa cita Mil primaveras máis para a lingua galega, que figura actualmente na súa sepultura "Eiqui xaz alguén, que coa súa obra, fixo que Galicia durase mil primaveras máis" xunto con outra que reza, "Loubado seña Deus que me permitiu facerme home neste grande Reino que chamamos Galicia".

Obra en galego

Poesía
Mar ao norde (1932, Nós).
Poemas do si e non (1933, Edicións 1, Lugo).
Cantiga nova que se chama Riveira. Premio Gil Vicente (1933, Resol, Santiago de Compostela).
Dona do corpo delgado (1950, Colección Benito Soto).
Herba aquí ou acolá (1980, Galaxia. En 1999 publicouse unha edición aumentada). Edición bilingüe galego-castelán no 1988, en Visor.

Narrativa
Merlín e familia (1955, Galaxia).
As crónicas do sochantre (1956, Galaxia). Traducida ao castelán, francés e alemán.
Escola de Menciñeiros (1960, Galaxia).
Si o vello Sinbad volvese ás illas... (1961, Galaxia).
Xente de aquí e de acolá (1971, Galaxia). Traducida ao castelán como La otra gente, ao francés como Galiciens, corbeaux et parapluies no 1993, publicada en Actes Sud, e ao inglés como Folks from here and there no 2011, por Kathleen March, publicada en Small Stations Press.
Os outros feirantes (1979, Galaxia).

Teatro
Función de Romeo e Xulieta (1956).
O incerto señor Don Hamlet, Príncipe de Dinamarca (1958, Galaxia).
A noite vai coma un río (1965 en Grial, publicado en 1974 en Galaxia).
Palabras de víspera (1974).
Xan, o bo conspirador (1978).
Rúa 26. Diálogo limiar (1995, Laiovento).

Ensaio
Tesouros novos e vellos (1964, Galaxia).
A cociña galega (1973, Galaxia).
Laude da camelia (1981).
Ollar Galicia (1981, Destino).
Álvaro Cunqueiro: escritos recuperados (1991, Universidade de Santiago de Compostela).
100 artigos (2001, La Voz de Galicia).
Universo Cunqueiro (2005, Edicións).
Álvaro Cunqueiro. Remuíño de prosas (2012, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades).

Obras colectivas
Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000 (Tris Tram, 2003).
Tamén navegar (Toxosoutos, 2011).

Obra en castelán

Poesía
Elegías y canciones (1940). Reeditado en 2011 en Follas Novas Edicións.
Balada de las damas del tiempo pasado (1945).

Ensaio e artigos
Crónica de la derrota de las naciones (1954).
Cunqueiro en la radio (1991, Fundación Barrié).
O reino da chuvia (1992, Deputación de Lugo). Edición de Mabel Mato.
Viajes y yantares por Galicia. Obra periodística olvidada en "Vida Gallega" (1954-1963 (2005).
El laberinto habitado: los artículos de Álvaro Cunqueiro en "Destino" (1961-1976) (2007, Nigra. Edición de María Liñeira).
Prólogos, epílogos y otros escritos dispersos (2011, Follas Novas).
De santos y milagros (2012, Madrid, Fundación Banco Santander, Colección Obra Fundamental). Edición de Xosé Antonio López Silva.

Narrativa
Las mocedades de Ulises (1960).
Flores del año mil y pico de ave (1968).
Un hombre que se parecía a Orestes (1969).
Vida y fugas de Fanto Fantini della Gherardesca (1972).
Historia y geografía de las cocinas de Europa (probablemente 1973[1].
El año del cometa con la batalla de los cuatros reyes (1974).
Tertulia de boticas prodigiosas y Escuela de curanderos (1976).

Obras colectivas
Teatro venatorio y coquinario gallego (1958), canda José María Castroviejo.
Viaje por los montes y chimeneas de Galicia (1962, Espasa), con José María Castroviejo.

----------------------------------

Álvaro Cunqueiro Mora (Mondoñedo, 22 de diciembre de 1911 — Vigo, 28 de febrero de 1981) fue un novelista, poeta, dramaturgo, periodista y gastrónomo español, considerado uno de los grandes autores gallegos, tanto en gallego como en castellano.

Se dedicó al periodismo y figuró como redactor y colaborador de diversos periódicos y revistas como «El Pueblo Gallego». En su etapa compostelana acudía regularmente a las tertulias del Café Español. Entonces contaba entre sus mejores amigos con Francisco Fernández del Riego, Domingo García Sabell, Gonzalo Torrente Ballester, Ricardo Carballo Calero, Carlos Maside y Xosé Eiroa.

A partir de 1937 colaboró con diversas publicaciones del bando franquista. En 1939 se estableció en Madrid para trabajar como redactor del diario ABC, hasta que en 1943 salió de la Falange; en 1944 se le retiró el carné de periodista, terminando ahí su colaboración con la dictadura. En 1946 regresó a Galicia y se dedicó a colaborar con los principales periódicos gallegos. Gracias fundamentalmente a Francisco Fernández del Riego comienza a colaborar en las páginas del diario compostelano La Noche, a la vez que serán habituales sus artículos en El Progreso, La Voz de Galicia, La Región, etc. En el Faro de Vigo comienza a colaborar en los años cincuenta, pasando a ser redactor de plantilla en 1961, subdirector de 1964 a 1965 y director entre 1965 y 1970. Durante esta época Álvaro Cunqueiro escribe cientos de artículos con varios seudónimos: Patricio Mor, Álvaro Labrada, Manuel María Seoane, etc.

Obra

Fue un escritor polifacético, y su extensa obra literaria abarca los campos periodístico, poético, narrativo y teatral, así como trabajos de traducción. Dentro de una línea vanguardista publicó los poemarios Mar ao norde (1932) y Poemas do si e do non (1933). Cantiga nova que se chama Riveira (1933) la escribió bajo el influjo de la lírica galaico-portuguesa medieval. En las décadas de 1940 y 1950 comenzó a centrarse principalmente en la narrativa, publicando tres novelas relevantes: Merlín e familia e outras historias (Merlín y familia y otras historias), As crónicas do sochantre (Las crónicas del sochantre) y Se o vello Simbad volvese ás illas (Cuando el viejo Simbad vuelva a las islas). Asimismo publicó algunos libros de relatos como Xente de aquí e de acolá y Escola de menciñeiros.

Recibió el Premio Nacional de la Crítica en 1959 por Las crónicas del sochantre, traducción de la obra en gallego. En 1961 ingresó en la Real Academia Gallega. Mereció el premio Nadal en 1968 por la novela Un hombre que se parecía a Orestes, y por Herba aquí ou acolá, una colección de poesías, el premio Frol da agua en 1979; el Premio de la Crítica de narrativa gallega llegó también ese año, por Os outros feriantes. Como periodista recibió el premio Conde de Godó. En 1991 se le dedicó el Día de las Letras Gallegas.

El primer Cunqueiro fue fundamentalmente poeta, de manera vanguardista, neotrovadoresca y culturalista, y después de la guerra civil española se dedicó sobre todo a la narrativa y al periodismo, dejando innumerables artículos en periódicos como Vallibria, La Voz de Galicia, El Progreso y El Faro de Vigo (periódico que además dirigió).

De su obra teatral sobresale O incerto señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca (1958).
Fue su deseo expreso[cita requerida] el que figurase como epitafio en su tumba, la frase textual y en gallego, Eiqui xaz alguén, que coa súa obra, fixo que Galicia durase mil primaveras máis (Aquí yace alguien, que, con su obra, hizo que Galicia durase mil primaveras más), que actualmente figura en su sepultura, junto con otra que reza, textualmente y en Gallego loubado seña Deus que me permitiu facerme home neste grande reino que chamamos Galicia (Alabado sea Dios, que me permitió hacerme hombre en este gran reino que llamamos Galicia).

Obras

En gallego

Poemas
Mar ao Norde (1932).
Poemas do si e non (1933).
Cantiga nova que se chama Riveira (1933).
Dona do corpo delgado (1950).
A noite vai coma un río (1965).
Palabras de víspera (1974).
Herba aquí e acolá (1980).

Prosa
Merlín e familia (1955).
Crónicas do Sochantre (1956).
Si o vello Sinbad volvese ás illas (1961).

Teatro
O incerto señor Don Hamlet, Príncipe de Dinamarca (1958).
A noite vai coma un río (1960).

Relato
Escola de Menciñeiros (1960).
Xente de aquí e de acolá (1971).
Os outros feirantes (1979).

Ensaio
Tesouros novos e vellos (1964).
A cociña galega (1973).

En castellano
Elegías y canciones (1940).
Balada de las damas del tiempo pasado (1945).
Crónica de la derrota de las naciones (1954).
Las mocedades de Ulises (1960).
Flores del año mil y pico de ave (1968).
Un hombre que se parecía a Orestes (1969).
Vida y fugas de Fanto Fantini della Gherardesca (1972).
El año del cometa con la batalla de los cuatros reyes (1974).
Tertulia de boticas prodigiosas y Escuela de curanderos (1976).
La cocina cristiana de Occidente (1969).
Fábulas y leyendas de la mar (1982).
El pasajero en Galicia (1989).
Ha recibido 361 puntos

Vótalo:

1967 - Manuel Curros Enríquez

5

1967 - Manuel Curros Enríquez

http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Curros_Enr%C3%ADquez

Manuel Curros Enríquez, nado en Celanova o 15 de setembro de 1851 e finado na Habana o 7 de marzo de 1908, é un dos tres principais representantes do Rexurdimento da literatura galega, xunto a Rosalía de Castro e Eduardo Pondal. En 1868 ingresa de escribente no Concello de Madrid e visita os... Ver mas
Manuel Curros Enríquez, nado en Celanova o 15 de setembro de 1851 e finado na Habana o 7 de marzo de 1908, é un dos tres principais representantes do Rexurdimento da literatura galega, xunto a Rosalía de Castro e Eduardo Pondal.

En 1868 ingresa de escribente no Concello de Madrid e visita os círculos literarios coa intención de facer alí carreira literaria, desa época é a lenda en castelán, El Maestre de Santiago. En 1873 comezou a súa carreira xornalística ao ingresar na Gaceta de Madrid e ao ano seguinte entra en El Imparcial, para o que cubriu, entre decembro de 1875 e febreiro de 1876, a terceira guerra carlista escribindo as Cartas del norte.

No 1877 gaña un certame poético en Ourense cos poemas Unha boda en Einibó, O Gaiteiro de Penalta e "A Virxe do Cristal". Esta vitoria determinouno como poeta galego. Curros establécese en Ourense e traballa na Intervención da Administración Económica (Facenda).

Aires d'a miña terra
En 1880 publicou Aires d'a miña terra, libro de poemas no que pon de manifesto o seu anticlericalismo ó considerar que a Igrexa non se achega ós pobres e necesitados senón que só defende castes e privilexios. Nesta obra publica o poema Mirand’ó chau no que, entre outras cousas escribe o celebre verso S’eu fixen tal mundo, que o demo me leve. A reacción eclesiástica non se fixo esperar e o 28 de agosto dese mesmo ano 1880 o bispo de Ourense Cesáreo Rodrigo Rodríguez condena e reproba o libro por conter "proposiciones heréticas, blasfemas, escandalosas”. Prohíbese ós fieles a lectura e posesión do libro e remátase excomungando a Curros. Simultaneamente, o bispo de Ourense denuncia diante das autoridades xudiciais o libro de Curros. O xulgado de Ourense procesouno por delito contra o libre exercicio dos cultos e ordenou o secuestro dos exemplares en poder do editor e destrución dos moldes de copia, mentres que Curros foi condenado a dous anos e 4 meses de cadea e ó pago dunha multa de 250 pesetas. Finalmente, foi absolto na Audiencia da Coruña.
Perdido o posto de traballo en facenda, volta a Madrid en 1883 e ingresa na redacción de El Porvenir, xornal republicano, e en 1887 accedeu ao posto de redactor xefe de El País e en agosto de 1888 apareceu O divino sainete, que pasou desapercibido para a crítica galega polo seu ton anticlerical.

Curros na emigración
En 1894 decide emigrar cara a América. Acollido con entusiasmo á súa chegada, en La Habana dirixe un xornal, La Tierra Gallega e cando se suspendeu a súa publicación ingresou na redacción de El diario de las Familias e despois na do Diario de la Marina, no que apoia os autonomistas cubanos, o que lle causou problemas coas autoridades e acabou indispoñéndose coa maioría dos seus paisanos. En 1904 viaxa á Coruña, onde foi agasallado polos rexionalistas e inicia xunto con Manuel Murguía a Asociación Iniciadora y Protectora de la Academia Gallega, base da futura Real Academia Galega e da que será nomeado presidente ó ano seguinte. De volta a La Habana, retoma as súas actividades no Diario de la Marina.
Curros Enríquez, xa moi enfermo, ingresou no hospital do Centro Asturiano ao negarse a facelo no do Centro Galego e alí morreu o 7 de marzo de 1908. Os seus restos mortais foron embarcados para Galicia onde chegan o 31 de marzo á cidade da Coruña na que é enterrado no cemiterio de San Amaro.

OBRA

Cartas del norte (1875-1876)
A Virxe do Cristal (1877)
Aires da miña terra (1880)
O divino sainete (1888)

-------------------------------------------------

Manuel Curros Enríquez (Celanova, 15 de septiembre de 1851 - La Habana, 7 de marzo de 1908 ) fue un poeta español en lengua gallega representante del periodo histórico-literario denominado Rexurdimento en la literatura gallega.

En Madrid, ingresa como escribano en el ayuntamiento de Madrid y visita los círculos literarios con la intención de hacer allí carrera literaria.

Entre diciembre de 1875 y febrero de 1876 escribe las Cartas del Norte, crónicas de la Tercera Guerra Carlista publicadas como corresponsal del periódico El Imparcial.

En 1877 gana un certamen poético en Orense con el poema A Virxe do Cristal. Esta victoria lo determinó como poeta gallego laico. Curros se establece en Orense y trabaja en la Intervención de la Administración Económica. En 1880 publica Aires da miña terra. Ese año el obispo de Orense denunció al escritor por "herejías y ataque a la religión" y publicó un edicto condenando el libro de Curros por contener proposiciones heréticas, blasfemas y escandalosas. El juzgado ordenó el secuestro de los ejemplares en poder del editor, los moldes fueron destruidos, y Curros fue procesado por delito contra el libre ejercicio de la religión. Fue condenado en Orense y absuelto en La Coruña. Perdido el puesto de trabajo orensano, vuelve a Madrid e ingresa en la redacción de El Porvenir, periódico republicano.

En 1894 decide emigrar a América. En La Habana dirige un periódico, La Tierra Gallega, y cuando se suspende su publicación ingresa en la redacción de El diario de las Familias y después en la del Diario de la Marina. Acogido con entusiasmo a su llegada, acabó incomodándose con la mayoría de sus paisanos. En 1904 viaja a La Coruña, donde fue obsequiado por los regionalistas. De vuelta en La Habana, retoma sus actividades en el Diario de la Marina.

OBRA

Cartas del Norte (1875-1876)
A Virxe do Cristal (1877)
Aires da miña terra (1880)
O divino sainete (1888)
Ha recibido 320 puntos

Vótalo:

1965 - Eduardo Pondal

6

1965 - Eduardo Pondal

http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Pondal

Eduardo González-Pondal Abente, nado en Ponteceso o 8 de febreiro de 1835 e finado na Coruña o 8 de marzo de 1917, foi un poeta rexionalista galego. Pondal é o máximo expoñente da literatura do rexionalismo galego. Idealiza o pasado céltico de Galicia, que el imaxina libre e independente e... Ver mas
Eduardo González-Pondal Abente, nado en Ponteceso o 8 de febreiro de 1835 e finado na Coruña o 8 de marzo de 1917, foi un poeta rexionalista galego.

Pondal é o máximo expoñente da literatura do rexionalismo galego. Idealiza o pasado céltico de Galicia, que el imaxina libre e independente e como apenas quedan vestixios desta época, inspírase nas fontes clásicas da invasión romana, nos poemas ossiánicos de James MacPherson, nalgunhas citas do Leabhar Gabala e nas investigacións de Manuel Murguía e Benito Vicetto. O simbolismo do celtismo dentro da poesía de Pondal é claro: así como os celtas combateron heroicamente a invasión romana, os galegos deben tomar o seu exemplo e combater igualmente a opresión castelá. Ao mesmo tempo a súa poesía incorpora unha tendencia helenista, que entronca co seu afán de crear unha lírica culta. Os mitos creados por Pondal baséanse en dous arquetipos: o Heroe e mailo Bardo.

Tamén é interesante como poeta lírico. Xunto coa natureza, e as paisaxes da súa terra natal (a comarca de Bergantiños), o amor é outra das claves da súa poesía.
Actualmente a crítica feminista galega cuestionou parte da súa obra, por considerala expresión da violencia patriarcal contra as mulleres. Unha parte das interpretacións afirman que Pondal distingue na súa obra dous tipos de muller: un prototipo pasivo próximo ao ideal romántico, que só serve como obxecto de adoración ou de pracer, e o prototipo da "virxe celta", a doncela guerreira capaz de morrer heroicamente polo seu pobo.
Porén, dende a perspectiva doutros críticos, tan apreciación supón seica non trazar os límites oportunos entre a voz poética e Pondal como persoa civil. En efecto, a voz poética que aparece nos textos pondalianos non ten, necesariamente, que corresponderse co propio pensamento nin coa práctica vital de Eduardo Pondal (na cal non existen noticias de ningunha actitude especialmente misóxina). Pola contra, as expresións patriarcais teñen lóxica literaria como elementos que contribúen á verosimilitude do discurso do Bardo e por iso é polo que constitúan, máis ben, emanacións do mesmo que prexuízos ideolóxicos por parte do poeta.
Utilizou unha lingua aristocratizante, fuxindo da lingua coloquial e incorporando no seu léxico e na súa sintaxe numerosos cultismos. Para isto serviuse dos seus profundos coñecementos das linguas clásicas, remitíndose tamén en ocasións á lingua portuguesa. É famosa a súa frase no leito de morte "déstesme unha lingua de ferro, devólvovos unha lingua de ouro".

O significado político da obra de Pondal foi obxecto de moitas teorías e discusións. Por unha banda é indiscutible que apela a conceptos raciais para devolver o orgullo ao pobo galego, así como para menosprezar aos casteláns, aos que considera invasores do seu país. Malia iso o seu ideario político persoal sempre estivo máis próximo a un socialismo emerxente, como demostra a súa participación no banquete de Conxo e o seu compromiso estético coa idea da liberdade do home. Non hai que esquecer que no momento histórico no que se desenvolve a súa obra, as teorías raciais, non só non foron desacreditadas, senón que son profusamente empregadas polo romanticismo europeo como unha expresión máis do Volksgeist ("espírito do pobo" en alemán), especialmente naqueles países que vivían un conflito nacional.
Por outra banda o seu ideario en relación á cuestión territorial semellaba máis achegada a un iberismo federal cá un nacionalismo galego aínda por xurdir. Pondal expresa repetidamente o seu sentimento de irmandade co pobo portugués, e a súa simpatía polo catalanismo. Por outra banda o poema "Os Eoas" fala dunha xesta, o descubrimento do mundo, que incumbe a todos os pobos ibéricos.

Himno galego

En 1890 o músico Pascual Veiga pediralle unha letra para unha obra que pretendía presentar a un certame na Coruña. Eduardo Pondal compón para a ocasión o poema "Os Pinos", cuxas dúas primeiras estrofas formarán parte da letra da melodía. Aínda que a obra non chega a estrearse o poema aparecerá publicado ese mesmo ano nun folleto do certame, así como en varios xornais galegos da emigración cubana. En 1907 a composición de Veiga será estreada na Habana é considerada dende entón Himno de Galicia. En 1981 será legalizada como himno oficial polo Estatuto de Galicia. Dende 1935 (edición da Real Academia Galega) ese poema integrouse, xunto con outros inéditos, nas edicións de "Queixumes dous Piñeiros".

OBRA POÉTICA

Queixumes dos pinos, 1886, A Coruña: Latorre y Martínez Editores.
Versos iñorados ou esquecidos de Eduardo Pondal, edición de Ricardo Carvalho Calero, 1961, Vigo: Galaxia.
Os Eoas: unha aproximación, 1992, A Coruña: Real Academia Galega.
Poesía galega completa I. Queixumes dos pinos, 1995, Santiago de Compostela: Sotelo Blanco. Edición de Manuel Ferreiro.
Poesía galega completa II. Poemas impresos, 2001, Santiago. Sotelo Blanco. Edición de Manuel Ferreiro.
Poesía galega completa III. Poemas manuscritos, 2002, Santiago: Sotelo Blanco. Edición de Manuel Ferreiro.
Poesía galega completa IV. Os Eoas, 2005, Santiago: Sotelo Blanco. Edición de Manuel Ferreiro.

-------------------------------------------------

Eduardo María González-Pondal e Abente (Ponteceso, La Coruña, 8 de febrero de 1835 - La Coruña, 1917) fue un poeta regionalista español de Galicia, que escribió tanto en castellano como en gallego.

En 1890 el músico Pascual Veiga le pedirá una letra para una obra que pretendía presentar a un certamen en La Coruña. Eduardo Pondal compone para la ocasión el poema "Os Pinos", cuyas dos primeras estrofas formarán parte de la letra de la melodía. Aunque la obra no llega a estrenarse el poema aparecerá publicado ese mismo año en un folleto del certamen, así como en varios periódicos gallegos de la emigración cubana. En 1907 la composición de Veiga será estrenada en La Habana y considerada desde entonces Himno de Galicia. En 1981 será legalizada como himno oficial por el Estatuto de Galicia. Desde 1935 (edición de la Real Academia Galega) ese poema se ha integrado, junto con otros inéditos, en las ediciones de "Queixumes dos Pinos".
Pondal es el máximo exponente de la literatura del regionalismo gallego. Idealiza el pasado céltico de Galicia, que él imagina libre e independiente y como apenas quedan vestigios de esta época, se inspira en las fuentes clásicas de la invasión romana, en los poemas ossiánicos de James McPherson, en algunas citas del Leabhar Gabala y en las investigaciones de Manuel Murguía y Benito Vicetto. El simbolismo del celtismo dentro de la poesía de Pondal es claro: así como los celtas combatieron heroicamente la invasión romana, los gallegos deben tomar su ejemplo y combatir igualmente la opresión castellana. Al mismo tiempo su poesía incorpora una tendencia helenista, que entronca con su afán de crear una lírica culta. Los mitos creados por Pondal se basan en dos arquetipos: el Héroe y el Bardo.

También es interesante como poeta lírico. Junto con la naturaleza, y los paisajes de su tierra natal (la comarca de Bergantiños), el amor es otra de las claves de su poesía.

Utilizó una lengua aristocratizante, huyendo de la lengua coloquial e incorporando a su léxico y a su sintaxis numerosos cultismos. Para esto se sirvió de sus profundos conocimientos de las lenguas clásicas, remitiéndose también en ocasiones a la lengua portuguesa. Es famosa su frase en el lecho de muerte "déstesme unha lingua de ferro, devólvovos unha lingua de ouro" ("me habíais dado una lengua de hierro, os devuelvo una lengua de oro").

Por otra parte su ideario en relación a la cuestión territorial parecía más próximo a un iberismo federal que a un nacionalismo gallego aún por surgir. Pondal expresa repetidamente su sentimiento de hermandad con el pueblo portugués, y su simpatía por el catalanismo. Por otra parte el poema "Os Eoas" habla de una gesta, el descubrimiento del mundo, que atañe a todos los pueblos ibéricos.

Diversos músicos y grupos gallegos han usado poemas suyos como letra. Entre ellos el grupo de música folk Na Lúa y el cantante Juan Pardo, que ha puesto música a varios poemas suyos en el disco Galicia miña nai dos dous mares.

OBRA

1862 - "A campana de Anllóns", en el libro El Álbum de la Caridad
1877: Rumores de los pinos
1886: Queixumes dos pinos
1895: A campana de Anllóns, ampliada a 81 estrofas
2005: Os Eoas

Ediciones actuales
Eduardo Pondal, Poesía galega completa. Edición de Manuel Ferreiro Fernández. Cuatro volúmenes: 1. Queixumes dos pinos; 2. Poemas impresos; 3. Poemas manuscritos. 4. Os Eoas.Santiago de Compostela, 1995-2005.
Ha recibido 313 puntos

Vótalo:

2010 - Uxío Novoneyra

7

2010 - Uxío Novoneyra

http://gl.wikipedia.org/wiki/Ux%C3%ADo_Novoneyra

Uxío Novoneyra, nado como Eugenio Novo Neira en Parada, lugar da parroquia de San Xoán de Seoane do Courel (Folgoso do Courel), o 19 de xaneiro de 1930 e finado en Santiago de Compostela o 30 de outubro de 1999, foi un poeta e escritor galego. Sendo fillo dunha familia de labregos, O Courel foi... Ver mas
Uxío Novoneyra, nado como Eugenio Novo Neira en Parada, lugar da parroquia de San Xoán de Seoane do Courel (Folgoso do Courel), o 19 de xaneiro de 1930 e finado en Santiago de Compostela o 30 de outubro de 1999, foi un poeta e escritor galego. Sendo fillo dunha familia de labregos, O Courel foi o principal referente físico para os seus versos, considerados dos mellores no tocante á paisaxística, dentro da literatura galega.

Estilo

Nos seus textos, Novoneyra explicitou o seu compromiso nacionalista e marxista, sen deixar de preocuparse en ningún momento pola forma poética e pola linguaxe. Formalmente, procuraba o mellor resultado visual e —sobre todo— sonoro para os textos (botando man para tal efecto de diversos recursos como o fonosimbolismo, a utilización de dialectalismos, os silencios, o simbolismo gráfico etc.). As poucas palabras empregadas pretenden evocar dun modo máxico o mundo no que o home está inmerso, designando as cousas para que estas aparezan perante nós.

Cómpre tamén lembrar o seu compromiso público e constante con Galicia, así como tamén coa lingua, á que define como "o único sitio onde seguen vivos os antepasados, a única forma audible de supervivencia". E faino tanto como escritor individual ou como Presidente a AELG, compromiso que quedou patente en numerosas ocasións.

Obra

Resulta difícil sistematizar a obra publicada por Uxío Novoneyra, xa que son frecuentes os poemas publicados, con modificacións máis ou menos relevantes, en libros distintos. De por parte, moitos deles foron publicados en xornais, revistas ou doutra forma antes de aparecer nun dos seus libros, tamén, a miúdo, modificados.

-Os eidos, Galaxia, Vigo 1955.
(Dedicado a Maside e a Ramón Piñeiro, que á súa vez escribe o prólogo. O libro foi escrito en 1952 e primeiros de 1953).

-Elexías do Courel e outros poemas, Rialp (colección Adonais), Madrid 1966. ISBN Non ten. DL M-4065-1966.
(É unha edición bilingüe galego-castelán, titulado en castelán pola editorial. Estrutúrase en tres partes: Elexías do Courel, Primera verdad y tiempo con nombres e Elegías de Madrid. Foi reeditado, con variacións e novos poemas, en 1991, baixo o título Tempo de elexía).

-Os eidos II, Galaxia, Vigo 1974. ISBN 84-7154-221-8.
(Inclúe o poema Letanía de Galicia [3], que, por veces, aparece como subtítulo. Contén poemas escritos entre 1954 e 1957 e está dedicado a María Mariño e á memoria dos seus pais, mortos había pouco. O libro ilústrase con debuxos de Laxeiro).

-Poemas caligráficos, Número 1º dos Cuadernos da Guadaña, Brais Pinto, Madrid 1979. ISBN 84-8517-105-5.
(Tampouco, neste caso, os poemas son inéditos, pero aquí aparecen caligrafiados polo autor. Reimundo Patiño escribe o limiar)

-Os eidos. Libro do Courel, Colección Grandes Mestres nº 1, Xerais, Vigo 1981. ISBN 84-7507-020-5.
(Reune os textos d' Os Eidos e d' Os Eidos II, xunto algún poema posterior. Novamente, os poemas están depurados e recolocados).

-Muller pra lonxe, Deputación de Lugo, Lugo 1986. ISBN 84-505-4535-8.
(Poemas de amor, uns coñecidos e outros novos, e con caligrafías do autor).

-Do Courel a Compostela, Sotelo Blanco, Santiago de Compostela 1988. ISBN 84-86021-80-4.
(Tamén, con poemas coñecidos, publicados noutros libros ou noutros medios).

-O cubil de Xabarín, Edelvives, Madrid 1990. ISBN 84-263-1956-4.

-Tempo de elexía, Vía Láctea, Oleiros 1991. ISBN 84-86531-58-6.

-Gorgorín e Cabezón, Edelvives, Madrid 1992. ISBN 84-263-2170-4.

-Poemas de doada certeza i este brillo premido entre as pálpebras, Espiral Maior, A Coruña 1994. ISBN 84-88137-39-7.
(Poemas inéditos ou dispersos noutros libros).

-Ilda, o lobo, o corzo e o xabarín, Edelvives, Zaragoza 1998. ISBN 84-263-3727-9.

-Arrodeos e desvíos do Camiño de Santiago e outras rotas, Hércules de Ediciones e Xunta de Galicia, A Coruña 1998. ISBN 84-453-2306-7.
(Practicamente, todos textos novos. Novoneyra xa anunciara anteriormente que estaba traballando neste novo libro, ó que se refería como Libro de rotas. Ámeto mítico).

En 1995 publicouse a obra colectiva "Camelio xaponés", para a que Novoneyra traduciu sete versos xaponeses (xiikas) de Ayako Sugitani, á vez que esta traduciu ao xaponés tres poemas de Novoneyra.
A maiores, a súa obra comprende numerosos poemas publicados na prensa (Alborada, Atlántida, Aturuxo, Cerna, Clave Orión, Dorna, Encrucillada, Grial, La Noche, Ólisbos, Ronsel etc.) e en libros colectivos. Existen tamén textos (poemas, recitais, conferencias, pregóns etc.), algúns dos cales publicáronse en Cadernos Ramón Piñeiro XIV (2010).
Finalmente, hai que lembrar a obra gráfica de Novoneyra, en forma de gravados e augafortes de temática variada.

---------------------------------

Uxío Novoneyra (Parada de Moreda, Courel, 19 de enero de 1930 - Santiago de Compostela, 30 de octubre de 1999), fue un poeta y escritor de cuentos infantiles español en gallego y castellano.

La Sierra del Courel fue el principal referente físico para sus versos, considerados de los mejores en lo referente al paisajismo, dentro de la literatura gallega.

En 1955, Os Eidos, el libro de poesía que comienza con un ciclo poético para reanudar con los dos campos. Letanía de Galicia y otros poemas (1974). En los años 80, el poeta comenzó a compilar y depurar el ciclo de Courel, dando a los campos de luz. Libro Courel (1981), que tendrá varias ediciones. En 1983 se queda definitivamente en Santiago de Compostela, la ciudad se desempeñó como presidente de la Asociación de Escritores en lengua gallega, hasta su muerte en 1999.

Publica poemas caligráficos en 1979 en una edición ilustrada por Reimundo Patiño, con textos vinculados a una vanguardia pictórica organizada en torno al grupo Brais Pinto. En la segunda mitad de esta década se inicia con una colección temática de su producción poética. Así, en Muller Pra Lonxe (1987), reunió a los paixonais poemas y amorosa, y dos años después, en el Courel Compostela de 1956 a 1986, el tema de la política, que irá acompañado de una antología crítica. En 1994, tras varios años de silencio editorial de poemas editados fácilmente y seguro que la caída de brillo entre los párpados. Betanzos publicó en 1998: Caneiros poema y el grabado.

En sus escritos, Novoneyra explicitó su compromiso nacionalista y marxista (sobre todo en un momento en que estas cuestiones están protagonizando en la literatura gallega), mientras que no hay tiempo para preocuparse por la forma poética y el lenguaje, buscando la materia lírica para conseguir el mejor resultados visuales y de sonido, sobre todo a los textos (mano de lanzar en el sentido de los diversos recursos como fonosimbolismo, el uso del dialecto y vulgarismos, los silencios, el simbolismo gráfico, etc.)

Obra

-Abrojos (1948) Inédito
-Os eidos (1955), Vigo, Edicións Xerais de Galicia, ISBN 84-7507-455-3
-Os eidos 2. Letanía de Galicia e outros poemas (1974), Vigo Ed. Galaxia ISBN 84-7154-221-8
-Poemas caligráficos (1979) Madrid, Brais Pinto, ISBN 84-85171-05-5
-Os Eidos. Libro do Courel (1981) Vigo, ISBN 84-7507-020-5
-Muller pra lonxe (1987) Lugo, ISBN 84-505-4535-8
-Do Courel a Compostela 1956-1986 (1988) Santiago de Compostela, Sotelo Blanco ISBN 84-86021-80-4
-O cubil de Xabarín (1990) Madrid, Edelevives: ISBN 84-263-1956-4
-Tempo de elexía (1991) Oleiros, Vía Láctea ISBN 84-86531-58-6
-Gorrion e Cabezón (1992) Madrid, Edelvives, ISBN 84-263-2170-4
-Poemas de doada certeza i este brillo premido entre as pálpebras (1994) La Coruña, Espiral Maior ISBN 84-88137-39-7
-Betanzos: Poema dos Caneiros e Estampas (1998)
-Dos soños teimosos Noitarenga (1998) Santiago de compostela, Noitarenga, ISBN 84-921096-5-3
-Ilda, o lobo, o corzo e o xabarín (1998) Zaragoza, Edelvives, ISBN 84-263-3727-9
-Arrodeos e desvíos do Camiño de Santiago e outras rotas (1999) La Coruña, Hércules Ediciones, ISBN 84-453-2306-7
Ha recibido 307 puntos

Vótalo:

1993 - Eduardo Blanco Amor

8

1993 - Eduardo Blanco Amor

http://gl.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Blanco_Amor

Eduardo Modesto Blanco Amor, nado en Ourense o 14 de setembro de 1897 e finado en Vigo o 1 de decembro de 1979, foi un escritor e xornalista galego. Blanco Amor foi un neno enfermizo que non recibiu unha educación formal, pero que aprendeu pola súa conta lendo xornais. En 1915, á idade de... Ver mas
Eduardo Modesto Blanco Amor, nado en Ourense o 14 de setembro de 1897 e finado en Vigo o 1 de decembro de 1979, foi un escritor e xornalista galego.

Blanco Amor foi un neno enfermizo que non recibiu unha educación formal, pero que aprendeu pola súa conta lendo xornais. En 1915, á idade de dezasete anos, comezou a traballar como secretario de dirección en El Diario de Orense. Durante esta época frecuentou os faladoiros de Vicente Risco, de quen tamén foi alumno na Escola Normal, figura que tivo unha importancia decisiva na súa futura defensa e promoción da cultura galega.

En 1919 emigrou a Bos Aires, onde continuou en contacto con intelectuais galegos da emigración, tomando parte activa na Federación de Sociedades Gallegas Agrarias y Culturales, fundada en 1921, que pretendía aglutinar tódolos inmigrantes galegos e da que chegaría a ser director do seu órgano El Despertar Gallego. En 1923 fundou con Ramiro Isla Couto a revista Terra, en lingua galega. Máis adiante participou tamén noutra publicación galeguista chamada Céltiga, da que tamén será director. En 1926 entrou a formar parte do diario arxentino La Nación, onde coñeceu escritores arxentinos como Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Borges, Sábato e Mallea. Tamén colaborou con publicacións como Correo de Galicia e a Revista de la Casa de Galicia.

En 1927 publicou a súa primeira obra, Os Nonnatos. Ao ano seguinte seguiuna o libro de poemas Romances gallegos, encadrado dentro dunha estética modernista cunha forte influencia dos romances casteláns e de Luís Amado Carballo.

En 1928 retornou durante un ano a Galiza como correspondente do diario La Nación. Durante este primeiro regreso coñeceu a Castelao e a varios intelectuais do Partido Galeguista e do grupo Nós, e escribiu Poema en catro tempos, que publicaría posteriormente na Arxentina en 1931. Dende Bos Aires colaborou máis tarde coa revista Nós con varios poemas e tres capítulos da súa novela inconclusa A escaleira de Jacob.

Volveu a instalarse en España como correspondente de La Nación entre 1933 e 1935, e coñeceu en Madrid a Federico García Lorca, con quen tivo unha grande amizade e a quen acompañou á casa familiar de Fuente Vaqueros en varias ocasións. É salientable o feito de que Blanco Amor foi o responsable de convencer a Lorca para que publicase os Seis poemas galegos (1935).

Durante os 20 anos seguintes utilizou unicamente o castelán na súa obra literaria, con obras como Los miedos (1936) ou La catedral y el niño (1948). En 1956 volveu ao galego con Cancioneiro, e en 1959 publicou unha novela de extraordinaria importancia para a renovación da narrativa galega: A esmorga. Esta obra desenvólvese en Auria e marca un fito na ruptura das tendencias costumistas e populares da literatura galega, debido á súa técnica innovadora: o único que se pode ler son as contestacións dun reo nun xuízo, que conta as aventuras que o levaron á condena é o modo de, sen facer un texto bilingüe, darlle verosimilitude a un diálogo entre un xuíz, que fala castelán, e un reo que fala galego. Amais de deberse ao afán de verosimilitude , o silencio do xuíz representa a xordeira da xustiza , o seu papel represor e castigador. A novela, ambientada nos baixos fondos ourensáns, céntrase en tres personaxes transgresores e marxinais que van sendo levados a un final tráxico.

Retornou a Galicia o 16 de xaneiro de 1965, e publicou outra obra que tivo gran repercusión, o libro de relatos Os biosbardos (1962), relatos en primeira persoa con protagonista e narrador infantil distinto en cada conto. A súa última etapa foi moi fecunda, a pesar de ser postergado pola cultura oficial: en 1970 alumeou unha nova edición d' A esmorga, e en 1972 apareceu a extensa novela Xente ao lonxe, onde a través dos avatares que lle ocorren a unha familia de clase obreira, retrata a sociedade urbana, moi estratificada, do Ourense de principios de século. Nos seus últimos anos prestou unha grande atención ao xénero teatral, con obras como Farsas para Títeres (1973) e Teatro prá xente (1975).

Moitas das súas obras narrativas (A Esmorga, Xente ao lonxe, Os biosbardos) desenvólvense nunha cidade ficticia, Auria, transposición literaria do seu Ourense natal. Os críticos literarios encontraron nas súas ficcións ecos de autores como Valle-Inclán ou Eça de Queirós.

Obra en galego

Poesía
Romances galegos (1928).
Poema en catro tempos (1931, Bos Aires).
Cantos a Galiza encadeada (1946).
Cancioneiro (1956).
Poemas galegos (1980, Galaxia).

Narrativa
Os Nonnatos (1927).
A esmorga (1959).
Os biosbardos (1962).
Xente ao lonxe (1972, Galaxia).
A escaleira de Jacob (1993, Galaxia).

Teatro
Farsas para títeres (1973).
Teatro pra xente (1974).
Proceso en Jacobusland (Fantasía xudicial en ningures) (1980).

Ensaio
Castelao escritor (1986, Edicións do Castro).
[editar]Tradución
O Culto dos heroes (2001, Laiovento). Edición de Antón Capelán.

Obra en castelán

Poesía
Horizonte evadido (1936).
En soledad amena (1941).

Narrativa
La catedral y el niño (1948).
Los miedos (1963).

Ensaio
Chile a la vista (1950).
Las buenas maneras (1963).

-------------------------

Eduardo Modesto Blanco Amor (Orense, 14 de septiembre de 1897 - Vigo, 1 de diciembre de 1979) fue un escritor y periodista español, que escribió tanto en gallego como en castellano.

En 1915, a la edad de diecisiete años, empezó a trabajar como secretario de dirección en El Diario de Orense. Durante esta época frecuentó las tertulias de Vicente Risco, figura que tuvo una importancia decisiva en su futura defensa y promoción de la cultura gallega.

En Argentina, en 1923 fundó con Ramiro Isla Couto la revista Terra, en lengua gallega. Más adelante participó también en otra publicación galleguista, Céltiga. En 1926 entró a formar parte del diario argentino La Nación, donde conoció a escritores argentinos como Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Borges, Sabato y Mallea.

En 1927 inició su carrera literaria, con la novela Os Nonnatos, a la que siguió, al año siguiente, el libro de poemas Romances Galegos.

En 1928 regresó a Galicia como corresponsal del diario La Nación. Durante este primer regreso conoció a Castelao y a varios intelectuales del Partido Galeguista y el grupo Nós, y escribió Poema en catro tempos, que publicaría posteriormente en Argentina en 1931. Desde Buenos Aires colaboró más tarde con la revista Nós con varios poemas y tres capítulos de su novela inconclusa A escadeira de Jacob.

Volvió a instalarse en España como corresponsal de La Nación entre 1933 y 1935, y conoció en Madrid a Federico García Lorca, homosexual como él y al que le unió una gran amistad; Blanco fue quien publicó los Seis poemas galegos (1935) de Lorca.

Durante los 20 años siguientes utilizó en exclusiva el castellano en su obra literaria, con obras como Los miedos (1936) o La catedral y el niño (1948). En 1956 regresó al gallego con Cancioneiro, y en 1959 publicó una novela de gran importancia para la renovación de la narrativa gallega, A Esmorga.

Fue director de la revista Galicia, publicada por el Centro Gallego de Buenos Aires.

Regresó a España en 1965, y publicó otra obra que tuvo gran repercusión, el libro de cuentos Os biosbardos (1962). Su última etapa fue muy fecunda, a pesar de ser postergado por la cultura oficial: en 1970 dio a luz una nueva edición de A Esmorga, y en 1972 apareció la extensa novela Xente ao lonxe. En sus últimos años prestó gran atención al género teatral, con obras como Farsas para Títeres (1973) y Teatro pra a xente (1975).

Muchas de sus obras narrativas (A Esmorga, Xente ao lonxe, Os biosbardos) se desarrollan en una ciudad ficticia, Auria, trasposición literaria de su Orense natal. Los críticos han encontrado en sus ficciones ecos de autores como Valle-Inclán o Eça de Queiroz.

Obra en gallego

Os Nonnatos (narrativa, 1927)
Romances galegos (poesía, 1928)
Poema en catro tempos (poesía, 1931)
A escadeira de Jacob (narrativa, inconclusa)
Cancioneiro (poesía, 1956)
A esmorga (prosa, 1959). Traducido al español: La parranda (1960).
Os biosbardos (cuentos, 1962). Traducido al español: Las musarañas (1975)
Xente ao lonxe (narrativa, 1972). Traducido al español: "Aquella gente..." (1976)
Farsas para títeres (teatro, 1973)
Teatro pra xente (teatro, 1974)
Poemas galegos (poesía, 1980)
Proceso en Jacobusland (Fantasía xudicial en ningures) (teatro, 1980)
Castelao escritor (Ensayo 1986)
A Contrapelo (Ensayo, 1993)

Obra en castellano

Horizonte evadido (poesía, 1936)
En soledad amena (poesía, 1941)
La catedral y el niño (narrativa, 1948)
Chile a la vista (ensayo, 1950)
Las buenas maneras (ensayo, 1963)
Los miedos (novela, 1963)
Ha recibido 295 puntos

Vótalo:

1988 - Ramón Otero Pedrayo

9

1988 - Ramón Otero Pedrayo

http://gl.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Otero_Pedrayo

Ramón Otero Pedrayo, nado en Ourense o 5 de marzo de 1888 e finado na mesma cidade o 10 de abril de 1976, foi un escritor, político e intelectual galego, membro da Xeración Nós. No ano 1918 ingresa nas Irmandades da Fala. Patriarca das letras galegas, este ourensán de pro pertencente á... Ver mas
Ramón Otero Pedrayo, nado en Ourense o 5 de marzo de 1888 e finado na mesma cidade o 10 de abril de 1976, foi un escritor, político e intelectual galego, membro da Xeración Nós.

No ano 1918 ingresa nas Irmandades da Fala. Patriarca das letras galegas, este ourensán de pro pertencente á Xeración Nós é un dos máis preclaros escritores galegos.

Non houbo xénero que el non traballase: ensaio, novela, poesía, ademais dos estudos científicos de xeografía da súa cátedra da Universidade de Santiago.

Entre as súas novelas destacan Os camiños da vida e O mesón dos Ermos, descrición minuciosa dos costumes e da vida rural galega. Pero a máis coñecida é "Arredor de si" que pode considerarse como parcialmente autobiográfica e que nos permite albiscar os camiños que percorreron os integrantes da chamada Xeración Nós ata o galeguismo. Neste sentido "autobiográfico" Arredor de si complétase cos artigos "Dos nosos tempos", de Florentino López Cuevillas, e mais con "Nós, os inadaptados" de Vicente Risco, estes dous últimos aparecidos na revista Nós.

Hoxe a Fundación Otero Pedrayo e mais a Fundación Penzol gardan a biblioteca así como os documentos e escritos do ilustre galego e continúa o seu labor na casa-museo de Trasalba.

Obra

En galego

Pantelas, home libre (relatos breves) (1925)
O purgatorio de don Ramiro (relatos breves) (1926)
Escrito na néboa (relatos breves) (1927)
Os camiños da vida (novela en tres libros) (1928, Nós)
A lagarada (teatro) (1928)
Arredor de si (novela) (1930)
Contos do camiño e da rúa (relatos breves) (1932)
Fra Vernero (novela) (1934)
Teatro de máscaras (teatro) (1934)
Devalar (novela) (1935)
O mesón dos ermos (relatos breves) (1936)
O desengano do prioiro (teatro) (1952)
O libro dos amigos (ensaio) (1953, Bos Aires)
Entre a vendima e a castiñeira (1957, Galaxia) (relatos breves)
Bocarribeira. Poemas pra ler e queimar (poesía) (1958, Madrid)
Rosalía (diálogo aparentemente teatrais) (1959)
Á esquerda o Pazo de Reboreda. Nel naceu Xoán Manuel Pereira a quen Pedrayo inmortalizou en O Señorito da Revoraina.
O señorito da Reboraina (novela) (1960)
O fidalgo e a noite (diálogo aparentemente teatrais) (1970)
Noite compostelá (diálogo aparentemente teatrais) (1973)
O Maroutallo (1974) (relatos breves)
O fidalgo e outras narracións (1982, Galaxia).

En castelán

Guia de Galicia (1926)
Las palmas del convento (1941)
Vida del Doctor Don Marcelo Macías y García (1943)
Adolescencia (1944)
La vocación de Adrián Silva (1949)
Ha recibido 285 puntos

Vótalo:

1976 - Ramón Cabanillas

10

1976 - Ramón Cabanillas

http://gl.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Cabanillas

Ramón Cabanillas Enríquez, nado en Fefiñáns (Cambados) o 3 de xuño de 1876 e finado en Cambados o 9 de novembro de 1959, foi un escritor galego. Incansábel lector, foi un autor decididamente monolingüe, de grande proxección pública, que xogou un papel determinante na superación dos moldes do... Ver mas
Ramón Cabanillas Enríquez, nado en Fefiñáns (Cambados) o 3 de xuño de 1876 e finado en Cambados o 9 de novembro de 1959, foi un escritor galego.

Incansábel lector, foi un autor decididamente monolingüe, de grande proxección pública, que xogou un papel determinante na superación dos moldes do Primeiro Renacemento, malia comezar a publicar a idade avanzada.

Na Habana publicou "No desterro" (1913) e "Vento mareiro" (1915).

O compromiso co proxecto das Irmandades da Fala levouno a colaborar asiduamente no periódico "A Nosa Terra", converténdose na voz lírica do movemento. Inicialmente próximo a posturas tradicionalistas, axiña partillou as teses de Vicente Risco, cuxo proxecto estético e cultural influiría decididamente na súa produción posterior. Foi aclamado como Poeta da Raza e utilizou os seus poemas ao servizo da construción nacional, abandonando os ecos intimistas presentes na súa primeira poesía. Así, en "Da terra asoballada" (1917) (segunda edición de 1926, que só reproduce catro poemas da 1ª edición que ten un sentido máis crítico e social cá segunda) e nas novas edicións dos poemarios publicados na Habana, Cabanillas mantivo unha actitude educadora. Pretendeu concienciar o pobo e achegalo ao nacionalismo. Con estes mesmos obxectivos redixiu, a instancias de Antón Vilar Ponte, a peza dramática "A man de Santiña" (1921). En colaboración con el comporía en 1926 a traxedia histórica "O mariscal".

Tamén en 1926 viu a luz o poemario "Na noite estrelecida", onde, seguindo as teorizacións de Risco, Cabanillas reelabora mitos do ciclo artúrico que funcionen como símbolos produtivos. Lonxe de constituír un mero exercicio arqueolóxico, trátase, entón, dun texto no que un coidadísimo formalismo está ao servizo dun proceso de exaltación mítico-patriótica: os cabaleiros da Mesa Redonda veñen ser, deste xeito, os precedentes directos dos novos cabaleiros das Irmandades da Fala a procuraren o Santo Graal que é a redención de Galicia. Segundo o propio Cabanillas, trátase da máis lograda das súas obras, opinión que é compartida por unha parte importante da crítica actual.

Porén, en 1927, Cabanillas leva adiante o volume no que mellor desenvolve o lirismo de carácter intimista. Trátase do poemario titulado "A rosa de cen follas" onde as presenzas rosalianas resultan evidentes.

En 1920 foi elixido membro da Real Academia Galega, en substitución de Xosé Salgado Rodríguez, sendo admitido co discurso A saudade nos poetas galegos, discurso que foi respondido por Eladio Rodríguez. En 1929 fixo o propio na Real Academia Española cun ensaio sobre Eduardo Pondal.

A súa obra atravesou un período de silencio durante a guerra civil, roto a finais da década dos 40 con "Camiños no tempo". Comeza entón unha nova etapa en que viron a luz Antífona da "Cantiga" (1951), "Da miña zanfona" (1954), "Versos de alleas terras e tempos idos" (1954) e "Samos" (1958), o seu último libro publicado en vida.


Estilo literario

Autor de rápido recoñecemento popular e académico, Cabanillas conduciu a poesía galega cara á modernidade e a súa obra foi considerada desde os primeiros momentos dentro do canon da literatura galega. Admirado, mesmo idolatrado, polos principais dirixentes das Irmandades da Fala, é en relación con ese movemento onde debemos situar o seu labor. Se ben que para algúns críticos forma parte da Xeración de entre dous séculos xunto con Antonio Noriega Varela, o certo é que Cabanillas tamén pode ser considerado plenamente como "o poeta de Nós". En fin, situalo como "o poeta das Irmandades" semella a mellor de todas as opcións, dado que é a que máis responde tanto á cronoloxía da súa obra como á propia actitude temático-estilístico que nela se manifesta, sempre na dirección de representar liricamente os "intereses" e "necesidades" do nacionalismo e, xa que logo, na procura dunha estética nacional.
Aínda que tamén escribiu prosa e teatro, a súa obra é fundamentalmente lírica, e pódese clasificar en:

Poesía lírica

Poesía social, de carácter agrarista e anticaciquil, que continúa a temática cívica de Curros Enríquez. Aparece nela unha exaltación do medio rural fronte á cidade, unha idea de Galicia como unidade colectiva e unha chamada á rebelión. Este tipo de poesía maniféstase máis nitidamente nos seus tres primeiros libros.

Poesía intimista, que lembra a Rosalía de Castro nalgúns aspectos. O sentimento amoroso é o protagonista destas pezas, así como a conmoción ante a paisaxe. A rosa de cen follas é a máxima expresión deste tipo de poesía.

Poesía costumista, que presenta matices humorísticos ou irónicos así como novidades formais de carácter modernista que a afastan da poesía costumista do século XIX. Destacan dúas obras: Da miña zanfona e Versos de alleas terras e tempos idos.

Poesía modernista ou "novecentista"
Nela busca, desde o galego, tratar temáticas da literatura universal se ben que "galeguizándoas" en certos apartados da ambientación. O obxectivo de tales textos ten un carácter estético-patriótico toda vez que o poeta quere demostrar, xustamente, a valía do idioma para calquera ocasión. Asemade han de ser considerados como un exercicio no cal Cabanillas proba as súas cualidades en calquera terreo da "modernidade".

Poesía narrativa
Cabanillas realiza un poemario orientado cara á recuperación das raíces e a creación de mitos como un xeito de mobilizar a conciencia colectiva. Así nace Na noite estrelecida, obra na cal o poeta recupera os temas da materia de Bretaña, situando a acción en Galicia e dotando á historia dun forte sentido cristián, elemento que Cabanillas considera como definidor de Galicia.
Tamén de carácter narrativo é O bendito San Amaro, que narra o pecado, penitencia e milagres de don Amaro de Aventei, personaxe lendario na tradición popular da comarca do Salnés, e Samos, que presenta a historia e a vida comunitaria deste mosteiro.

Etapas

1910-1915: Etapa pregaleguista. Nesta etapa mostra a nostalxia do desterrado polo que quedou atrás. É unha etapa de poesía cívica, reivindicativa e anticaciquista. As obras máis destacadas desta etapa foron: No desterro (1913) e Vento mareiro (1915).

1916-1920: Etapa galeguista. Nesta etapa emprega a Galicia como suxeito colectivo para mostrar a contraposición entre o labrego galego de actitude positiva e o fidalgo castelán de actitude negativa ou pesimista. As obras máis destacadas desta etapa foron Da terra asoballada (1917) e A saudade nos poetas galegos (1920).

1921-1930: Etapa mítico-saudosista. A intención da obra literaria de Ramón Cabanillas nesta etapa era crear unha verdade paralela que mostre as leccións do pasado para dominar o presente e ter un mellor futuro. A linguaxe da produción literaria desta etapa era complexa e sistemática, con moito simbolismo, polo que non era entendible pola maior parte da poboación, e parte da intención destas obras non se cumpriu. As obras máis destacadas desta etapa foron A man de Santiña (1921), O cabaleiro do Sant Grial (1922), Estoria do bendito San Amaro que foi chamado no mundo o Cabaleiro de Arentéi (1925), Na noite estrelecida (1926), O Mariscal (1926) e A rosa de cen follas (1927).

1949-1959: Etapa da posguerra. As obras máis destacadas desta etapa foron Camiños no tempo (1949), Antífona da cantiga (1951), Da miña zanfona (1954), Versos de alleas terras e tempos idos (1955) e Samos (1958).

Obras

No desterro (1913, La Habana; poesía)
Vento mareiro (1915; poesía)
Da terra asoballada (1917; poesía)
A saudade nos poetas galegos (1920; ensaio; discurso de ingreso na Real Academia Galega)
A man de Santiña (1921; teatro)
O cabaleiro do Sant Grial (1922; poesía)
Estoria do bendito San Amaro que foi chamado no mundo o Cabaleiro de Arentéi (1925; poesía)
Na noite estrelecida (1926; poesía)
O Mariscal (1926; teatro; con Antón Vilar Ponte e debuxos de Álvaro Cebreiro)
A rosa de cen follas (1927; poesía)
Camiños no tempo (1949; poesía)
Antífona da cantiga (1951; antoloxía poética)
Da miña zanfona (1954; poesía)
Versos de alleas terras e tempos idos (1955)
Samos (1958; poesía)
Obra completa (1959, Bos Aires)

-------------------------------------------

Ramón Cabanillas Enríquez (Cambados, 3 de junio de 1876 - ibídem, 9 de noviembre de 1959) fue un poeta español en lengua gallega. Considerado dentro de la literatura gallega como el enlace entre el Rexurdimento y la modernidad literaria del siglo XX, la crítica suele encuadrarlo bien en una generación intermedia, la llamada "Xeración Antre Dous Séculos" ("generación entre dos siglos"), bien como un miembro más de la generación literaria surgida a la luz de las "Irmandades da Fala".

En La Habana publicó "No desterro" (1913) y "Vento mareiro" (1915).

El compromiso con el proyecto de las Irmandades da Fala lo llevó a colaborar asiduamente en "A Nosa Terra", convirtiéndose en la voz lírica del movimiento.

Inicialmente próximo a posturas tradicionalistas, enseguida compartió las tesis de Vicente Risco, cuyo proyecto estético y cultural influiría decididamente en su producción posterior.

Fue aclamado como Poeta da Raza y utilizó sus poemas al servicio del galleguismo, abandonando los ecos intimistas presentes en su primera poesía. Así, en Da terra asoballada ("De la tierra avasallada", 1917; segunda edición de 1926, que sólo reproduce cuatro poemas de la primera edición, con un sentido más crítico y social que la segunda) y en las nuevas ediciones de los poemarios publicados en La Habana, Cabanillas mantuvo una actitud educadora. Pretendió concienciar el pueblo y acercarlo al nacionalismo. Con estos mismos objetivos escribió, la instancias de Antón Villar Ponte, la pieza dramática «A man de Santiña» (1921). En colaboración con él compondría en 1926 la tragedia histórica «O mariscal», sobre la ejecución del mariscal Pero Pardo de Cela por parte de los Reyes Católicos a las puertas de la catedral de Mondoñedo, presentada como la venganza del poder central castellano contra los señores feudales gallegos. En 1926 vio la luz el poemario «Na noite estrelecida», dónde, siguiendo las teorías de Risco, Cabanillas reelabora mitos del ciclo artúrico que funcionen como símbolos productivos. Se trata de un poemario que fue considerado por el propio Cabanillas como el punto culminante de su obra, algo en lo que concuerda buena parte de la crítica actual.

El depurado lenguaje, la constante preocupación formal -de clara filiación modernista, si bien que el poeta "galleguiza" ese modernismo- están al servicio de un proyecto de exaltación mítico-patriótica: el mundo artúrico, galleguizado también, funciona como un auténtico referente para los nuevos caballeros del Grial, encarnados por el movimiento renovador de las Irmandades da Fala. Ya en 1927, Cabanillas recupera el lirismo intimista con la publicación de «A rosa de cen follas», acaso el texto donde más se manifiestan los ecos rosalianos.

En 1920 fue elegido miembro de la Real Academia Gallega, para cuyo ingreso leyó un discurso titulado "A saudade nos poetas galegos" (La tristeza en los poetas gallegos).

En 1929 haría el propio en la Real Academia Española con un ensayo sobre Eduardo Pondal. Instalado en Madrid desde su incorporación a esta institución, el poeta atravesó un largo período de silencio que rompería la finales de la década de los cuarenta con «Camiños no tempo» (Caminos en el tiempo). Comienza entonces una nueva etapa en que vieron la luz «Antífona da Cantiga» (1951), «Da miña zanfona» (1954), «Versos de alleas terras e tempos idos» (1954) y «Samos» (1958), su último libro publicado en vida.
Falleció en Cambados el 9 de noviembre de 1959. En la actualidad sus restos mortales se encuentran depositados en la iglesia de Santo Domingo de Bonaval, en el espacio conocido como Panteón de Galegos Ilustres, en Santiago de Compostela.

Obra literaria

Características generales

Calificado por sus compañeros generacionales como Poeta da Raza (Poeta de la raza) y valorado como el legítimo sucesor de Rosalía de Castro, Eduardo Pondal y Curros Enríquez, Cabanillas fue un autor de rápido reconocimiento popular y académico. En su haber se cuenta el haber conducido a la poesía en gallego hacia la modernidad y su obra fue considerada desde los primeros momentos dentro del canon de la literatura gallega.
Aunque en sus comienzos adoptó un tono radical en el contexto de las luchas agrarias de los años 10, Cabanillas terminó por alinearse en el sector más conservador y menos político de las Irmandades, el conocido como Grupo Nós. Su tradicionalismo se observa en rasgos como su religiosidad, su concepción ruralista de Galicia y su escepticismo crítico ante cualquier sistema de gobierno, sin hacer distinciones ideológicas esenciales entre ellos.
Seguidor del esteticismo ideológico de Vicente Risco, Cabanillas expresa con su poesía el culturalismo de este, elaborando mitos identificadores y buscando en el pasado símbolos aglutinadores de una conciencia nacional gallega.
La crítica ha señalado como elementos básicos de su obra literaria los siguientes: la tradición clásica greco-latina (perceptible, especialmente, en Versos de alleas terras e tempos idos (Paráfrasis galegas) (1955) y Samos (1958)); la tradición folclórica gallega (como demuestra al antologarla en Antífona da cantiga, 1951); los maestros del Rexurdimento (especialmente, Rosalía, Pondal y Curros); y, especialmente, el romanticismo tardío (Heine y Rosalía de Castro) y el simbolismo y postsimbolismo.
La original, en el contexto de la literatura gallega, aproximación de Cabanilla a la literatura del modernismo fue propiciada por su estancia en Cuba entre 1910 y 1915. El modernismo de Cabanillas es sobre todo formal: versatilidad métricas, tópicos en los contenidos (ambientes aristocráticos, exotismo...), sensualidad, musicalidad, melancolía, preciosismo verbal, etc.; su apuesta por el folclore, lo narrativo y el léxico rural, y su orientación ética y concienciadora, lo separan de forma insalvable de una mayor profundización en la estética modernista.
También, una vez dentro de las Irmandades, Cabanillas se ve influido en los años veinte por el saudosismo portugués, lo que se materializa en una mayor atención a los temas históricos, la mitología y el misticismo entre cristiano y panteísta.
Finalmente, su obra de madurez muestra influjos de sus lecturas de William Butler Yeats, del pensamiento de la Irish Literary Society y de Alfred Tennyson, responsable este último del interés de Cabanillas por la mitología artúrica.

Etapas de su evolución poética

En la trayectoria literaria de Ramón Cabanillas se pueden distinguir cuatro fases:

1.etapa de formación o pregalleguista(1910-1915): intelectualmente, se sitúa en este momento en un pensamiento pregalleguista, sobre todo si se tiene en cuenta que estos años, por razones económicas, los pasa en Cuba, lugar donde empieza a publicar. Con todo, sus textos son escritos ya en gallego, animado por los círculos galleguistas de la isla. Durante este periodo, publica sus dos primeros libros: No desterro. Visións gallegas (1913) y Vento mareiro (1915), muy influidos tanto por la literatura del Rexurdimento, especialmente por Rosalía y Curros, como por las innovaciones métricas del modernismo de Rubén Darío a la vez que imita la tradición con el empleo de metros populares y clásicos.

2. etapa galleguista (1916-1920): en esta etapa Cabanillas se pone al servicio de la ideología de las Irmandades y se convierte en un poeta netamente civil. Su poesía pierde la agresividad de su fase pro-agrarista y adopta un didactismo encaminado a dar a conocer a las grandes figuras de la cultura gallega (Rosalía, Pondal, Brañas, Lois Porteiro...) con objeto de reivindicar el orgullo nacional gallego; en este sentido, Cabanillas aborda el conflicto Galicia-Castilla como eje de muchos de sus poemas, simbolizando a ambas regiones en los papeles de oprimido y opresor, respectivamente. Como motivos caracterizadores de la identidad gallega, aparecen en esta etapa temas como el idioma, el celtismo, la referencia al modelo irlandés, etc. Destaca en esta fase de su producción el libro, de título significativo, Da terra asoballada (1917) -De la tierra avasallada.

3. etapa mítico-saudosista (1921-1930): siguiendo el culturalismo de Vicente Risco dentro de las Irmandades, Cabanillas intenta escribir una poesía mitificadora del pasado con una perspectiva saudosista. Adopta para ello el género de la poesía narrativa, y escribe Na noite estrelecida (1926), actualizando la materia de Bretaña con matices patrióticos y cristianos. Cabanillas expone en esta etapa poética su visión de una Galicia conformada por lo celta y la época medieval, la cual con la dominación castellana significaría el fracaso de las aspiraciones nacionales de Galicia. Estilísticamente, Cabanillas hace uso de símbolos y numerosas referencia eruditas, incluyendo el uso de versos cultos como el alejandrino.

4. etapa de posguerra o mística (1939-1959): en los años cuarenta, Cabanillas inició una segunda madurez literaria, influido por poetas como Antonio Machado y por sucesos históricos como la Guerra civil española y la represión de posguerra. Pertenecen a esta época las obras Antífona da cantiga(1950), una recompilación de cantigas populares y Da miña zanfona(1954), poesía amarga de tono moralizante que habla de la tristeza, la juventud perdida, la vida y la muerte... Como fruto de sus estadías en el monasterio de Samos, escribe Samos (1958).
Ha recibido 272 puntos

Vótalo:

1979 - Manuel Antonio

11

1979 - Manuel Antonio

http://gl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Antonio

Manuel Antonio Pérez Sánchez, nado en Rianxo o 12 de xullo de 1900 e finado en Asados (Rianxo) o 28 de xaneiro de 1930, foi un poeta galego. No ano 1918, con só dezasete anos, enviou os seus primeiros poemas a revistas e xornais, e chegou a manter unha polémica co director da revista Suevia... Ver mas
Manuel Antonio Pérez Sánchez, nado en Rianxo o 12 de xullo de 1900 e finado en Asados (Rianxo) o 28 de xaneiro de 1930, foi un poeta galego.

No ano 1918, con só dezasete anos, enviou os seus primeiros poemas a revistas e xornais, e chegou a manter unha polémica co director da revista Suevia sobre a calidade das súas composicións. Pouco a pouco comezou a concienciarse na loita anticaciquil que ían espallando os movementos agraristas e fixo dos seus poemas unha arma de loita, mesmo en contra da ideoloxía da súa familia; por iso, algunha vez solicitaba que ao pé do poema só constasen as iniciais. En 1919 envía un soneto a La Redención, "O sol d'a liberdade". O seu director rexeitouno porque os versos empregados non eran hendecasílabos, como marcaban os canons clásicos; non obstante, aconselloulle que seguise escribindo textos en prosa (sic) de contido civil e animouno no seu interese polo movemento agrarista. A partir dese momento as súas preocupacións vanse centrar na loita anticaciquil, no nacionalismo e mais na súa produción literaria, que, agás algúns poucos poemas iniciáticos, está escrita integramente en galego.

En 1919, Rafael Dieste e Manuel Antonio escribíronlle a Castelao para que actuase como intermediario entre eles e Vicente Risco, recoñecido como o guieiro teórico dos membros do grupo Nós e máis daqueles mozos que tiñan inquedanzas nacionalistas e literarias, pois era, sen dúbida ningunha, a persoa máis informada das novidades artísticas que estaban a aparecer en Europa. Foi ser tamén o ourensán quen lle enviase noticia a Manuel Antonio dos movementos de vangarda en Europa e en España; pero Vicente Risco, pouco convencido do interese destas correntes para a literatura galega, malia escribir o primeiro poema futurista na nosa lingua no ano 1920, recoméndalle a Manuel Antonio que repare nalgúns aspectos que son, ao seu ver, importantes para a nova literatura galega, como o folclore (aspecto sobre o que Manuel Antonio había de manter máis tarde longas discusións epistolares con Castelao, tentando ver cal sería a maneira máis axeitada de incluír os elementos populares na creación artística sen caer no ruralismo); o saudosismo portugués (este sentimento, extrapolable á mentalidade galega, tiña como máximo representante a Teixeira de Pascoais, autor moi relacionado cos intelectuais e mais cos artistas de vangarda galegos, entre eles, Álvaro Cebreiro; os haiku xaponeses (composicións de tres versos nas que se capta o instante e que procuran provocar emocións no lector por medio da xustaposición de imaxes) e, sobre todo, recomendoulle a procura dun estilo de seu, sinxelo, non marcado por escolas literarias.

A súa información literaria e política procedía, ademais das informacións dos mestres, dun amplo abano de lecturas. Recibía case todas as publicacións literarias e galeguistas do momento (A Nosa Terra, Nós, Céltiga, La Centuria, Alfar...) e intercambia recomendacións e libros cos seus amigos, combinando os clásicos cos autores máis modernos. Especial importancia, desde o punto de vista das influencias, amosa a lectura do libro de Jean Epstein, La poésie d´aujourd´hui, un nouvel état d´intelligence (1921), que se manifesta singularmente no proceso de supresión da secuencia espazo-temporal que o poeta leva adiante nas páxinas de De catro a catro.

A partir de 1921 Manuel Antonio comezou unha intensa actividade literaria. Colaborou en revistas (entre elas Alfar, da Coruña, na que participan importantes vangardistas da literatura española) e xornais, e mesmo formou parte do consello de redacción dunha delas, Ronsel, de Lugo. En 1922 publicou, xunto o debutante Álvaro Cebreiro, o manifesto Máis alá, que eles mesmos se encargaron de espallar por Galicia e o estranxeiro. Este manifesto, o único que aparece como tal na literatura galega da época -se ben que, en realidade, outros artigos asinados polo autor, tal é o caso de "Fatiguémonos" ou "Prólogo pra un libro de poemas que ninguén escrebeu" (aparecidos no diario vigués Galicia)-, foi un auténtico revulsivo para o sector máis conservador do galeguismo, coma o que daquela leva as rédeas das Irmandades da Fala, que viu nel un ataque político concibido por Antón Villar Ponte, pero non desatou unha polémica da intensidade que esperaban os autores.

Á espera de facer as prácticas de piloto, seguía a actualidade literaria a través da prensa (lía case todas as revistas publicadas en Galicia e mais algunhas estranxeiras) e do intercambio de lecturas cos seus amigos, pois non formou parte activa dos parladoiros literarios, máis propios da cidade ca dunha vila mariñeira coma Rianxo, onde non tiña xa con quen compartir as inquedanzas artísticas (dille a Dieste nunha carta que Rianxo segue a disputarlle a Roma o nome de Cidade Eterna). A soidade vital foise acentuando cada vez máis. Xa non enviaba tan a miúdo poemas á prensa e a súa produción literaria foise construíndo con máis vagar, máis coidada e persoal. Intensificouse o individualismo na obra e na súa vida, e cultivaba a súa particular imaxe externa, arredada dos convencionalismos burgueses, máis achegada ao mariñeiro que ao literato de cenáculo.

Obra

A produción poética de Manuel Antonio é breve, arredor de 120 poesías clasificadas nos seguintes poemarios ou grupos de composicións:

-Con anacos do meu interior; 18 poemas; escrito entre 1920-1922.
-Foulas; 28 poemas; escrito entre 1922-1925.
-De catro a catro; 19 poemas; escrito entre 1926-1927.
-Sempre e mais despois; 8 poemas; escrito con posterioridade a De catro a catro.
-Viladomar; 6 poemas; escrito en 1928.
-Poemas soltos datados; 27 poemas escritos entre 1918-1928.
-Poemas soltos non datados; 15 poemas, algúns deles aparecen escritos nos últimos tempos da vida do autor.

-------------------------------------

Manuel Antonio Pérez Sánchez (nunca empleó sus apellidos para firmar los trabajos literarios) (Rianxo, A Coruña 12 de julio de 1900 - id., 28 de enero de 1930) fue un poeta español en lengua gallega.

En sus estadías en Rianxo se relacionó con Rafael Dieste, un chaval de su edad con el que compartió el interés por la literatura y el nacionalismo, y con su primo Roxelio, que lo animó a participar en la vida literaria y política desde pequeño.

En el año 1918, con solo diecisiete años, envió sus primeros poemas a revistas y periódicos, y llegó a mantener una polémica con el director de la revista Suevia sobre la calidad de sus composiciones.

Poco a poco comenzó a concienciarse en la lucha anticaciquil que iban extendiendo los movimientos agraristas e hizo de sus poemas un arma de lucha, incluso en contra de la ideología de su familia, a cuyo objeto alguna vez solicitaba que al pie del poema sólo constaran sus iniciales. En 1919 envía un soneto a La Redención, «O sol d'la libertade». Su director lo rechazó porque los versos empleados no eran endecasílabos, como marcaban los cánones clásicos. Sin embargo le aconsejó que siguiera escribiendo textos en prosa (sic) de contenido civil y lo animó en su interés por el movimiento agrarista. A partir de este momento sus preocupaciones se centraron en la lucha anticaciquil, en el nacionalismo y en su producción literaria, que, excepto algunos pocos poemas iniciáticos, está escrita íntegramente en gallego.

En 1919, Rafael Dieste y Manuel Antonio le escribieron a Castelao para que actuara como intermediario entre ellos y Vicente Risco, reconocido como el guía teórico de los miembros del grupo Nós y más de aquellos jóvenes con inquietudess nacionalistas y literarias, pues era, sin duda ninguna, la persona más informada de las novedades artísticas que aparecían en Europa. Fue también Risco quien introdujo a Manuel Antonio en los movimientos de vanguardia en Europa y en España. Pero Vicente Risco, poco convencido del interés de estas corrientes para la literatura gallega, a pesar de escribir el primer poema futurista en dicha lengua en 1920, le recomendó a Manuel Antonio que reparara en algunos aspectos que eran, a su ver, importantes para la nueva literatura gallega como el folclore (aspecto sobre el que Manuel Antonio había de mantener más tarde largas discusiones epistolares con Castelao, intentando ver cuál sería la manera más sencilla de incluir los elementos populares en la creación artística sin caer en el ruralismo), el saudosismo portugués (este sentimiento tenía como máximo representante a Teixeira de Pascoaes, autor muy relacionado con los intelectuales y con los artistas de vanguardia gallegos, entre ellos, Álvaro Cebreiro), los haiku japoneses (composiciones de tres versos en las que se capta el instante y que intentan provocar emociones en el lector por medio de la yuxtaposición de imágenes) y, sobre todo, le recomendó la búsqueda de un estilo propio, sencillo, no marcado por escuelas literarias.

Su formación literaria y política procedía, además de las informaciones de los maestros, de un amplio abanico de lecturas. Recibía casi todas las publicaciones literarias y galleguistas del momento (A Nosa Terra, Nós, Céltiga, La Centuria, Alfar... ) e intercambia consejos y libros con sus amigos, combinando los clásicos con los autores más modernos. Esencial en su formación teórica -y en la concepción del único poemario que publicó en vida, De catro a catro- fue la lectura de la obra de Jean Epstein La poésie de aujourd´hui un nouvel état d´intelligence (1921), que tradujo al gallego.

Comenzó a cartearse con Victoriano Taibo, esteticamente continuador de la línea tradicional de Cabanillas, pero que supo reconocer y admirar el hacer poético de Manuel Antonio y su novedad, como demuestra una carta en la que le pide información sobre la poesía moderna. A partir de 1921 comenzó una intensa actividad literaria. Colaboró en revistas (entre ellas Alfar, de La Coruña, en la que participan importantes vanguardistas de la literatura española) y periódicos, e incluso formó parte del consejo de redacción de una de ellas, Ronsel, de Lugo. En 1922 publicó, junto el debutante Álvaro Cebreiro, el manifiesto «¡Máis alá!», que ellos mismos se encargaron de divulgar por Galicia y el extranjero. Este manifiesto, el único que aparece en la literatura gallega de la época, fue un auténtico revulsivo para el sector más conservador del galleguismo, como el que se daba entonces en las Irmandades da Fala, que vio en él un ataque político concebido por Antón Villar Ponte, pero no desató una polémica de la intensidad que esperaban los autores.

Entre 1926 y 1927 realizó las prácticas de piloto de la marina mercante a bordo del paquebote Constantino Candeira, del que era capitán Augusto Lustres Rivas, a quien le dedica «De catro a catro», el poemario concebido durante sus travesías en ese barco. En la publicación del libro participaron Dieste, gestionando las cuestiones editoriales, y Maside, que lo ilustraría.
Ha recibido 269 puntos

Vótalo:

2007 - María Mariño

12

2007 - María Mariño

http://gl.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Mari%C3%B1o

María Mariño Carou, nada en Noia o 8 de xuño de 1907 e finada en Seoane do Courel o 19 de maio de 1967, foi unha das escritoras galegas máis importantes do século XX. Compaxinou a súa actividade intelectual cunha vida discreta e moi apartada dos cenáculos literarios. Obra literaria A... Ver mas
María Mariño Carou, nada en Noia o 8 de xuño de 1907 e finada en Seoane do Courel o 19 de maio de 1967, foi unha das escritoras galegas máis importantes do século XX. Compaxinou a súa actividade intelectual cunha vida discreta e moi apartada dos cenáculos literarios.

Obra literaria

A mediados dos anos cincuenta, María Mariño comezou a escribir poemas, primeiro en castelán e logo en galego. Despois, no contorno do Courel, coñeceu o poeta Uxío Novoneyra que promoveu a publicación destes versos. Palabra no tempo editouse no ano 1963 na colección "Tesos cumes" da editorial Celta. Sen apenas relación no mundo literario, o illamento e a marxinalidade que caracterizou en moitas ocasións o labor creativo das mulleres condicionou a recepción da súa obra, mesmo chegou a suscitar nalgún momento dúbidas sobre a súa existencia e a autoría dos poemas.

37 anos despois, en 1990, e 33 logo do falecemento de María Mariño, os poetas Uxío Novoneyra e Antón Avilés de Taramancos promoveron unha edición dos seus últimos poemas. O volume, titulado Verba que comeza, foi publicado polo concello de Noia e rematado pola poeta en marzo de 1967, dous meses antes de morrer. A súa poética é radicalmente intimista, cunha linguaxe rupturista.

Obra

En galego
Palabra no tempo, (1963)
Verba que comeza, (1990)
Obra completa, (1994, 2006)

En castelán
Los años pobres. Memoria de guerra y posguerra. Esta obra está desaparecida e coñécese só pola mención feita por Novoneyra.
Más allá del tiempo (1965), Editora Alvarellos. Desaparecido durante máis de cuarenta anos, foi atopado e publicado en 2007.

-------------------------

María Mariño Carou (Noia, 8 de junio de 1907 - Seoane do Caurel, 19 de mayo de 1967) fue una poeta española en lengua gallega.

Aspectos literarios

De difícil adscripción generacional (generación de 1922, generación del Seminario de Estudios Gallegos, generación del 36, generación de los 50...), se trata de una escritora que estuvo prácticamente oculta para la historiografía literaria gallega hasta finales de los años ochenta y que vio como su estudio se revitalizaba definitivamente con el anuncio de la dedicación del Día de las Letras Gallegas del 2007 a su persona.

Vinculada biográficamente a Uxío Novoneyra, a quien conoció en 1953 (y que sería el responsable directo delreconocimiento editorial y popular de la escritora), María Mariño es autora de dos libros: Palabra no Tempo (con poemas escritos desde 1958 y publicado en 1963 con prólogo de Ramón Otero Pedrayo) y Verba que comenza (publicado por primera vez en 1990 tras circular durante muchos años en forma mecanografiada). En 1994 se publicó una edición de sus Obras Completas.

La poesía de Mariño se caracteriza por una presencia y vivencia del paisaje gallego, y por una evidente impronta de la obra de Novoneyra (sobre todo en lo que se refiere a los modelos de la lengua oral y la literatura tradicional), Rosalía de Castro (presente en la angustia que recorre muchos de sus versos en su caso como consecuencia del avance de su enfermedad) y de la cultura popular, en general.

Temáticamente, el intimismo, frecuente en la literatura hecha por mujeres, consigue en María una altura y calidad sorprendentes. El suyo es un intimismo radical, profundo, sin concesiones, y su expresión tiene, a veces, hondura filosófica.

Ese tratamiento de la intimidad se resuelve a través de dos líneas: la relación de la poeta con el exterior y la relación con su propio interior. La importancia de la relación con el paisaje es clave en su obra, hasta el punto de llegar al entremezclamiento de su personalidad en el seno de la naturaleza, llegando hasta la anulación personal.

Formalmente, el verso de María Mariño evoluciona desde el tradicionalismo inicial (versos octosílabos, rima asonante...) al versolibrismo de sus últimos poemas (expresión formal vinculada al estado de angustia personal en que se hallaba la poeta en el momento de su escritura). Sus poemas son, habitualmente, breves y estructurados en estrofas sencillas.

Estilísticamente, María Mariño parte de la tradición oral: tiende a la distorsión sintáctica y a las formulaciones de tipo popular y oral, con tendencia a las recurrencias (anáforas, uso del apóstrofe...). Su lengua es la del habla cotidiana de las gentes del Courel.

La originalidad de María Mariño reside en el tratamiento personalísimo de la lengua popular. La poeta distorsiona la estructura lógica del idioma a través de una serie de procedimientos lingüísticos con los que consigue resultados de gran expresividad y belleza [la metábasis, la composición de palabras, el hipérbaton...].

Obra

-Palabra no tempo (Palabra en el tiempo): publicado en 1963 con una tirada de 1000 ejemplares, es el único libro que María Mariño publicó en vida. Se trata de 70 poemas, escritos entre 1958 y 1963, de tipo descriptivo y autobiográficos con los que la autora muestra su vida y lo que siente respecto de la realidad.

-Verba que comenza (Palabra que comienza): publicado póstumamente en 1990, es un conjunto de 27 poemas escritos entre 1966 y 1967 (aunque varios poemas más que deberían haber sido incluidos en el libro aparecerían posteriormente en diversas publicaciones). Se trata de poemas más extensos que los del libro anterior y en los que la autora usa el verso libre.

Redactadas en primera persona y envueltas en la confusión de la enfermedad, las composiciones llenas de imágenes esparcidas y de retazos oníricos, nos descubren a través de versos complejos, la figura de una voz lírica agónica y torturada.
Ha recibido 253 puntos

Vótalo:

1981 - Vicente Risco

13

1981 - Vicente Risco

http://gl.wikipedia.org/wiki/Vicente_Risco

Vicente Martínez Risco y Agüero, nado en Ourense o 1 de outubro de 1884 e finado o 30 de abril de 1963, foi un intelectual galego do século XX, membro da xeración Nós e considerado un dos meirandes teóricos do nacionalismo galego. Constitúe unha das figuras máis importantes e complexas da... Ver mas
Vicente Martínez Risco y Agüero, nado en Ourense o 1 de outubro de 1884 e finado o 30 de abril de 1963, foi un intelectual galego do século XX, membro da xeración Nós e considerado un dos meirandes teóricos do nacionalismo galego.

Constitúe unha das figuras máis importantes e complexas da historia da literatura galega. Home procedente dunha familia acomodada, dun grande nivel cultural, contribuíu na literatura galega asentando as bases do nacionalismo galego e renovando a narrativa galega do primeiro terzo do século XX.

Nos seus anos en Ourense participa na tertulia que dirixía Marcelo Macías na Comisión de Monumentos, na cal se xuntaban intelectuais como Xulio Alonso Cuevillas ou Arturo Vázquez Núñez e que vai influír na vocación literaria de Risco. As lecturas dos decadentistas franceses e ingleses van poñelo en contacto co ocultismo e o orientalismo, estudando o budismo e mesmo afiliándose ao teosofismo.

En 1910 Risco entra na redacción do xornal local, El Miño; no mesmo,escribe artigos filosóficos e de actualidade cos pseudónimos de Rujú Sahib e Polichinela e literarios co seu propio nome, admirador de Rabindranath Tagore dárao a coñecer nos círculos ourensáns.

En 1917 funda con Arturo Noguerol Buján a revista literaria La Centuria, que se convertera nun antecedente, pola xente que colabora nela, da revista Nós.

A fins de 1917 Vicente Risco entra nas Irmandades da Fala baixo a influencia de Antón Losada Diéguez. En xullo de 1918 sae o último dos sete números de La Centuria e Risco comeza a colaborar n´A Nosa Terra, esforzándose por darlle un novo pulo á literatura galega con artigos sobre Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Apollinaire ou Omar Khayyam.

Ideoloxía

Fundamentalmente Risco caracterízase polo seu antimodernismo, o pensamento político de Risco baséase na crítica á modernidade, considerada como decadencia e abandono das formas de vida máis puras e lexítimas, ao tempo que exalta a irracionalidade, o misticismo e a relixiosidade popular, por iso mesmo rexeitará a literatura realista. Risco avoga polo antiparlamentarismo durante a Restauración. Risco tamén despreza a civilización mediterránea e defende o celtismo e atlantismo, para o que mirará a Portugal e en especial Irlanda polo seu catolicismo e pola loita vitoriosa contra do imperialismo inglés.

A Galicia verdadeira, para Risco, é a tradicional, a dos labregos e mariñeiros, é esa a Galicia na que se garda a esencia da raza, o sentimento relixioso da Terra, mitificadora dos tempos pasados.

Obra literaria

A totalidade da obra literaria de Risco vai ser un trasunto do seu pensamento filosófico e político. O seu primeiro texto literario é o relato breve Do caso que lle aconteceu ó Dr. Alveiros, centrado no tema do esoterismo e a maxia.

As seguintes obras de Risco van estar baseadas nas lendas e tradicións populares, O lobo da xente (1923) e A trabe de ouro e a trabe de alquitrán (1925). De 1926 é o cadro dramático, A Coutada centrado no sentimento da terra e da volta ás orixes, aos devanceiros. En 1927 publicou en Nós algúns capítulos dunha novela que non remataría, Os europeos en Abrantes, unha sátira contra algunhas coñecidas da intelectuais de Ourense.

Posteriormente publica a súa única novela, O porco de pé, na cal amosa a súa concepción espiritual da historia, contraria ao materialismo e ao mundo moderno.
De 1928 é a obra de teatro O bufón de El-Rei.

Obra (selección)

Narrativa en galego :
Do caso que ll'aconteceu ó doutor Alveiros. "Terra A Nosa !". A Coruña. 1919
O lobo da xente. Lar. A Coruña. 1925
A velliña vella, Céltiga. B. Aires. 1925
A trabe de ouro e a trabe de alquitrán. Lar. A Coruña. 1925
A Coutada. Lar. A Coruña. 1926
Os europeos en Abrantes. Epopeia en prosa, in rev. Nós, nº 39, 40. 1927
O Porco de Pé. Nós. A Coruña. 1928
O señor feudal, in rev. Nós, nª 74. 1930

Teatro en galego:
O bufón d`El Rei. Drama en catro pasos, Nós. A Coruña. 1928

Ensaio en galego:
Teoría do nazonalismo galego. A Nosa Terra. A Coruña. 1918
Teoría d'o nacionalismo galego. La Región. Ourense. 1920
O programa do nazonalismo. A Nosa Terra. 1931
Nós, os inadaptados, in rev. Nós, nº 115, 1933
Mitteleuropa. Impresiós d'unha viaxe. Nós. Santiago. 1934
Nacionalismo galego. Alento: Boletín de Estudos Políticos. Santiago-Noia. 1934-1935.
Leria. Galaxia. Vigo. 1961.
Doutrina e ritual da Moi Nobre Orde Galega do Santo Grial, edición póstuma de Joaquim Ventura, Xunta de Galicia, 1997.

Etnografía en galego:
Etnografía e folkore de Melide, in VV.AA., Terra de Melide. Seminario de Estudos Galegos. Santiago. 1933
Etnografía: Cultura espiritual, in VV.AA., Historia de Galiza, t. I. Bós Aires. 1962

Narrativa en castelán:
El enviado. Mi Tierra. Ourense. 1911
La puerta de paja. Planeta. Barcelona. 1953

Ensaio en castelán:
Elementos de metodología de la Historia. Nós. A Coruña. 1920
El problema político de Galicia. Ciap. Madrid. 1930
Psicología del librepensador. Ourense. 1937
Satanás, biografía del diablo. Libros y Revistas. Madrid. 1947
Libro de las "Horas". Tanco. Ourense. 1961 (artigos publicados no xornal La Región)
Mitología cristiana. Editora Nacional. Madrid. 1963
Orden y caos. Exégesis de los mitos. Madrid. 1963
Las Tinieblas de Occidente: Ensayo de una valoración de la civilización europea. Sotelo Blanco. Santiago. 1990
(edición póstuma de Manuel Outeiriño sobre orixinal da primeira década do século XX)

Historia en castelán:
Historia de los judíos desde la destrucción del templo. Barcelona. 1944
La Historia de Oriente contada con sencillez. Escelicer. Cádiz. 1955

Xeografía en castelán:
Provincia de Orense, in F. Carreras Candi, editor. Geografía del Reino de Galicia. Barcelona, s.a.

--------------------------------

Vicente Martínez Risco y Agüero (Orense, 1884 - 1963) fue un político galleguista conservador e intelectual español del siglo XX, miembro de la generación Nós.
Una de las figuras más importantes y complejas de la historia de la literatura gallega. Procedente de una familia acomodada, de un gran nivel cultural, cuya aportación a la literatura gallega conformó las bases del nacionalismo gallego y de la nueva narrativa gallega.

En esos años participa en la tertulia que dirigía Marcelo Macías en la Comisión de Monumentos, en la que se juntaban intelectuales como Julio Alonso Cuevillas o Arturo Vázquez Núñez y que va influir en la vocación literaria de Risco. Las lecturas de los decadentistas franceses y ingleses lo ponen en contacto con el ocultismo y el orientalismo, estudiando el budismo y mismo afiliándose al teosofismo.

En 1910 Risco entra en la redacción el periódico local, El Miño, en el que escribe artículos filosóficos y de actualidad con los seudónimos de Rujú Sahib y Polichinela y literarios con su propio nombre, admirador de Rabindranath Tagore lo da a conocer en los círculos orensanos. En febrero de 1912 Risco conoce a Castelao y plasma uno de sus discursos en El Miño, pero Risco se mantendrá aún lejos del movimiento galleguista.

En 1917 funda con Arturo Noguerol Buján la revista literaria La Centuria, que se convertirá en un antecedente, por la gente que colabora en ella, de la revista Nós.

A finales de 1917 Vicente Risco entra en las Irmandades da Fala bajo la influencia de Antón Losada Diéguez. En julio de 1918 sale el último de los siete números de La Centuria y Risco empieza a colaborar en A Nosa Terra, Risco se esforzará por darle un nuevo impulso a la literatura gallega con artículos sobre Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Apollinare o Omar Khayyam.

Ideología

El pensamiento político de Risco se basa en la crítica romántica a la modernidad, considerada como decadencia y abandono de las formas de vida más puras y legítimas, al tiempo que exalta la irracionalidad, el misticismo y la religiosidad popular, por eso mismo rechazará la literatura realista. Risco también desprecia la civilización mediterránea y defiende el celtismo y atlanticismo, por lo que mirará a Portugal y en especial Irlanda por su catolicismo y por la lucha victoriosa contra el imperialismo inglés. Estas actitudes han llevado a otros autores a acusarle de ser racista y antisemita, puesto que afirmaba que la Península Ibérica podía dividirse en dos a partir del río Duero: la zona norte sería aria y superior, y la sur, semita e inferior.

La Galicia verdadera, para Risco, es la tradicional, la de los labriegos y marineros, y esa es la Galicia en la que se guarda la esencia de la raza, el sentimiento religioso de la Tierra.

Obra literaria

La totalidad de la obra literaria de Risco va ser un trasunto de su pensamiento filosófico y político. Su primer texto literario es el relato breve Do caso que lle aconteceu ó Dr. Alveiros, centrado en el tema del esoterismo y la magia.

Las siguientes obras de Risco van estar basadas en leyendas y tradiciones populares, O lobo da xente (1923) y A traba de ouro e a trabe de alquitrán (1925). De 1926 es el cuadro dramático, A Coutada centrado en el sentimiento de la tierra y del regreso a los orígenes, a los antepasados. En 1927 publicó en Nós algunos capítulos de una novela que no terminaría, Os europeos en Abrantes, una sátira contra algunos conocidos de la intelectualidad de Orense.

Su única novela en lengua gallega, O porco de pé, muestra su concepción espiritual de la historia, contraria al materialismo y al mundo moderno. Tras la Guerra Civil publicaría algunas obras en castellano, entre las que destaca la novela La puerta de paja.
De 1928 es la obra de teatro O bufón de El-Rei.

Obra

Do caso que lle aconteceu ó Dr. Alveiros, 1919.
O Porco de Pé, 1925.
A velliña vella,1925.
A trabe de ouro e a trabe de alquitrán, 1925.
O lobo da xente, 1925.
A coutada, 1926.
O bufón de El Rei, 1928.
Nós, os inadaptados, 1933.
Mitteleuropa, 1934.

En ensayo destacó Nós, os inadapatados, donde se representa el galleguismo del grupo Nós y, también Mittleuropa, recopilación de las vivencias de Risco en Centroeuropa durante el auge nazista.
Ha recibido 244 puntos

Vótalo:

1980 - Alfonso X el Sabio

14

1980 - Alfonso X el Sabio

http://gl.wikipedia.org/wiki/Afonso_X_o_Sabio

Afonso X, nado en Toledo en 1221 e finado en Sevilla o 4 de abril de 1284, foi rei de Castela e León. Foi alcuñado "O Sabio" pola súa cultura e a potenciación cultural que mantivo, entre a que podemos salientar a creación da Escola de Tradutores de Toledo e a produción de moitas obras: Las Siete... Ver mas
Afonso X, nado en Toledo en 1221 e finado en Sevilla o 4 de abril de 1284, foi rei de Castela e León. Foi alcuñado "O Sabio" pola súa cultura e a potenciación cultural que mantivo, entre a que podemos salientar a creación da Escola de Tradutores de Toledo e a produción de moitas obras: Las Siete Partidas (recompilación xurídica e principios de dereito), tratados de xadrez e poesía en galego como as Cantigas de Santa María e mesmo poemas trobadorescos.

A lírica galega consegue o seu período de esplendor no reinado de Alfonso X, que ocupou o trono de Castela e os demais reinos unidos a el e que se converteu nun mecenas universal da arte e a cultura. Alfonso X tiña unha gran formación, incluso musical. Pasou parte da súa infancia en Galicia (Maceda-Ourense), onde aprendeu a lingua na que escribiu as súas cantigas. A corte de Alfonso X foi un foco de cultura e un centro de aprendizaxe no que se realizou un importante labor de traducción e compilación de todo o saber da época.

Obras

Aínda que o monarca non simpatizaba moito con Galicia, escolleu a lingua galega para a súa expresión poética nunha gran obra que abarca tódolos xéneros, incluso a lírica narrativa e de loor de carácter relixioso. O Cancioneiro relixioso está constituído polas Cantigas de Santa María. Trátase dun conxunto de 427 composicións en honor á Virxe, que poden dividirse en dous grupos: cantigas narrativas (cancións nas que se contan os milagres atribuídos á Nosa Señora) e cantigas líricas (oracións e cantos en honor á Virxe). Son puramente líricas as "maias", das que só se conserva unha. Son cancións en honor de Santa María celebrando a chegada do mes de maio. O grupo máis importante dentro das cantigas líricas está formado polas cantigas de loor, que se intercalan entre cada nove cantigas. Son unha transposición ó divino da cantiga de amor trobadoresco, nas que o rei trobador canta e ama á Virxe. A métrica das Cantigas de Santa María é moi variada e as discordancias métricas explícanse pola música que tiñan como base. Así pois, as Cantigas constitúen a xoia máis prezada da literatura galego-portuguesa.

------------------------------

Alfonso X de Castilla, llamado el Sabio (Toledo, 23 de noviembre de 1221 – Sevilla, 4 de abril de 1284), fue rey de Castilla entre 1252 y 1284.

La lírica gallega consigue su período de esplendor en el reinado de Alfonso X, que ocupó el trono de Castilla y los demás reinos unidos a él y que se convirtió en un mecenas universal del arte y la cultura. Alfonso X tenía una gran formación, incluso musical. Pasó parte de su infancia en Galicia (Maceda-Ourense), donde aprendió el idioma en el que escribió sus cantigas. La corte de Alfonso X fue un foco de cultura y un centro de aprendizaje en el que se realizó una importante labor de traducción y compilación de todo el saber de la época.

Obras

Si bien el monarca no simpatizaba mucho con Galicia, escogió el idioma gallego para su expresión poética en una gran obra que abarca todos los géneros, incluso la lírica narrativa y de loor de carácter religioso. El Cancionero religioso está constituido por las Cantigas de Santa María. Se trata de un conjunto de 427 composiciones en honor a la virgen, que pueden dividirse en dos grupos: cantigas narrativas (canciones en los que se cuentan los milagros atribuidos a Nuestra Señora) y cantigas líricas (oraciones y cantos en honor a la Virgen). Son puramente líricas las "maias", de las que sólo se conserva una. Son canciones en honor de Santa María celebrando la llegada del mes de mayo. El grupo más importante dentro de las cantigas líricas está formado por las cantigas de loor, que se intercalan entre cada nueve cantigas. Son una transposición a lo divino de la cantiga de amor trovadoresco, en las que el rey trovador canta y ama a la Virgen. La métrica de las Cantigas de Santa María es muy variada y las discordancias métricas se explican por la música que tenían como base. Así pues, las Cantigas constituyen la joya más preciada de la literatura gallego-portuguesa.
Ha recibido 233 puntos

Vótalo:

2011 - Lois Pereiro

15

2011 - Lois Pereiro

http://gl.wikipedia.org/wiki/Lois_Pereiro

Luis Ángel Sánchez Pereiro, máis coñecido como Lois Pereiro, nado en Monforte de Lemos o 16 de febreiro de 1958 e finado na Coruña o 24 de maio de 1996, foi un escritor e poeta galego. En Madrid fundou a revista Loia xunto a Antón Patiño, Manuel Rivas e o seu irmán Xosé Manuel Pereiro... Ver mas
Luis Ángel Sánchez Pereiro, máis coñecido como Lois Pereiro, nado en Monforte de Lemos o 16 de febreiro de 1958 e finado na Coruña o 24 de maio de 1996, foi un escritor e poeta galego.

En Madrid fundou a revista Loia xunto a Antón Patiño, Manuel Rivas e o seu irmán Xosé Manuel Pereiro.

Cara a 1981 marcha a vivir á Coruña, onde se une á revista La Naval. Neste período entrou en contacto cun grupo de poetas entre os que figuraban Xavier Seoane, Francisco Salinas Portugal ou Xulio Valcárcel, participando en varias antoloxías coma De amor e desamor (1984) e De amor e desamor II (1985), e colaborando en revistas como La Naval, Trilateral, Anima+l e Luzes de Galiza. Esta última publicaría en 1997 os oito capítulos da novela curta Náufragos do Paradiso.

Publicou dous poemarios en vida, Poemas 1981/1991 (1992) e Poesía última de amor e enfermidade (1995). No 1996, ano da súa morte, saíu á luz Poemas para unha Loia, que recolle obras da época madrileña, publicadas na revista Loia, e que inclúe o ensaio Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia, publicado no nº 27 de Luzes de Galiza.

Velaquí un parágrafo dun dos seus poemas, epitafio gravado en pedra na súa tumba en Santa Cristina do Viso (O Incio):

"Cuspídeme enriba cando pasedes por diante do lugar onde eu repouse, enviándome unha húmida mensaxe de vida e de furia necesaria". (Lois Pereiro)

Obra

Poesía
Poemas 1981/1991 (1992, Positivas).
Poesía última de amor e enfermidade (1995, Positivas).
Poemas para unha Loia (1997, Espiral Maior).
Antoloxía (2011).
Modesta proposición e outros ensaios (2011, Xerais).
Obra poética completa (2011, Xerais).
Obra completa (edición bilingüe galego-castelán) (2011, Libros del Silencio).
Collected Poems (obra poética completa en inglés) (2011).

Diarios
Conversa ultramarina (2010, Positivas)

Narrativa
Náufragos do Paraíso (2011, Galaxia)

Obras colectivas
De amor e desamor. I e II (1984, 1985, Edicións do Castro).
Concurso Nacional de Poesía O Facho (1978-1989) (1990, Edicións do Castro).
Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000 (2003, Tris Tram).
Dix-sept poètes galiciens 1975-2000. Dezasete poetas galegos 1975-2000 (2008, Universidade da Coruña).

---------------------------------

Luis Ángel Sánchez Pereiro, más conocido como Lois Pereiro, nacido en Monforte de Lemos el 16 de febrero de 1958 y fallecido en A Coruña el 24 de mayo de 1996, fue un escritor y poeta español en lengua gallega.

En Madrid fundó la revista Loia con Antón Patiño, Manuel Rivas y su hermano Xosé Manuel Pereiro.

Hacia 1981 se va a vivir a A Coruña, donde se une a la revista La Naval. En esta época entró en contacto con un grupo de poetas entre los que figuraban Xavier Seoane, Francisco Salinas Portugal o Xulio López Valcárcel, participando en varias antologías como De amor e desamor (1984) y De amor e desamor II (1985), y colaborando en revistas como La Naval, Trilateral, Anima+l y Luzes de Galiza. Esta última publicaría en 1997 los ocho capítulos de la novela corta Náufragos do Paradiso.

Solo publicó dos poemarios en vida, Poemas 1981/1991 (1992) y Poesía última de amor e enfermidade (1995). En 1996, año de su muerte, salió a la luz Poemas para unha Loia, que recoge obras de la época madrileña, publicadas en la revista Loia, y que incluye el ensayo Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia, publicado en el n.º 27 de Luzes de Galiza.

Como muestra de la crudeza y desnudez de su poesía, he aquí un párrafo de uno de sus poemas, epitafio grabado en piedra en su tumba de Santa Cristina del Viso (Incio):

Cuspídeme enriba cando pasedes por diante do lugar onde eu repouse, enviándome unha húmida mensaxe de vida e de furia necesaria. (Escupidme encima cuando paséis por delante del lugar donde yo repose, enviándome un húmedo mensaje de vida y de furia necesaria).

Pensamiento

La ideología del autor gallego estaba influenciada por el anarcocomunismo de Kropotkin y el galleguismo de Castelao. «Observador agudo y preciso analista de la condición humana» según su hermano Xosé Manuel, algunos de sus amigos y allegados definen su obra como como una rebelión contra el poder establecido, motivo por el que algunos de sus poemas fueron versionados por bandas de punk; Manuel Rivas afirma en la presentación de Poemas para unha loia, libro póstumo de Pereiro, que aunque «no realizó una incursión de forma intencionada en la llamada 'poesía social'» sin embargo «Era un revolucionario. Un verdadero anarquista, alérgico a todo tipo de opresión», y Antón Patiño en su ensayo Radiografía do abismo afirma que el manifiesto político de Lois Pereiro nace de ingredientes como el movimiento punk o las proclamas vanguardistas y expresa el contexto de su época, en una contestación radical expresada desde muchos sectores de la contracultura, y define la ideología de Pereiro como «amalgama llena de autenticidad»

Obra

Poemas 1981/1991 (1992)
Poesía última de amor e enfermidade (1995)
Poemas para unha Loia (1997)
Conversa ultramarina (2010)
Náufragos do Paradiso (2011)
Antoloxía (2011)
Modesta proposición e outros ensaios (2011)
Obra poética completa (2011)
Obra completa (edición bilingüe) (2011)
Ha recibido 232 puntos

Vótalo:

2002 - Frei Martín Sarmiento

16

2002 - Frei Martín Sarmiento

http://gl.wikipedia.org/wiki/Frei_Mart%C3%ADn_Sarmiento

Pedro Xosé García Balboa, máis coñecido como Frei Martín Sarmiento, nado en Vilafranca do Bierzo o 9 de marzo de 1695 e finado en Madrid o 7 de decembro de 1772, foi un relixioso e escritor. Dedicóuselle o Día das Letras Galegas en 2002. As súas ideas Ramón Mariño Paz recolle as teses... Ver mas
Pedro Xosé García Balboa, máis coñecido como Frei Martín Sarmiento, nado en Vilafranca do Bierzo o 9 de marzo de 1695 e finado en Madrid o 7 de decembro de 1772, foi un relixioso e escritor. Dedicóuselle o Día das Letras Galegas en 2002.

As súas ideas

Ramón Mariño Paz recolle as teses sobre a obra de temática galega do Padre Sarmiento. Na súa opinión xiran en torno a:

-o problema lingüístico, semántico e de comunicación do galego como causa de atraso da súa patria;
-o seu rexeitamento irado do castigo físico que sofrían algúns nenos por expresárense en galego na clase;
-a súa defensa convencida de que ós rapaces había que aprenderlles na mesma lingua que falaban na casa, e tamén se debía predicar e administrar os fregueses na lingua que lles era propia; e, en definitiva, o seu convencemento de que isto implicaba introducir o galego na escola, nos xulgados, nas igrexas e na administración.

En 1944 fundouse o Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, que pretende ser unha continuación do Seminario de Estudos Galegos. Neste instituto realízanse exposicións, publicacións e labores de investigación nas ramas de Humanidades e Ciencias Sociais.

Obra

“Aprobación” de la Ilustración Apologética de Feijoo, Madrid, 1729
'Planta curiosa sobre entablar los estudios en la Orden Benedictina de España (1729)
Demonstracion Critico-Apologetica del Theatro Critico Universal (1732)
Memorias para la historia de la poesía y poetas españoles (1741-45)
Cartas sobre el estado de la religión benedictina y pago del 8 % (1743)
Reflexiones Literarias para una biblioteca Real (1743)
Viaje a Galicia (1745)
Catálogo de voces y frases de la lengua gallega (1745-55)
Coplas gallegas y Glosario (1746)
Cartas al Duque de Medinasidonia (1747-1770)
Sistema de adornos ... para el nuevo Palacio Real (1747-53)
Catálogo de algunos libros curiosos y selectos (1748)
Plano de un nuevo y fácil método para recoger infinitos materiales para una general descripción geográfica y completa de toda la Península y toda la América (1751)
Notas al privilegio de Ordoño II (1752)
Catálogo de voces vulgares y en especial de voces de diferentes vegetables (1754-55)
Viaje a Galicia de Fr. Martín Sarmiento (1754-1755)
Sobre el Origen de la Lengua Gallega y sobre la Paleografía española (1755)
Sobre el chasco que se da a los gallegos en la Cruz de Ferro (1756)
Sobre los vegetables kali, sosa y la barrilla (1756)
Apuntamientos para un discurso sobre la necesidad que hay en España de unos buenos caminos reales y de su pública utilidad (1757)
De los atunes y de sus transmigraciones (1757)
Sobre el chasco del meco (1757)
Mostayo, en castellano, en León, Asturias y Bierzo mostayo, en Liébana mostazo (1757)
El porqué si y el porqué no (1758)
Sobre los castellanos de Orense (1758)
Etimología de la voz Valdeorras y de su puente Cigarrosa (1758)
Sobre los maragatos (1758)
Ir a la guerra, navegar, y casar, no se puede aconsejar (1758)
Onomástico etimológico de la lengua gallega (1758-69)
Geografía de las cuatro vías militares que salían de Braga a Astorga (1759)
Disertación sobre las eficaces virtudes y uso de la planta llamada carqueixa (1759)
Noticia de la Verdadera patria (Alcalá) de El Miguel de Cervantes (1761)
Tiempo de marras (1761)
Sobre el origen de las bubas (1761)
Sobre el origen del nombre Samanos (1761)
Problema Chorográfico para describir Galicia con un nuevo método (1762)
La Educación de los niños
La Pantómetra del P. Sarmiento (fragmento da anterior)
Nacimiento y crianza de San Fernando en Galicia (fragmento de La Educación de los niños
Sobre un grande espejo de piedra durísima y cristalina que vino de América. Piedra negra de la América llamada gallinaza, también conocido como discurso sobre la singularísima piedra negra del ara de Lugo (1766) editado por Antolín López Peláez co título Las aras de la catedral de Lugo
Elementos Etimológicos, siguiendo el método de Euclides, y sobre el origen de las lenguas (1766)
Catálogo de los pliegos que yo, Fray Martín Sarmiento, benedictino y profeso en San Martín de Madrid, he escrito de mi mano, pluma y letra sobre diferentes asuntos (1767)
La educación de la Juventud (1768)
Sobre métodos de estudios de San Isidro (1769)
Discurso apologético por el arte de rastrear las etimologías de las lenguas vulgares (1770)
Epistolario

--------------------

Martín Sarmiento o Padre Sarmiento, en el siglo Pedro José García Balboa, fue un escritor y erudito benedictino español perteneciente a la Ilustración. Nacido el 9 de marzo de 1695 en el Bierzo y muerto en Madrid, el 7 de diciembre de 1772.

Fray Martín Sarmiento fue un hombre adelantado a su tiempo. Aparte de sus trabajos relacionados con la botánica y las ciencias naturales, realizó una labor muy importante de análisis de la lengua gallega.

Obra

“Aprobación” de la Ilustración Apologética de Feijoo, Madrid, 1729
'Planta curiosa sobre entablar los estudios en la Orden Benedictina de España (1729)
Demonstracion Critico-Apologetica del Theatro Critico Universal (1732)
Memorias para la historia de la poesía y poetas españoles (1741-45)
Cartas sobre el estado de la religión benedictina y pago del 8 % (1743)
Reflexiones Literarias para una biblioteca Real (1743)
Viaje a Galicia (1745)
Catálogo de voces y frases de la lengua gallega (1745-55)
Coplas gallegas y Glosario (1746)
Cartas al Duque de Medinasidonia (1747-1770)
Sistema de adornos ... para el nuevo Palacio Real (1747-53)
Catálogo de algunos libros curiosos y selectos (1748)
Plano de un nuevo y fácil método para recoger infinitos materiales para una general descripción geográfica y completa de toda la Península y toda la América (1751)
Notas al privilegio de Ordoño II (1752)
Catálogo de voces vulgares y en especial de voces de diferentes vegetables (1754-55)
Viaje a Galicia de Fr. Martín Sarmiento (1754-1755)
Sobre el Origen de la Lengua Gallega y sobre la Paleografía española (1755)
Sobre el chasco que se da a los gallegos en la Cruz de Ferro (1756)
Sobre los vegetables kali, sosa y la barrilla (1756)
Apuntamientos para un discurso sobre la necesidad que hay en España de unos buenos caminos reales y de su pública utilidad (1757)
De los atunes y de sus transmigraciones (1757)
Sobre el chasco del meco (1757)
Mostayo, en castellano, en León, Asturias y Bierzo mostayo, en Liébana mostazo (1757)
El porqué si y el porqué no (1758)
Sobre los castellanos de Orense (1758)
Etimología de la voz Valdeorras y de su puente Cigarrosa (1758)
Sobre los maragatos (1758)
Ir a la guerra, navegar, y casar, no se puede aconsejar (1758)
Onomástico etimológico de la lengua gallega (1758-69)
Geografía de las cuatro vías militares que salían de Braga a Astorga (1759)
Disertación sobre las eficaces virtudes y uso de la planta llamada carqueixa (1759)
Noticia de la Verdadera patria (Alcalá) de El Miguel de Cervantes (1761)
Tiempo de marras (1761)
Sobre el origen de las bubas (1761)
Sobre el origen del nombre Samanos (1761)
Problema Chorográfico para describir Galicia con un nuevo método (1762)
La Educación de los niños
La Pantómetra del P. Sarmiento (fragmento da anterior)
Nacimiento y crianza de San Fernando en Galicia (fragmento de La Educación de los niños
Sobre un grande espejo de piedra durísima y cristalina que vino de América. Piedra negra de la América llamada gallinaza, también conocido como discurso sobre la singularísima piedra negra del ara de Lugo (1766) editado por Antolín López Peláez co título Las aras de la catedral de Lugo
Elementos Etimológicos, siguiendo el método de Euclides, y sobre el origen de las lenguas (1766)
Catálogo de los pliegos que yo, Fray Martín Sarmiento, benedictino y profeso en San Martín de Madrid, he escrito de mi mano, pluma y letra sobre diferentes asuntos (1767)
La educación de la Juventud (1768)
Sobre métodos de estudios de San Isidro (1769)
Discurso apologético por el arte de rastrear las etimologías de las lenguas vulgares (1770)
Epistolario
Ha recibido 205 puntos

Vótalo:

1998 - Xoán de Cangas, Martín Códax y Mendinho

17

1998 - Xoán de Cangas, Martín Códax y Mendinho

http://gl.wikipedia.org/wiki/Johan_de_Cangas

Johan de Cangas foi un trobador galego do século XIV, probablemente procedente da zona do Morrazo. Consérvanse tres cantigas de amigo, do subxénero de romaría, sobre o Santuario de San Mamede. As súas composicións teñen como elemento importante o mar. Empregaba mozas namoradas como narradoras... Ver mas
Johan de Cangas foi un trobador galego do século XIV, probablemente procedente da zona do Morrazo. Consérvanse tres cantigas de amigo, do subxénero de romaría, sobre o Santuario de San Mamede.
As súas composicións teñen como elemento importante o mar. Empregaba mozas namoradas como narradoras.

Martín Codax foi un poeta galego, posiblemente un xograr[2] que viviu entre o século XIII e o século XIV.

Vida de Martín Codax
A súa orixe non está clara, o xograr procede probabelmente de Vigo, xa que hai numerosas referencias a esta cidade nas súas composicións. Viviu entre a segunda metade do século XIII e comezos do século XIV. Non hai moitos datos sobre a identidade deste xograr.

Obra de Martín Codax
Dúas son as características máis importantes de Martin Codax: por un lado, a súa inspiración fortemente orixinal, máis próxima á realidade do amor vulgar, e por outra banda o feito de que as súas composicións, ademais de seren transmitidas polos Cancioneiros, foran recollidas no chamado Pergamiño Vindel, o que nos dá a posibilidade de acceder ás músicas, supostamente orixinais, dos seus creadores.

Os poemas de Martín Codax que figuran no pergamiño son os seguintes (sen título, citanse polo seu primeiro verso):
Ondas do mar de Vigo
Mandad'ey comigo
Mia yrmana fremosa treydes comigo
Ay Deus se sab'ora meu amado
Quantas sabedes amar amigo
En o sagrad' en Vigo
Ay ondas que eu vin veer

No pergamiño Vindel consérvase tamén a notación musical destas cantigas, de maneira bastante excepcional porque case toda a notación musical da lírica trobadoresca non se conservou -no Cancioneiro da Ajuda aparece o sitio para a notación musical, mais está en branco-. Existe outro pergamiño que tamén conserva a notación musical: o pergamiño Sharrer (T).

O corpus literario atribuído limítase xa que logo a sete cantigas de amigo que figuran nos cancioneiros da lírica galego-portuguesa e no pergamiño Vindel, no cal se concreta o nome do autor das composicións. A descuberta deste pergamiño debeuse ao azar: ocorreu cando Pedro Vindel, a principios do século XX, o encontrou na súa biblioteca, e achounos servindo de forro a un exemplar do De officiis de Cicerón.

Existe un grupo de música antiga chamado Martín Códax que interpreta música medieval e do Renacemento e que teñen na súa discografía cantigas medievais de escarnio, cantigas de Santa María e, como é deducible polo nome do grupo, cantigas de Martín Códax. Ademais, como se pode comprobar máis abaixo, a música de Codax foi interpretada numerosas veces (algunhas versións con instrumentos medievais e outras con modernos) por grupos musicais de distinta nacionalidade.

Mendiño, Meendinho ou Mendinho, nomes cos que aparece recollido nos cancioneiros galego-portugueses, foi un trobador galego medieval, que viviu entre o século XIII e o XIV.

Vida de Mendiño
A súa orixe non está clara, o xograr podería proceder probablemente do sur de Galicia, de localidades coma Redondela ou Vigo. Se atendemos ás referencias xeográficas do seu único poema conservado, procedería da ría de Vigo, pois menciona a Illa de San Simón, en Redondela, aínda que os autores non manteñen unha única postura. A súa cantiga de amigo está considerada entre as máis importantes da lírica trobadoresca galego-portuguesa. As súas composicións consérvanse na Biblioteca Vaticana e na Biblioteca Nacional de Lisboa.

Obra
Só se conserva unha única cantiga del, a comezada polo verso Sediam'eu na ermida de San Simón. Nela, unha moza espera asexante o seu mozo ou amigo, ata acabar morrendo de amor. Dedicóuselle o premio do Día das Letras Galegas do ano 1998 (xunto con Johan de Cangas e Martín Codax). A cantiga está reproducida a continuación:
Sedia-m'eu na ermida de San Simion
e cercaron-mi as ondas, que grandes son:
eu atendend'o meu amigo,
eu atendend'o meu amigo!
Estando na ermida ant'o altar,
cercaron-mi as ondas grandes do mar:
eu atendend'o meu amigo,
eu atendend'o meu amigo!
E cercaron-mi as ondas, que grandes son,
non ei (i) barqueiro, nen remador:
eu atendend'o meu amigo,
eu atendend'o meu amigo!
E cercaron-mi as ondas do alto mar,
non ei (i) barqueiro, nen sei remar:
eu atendend'o meu amigo,
eu atendend'o meu amigo!
Non ei i barqueiro, nen remador,
morrerei fremosa no mar maior:
eu atendend'o meu amigo,
eu atendend'o meu amigo!
Non ei (i) barqueiro, nen sei remar,
morrerei fremosa no alto mar.
eu atendend'o meu amigo,
eu atendend'o meu amigo!

-------------------------------

Xohán de Cangas, también conocido como Xoán de Cangas, Johan de Cangas o Johán de Cangas fue un juglar gallego del siglo XIV, probablemente procedente de la zona del Morrazo. Se conservan tres cantigas de amigo, sobre el Santuario de San Mamede.

Martín Codax(o Martim Codax) fue un juglar gallego, posiblemente de Vigo, por las continuas referencias a dicha ciudad en sus poemas, de entre mediados del siglo XIII y comienzos del siglo XIV. Apenas existen datos sobre la identidad del personaje.

El corpus literario a él atribuido se limita a 7 cantigas de amigo que figuran en los cancioneros de lírica galaicoportuguesa y en el Pergamino Vindel, en el que figura su nombre como autor de las composiciones. El descubrimiento de este pergamino fue fruto del azar: en 1914 el bibliógrafo Pedro Vindel lo encontró en su biblioteca, sirviendo de guarda interior a un ejemplar del De officiis de Cicerón
.
Los poemas de Martín Codax que figuran en el pergamino son los siguientes (sin título, se citan por su primer verso):
Ondas do mar de Vigo
Mandad'ei comigo ca ven meu amigo
Mia yrmana fremosa treides comigo
Ay Deus se sab'ora meu amado
Quantas sabedes amar amigo
En o sagrad' e Vigo (Sólo texto, sin notación musical)
Ay ondas que eu vin veer

Gracias al pergamino Vindel, se conserva también la notación musical de estas composiciones.

Meendiño, Mendiño, Mendinho o Meendinho fue un trovador gallego medieval que vivió probablemente en el siglo XIII.

Vida de Mendiño
Juglar gallegoportugués activo durante la segunda mitad del siglo XIII (1240-1280).
Procede probablemente del sur de Galicia, más concretamente de la ría de Vigo o la Isla de San Simón, Redondela, aunque los autores no mantienen una única postura. Es muy posible que su nombre derive del topónimo Mende (o Mendo, ya que de ambas formas lo pronuncian los lugareños y del que Mendiño sería un hipocorístico), lugar de la costa sur de la Ría de Vigo entre A Guía e Rande, perteneciente todavía al término municipal de Vigo y no de Redondela. Este pequeño lugar de la costa está muy cerca de la Isla de San Simón, donde había un santuario en época trovadoresca dependiente del Monasterio de Poio. Entre los siglos XIII y XIV fue, presumiblemente, enclave templario. Desde entonces el lugar ha tenido muchos otros usos (lazareto, cárcel...).

Obra de Mendiño
Su producción está considerada una de las más importantes de la lírica galaicoportuguesa. La única composición de su autoría, perteneciente al género de la cantiga de amigo, aparece recogida en dos de los manuscritos conservados: en el Cancionero de la Biblioteca Vaticana y en el antes llamado Cancionero Colocci-Brancuti y hoy conocido como Cancionero de la Biblioteca Nacional de Lisboa.
Su cantiga siempre ha llamado la atención de los filólogos. Famoso es el estudio de Roman Jakobson. Ya hace años el profesor Tavani llamó la atención sobre el error de lectura que deformaba el refrán desde las primeras ediciones. El error de lectura deformaba en sentido positivo la estructura y el mensaje. Tavani leyó correctamente la forma abreviada del manuscrito como e u(err)á[?]. Así el refrán que había hecho correr tanta tinta, 'eu atendendo o meu amigo, / eu a(tendendo o meu amigo', de alto valor poético por su efecto ecoico y por su musicalidad, se convierte en el no menos valioso eu atendendo o meu amigo, / e verrá? que es lo que realmente se lee en el Cancionero de la Biblioteca Nacional de Lisboa (antes llamado Colucci-Brancuti), en el que la pregunta retórica cierra el refrán con el futuro dubitativó del verbo vẽer ('venir'), con un tono de saudade resignada pero a la vez esperanzada, deja en el aire, en suspenso, la posibilidad del encuentro amatorio, todo ello con una grán economía de medios expresivos (una pregunta retorica resaltada en final de estrofa y de verso, con sólo una conjunción, un futuro y un tonema interrogativo y vocabulario muy fundamental en lengua (conjunción e y el verbo vẽer ('venir') envueltos en tonema interrogativo que, a pesar de su vulgaridad de uso en la lengua cotidiana, aquí cobra otro valor de misterio, de expectación, de deseo, que llena ese vocabulario usual de connotaciones que captan los sentimientos del oyente (o lector) que se solidariza con la "mágoa" ('pena'), en este caso, desasosegada y esperanzada a la vez. Es precisamente esa pregunta la que acaba de producir un efecto catártico en el oyente (en su época las cantigas se interpretaban con canto y acompañamiento musical) prendido en la reiteración ominosa con efectos continuos de repeticiones de sintagmas (en las dos primeras estrofas la amenaza del mar profundo, en las dos del medio el desamparo de la protagonista sin salvación ya que no hay auxilio para ir a tierra firme, y en las dos últimaas la presencia de la muerte) Sólo la pregunta esperanzada del refrán abre una puerta a la esperanza de la salvación por el posible encuentro amatorio.
Aunque no se conserva la notación musical de la composición (pues la música no fue transcrita en los apógrafos italianos V y B), la musicalidad interna que estructura el poema no desmerece de la perdida versión musicada, ya que los efectos ecoicos (propios de las Cantigas de Amigo) y la pregunta retórica producen un aire de sorpresa, de irrealidad, con un cierto aire sofocante, incluso apremiante. Su lectura (y su audición) producen un gran efecto catártico: el lector, o el oyente, se siente transportado y comparte la expectación ansiosa.
El texto de su composición, fijado por Guiseppe Tavani y aceptado por la mayoría de los estudiosos (aunque algunos editores críticos han propuesto otras lecturas), es el siguiente, tal y como aparece recogido en la edición canónica de la lírica gallegoportuguesa:1
'CBN 852/CV 438
Sedia-m' eu na ermida de San Simión
e cercaron-mi-as ondas que grandes son.
Eu atendend´o meu amigu'! E verrá?

Estando na ermida, ant' o altar,
cercaron-mi-as ondas grandes do mar.
Eu atenden[d´o meu amigu'! E verrá?]

E cercaron-mi-as ondas que grandes son:
non ei [i] barqueiro nen remador.
Eu [atendend´o meu amigu'! E verrá?]

E cercaron-mi-as ondas do alto mar:
non ei [i] barqueiro ne sei remar.
Eu aten[dend´o meu amigu'! E verrá?]

Non ei i barqueiro nen remador:
morrerei “eu”, fremosa, no mar maior.
Eu aten[dend´o meu amigu'! E verrá?]

Non ei [i] barqueiro nen sei remar:
morrerei eu, fremosa no alto mar.
Eu [atendend´o meu amigu'! E verrá?]
(Traducción literal al español: Sentada me estaba yo en la ermita de San Simeón y me cercaron las olas, que son grandes. ¡Esperando yo por mi amigo! Pero, ¿vendrá? Estando en la ermita ente el altar me cercaron las olas grandes del mar. ¡Esperando yo por mi amigo! Pero, ¿vendrá? Y me cercaron las olas que grandes son, y aquí no tengo barquero ni remero. ¡Esperando yo por mi amigo! Pero, ¿vendrá? Y me cercaron las olas del mar profundo: no tengo aquí barquero ni sé remar. ¡Esperando yo por mi amigo! Pero, ¿vendrá? Aquí no tengo barquero ni remero; voy a morir hermosa en la marea alta. ¡Esperando yo por mi amigo! Pero, ¿vendrá? No tengo aquí barquero ni sé remar, voy a morir hermosa en el mar profundo. ¡Esperando yo por mi amigo! Pero, ¿vendrá?)
Ha recibido 204 puntos

Vótalo:

1995 - Rafael Dieste

18

1995 - Rafael Dieste

http://gl.wikipedia.org/wiki/Rafael_Dieste

Rafael Francisco Antonio Olegario Dieste Gonçalves, nado en Rianxo o 29 de xaneiro de 1899 e finado en Santiago de Compostela o 15 de outubro de 1981, foi un escritor galego que pertenceu á chamada Xeración de 1925. Cos seus contos e pezas de teatro, entre as que destacan A fiestra Valdeira e... Ver mas
Rafael Francisco Antonio Olegario Dieste Gonçalves, nado en Rianxo o 29 de xaneiro de 1899 e finado en Santiago de Compostela o 15 de outubro de 1981, foi un escritor galego que pertenceu á chamada Xeración de 1925. Cos seus contos e pezas de teatro, entre as que destacan A fiestra Valdeira e Dos arquivos do Trasno, tentou modernizar o sistema literario galego afastándoo do ruralismo. A el atribúeselle en boa parte a creación do denominado Teatro Nacional Galego.

Iniciou a súa relación coa literatura da man de Manuel Antonio. Colaborou en varios xornais de Vigo, como Faro de Vigo, Galicia e El Pueblo Gallego. En 1926 recolleu oito relatos xa publicados en "Dos arquivos do trasno". Coa súa lectura ingresou, en 1927, no Seminario de Estudos Galegos.

Dieste formou parte dunha nova xeración que se debateu entre a dedicación á causa galega e o desexo dun triunfo persoal máis amplo nas letras españolas. Así, en 1932 trasladouse a Madrid para iniciar a súa carreira como escritor.

Durante a Guerra Civil española de 1936 formou parte da Alianza de Intelectuais Antifascistas promovida polos comunistas e foi un dos seus responsables da súa revista literaria, El Mono Azul, colaborou tamén na revista Nova Galiza. Seguiu a retirada republicana a Valencia en novembro de 1936 onde participa na fundación da revista literaria Hora de España e Barcelona a fins de 1937 e recibe o encargo de Castelao de dirixir Nova Galiza. Despois de breves estadías en Francia, Rotterdam e Uruguai, estableceuse en Bos Aires, onde traballou como director literario na Editora Atlántica, , na que aparecereu a versión definitiva de A fiestra valdeira (1958).

En 1961 regresou a Rianxo e, un ano despois, publicou en Galaxia unha reedición de Dos Arquivos do Trasno, ampliando o número de contos. A mediados desa década instalouse na Coruña e en 1970 ingresou na Real Academia Galega como membro de número co discurso "A vontade de estilo na fala popular". Colaborou en diversas publicacións e foi requirido para participar en conferencias, homenaxes e mesas redondas. As súas intervencións nestes actos públicos foron recollidas no libro póstumo Encontros e vieiros (1990). En 1977 asinou o "Manifesto dos 29", reclamando o autogoberno para Galiza.

Poucos meses antes da súa morte apareceu o volume Antre a terra e o ceo, que recolle artigos dos anos vinte publicados en El Pueblo Gallego. Foi nomeado Membro de honra da Asociación de Escritores en Lingua Galega en 1981.

Obra en galego

Narrativa
Dos arquivos do trasno (1926).

Teatro
A fiestra valdeira (1927).
Viaxe e fin de don Frontán (publicado postumamente en 1982).

Ensaio
A vontade de estilo na fala popular (1971, Edicións do Castro).
Antre a terra e o ceo (1981, Edicións do Castro).
Encontros e vieiros (1990, Edicións do Castro).
Fragua íntima (1991, Sociedade de Cultura Valle-Inclán).
Textos e crítica de arte (1995, A Nosa Terra).

Obra en castelán
Juan de Luz (1929)
Rojo farol amante (1933)
Quebranto de doña Luparia y otras farsas (1934)
La vieja piel del mundo (1936)
Promesa del viejo y la doncella (1938)
De cómo vino al mundo Félix Muriel (1942)
Historias e invenciones de Félix Muriel (1943)
Viaje, duelo y perdición (1945)
Luchas con el desconfiado (1948)
Nuevo tratado del paralelismo (1955)
Pequeña clave ortográfica (1956)
Diálogo de Manuel y David (1965)
¿Qué es un axioma? (1967)
Testamento geométrico (1975)
Viaje, duelo y perdición: tragedia, humorada y comedia (1979)
El alma y el espejo (1981)

--------------------------------------

Rafael Francisco Antonio Olegario Dieste Gonçalves (Rianxo, La Coruña, España, 1899 – Santiago de Compostela, 1981) escritor español bilingüe en gallego y castellano.

Perteneció a la llamada Generación del 27 en la literatura española, y a la del 25 o 22 en la gallega. Con sus cuentos y piezas de teatro, entre las que destacan A fiestra valdeira y Dos arquivos do Trasno, intentó modernizar el sistema literario gallego alejándolo del ruralismo.

En Rianxo inició su relación con la literatura de la mano de Manuel Antonio. Colaboró en varios diarios de Vigo, como Faro de Vigo, Galicia y El Pueblo Gallego. En 1926 recogió ocho relatos ya publicados en Dos arquivos do trasno y con su lectura ingresó, en 1927, en el Seminario de Estudos Galegos.

Dieste formó parte de una nueva generación que se debatió entre la dedicación a la causa gallega y el deseo de un triunfo personal más amplio en las letras españolas. Así, en 1932 se trasladó a Madrid con el propósito de iniciar su carrera como escritor. Creó y dirigió el Teatro Guiñol para las Misiones Pedagógicas, para el que escribió bastantes farsas, como Viaje y fin de don Frontán (Farsa trágica), en 1930; Farsa infantil, La fiera risueña y Curiosa muerte burlada (1933), Simbiosis (1934), Quebranto de doña Luparia y otras farsas (1934). Son de carácter tragicómico, esperpéntico y grotesco.

Durante la Guerra Civil, formó parte de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, siendo uno de los responsables de la revista literaria El Mono Azul editada por la Alianza. Colaboró en la revista Nova Galiza y dirigió junto a Antonio Sánchez Barbudo la revista El Combatiente del Este (1938) así como fue miembro de la dirección de Hora de España. Escribió obras de circunstancias, como Al amanecer, obra en un acto con la que estrenaron Rafael Alberti y María Teresa León la sección «Nueva Escena» en el Teatro Español, y el Nuevo retablo de las maravillas (1937), basado en el entremés de Cervantes, en el que sólo pueden ver las peripecias y figuras del retablo «los que no estén tocados de marxismo, sindicalismo, anarquismo y demás plagas».

Se estableció en Buenos Aires, donde trabajó como director literario en la Editorial Atlántida, en la que apareció la versión definitiva de A fiestra valdeira (1958), que revisaba la de 1927.

En 1961 volvió a Rianxo y, un año después, publicó en la Editorial Galaxia, consagrada en exclusiva a los autores en lengua gallega, una reedición ampliada de Dos arquivos do trasno. A mediados de los sesenta se instaló en La Coruña y en 1970 ingresó como miembro de número en la Real Academia Galega con el discurso A vontade de estilo na fala popular («La voluntad de estilo en el habla popular»). Aparte de colaborar en algunas publicaciones, fue homenajeado y requerido para conferencias y mesas redondas. Sus intervenciones en estos actos fueron recogidas en el libro póstumo Encontros e vieiros (1990). En 1977 firmó el Manifesto dos 29 reclamando el autogobierno para Galicia. Poco antes de su muerte apareció el volumen Antre a terra e o ceo, que recoge artículos de los años veinte publicados en El Pueblo Gallego.

Obra

Manuel Aznar Soler publicó en dos volúmenes su Teatro en Laia, 1981, con huellas de Luigi Pirandello, Miguel de Unamuno y Ramón María del Valle-Inclán); más tarde fue poeta, con Rojo farol amante (1933), «epifanías» (según Javier Alfaya) del 27, con huellas de Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre y hasta Pedro Salinas, aunque empezó antes publicando relatos en gallego, Dos arquivos do trasno: contos do monte e do mar (1926), donde la fantasía y el misterio arrancan a las letras gallegas de su ruralismo de entonces. Luego, becado por Europa, escribió un ensayo sobre el teatro, La vieja piel del mundo (1936), y después vino la guerra, el exilio y su obra maestra, el excepcional libro de cuentos, leídos ante una tertulia de exiliados, en otras tantas tardes en el café Tortoni de Buenos Aires, en castellano, publicado luego en 1943, Historias e invenciones de Félix Muriel, un libro de cuentos magistral, inscrito ya en la historia de la literatura española para siempre.
La edición bilingüe de sus Obras completas (Ediciones de Castro, 1995), codirigida por Darío Villanueva, está en curso de publicación. Han aparecido dos tomos: el primero, dedicado a la narrativa y poesía, y el quinto, dedicado a su voluminosa correspondencia. Faltan por publicar los tomos segundo (teatro y textos afines), tercero (los cuantiosos ensayos) y el cuarto, dedicado a su obra periodística. A no olvidar es la publicación de su más interesante póstumo, La isla y Tablas de un naufragio (1985), un proyecto ambicioso que Rafael Dieste no pudo terminar.
Junto con Lorca, Valle-Inclán y Augusto Martínez Olmedilla, Rafael Dieste renovó y vigorizó el teatro de guiñol hispano durante los años veinte y treinta, y aportó obras originales en otros géneros dramáticos. También se interesó por la teoría dramática escribiendo varios textos. En Revelación y rebelión del teatro (Misterio polemístico en una jornada) (1935) aborda las teorías de Edward Gordon Craig y el concepto de «supermarioneta»; en Tratado mínimo del arte de la escena (1944) y en El alma y el espejo (1981) descubre su concepción del teatro.

Bibliografía del autor

Obras literarias. Edición de Darío Villanueva, Madrid: Fundación Santander Central Hispano, 2006.
Obras completas (Ediciones de Castro, 1995), 5 vols.

En gallego
O drama do cabalo de xadrez (1925)
Dos arquivos do trasno (1926)
A fiestra valdeira (1927)
A vontade de estilo na fala popular (1975)
Viaxe e fin de don Frontán (publicado póstumamente en 1982)

En castellano
Juan de Luz (1929)
Rojo farol amante (1933)
Quebranto de doña Luparia y otras farsas (1934)
La vieja piel del mundo (1936)
Promesa del viejo y la doncella (1938)
De cómo vino al mundo Félix Muriel (1942)
Historias e invenciones de Félix Muriel (1943)
Viaje, duelo y perdición (1945)
Luchas con el desconfiado (1948)
Nuevo tratado del paralelismo (1955)
Pequeña clave ortográfica (1956)
Diálogo de Manuel y David (1965)
¿Qué es un axioma? (1967)
Testamento geométrico (1975)
Viaje, duelo y perdición: tragedia, humorada y comedia (1979)
El alma y el espejo (1981)
Camino de Santiago y otros relatos (1981)
Ha recibido 197 puntos

Vótalo:

1997 - Ánxel Fole

19

1997 - Ánxel Fole

http://gl.wikipedia.org/wiki/%C3%81nxel_Fole

Ánxel Fole, nado en Lugo o 11 de agosto de 1903 e finado na mesma cidade o 9 de maio de 1986, foi un escritor en galego e castelán que cultivou todos os xéneros literarios (narrativa, poesía, teatro e ensaio), aínda que a súa sona lle vén fundamentalmente dos seus libros de contos, recollidos en... Ver mas
Ánxel Fole, nado en Lugo o 11 de agosto de 1903 e finado na mesma cidade o 9 de maio de 1986, foi un escritor en galego e castelán que cultivou todos os xéneros literarios (narrativa, poesía, teatro e ensaio), aínda que a súa sona lle vén fundamentalmente dos seus libros de contos, recollidos en catro volumes.

Na súa narrativa, herdeira de Álvaro Cunqueiro, Castelao e Otero Pedrayo, Fole presenta a xeografía dos lugares de montaña nos que viviu, así como os traballos, costumes, diversións, etc. dos seus habitantes a mediados do século XX. A lingua dos seus relatos recolle a fala popular e inclúe abundantes vulgarismos, hipergaleguismos e dialectalismos, peculiares das zonas onde sitúa os feitos que conta. Os seus escritos achegan unha información etnográfica e antropolóxica fundamental do medio rural galego antes da chegada da mecanización. Os contos de Fole caracterízanse polo seu humor e polos temas esotéricos e misteriosos, ó xeito da narrativa oral tradicional galega.

OBRA

Obra en galego:

Narrativa
_______
Á lus do candil. Contos a carón do lume (1953, Galaxia).
Terra Brava. Contos da solaina (1955, Galaxia).
Pauto do Demo (1958).
Contos da néboa (1972, Edicións Castrelos).
¿E decímolo ou non-o decimos? (1972, edición do autor). Levado ao cinema en 1985 por Manuel Yáñez Castro co título de ¿E decímolo ou non decimos?.
Historias que ninguén cre (1981, Xerais).
O conto de nunca acabar (1985, Celta).
Contos de lobos (1985, Xerais).
Obra literaria completa I e II. Obra en galego (2003, Galaxia).

Teatro
______
Pauto do demo (1958, Editorial Citania).

Artigos
_______
Cartafolio galego (1981, Círculo das Artes de Lugo. 2ª edición en 1997, A Nosa Terra).
Libros de conversas
Homes de Fole, de Xosé de Cora (1983, SEPT).
Conversas con Ánxel Fole, de Carlos Casares (1984, Galaxia).

Obra en castelán:

Narrativa
_______
Obra literaria completa III. Obra en castelán (2003, Galaxia).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ánxel Fole (Lugo, 11 de agosto de 1903 - 9 de mayo de 1986) es un escritor gallego que escibió en gallego y castellano que cultivó todos los géneros literarios (narrativa, poesía, teatro y ensayo), aunque debe su fama a sus libros de cuentos, recogidos en cuatro volúmenes. Perteneció, junto a Álvaro Cunqueiro y Rafael Dieste, a la generación de escritores gallegos formados antes de la Guerra Civil.

Estudió en el colegio de los Padres Maristas, luego en el Seminario y obtuvo el bachillerato en el Instituto de Lugo en 1917. En la adolescencia descubrió a los poetas románticos españoles José de Espronceda y Gustavo Adolfo Bécquer y a partir de entonces se dedica a la lectura con pasión. De la literatura gallega leerá pronto los poetas del Rexurdimento, fundamentalmente Rosalía de Castro y Curros Enríquez. También se entusiasmará con Valle-Inclán y [[Antonio Machado]. Álvaro Cunqueiro, compañero de instituto, fue un gran amigo suyo.
Inició la carrera de Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Valladolid, con la idea de hacerse notario pero luego se traslada a Santiago de Compostela, hasta 1933, sin llegar a obtener la licenciatura por problemas económicos y también porque se interesaba más por la literatura y la vida estudantil que por sus estudios académicos.
Comenzó a dedicarse al periodismo, que no abandonaría nunca del todo. En 1931 inauguró en el periódico lucense El Progreso la serie «Cartafolio de Lugo», que se mantendría a lo largo de los años. En 1932 funda y dirige, también en Lugo, la revista literaria vanguardista Yunque, en la que se publicaron por primera vez los poemas gallegos de García Lorca. En 1933 se convirtió en redactor del periódico vigués El Pueblo Gallego, en el que publicó su primer artículo en gallego al año siguiente. Fue corresponsal en Lugo de la agencia de noticias Febus, más tarde transformada en EFE. En 1936, comenzada ya la Guerra Civil Española, continuó con la edición de la revista compostelana Resol, lo que le supuso un gran riesgo.
Precisamente a causa de la guerra no se llegó a publicar su primer libro de relatos «Auga Lizgaira», que estaba ya en la imprenta para ser editado en 1936. El texto se perdió y actualmente se conocen solamente dos de sus relatos, que había publicado en la revista Nós, y uno que había aparecido en El Pueblo Gallego.
Al término de la guerra, opta por no exiliarse, como otros escritores como Dieste, pero se vio sometido a un total ostracismo interior. En 1941 deja Lugo para vivir en el campo (Quiroga, O Incio y O Courel) y publica sus dos primeros libros de cuentos, «Á lus do candil» (1953) y «Terra Brava» (1955), y la pieza teatral «Pauto do Demo» (1958). Sus otros dos libros de relatos son «Contos da néboa» (1972) e «Historias que ninguén cre» (1981). A pesar de su retiro al campo, continuó colaborando en la prensa. En 1953 retornó a Lugo, dónde se establece definitivamente. Ingresó en la Real Academia Gallega el 5 de octubre de 1963, día de San Froilán (patrón de Lugo). En 1984, obtuvo la Medalla Castelao. En 1997 se le dedicó el Día de las Letras Gallegas y se emitió un sello de correos en su honor con una caricatura de Siro López.
En su narrativa, heredera de las de Álvaro Cunqueiro, Castelao y Otero Pedrayo, Fole presenta la geografía de los lugares de montaña en los que vivió, así como los trabajos, costumbres, diversiones, etc. de sus habitantes a mediados del siglo XX. La lengua de sus relatos recoge el habla popular e incluye abundantes vulgarismos, hipergalleguismos y dialectalismos, peculiares de las zonas donde sitúa los hechos que cuenta. Sus escritos acercan una información etnográfica y antropológica fundamental de en medio rural gallego antes de la llegada de la mecanización.


OBRA

Obra en gallego:

Narrativa
_______
Á lus do candil. Contos a carón do lume (1953, Galaxia).
Terra Brava. Contos da solaina (1955, Galaxia).
Pauto do Demo (1958).
Contos da néboa (1972, Edicións Castrelos).
¿E decímolo ou non-o decimos? (1972, edición do autor). Levado ao cinema en 1985 por Manuel Yáñez Castro co título de ¿E decímolo ou non decimos?.
Historias que ninguén cre (1981, Xerais).
O conto de nunca acabar (1985, Celta).
Contos de lobos (1985, Xerais).
Obra literaria completa I e II. Obra en galego (2003, Galaxia).

Teatro
______
Pauto do demo (1958, Editorial Citania).

Artículos
_______
Cartafolio galego (1981, Círculo das Artes de Lugo. 2ª edición en 1997, A Nosa Terra).
Libros de conversas
Homes de Fole, de Xosé de Cora (1983, SEPT).
Conversas con Ánxel Fole, de Carlos Casares (1984, Galaxia).

Obra en castellano:

Narrativa
_______
Obra literaria completa III. Obra en castellano (2003, Galaxia).
Ha recibido 196 puntos

Vótalo:

2012 - Valentín Paz-Andrade

20

2012 - Valentín Paz-Andrade

http://gl.wikipedia.org/wiki/Valent%C3%ADn_Paz-Andrade

Valentín Paz-Andrade, nado no barrio pontevedrés de Lérez o 23 de abril de 1898 e falecido en Vigo o 19 de maio de 1987, foi un xurista, economista, político, empresario, escritor, poeta e xornalista galeguista. Obra Escribiu ensaios literarios, históricos e económicos, nos que reflectiu a... Ver mas
Valentín Paz-Andrade, nado no barrio pontevedrés de Lérez o 23 de abril de 1898 e falecido en Vigo o 19 de maio de 1987, foi un xurista, economista, político, empresario, escritor, poeta e xornalista galeguista.

Obra

Escribiu ensaios literarios, históricos e económicos, nos que reflectiu a súa preocupación polo progreso de Galicia. Tamén escribiu varias obras como técnico especializado en temas pesqueiros.
Como poeta formou parte da Xeración de 1925 e na maior parte da súa obra poética evidénciase unha motivación patriótica, como se pode observar en Soldado da morte (1921), Pranto matricial (1954), en que evoca a morte de Castelao e que foi reeditada en 1975 en cinco linguas; Sementeira do vento (1968), en que canta a paisaxe e a xente galega, ademais do exilio e o amor ausente; Cen chaves de sombra (1979) e Cartafol de homenaxe a Ramón Otero Pedrayo (1986), en que incluíu as composicións dedicadas ao autor ourensán.

Utilizou a lingua galega durante toda a súa vida para a obra poética e narrativa. Para os ensaios utilizou o castelán até 1975 (se ben é certo que estas obras foron publicadas en Madrid e Bos Aires) e o galego desde entón. Respecto aos artigos, publicou en castelán os de temas pesqueiros e en galego os de temática literaria e cultural. Defendeu o uso do reintegracionismo como norma para o galego escrito, e usouno no seu último ensaio (Galiza lavra a sua imagen, 1985).

Colaborou en Grial, O Ensino e Outeiro con artigos sobre literatura, especialmente ao redor da figura de Castelao; e en Industria Conservera, El País e La Vanguardia con artigos económicos e políticos.

Obra en galego

Ensaio literario, histórico e económico
-A galecidade na obra de Guimarães Rosa (1978, Edicións do Castro) ISBN 978-84-85134-92-2.
-Castelao na luz e na sombra (1982, Edicións do Castro) ISBN 978-84-7492-130-4.
-Galiza lavra a sua imagen (1985, Edicións do Castro) ISBN 978-84-7492-258-5.

Poesía
-Pranto matricial (1955, Ediciones Galicia do Centro Gallego de Buenos Aires).
-Canto do pobo disperso (Bogotá, 1955, inédito ata a publicación en 2012 por parte do Consello da Cultura Galega).
-Sementeira do vento (1968, Galaxia) ISBN 978-84-7154-087-4.
-Cen chaves de sombra (1979, Edicións do Castro) ISBN 978-84-7492-007-9.
-Cartafol de homenaxe a Ramón Otero Pedrayo (1986, Fundación Otero Pedrayo).
-Antoloxía (2012, Galaxia) ISBN 978-84-9865-418-9.
-Poesía completa (2012, Xerais) ISBN 978-84-9914-341-5.

Narrativa
-Soldado da morte (1921, inacabada e inédita).
-Ensaio e artigos
-O legado xornalístico de Valentín Paz-Andrade (1997, La Voz de Galicia). A cargo de Tucho Calvo. ISBN 978-84-88254-53-5.

Obras colectivas<7b>
-"A evolución trans-continental da lingua galaico-portuguesa" en O porvir da lingua galega, 1968, Círculo das Artes, Lugo, 166 pp., pp. 115-132.[44]
-O home dentro do sabio: Pedro Joseph de Bermés (1770-1824), 1985, Real Academia Galega de Ciencias. Coa resposta de Enrique Vidal Abascal.
-Epistolario, (1997, Edicións do Castro). Edición de Charo Portela Yáñez e Isaac Díaz Pardo, ISBN 978-84-7492-841-9.
-"Cruz Gallástegui, na hora e na obra", en Homenaje a Cruz Gallástegui Unamuno. AA.VV., Deputación de Pontevedra, 1985, pp. 171-192.
-"Perspectiva e contrapunto da obra de Blanco Amor", artigo no número 3 (extra adicado a Blanco Amor) de A Nosa Terra, Vigo, 1985.

Obra en castelán

Ensaio literario, histórico e económico
-Galicia como tarea (1959, Ediciones Galicia do Centro Gallego de Buenos Aires).
-La anunciación de Valle-Inclán (1967, Losada, Buenos Aires) ISBN 978-84-7339-537-3.
-La marginación de Galicia (1970, Siglo XXI, Madrid) ISBN 978-84-323-0027-1.

Sobre temas pesqueiros
-Los puertos nacionales de pesca. Aportacíón de Vigo al estudio del problema (1928, Unión de Entidades Viguesas).[51]
-Principios de economía pesquera (FAO, Santiago de Chile, 1954).
-Producción y fluctuación de las pesquerías (1954, Unesa).
-Sistema económico de la pesca en Galicia (1958, Editorial Citania, Buenos Aires).
-Los derechos sobre el espacio marítimo (1960, Ed. Reus) ISBN 978-84-290-0260-7.
-El capital como factor del desarrollo de Galicia (1970, Banco Noroeste, A Coruña).
-El concepto de zona económica en el nuevo derecho del mar (1974)

Colectiva
-X. R. Barreiro Fernández, F. Díaz-Fierros e outros, Los Gallegos, ed. AKAL, 1976, 547 pp. La sociedad y la economía, 1975, pp. 45-93.

Edicións e estudos
Ensayo de una historia de los peces y otras producciones marinas de la costa de Galicia, de Joseph Cornide; estudio preliminar. Facsímile (1983, Edicións do Castro). ISBN 84-7492-163-5.
Ha recibido 191 puntos

Vótalo:

1994 - Luis Seoane

21

1994 - Luis Seoane

http://gl.wikipedia.org/wiki/Luis_Seoane

Luís Seoane López, nado en Bos Aires o 1 de xuño de 1910 e finado na Coruña o 5 de abril de 1979, foi un editor, escritor, xornalista, gravador e pintor galego. En 1937 publica o seu primeiro libro, "Trece estampas de la traición" Foi o promotor de moitas empresas culturais, da emigración... Ver mas
Luís Seoane López, nado en Bos Aires o 1 de xuño de 1910 e finado na Coruña o 5 de abril de 1979, foi un editor, escritor, xornalista, gravador e pintor galego.

En 1937 publica o seu primeiro libro, "Trece estampas de la traición"

Foi o promotor de moitas empresas culturais, da emigración e do interior (revistas como Galicia Libre, Galicia Emigrante ou Cuco-Rei, a imprenta Resol en Santiago de Compostela xunto a Arturo Cuadrado; editoriais como Editorial Citania, Editorial Botella al Mar e outras; o Laboratorio de Formas de Galicia, xunto a Isaac Díaz Pardo, do que nacerá o complexo de Sargadelos, etc. Non deixou nunca de afrontar proxectos e participar activamente na recuperación da cultura galega.

Obra escrita

Publicou numerosos estudos e ensaios de arte, obras de teatro, crónicas radiofónicas, etc. Tamén se adicou á poesía e no 1977 Edicións do Castro publicou a súa obra poética completa.

Obra en galego

Poesía
Fardel d'eisilado (Bos Aires, Ediciós Anxel Casal, 1952)
Na brétema, Sant-Yago (Bos Aires, Ediciones Botella al Mar, 1956)
As cicatrices (Bos Aires, Editorial Citania, 1959)
A maior abondamento (1972)

Narrativa
Tres follas de ruda e un allo verde (inédito). Publicado en tradución castelá: Tres hojas de ruda y un ajo verde (Bos Aires, Ediciones Botella al Mar, 1948)

Teatro
A soldadeira (inédita). Publicada en tradución castelá: La soldadera (Bos Aires, Editorial Ariadna, 1957)
Esquema de farsa
O irlandés astrólogo

Ensaio
Eiroa (Vigo, Galaxia, 1957)
Castelao artista (Bos Aires, Alborada, 1969)
Textos sobre arte galega e deseño (Vigo, A Nosa Terra)
Luís Seoane. Teórico do deseño gráfico (Museo do Pobo Galego, 2010. Edición de Xosé Ramón Fandiño e Gloria López). Escolma de artigos sobre o deseño gráfico.

Gravados e debuxos con textos literarios
Homaxe a un paxaro (A Coruña, Edicións do Castro, 1969).
Retratos de esguello (A Coruña, Edicións do Castro, 1968).
O meco (A Coruña, Edicións do Castro, 1963).
O conde asesino de Sobrado (A Coruña-Bos Aires, Ediciós Cuco-Rei, 1971).
Comunicacións mesturadas (Vigo, Editorial Galaxia, 1973).
Figuraciós (A Coruña, Deputación da Coruña, 1990). Edición de Lino Braxe e Xavier Seoane.

Obra en castelán

13 Estampas de la traición, Bos Aires, edición de autor, (1937)
Homenaje a la Torre de Hércules, (1945), obra galardoada en Nova York xunto a Histoire Naturelle de Buffon que estaba ilustrada por Pablo Picasso.

--------------------------------

Luis Seoane López (Buenos Aires, Argentina, 1910- A Coruña, España, 5 de abril de 1979) fue un dibujante, pintor, grabador y escritor argentino-español.

Según el historiador y periodista Carlos Fernández Santander, Seoane podría ser el autor que, bajo el pseudónimo de Hernán Quijano, escribió Galicia Mártir - Episodios del terror blanco en las provincias gallegas. Este libro, publicado en París y Argentina en 1938, narra la sublevación militar y la feroz represión en las provincias de Pontevedra y A Coruña entre agosto y diciembre de 1936.

En 1977 salió un volumen con su obra poética integral.

La Fundación Luis Seoane

A mediados de los años noventa, a partir de los fondos conservados por la viuda de Seoane, Maruxa, se creó la Fundación Luis Seoane en La Coruña, que desde entonces realiza y promueve muestras sobre su obra y su época. Así, en 2003 se realizó una gran retrospectiva en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo (CGAC) en Santiago de Compostela, que luego se llevó al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Se realizaron otras sobre su pintura, obra gráfica, carteles y libros ilustrados. Entre las más relevantes sobresale la titulada "Buenos Aires. Escenarios de Luis Seoane" (octubre-diciembre de 2007), en la propia Fundación Luis Seoane, que recreó la ciudad y el entorno de Seoane en la capital argentina, publicándose a la par un libro-catálogo con el inventario más completo existente sobre los murales del artista en Buenos Aires (más de 50), la más extensa cronología hecha hasta la fecha, varios textos de autores argentinos y gallegos, y todas las obras que integraron la muestra.

Obra en gallego

Poesía
Fardel d'eisilado (Buenos Aires, Ediciós Anxel Casal, 1952)
Na brétema, Sant-Yago (Buenos Aires, Ediciones Botella al Mar, 1956)
As cicatrices (Buenos Aires, Editorial Citania, [[1959])

Narración
Tres follas de ruda e un allo verde (inédito). Publicado en traducción castellana: Tres hojas de ruda y un ajo verde (Buenos Aires, Ediciones Botella al Mar, 1948)

Teatro
A soldadeira (inédita). Publicada en traducción castellana: La soldadera (Buenos Aires, Editorial Ariadna, 1957)Ensayo
O irlandés astrólogo"
Eiroa (Vigo, Galaxia, 1957)
Castelao artista (Buenos Aires, Alborada, 1969)
Grabados y dibujos con textos literarios
Homaxe a un paxaro (La Coruña, Ediciós do Castro, 1969)
Retratos de esguello (La Coruña, Ediciós do Castro, 1968)
O meco (La Coruña, Ediciós do Castro, 1963)
O conde asesino de Sobrado (La Coruña - Buenos Aires, Ediciós Cuco-Rei, 1971)
Ha recibido 188 puntos

Vótalo:

2000 - Manuel Murguía

22

2000 - Manuel Murguía

http://gl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Murgu%C3%ADa

Manuel Antonio Martínez Murguía, nado no Froxel, Oseiro, Arteixo, o 17 de maio de 1833 e finado na Coruña o 1 de febreiro de 1923, foi un historiador galego que impulsou o Rexurdimento e creou a Real Academia Galega. En Santiago de Compostela, o neno Manuel Murguía presencie os sucesos do... Ver mas
Manuel Antonio Martínez Murguía, nado no Froxel, Oseiro, Arteixo, o 17 de maio de 1833 e finado na Coruña o 1 de febreiro de 1923, foi un historiador galego que impulsou o Rexurdimento e creou a Real Academia Galega.

En Santiago de Compostela, o neno Manuel Murguía presencie os sucesos do 23 de abril de 1846, que el narrará máis tarde nun artigo titulado "La Voz de Galicia" cun enorme sentimento; é de supoñer que este episodio da historia de Galiza influíu na ideoloxía romántico-liberal do rapaz.

Murguía tivo moi claros os seus gustos, e así, o interese pola literatura e a historia fixérono abandonar a carreira de farmacia para dedicarse plenamente ao seu labor de escritor e investigador. Nestes anos a vida cultural de Santiago xiraba entorno ao "Liceo de la Juventud", onde se daban cita estudantes e intelectuais como Eduardo Pondal, Aurelio Aguirre e Rosalía de Castro.

Murguía relacionouse en Madrid, onde se trasladara en 1850 para estudar Farmacia, con intelectuais como os irmáns Valeriano e Gustavo Adolfo Bécquer, Alejandro Chao. En 1854 Murguía publicou o seu primeiro texto en galego, o 1 de xuño, no álbum de Elena Avendaño, unhas seguidillas tituladas a "Nena das Soidades". En 1855 publica, por entregas, a súa primeira novela Desde el cielo. Murguía seguíu colaborando en xornais e revistas madrileñas da época como La Iberia e Las Novedades, nos que acadou moito éxito -o que lle permitiu publicar folletíns con obras como "Mientras Duerme", "Mi madre Antonia", "El Ángel de la Muerte" e "Los Lirios Blancos". Tamén coñeceu en Madrid a Rosalía de Castro e tamén colaborou en xornais galegos como La Oliva. Redixiou unha crítica de La Flor, o primeiro poemario de Rosalía e a relación entre ambos os dous foise estreitando ata o punto de ennoivaren, e o 10 de outubro de 1858 casaron na madrileña igrexa de San Idelfonso. É indubidábel que Murguía foi unha peza de apoio intelectual e social para Rosalía. Dende o principio, animouna na súa carreira literaria e na publicación de obras como Cantares Gallegos, considerada o inicio do Rexurdimento literario galego, e mesmo chegou a publicar algunha obra súa sen o seu consentimento.

Algo que debemos considerar como o primeiro puntal do Rexurdimento foi o cambio operado en Murguía cando deixou o labor creativo, tras acadar un grande éxito, para se dedicar por completo á investigación histórica e á divulgación desta, así como a difundir o ideario político xurdido, principalmente, das súas investigacións.

En 1859 publicou La Primera Luz, un libro de lecturas escolares estruturado en vinte temas de historia e xeografía, que o Ministerio de Fomento recomendou para o ensino nas escolas de Galiza. Esta obra foi reeditada en Lugo en 1868.

En 1862 Murguía rematou o seu Diccionario de escritores Gallegos e en 1865 editou o primeiro tomo da súa "Historia de Galicia". Na revolución de setembro 1868 foi secretario da Xunta Revolucionaria de Santiago e despois nomeado director do Arquivo de Simancas, en 1870 xefe do Arquivo Xeral de Galicia ata 1875, foi director de La Ilustración Gallega y Asturiana (1879) e máis tarde, no 1885, Cronista Xeral do Reino. No 86 (ao ano de morrer Rosalía) publicou Los precursores, obra na que fai unha descrición de varios personaxes da vida cultural galega. No ano 1890, Murguía dirixiu xunto con Alfredo Brañas La Patria Gallega, boletín onde se deron as primeiras claves do que ía ser co tempo o pensamento rexionalista galego. Tamén neste mesmo ano Murguía publicou durante uns Xogos Florais en Barcelona un discurso que foi moi aplaudido e que fixo que o nomeasen "Mestre en Gay Saber". Neste discurso fala do sentimento histórico e cultural diferenciador de Galiza. Foi nomeado presidente da Asociación Rexionalista Galega (ARG), a primeira organización política de signo decididamente galeguista. Nos Xogos Florais de Tui de 1891, organizados pola ARG, faríase reivindicación do uso público do galego, lingua en que Murguía pronunciaría o discurso inaugural. En 1892 foi destinado á Biblioteca Universitaria de Santiago posto que exercería ata a súa xubilación en 1905.

Con 72 anos xorde en Murguía a idea de crear unha Academia Galega da Lingua, idea que comunicou a outros escritores que se daban cita nunha libraría da Coruña coñecida co nome de A Cova Céltica. Tamén en Murguía xurdiu a teima de crear un dicionario da lingua galega, porque se sentía falto de vocabulario; se cadra, a inexistencia deste dicionario foi determinante para que a súa obra en galego fose tan escasa. O día 25 de agosto de 1906 aprobouse a creación da Real Academia Galega, que presidiría ata á súa morte.

A revista da Asociación Galega de Historiadores chámase Murguía na súa honra.

Obra

Libros
Capa da segunda edición de La Primera Luz.
La Primera Luz, Vigo, Juan Compañel, 1859.
Diccionario de escritores gallegos, Vigo, Juan Compañel, 1862.
De las guerras de Galicia en el siglo XV y de su verdadero carácter, A Coruña, 1861.
Historia de Galicia, T. I, Lugo, Soto Freire,1865, T. II, Lugo, Soto Freire, 1866, T. III, A Coruña, Libr. de A. Martínez Salazar, 1888, Tomo IV, A Coruña, Libr. de E. Carré Aldao, 1891, T.V, A Coruña, 1911.
Memoria relativa al Archivo Regional de Galicia, A Coruña, 1871.
Biografía del P. M. Fr. Benito Gerónimo Feijóo, Santiago, Est. Tip. de El Diario, 1876.
El foro, Madrid, Libr. de Bailly Bailliere, 1882.
El arte en Santiago durante el siglo XVIII y noticia de los artistas que florecieron en dicha ciudad y centuria, Madrid, Est. Tip. de Fernando Fé, 1884.
Los Precursores, A Coruña, Latorre y Martínez Editores, Biblioteca Gallega, 1886.
Galicia, Barcelona, Daniel Cortezo, 1888.
El regionalismo gallego, La Habana, Imp. La Universal, 1889.
En prosa, (Contén a novela El puñalito), A Coruña, 1895.
Don Diego Gelmírez, A Coruña, Imprenta y Librería de Carré, 1898.
Los trovadores gallegos, A Coruña, Imp. de Ferrer, 1905.
Apuntes históricos de la provincia de Pontevedra, folletín de La Temporada, Mondariz, Imp. del Establecimiento, 1913.
Politica y sociedad en Galicia, Madrid, Akal, Arealonga, 8, 1974, ed. de X. Alonso Montero

Relatos
Un can-can de Musard (conto), 1853.
Un artista (conto), Madrid, 1853; co título de Ignotus en Los Precursores (1886).
Desde el cielo, (novela), Madrid, La Iberia, 1855; Vigo, Imp. de La Oliva, 1856; Madrid, Biblioteca de Escritores Gallegos, 1910. Tradución ao galego como Dende o ceo, publicada en [[Edicións A Nosa Terra|A Nosa Terra).
Luisa (conto), Madrid, 1855 e A Coruña, 1862.
La Virgen de la Servilleta, (novela), Madrid, 1855.
El regalo de boda (novela), La Iberia, Madrid, 1855.
Mi madre Antonia (novela), Vigo, La Oliva, 1856.
Don Diego Gelmírez (novela) Madrid, La Oliva, 1856.
El ángel de la muerte (novela), Madrid, La Crónica, 1857.
La mujer de fuego (novela), Madrid, 1859.

Poemas
Nena d’as soledades (poema), La Oliva, 27-2-1856.
Madrigal (poema), La Oliva, 8-3-1856.
La flor y el aire (poema), La Oliva, 19-3-1856.
A una paloma (poema), La Oliva, 3-5-1856.
A las ruínas del Castillo de Altamira (poema), La Oliva, 31-5-1856.
En un Álbum (poema), La Oliva, 31-5-1856.
Al partir (poema), Galicia (A Coruña), 1862, páx. 39.
Tres poemas na antoloxía El Álbum de la Caridad, A Coruña, 1862. Son os poemas Madrigal, Nena d’as soledades e Gloria.
Sueños dorados (poema), en García Acuña (177) e antes no Álbum de El Miño.
Ildara de Courel (poema), en García Acuña (177-178).
Soneto de Pardo de Cela (poema), en García Acuña (179).
Los versos fueron mi ilusión primera (poema de 1903), en Naya (1950: 104).
Romance da flor da auga

Artigos no boletín da Real Academia Galega
--------------------------------

Manuel Antonio Martínez Murguía (Arteixo, A Coruña, 1833 – id., 1923) fue un historiador y escritor español. Considerado el más destacado impulsor del Rexurdimento gallego, fue el creador de la Real Academia Gallega.

En Santiago de Compostela, Manuel presencia los sucesos del 23 de abril de 1846 (un levantamiento liberal en Galicia que termina con el fusilamiento de los denominados Mártires de Carral), que él narrará más tarde en un artículo titulado "La Voz de Galicia" con un enorme sentimiento; es de suponer que este episodio de la historia de Galicia influyó en su ideología romántico-liberal.

Sin embargo Murguía tuvo muy claras sus preferencias, y así, el interés por la literatura y la historia le hicieron abandonar la carrera de farmacia para dedicarse plenamente a su labor de escritor e investigador. En estos años, la vida cultural de Santiago giraba entorno al "Liceo de la Juventud", donde se daban cita estudiantes e intelectuales como Eduardo Pondal, Aurelio Aguirre y Rosalía de Castro. A los diecisiete años publicó su primera novela, «Desde el cielo».

El 1 de junio de 1854 Murguía publicó su primer texto en gallego, en el álbum de Elena Avendaño, unas seguidillas tituladas «Nena das Soidades». Murguía también colaboraba en periódicos y revistas de la época como La Iberia y Las Novedades, en las que consiguió mucho éxito -lo que le permitió publicar folletines con obras como «Desde el Cielo», «Mientras Duerme», «Mi madre Antonia», «El Ángel de la Muerte» y «Los Lirios Blancos», que lo hicieron aparecer como una de las promesas literarias del momento.
Murguía se relacionó en Madrid, donde se había trasladado para finalizar la carrera, con escritores como los hermanos Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer, y también con Rosalía de Castro. Realizó una crítica de «La Flor», el primer poemario de Rosalía de Castro, de forma que la relación entre ambos se fue estrechando hasta el punto de comprometerse y casarse posteriormente (el 10 de octubre de 1858) en la iglesia de San Ildefonso. Es indudable que Murguía fue una pieza de apoyo intelectual y social para Rosalía. Desde el principio, la animó en su carrera literaria y en la publicación de obras como «Cantares gallegos», considerada el inicio del 'Rexurdimento' literario gallego, e incluso llegó a publicar alguna obra suya sin su consentimiento.

Manuel Murguía colaboró en el ámbito periodístico de la época, en La Oliva, El Miño y La Patria Gallega, y dirigió El Diario de La Coruña y La Ilustración Gallega y Asturiana. Algo que se debe considerar como el primer puntal del Rexurdimento fue el cambio operado en Murguía cuándo dejó la labor creativa en 1860, tras conseguir un gran éxito, para dedicarse por completo a la investigación histórica y a la divulgación de ésta, así como a difundir el ideario político surgido, principalmente, de sus investigaciones.

Con motivo del nacimiento de su primera hija publicó «La Primera Luz», un libro de lecturas escolares estructurado en veinte temas de historia y geografía, que el Ministerio de Fomento recomendó para la enseñanza en las escuelas de Galicia. En 1862 Murguía remató su «Diccionario de escritores gallegos» y en 1865 marchó a vivir a Lugo, donde editó la «Historia de Galicia». En 1870 fue nombrado archivero jefe del Archivo del Reino de Galicia y más tarde, en 1885, Cronista General del Reino. En 1886 (año en que murió Rosalía) publicó «Los precursores», obra en la que hace una descripción de varios personajes de la vida cultural gallega. En 1890, Murguía dirigió junto con Alfredo Brañas La Patria Gallega, boletín donde se dieron las primeras claves de lo que iba a ser, con el tiempo, el pensamiento regionalista gallego. También en ese mismo año Murguía publicó durante unos Juegos Florales en Barcelona un discurso que fue muy aplaudido y que hizo que lo nombraran "Maestro en Gay Saber". En este discurso habla del sentimiento histórico y cultural diferenciador de Galicia. Fue nombrado presidente de la Asociación Rexionalista Galega (ARG), la primera organización política de signo decididamente galleguista. En los Juegos Florales de Tuy de 1891, organizados por la ARG, se haría reivindicación del uso público del gallego, lengua en que Murguía pronunciaría el discurso inaugural.

Con 72 años surge en Murguía la idea de crear una Academia Gallega de la Lengua, idea que comunicó a otros escritores que se daban cita en una librería de La Coruña conocida con el nombre de A Cova Céltica. También en Murguía surgió el interés por crear un diccionario de la lengua gallega, porque se sentía falto de vocabulario; tal vez la inexistencia de este diccionario fue determinante para que su obra en gallego fuera tan escasa. Una vez dejado el archivo de la Delegación de Hacienda de La Coruña en 1905, y a instancias de Curros Enríquez y del Centro Gallego de La Habana se dedicó a la tarea de fundar la Real Academia Galega. El 25 de agosto de 1906 se aprobó la creación de la Real Academia Gallega, que presidiría hasta su muerte.

La revista de la Asociación Gallega de Historiadores se llama Murguía en su honor.

Obras

Libros
La primera luz, Vigo, Juan Compañel, 1860.
Diccionario de escritores gallegos, Vigo, Juan Compañel, 1862.
De las guerras de Galicia en el siglo XV y de su verdadero carácter, La Coruña, 1861.
Historia de Galicia, T. I, Lugo, Soto Freire,1865, T. II, Lugo, Soto Freire, 1866, T. III, La Coruña, Libr. de A. Martínez Salazar, 1888, Tomo IV, La Coruña, Libr. de E. Carré Aldao, 1891, T.V, La Coruña, 1911.
Memoria relativa al Archivo Regional de Galicia, La Coruña, 1871.
Biografía del P. M. Fr. Benito Gerónimo Feijóo, Santiago, Est. Tip. de El Diario, 1876.
El foro, Madrid, Libr. de Bailly Bailliere, 1882.
El arte en Santiago durante el siglo XVIII y noticia de los artistas que florecieron en dicha ciudad y centuria, Madrid, Est. Tip. de Fernando Fé, 1884.
Los Precursores, La Coruña, Latorre y Martínez Editores, Biblioteca Gallega, 1886.
Galicia, Barcelona, Daniel Cortezo, 1888.
El regionalismo gallego, La Habana, Imp. La Universal, 1889.
En prosa, (Contén a novela El puñalito), La Coruña, 1895.
Don Diego Gelmírez, La Coruña, Imprenta y Librería de Carré, 1898.
Los trovadores gallegos, La Coruña, Imp. de Ferrer, 1905.
Apuntes históricos de la provincia de Pontevedra, folletín de La Temporada, Mondariz, Imp. del Establecimiento, 1913.
Politica y sociedad en Galicia, Madrid, Akal, Arealonga, 8, 1974, ed. de X. Alonso Montero

Relatos
Un can-can de Musard (cuento), 1853.
Un artista (cuento), Madrid, 1853; con el título de "Ignotus" en Los Precursores (1886).
Desde el cielo, (novela), Madrid, La Iberia, 1854; Vigo, Imp. de La Oliva, 1856; Madrid, Biblioteca de Escritores Gallegos, 1910.
Luisa (cuento), Madrid, 1855 y La Coruña, 1862.
La Virgen de la Servilleta, (novela), Madrid, 1855.
El regalo de boda (novela), La Iberia, Madrid, 1855.
Mi madre Antonia (novela), Vigo, La Oliva, 1856.
Don Diego Gelmírez (novela) Madrid, La Oliva, 1856.
El ángel de la muerte (novela), Madrid, La Crónica, 1857.
La mujer de fuego (novela), Madrid, 1859.

Poemas
Nena d’as soledades (poema), La Oliva, 27-2-1856.
Madrigal (poema), La Oliva, 8-3-1856.
La flor y el aire (poema), La Oliva, 19-3-1856.
A una paloma (poema), La Oliva, 3-5-1856.
A las ruínas del Castillo de Altamira (poema), La Oliva, 31-5-1856.
En un Álbum, (poema), La Oliva, 31-5-1856.
Al partir(poema), Galicia (La Coruña), 1862, páx. 39.
Tres poemas na antoloxía El Álbum de la Caridad, La Coruña, 1862. Son los poemas Madrigal, Nena d’as soledades y Gloria.
Sueños dorados" (poema), en García Acuña (177) y antes en el Álbum de El Miño.
Ildara de Courel, (poema), en García Acuña (177-178).
Soneto de Pardo de Cela, (poema), en García Acuña (179).
Los versos fueron mi ilusión primera (poema de 1903), en Naya (1950: 104).
Ha recibido 183 puntos

Vótalo:

1977 - Antón Villar Ponte

23

1977 - Antón Villar Ponte

http://gl.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3n_Villar_Ponte

Antón Vilar Ponte, nado en Viveiro o 2 de outubro de 1881 e finado na Coruña o 4 de marzo de 1936, foi un dos principais alentadores do galeguismo de preguerra e un xornalista destacado. Colaborou nas páxinas de varios xornais e revistas: A Nosa Terra, Nós, La Voz de Galicia, El Pueblo... Ver mas
Antón Vilar Ponte, nado en Viveiro o 2 de outubro de 1881 e finado na Coruña o 4 de marzo de 1936, foi un dos principais alentadores do galeguismo de preguerra e un xornalista destacado.

Colaborou nas páxinas de varios xornais e revistas: A Nosa Terra, Nós, La Voz de Galicia, El Pueblo Gallego, El Noroeste..., que foron a palestra dende a que espallou o seu ideario.

Ideario

Moitas das súas propostas (inseridas no traballo das primeiras Irmandades da Fala), foran posteriormente asumidas por símbolos do galeguismo como Daniel Castelao.
O traballo e as reflexións de Vilar Ponte contextualízanse nun momento de desenvolvemento intelectual e estético en toda Europa, e que na Galiza coincidiu co agromar de dúas posturas enfrontadas no seo do galeguismo. Dunha banda, a corrente culturalista (de dereitas, personificada por Risco, Pedrayo e Cuevillas) e, da outra, a máis activista politicamente (de esquerdas, con Manuel Lugrís, Uxío Carré Aldao ou Víctor Casas).
De feito, Antón Vilar Ponte faría parte deste segundo grupo, xuntamente con Johán Vicente Viqueira. A súa propia visión do nacionalismo galego inclúeo dentro desta corrente, pois defendía construír os sistemas políticos desde a racionalidade e desde o servizo ás persoas, xa que consideraba as persoas de forma individual e non como ente abstracto (contrariamente do que defendían os culturalistas).

Igualmente, prescindía das paixóns e apelaba á racionalidade. Estes razoamentos, a priori críticos co nacionalismo galego, utilizounos Vilar Ponte contra o nacionalismo español.

E é que, segundo Vilar Ponte, os sistemas sociais constrúense historicamente pola Humanidade, co que acontecería o mesmo cos conceptos nación e Estado: se os constrúen os seres humanos, non son realidades eternas nin feitos que determinen ou deban determinar, en principio, unha imposición moral para as persoas. Este punto de vista bate frontalmente co tipo de discurso historicista que predominaba nos nacionalismos do século XIX e de comezos do século XX.

Obra

A patria do labrego (1905).
Entre dous abismos (1920).
Almas mortas (1922).
O Mariscal (1926), xunto a Ramón Cabanillas.
Os evanxeos da risa absoluta (1935).
Noiturno de medo e morte (1935).
O sentimiento liberal na Galiza.
Os nosos valores.
Do cosmopolitismo.
Do universalismo e da mansedume galega.
Escolma de artigos nazonalistas (1936).

--------------------------------------------------------

Antón Vilar Ponte (Vivero (Lugo, España), 2 de octubre de 1881 - La Coruña, 4 de marzo de 1936) fue un escritor en gallego, periodista y político español.

En Foz (Lugo) comenzaría sus colaboraciones periodísticas antes de marchar a Madrid para trabajar exclusivamente como periodista. Después marchó a Cuba, donde permanecería varios años dedicado al periodismo en La Habana y Camagüey, regresando a Galicia en 1916, donde comenzó a trabajar como redactor en La Voz de Galicia. Ese mismo año lidera la creación de las Irmandades da Fala, con la fundación de la primera Irmandade en La Coruña, encargándose de su órgano de expresión, el periódico A Nosa Terra.

Obra

Periodista incansable, Villar Ponte escribió en numerosos periódicos: A Nosa Terra, Nós, La Voz de Galicia, El Pueblo Gallego, El Noroste...
Escribió ensayos políticos tales como «Nacionalismo gallego: a nosa afirmación regional». Con Ramón Cabanillas escribió una comedia pseudohistórica titulada «O mariscal» (1926), sobre la ejecución del mariscal Pedro Pardo de Cela por parte de los Reyes Católicos a las puertas de la catedral de Mondoñedo, presentada como la venganza del poder central castellano contra los señores feudales gallegos.
También destaca «O tríptico teatral» (1928), que comprende: «A patria do labrego», «Almas mortas» y «Entre dous abismos», así como «Os evanxeos da risa absoluta» (1934).
Los fondos de la biblioteca de Antonio Villar Ponte y de su hermano Ramón están en el Parlamento de Galicia desde 2001, cuando fueron adquiridos junto con su archivo personal. La colección está compuesta por 1216 volúmenes de monografías y alberga además 43 títulos de revistas, junto con obras propias y un importante conjunto de documentación de carácter político, especialmente referido a la actividad de los partidos galleguistas antes de la guerra civil. Destacan cerca de cien títulos impresos antes de 1900, entre los que hay obras del Padre Feijoo y algunas primeras ediciones de las de Murguía.
Ha recibido 166 puntos

Vótalo:

2004 - Xaquín Lorenzo, Xocas

24

2004 - Xaquín Lorenzo, Xocas

http://gl.wikipedia.org/wiki/Xaqu%C3%ADn_Lorenzo

Xaquín Lorenzo Fernández (Xocas), nado en Ourense o 23 de xuño de 1907 e finado na mesma cidade o 19 de xullo de 1989, foi unha personalidade senlleira da cultura e da etnografía galegas. Desde moi cedo comeza a colaborar co Grupo Nós, aprendendo e facendo amizade con Vicente Risco... Ver mas
Xaquín Lorenzo Fernández (Xocas), nado en Ourense o 23 de xuño de 1907 e finado na mesma cidade o 19 de xullo de 1989, foi unha personalidade senlleira da cultura e da etnografía galegas.

Desde moi cedo comeza a colaborar co Grupo Nós, aprendendo e facendo amizade con Vicente Risco, Florentino López Cuevillas e Otero Pedrayo e, con só 18 anos (1926), ingresa como membro activo no Seminario de Estudos Galegos cun traballo sobre o carro galego. Desde ese momento, e ata a súa disolución trala Guerra Civil, Xocas colabora intensamente coas seccións de Etnografía e Folclore do Seminario e participa nas campañas que este organiza, ademais doutros traballos de investigación propios. En 1932 é nomeado membro da Comisión Directora e Conservador do Museo; e en 1934, conselleiro permanente do Seminario.

Durante os anos 1940 a 1950 dedicouse principalmente a realizar e dirixir numerosos estudos sobre etnografía material e cultural galega, entre os que destacan os seus estudos sobre o carro, as construcións tradicionais, os oficios, a dorna, etc., así como sobre as festas e romarías, o cancioneiro e o refraneiro popular galego.

Compaxinou estes estudos etnográficos con outros traballos sobre arte, historiografía e arqueoloxía, co estudo e catalogación de diferentes castros, como os de Terra de Lobeira (1931, onde coñece o profesor Fritz Krüger), Cameixa (Boborás, en 1944), Cabanca (1944) ou o de Castromao (Celanova). Este labor desenvolveuno dentro do seu traballo co grupo Nós, coa Comisión de Monumentos de Ourense e co grupo Marcelo Macías, e transcribiuno en diferentes artigos que foi publicando en revistas como Nós, no Arquivo do Seminario de Estudos Galegos, no Caderno de Estudos Galegos, no Boletín da Real Academia Galega, no Boletín Auriense, etc. Colaborou tamén en diferentes ocasións en publicacións equivalentes de España, Portugal e Alemaña.
Cómpre destaca-lo feito de que os seus traballos etnográficos e técnicos ían adoito enriquecidos cos seus propios debuxos (ou do seu irmán Xurxo) e fotografías, co que consegue reflecti-las variedades locais dos obxectos que describía. Tamén recorreu ó cine para recoller mellor as actividades que estudaba, e neste eido destaca sobre todo unha curtametraxe sobre O carro e o home (1940), de inestimable valor etnográfico. Este documental, baixo idea e guión del mesmo, dirixido por Antonio Román e producido por Carlos Serrano, recibiu o premio do Sindicato Nacional do Espectáculo e foi reeditado en 1980 por Eloy Lozano.

En 1951 foi nomeado membro da Real Academia Galega a proposta dos seus eternos compañeiros Cuevillas, Risco e Otero Pedrayo.

Ó longo da súa vida recibiu numerosas distincións, medallas e nomeamentos, como a Encomenda de Alfonso X o Sabio (Ministerio de Educación, 1961), o Premio Otero Pedrayo (concedido polas deputacións galegas, en 1982), conselleiro do novo Seminario de Estudos Galegos, presidente de honra do Padroado do Pedrón de Ouro (1983), fillo predilecto da provincia de Ourense (1983), premio Trasalba (1983) ou a primeira Medalla Castelao (Xunta de Galicia, 1984). Cómpre destaca-la súa presidencia do Padroado do Museo do Pobo Galego.

Etnografía. Cultura material
Do interese de Xaquín Lorenzo na etnografía galega dá idea o feito de que, dos 125 traballos que publicou -só ou en colaboración con outros autores-, a metade estuda e describe diversos aspectos da cultura popular, material ou inmaterial. O traballo máis completo é o que constitúe o segundo volume da magna obra que sobre a Historia de Galiza dirixiu Ramón Otero Pedrayo e da que só chegaron a publicarse tres tomos.

Para a redacción desta Etnografía, Xocas percorre Galicia ó longo de máis de vinte anos, moitas veces acompañado do seu irmán ou de Risco, e recolle información local de numerosos elementos da arquitectura popular, obxectos de uso cotiá e actividades tradicionais, que describe polo miúdo e retrata mediante abondosos debuxos e fotografías.

Obra
"A fala galega", en El Pueblo Gallego, Santiago 8 de setembro 1926.
"Contos: Os tres irmaus; Os labregos e o xuez" (Arquivo Filolóxico e Etnográfico de Galiza), en Nós 42, 1927, 13-14.
"Mediciña rústica (O tangaraño, O tirizó, Doores de costas). Contos (Bodas no ceo, O home e a cobra)" (Arquivo Filolóxico e Etnográfico de Galiza), en Nós 44, 1927, 12-13.
"Un casamento en Lobeira" (Arquivo filolóxico e etnográfico de Galiza) (en colaboración con Xurxo Lorenzo), en Nós 58, 1928, 186-188.
"Apuntes de Geografía lexigráfica galega. Algunhas verbas d'usanza corrente en Lovios (Ourense)" (Arquivo filolóxico e etnográfico de Galiza), en Nós 71, 1929, 205-206.
Vila de Calvos de Randín. Notas etnográficas e folkóricas (en colaboración con Florentino López Cuevillas), en Seminario de Estudos Galegos, 1930.
"O tío galego", en La zarpa, Ourense 29 de agosto 1930.
"A muller no cancioneiro galego", en Nós 98, 1932, 26-30; Nós 99, 1932, 43-48.
"A lenda da hermida de Aranga" (Arquivo filolóxico e etnográfico de Galiza), en Nós 99, 1932, 49.
"Do cancioneiro de Borneiro (Cabana)" (Arquivo filolóxico e etnográfico de Galiza), en Nós 108, 1932, 229-230.
"Notas etnográficas da Terra de Lobeira. O liño e a lá", en Arquivos do Seminario de Estudos Galegos VI, 1933, 24-84. "O liño e a lá", en Imprenta Paredes, Santiago, 1933.
"Notas para un cuestionario de etnografía. Embarcacións", en Nós 111, 1933, 49-52.
"Sant Jordi e Sant-Yago", en El Eco de Santiago, 22 de abril 1933.
"Papeletas pra un diccionario" (Arquivo filolóxico e etnográfico de Galiza), en Nós 121, 1934, 14-16.
"O tardo (Notas de mitología popular galega)", en Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropología e Etnología. Porto VI, 4, 1934, 2-8. Edicións A Nosa Terra - Promocións Culturais Galegas, Vigo 2004.
"Notas encol do Antroido en Lobeira" (Arquivo filolóxico e etnográfico de Galiza), en Nós 124-125, 1934, 91-92
"As dornas do Porto do Són", en Nós 126-127, 1934, 109-116.
"Miscelánea: nobles que defenderon a raia portuguesa antre o Limia e o Miño no ano de 1762", en Nós 131-132, 1934, 186-187.
"Recensión a MittelEuropa (Impresiós d'unha viaxe)", en El Pueblo Gallego, Santiago, 1 de xaneiro 1935.
"Outra vez en col do noso idioma", en Heraldo de Galicia, Ourense 3 de xuño 1935.
"De Re Geographica. Os mapas, o nomenclátor e a realidade", en Heraldo de Galicia, Ourense 2 de decembro de 1935.
"A arte popular nos xugos da Galiza", en Trabalhos da Sociedade portuguesa de Antropologia e Etnologia, VII, Porto, 1935, 209-230.
"Notas etnográficas da parroquia de Borneiro", en Arquivos do Seminario de Estudos Galegos VII, 1936, 17-39. En castelán, publicouse no Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense XIII, 1942, 183-203. Reeditado por Edicións Boreal, A Coruña, en 1990.
"As festas populares do 3 de Maio en Laza" (con Vicente Risco), en Arquivos do Seminario de Estudos Galegos, VII, 1936, 57-82.
Galicia. Parroquia de Velle (con Cuevillas e Vicente Fernández Hermida). Seminario de Estudos Galegos, 1936.
"Sôbre arqueología do território dos Querquernos", en Revista de Guimarães 48, 1938, 85-106.
"Censo del Coto de Celme en 1737", en Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense XII, 1939, 244, 53-65; 1940, 245, 5-12.
"Die Brense am galizischen Wagen", en Volkstum und Kultur der Romanem. Hamburgo, XI, 1939, 3-4.
"El símbolo solar en el NW. de la Península", en Actas do Congresso Nacional de Ciências da População, II, Porto, 1940, 1-10.
"Lápidas sepulcrais galegas de arte popula", 1940.
"La vivienda popular en la Limia Baja" ("Das Bauerhaus im unterem limiabecken (Prov. Orense, Spanien)"), en Volkstum und Kultur der Romanem. Hamburgo, XV, 1943, 276-308. A Universidade de Santiago de Compostela publicouno en galego no 2004.
"La capilla y santuario del Santísimo Cristo de la Catedral de Orense" (con X. Ferro Couselo), en Boletín del Museo Arqueológico Provincial de Orense I, 1943, 5-68. Reeditado como libro na serie Anexos do Boletín Auriense 12, Ourense, 1988.
"La arracada posthallstática de Irixo", en Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense XIV, 1944, 127-136.
"Un petroglifo inédito de Troña", en Boletín de la Comisión de los Monumentos Históricos y Artísticos de Orense XV, 1945, 22-24.
Las habitaciones de los castros" (con Florentino. López Cuevillas), en Cuadernos de Estudios Gallegos II, 1947, 7-74.
"Antiguas habitaciones de pastores en la Sierra de Leboreiro", en Cuadernos de Estudios Gallegos II, 1947, 341-361.
"Notas arqueolóxicas do castro de Cameixa" (con Florentino López Cuevillas), en Revista de Guimarães LVIII, 1948, 288-305.
"Notas lingüísticas gallegas", en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares IV, 1948, 79-93.
"El monumento funerario protohistórico de Santa Mariña de Augas Santas y los ritos funerarios en los castros", en Cuadernos de Estudios Gallegos III, 1948, 157-211.
"Los silos de Villacañas (Toledo)", en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares V, Madrid, 1949, 420- 434.
"Un romance impreso en León en 1548", en Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense XVII, 1949-1951, 119-130.
"San Ginés de Francelos" (con M. Rubén García Álvarez), en Cuadernos de Estudios Gallegos V, 1950, 345-391.
"Una lápida de la época sueva en Baños de Bande", en El Museo de Pontevedra VI, 1951, 27-32.
La casa gallega. Discurso de ingreso na Real Academia Galega, respondido por Otero Pedrayo. 16 de setembro de 1951 (inédito).
"Cuatro peñas con pilas, en el sur de Galicia" (en colaboración con López Cuevillas), en Cuadernos de Estudios Gallegos VII, 1952, 5-54.
"Cierres de fincas en el SE. de Orense (Galicia)", en Homenaje a Fritz Krüger, Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, Mendoza (Arxentina), 1952, 175-185.
"La capilla visigótica de Amiadoso", en Archivo Español de Arqueología XXVI, 88, Madrid, 1953, 424-433.
"Muestras de religiosidad popular. Los ex-votos como testimonio de una devoción", en La Región, número extraordinario Festas do Corpus Ourense, 9 de xuño de 1955.
"Distribución dos xugos na Galiza", en Asamblea Lusitano-Gallega, Braga, 1955. 1ª e 2ª Asambleas lusitano-gallega: Actas y Comunicaciones, Editorial Nacional, Madrid 1967, 61-63.
"As xoias de Regodeigón" (en colaboración con M. Rubén García Álvarez), en Revista de Guimarães LXVI, 1956, 90-96.
"A Xuno de Freixido" en Boletín da Real Academia Galega 309-320, 27, 1956, 288-290.
"Nomenclatura del carro gallego", en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares XII, 1956, 54-113.
"A Nosa Señora do Viso", en Boletín da Comisión de Monumentos de Ourense XVIII, 1956, 203-247. Reeditado en 1983 polos seus compañeiros do Padroado Ramón Otero Pedrayo a través da editorial Galaxia.
"Cerâmicas castrexas pintadas", en Revista de Guimarães LXVI, 1956, 125-140.
"Unha nova inscultura serpentiforme da citania de Troña" (con F. López Cuevillas), en Boletín da Real Academia Galega, 321-322, 1957, 217-222.
"Cuevillas, etnógrafo", en Homaxe a Florentino López Cuevillas, Editorial Galaxia, Vigo, 1957, 135-138.
"El carro en el folklore gallego", en Anales del Instituto de Lingüística VI. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza (Arxentina), 1957, 311-324.
"El Museo de la Catedral de Orense" (con J. L. López Cid), en Vida Gallega 728, 1957.
"Fray Aureliano Pardo Villar, O.P. (1882-1957)" (con Camilo Agrasar), en Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense XIX, 1958, 2-7.
"Bibliografía" [de Fr. Aureliano Pardo Villar], en Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense XIX, 1957-1958, 9-13
"Florentino López Cuevillas", en Zephyrus, Universidad de Salamanca, IX, 1958, 246
"O Varapau", en O Comercio de Porto, 1958; en O Correo do Porto, 10 de marzo de 1959.
"Estela funerária de Flor de Rei Vello", en Arqueologia e História VIII, Lisboa, 1958, 27-29 (¿59?).
"Dos necrópolis dolménicas" (con F. López Cuevillas), en Cuadernos de Estudios Gallegos XIII, 1958, 284-291.
"Enredos", en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares XIV, 1958, 268-293. Reeditado por Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela, 1992 e A Nosa Terra, Vigo, 2004.
Homenagem ao prof. Dr. Mendes Corrêa, XVII, Porto 1959, 249-255.
"Nuevo material de mámoas del Valle Alto del Barbantiño" (con F. López Cuevillas), en Boletín de la Comisión de Monumentos Histórico Artísticos de Ourense XX, 1959-1960, 63-70.
"Deidades marinas en el Orense romano", en Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, XX. 1959-1960.
"O pastoreio na serra do Leboreiro", en Sep. Actas do Colóquio de Estudos Etnográficos, Dr.J osé Leite de Vasconcelos, Porto, I, 1959, 245-249.
"Muiños de maré", en Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnografia. Homenagem ao Dr. Mendes Correa, XVII, 1959, 249-255.
"O mar terra adentro", en Revista de Etnografia XIII, I, 1959, 284-296, Porto. Reeditado polo Consello da Cultura Galega (con gravuras de Xosé Conde Corbal), Santiago de Compostela, 2004.
"Unha pedra amuleto", en Boletín da Real Academia Galega 333-338, XIX, 1959, 24-27. Rectificación, 339-344, XIX, 1961, 294-295.
"Bibliografía" [de Florentino López Cuevillas], en Boletín de la Comisión de Monumentos Histórico Artísticos de Ourense XX, 1960, 49-59.
"Nuevos materiales de mámoas del Valle Alto del Banbantiño", en Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense XX, 1960, 63-70.
"Etnografía. Cultura Material". Volume II de Historia de Galiza dirixida por Otero Pedrayo. Ed. Nós, Bos Aires 1962. Reeditado por Akal, Madrid, 1979-1980, e en cuatro volumes diferentes por Galaxia en 1982 na colección "Biblioteca Básica da Cultura Galega": A casa (nº 11), A terra (nº 12), O mar e os ríos (nº 13) e Os oficios (nº 14).
"O mazo, a trompa e a moa", en Actas do I Congreso de Etnografia e Folclore, Braga, xuño 1956. Junta da Acção Social II, Lisboa 1963, 175-181.
"Excavaciones arqueológicas en el castro de Cabanca (Campaña de 1961)" (con Xesús Taboada Chivite), en Noticiario Arqueológico Hispánico VI, 1-3, Madrid, 1964, 129-134.
"Dos necrópolis posiblemente suévicas" (con Xesús Taboada Chivite), en Noticiario Arqueológico Hispánico, VI, 1-3, Madrid, 1964, 200-201.
"Inscripciones romanas de la provincia de Orense" (con F. Bouza Brey), en Cuadernos de Estudios Gallegos XIX, 1964, 59, 267-304; XX, 61,1965,128-179.
"La iglesia prerrománica de San Martiño de Pazó", en Cuadernos de Estudios Gallegos XX, 61,1965, 180-192.
Resposta do académico numerario X. Lorenzo ao discurso lido en recepción pública de Xesús Taboada Chivite o 20 de novembro de 1965. Real Academia Galega, A Coruña 1965, 47-48.
"As casas dos mortos", en Actas do Congresso Internacional de Etnografia, Junta de Investigações do Ultramar, San Tirso 1963 - Lisboa 1965, 1-5.
"Inscripciones romanas votivas de la provincia de Orense", en Cuadernos de Estudios Gallegos XX, 61, 1965, 127-179.
"Inscripciones romanas funerarias, varias no clasificadas, falsas e inexistentes de la provincia de Orense", en Cuadernos de Estudios Gallegos XX, 1965, 261-291.
"La escultura céltica en Galicia", apéndice do libro 7 Artistas gallegos, Festivales de España. Cuadernos de arte-Publicaciones Españolas, nº 29 da serie "Divulgación", Madrid 1965.
"La iglesia de San Martiño de Pazó", en Cuadernos de Estudios Gallegos XX, 61, 1965, 180-192.
O culto das pedras no noroeste peninsular, Real Academia Galega, A Coruña, 1965.
"Distribución dos xugos en Galicia". Primeira e segunda asambleas luso-galegas, organizadas pola Real Academia Gallega. Actas y comunicaciones. Madrid 1967, 61-63.
"Vellas artes de pesca no río Miño", en Revista de Etnografía, Porto 1966, 289-295 (reeditado no Boletín da Biblioteca Pública de Matosinhos 23, 1979).
"A eirexa de Santa María de Mixós, encrucillada de tres estilos", en Congresso luso-espanhol de Estudos Medievais, Porto 1968, 298.
"Inscripciones romanas de Galicia (IRG). IV Provincia de Orense" (coa colaboración de A. D’Ors e F. Bouza Brey), en Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos 1968.
"Don Vicente Martínez Risco y Agüero", en Boletín de la Real Academia Gallega XXX, 1969, 261-265.
"Dos obras de Ventura Álvarez Sala", en Boletín del Instituto de estudios Asturianos 67, Oviedo, 1969, 305-308
"O mar terra adentro", en Revista de Etnografía XXV, Porto 1969, 105-112.
"Una rueda fósil en Catoira (Galicia)", en Boletín Auriense I, Ourense, 1971, 19-30.
"La tessera hospitalis del Castromao" (con X. Ferro Couselo), en Boletín Auriense I, Ourense, 1971, 9-18.
"Excavaciones en el Castromao (Celanova-Ourense)" (con X. Ferro Couselo), en Noticiario Arqueológico Hispánico da Prehistoria, 1976, 347-359.
"Tesorillo protohistórico de Calvos de Randín", en Archivo Español de Arqueología 43, 1970, 228-232.
"La iglesia prerrománica de Santa María de Mixós", en Boletín Auriense II, 1972, 75-110,
Lamas Carvajal e o pobo. Discurso do Día das Letras Galegas. Rivadavia. Agrupación Cultural Abrente, 1972.
"Metamorfosis dunha casa castrexa", en Trabalhos de Antropologia e Etnologia. Coloquio luso-espanhol de cultura castreja XXII, Porto 1973, 225-229.
"Sobre la rueda de Catoira", en Boletín Auriense, Ourense, 1973, 173-175.
"O esprito da mes en Lobeira (Ourense)", en Cuadernos de Estudios Gallegos XXVIII, 86, 1973, 345-351.
"Nuevo cancioneiro galego", en Boletín Auriense III, 1973, 187-188.
"Dibujos de casas y conjuntos urbanos de Galicia", en Boletín Auriense III, 1973, 189-190.
"Galicia en un estudio de arquitectura popular", en Boletín Auriense III, 1973, 191-192.
Cantigueiro popular da Limia Baixa. Penzol, Galaxia, Vigo 1973.
"El carro en el floklore de Galicia", en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares XXX, 1-2, 1974, 43-76.
"El carreto en la Limia Baixa", en Boletín Auriense IV, Ourense, 1974, 159-166.
"Un miragre de San Rosendo", en La Región, especial Festas de Celanova, agosto de 1974.
"Tornos de Galicia", en Boletín Auriense V, Ourense, 1975, 87-90.
"Excavaciones en el Castromao. Celanova (Orense)" (con X. Ferro Couselo), en Noticiario Arqueológico Hispánico, Madrid 1976, 348-354 .
"Xesús Taboada Chivite. Bibliografía", en Boletín Auriense VI, Homenaje a Xesús Taboada Chivite, Ourense 1976, 11-16.
"Un propulsor de tipo popular", en Gallaecia 2, Ediciós do Castro, A Coruña, 1976, 281-282.
"Sobre algunos saludos en gallego", en Revista de Dialectología y Tradiciones populares. Homenaje a Vicente García de Diego, XXXII, Madrid 1976, 274-280.
"El sobrado", en Boletín Auriense VI, 1976, 305-318.
"O combarrizo", en Boletín del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Santiago de Compostela, 1977, 3-9.
"Paganismo e cristianismo na relixiosidade popular", en Encrucillada 9, 1978, 44-47.
"Florentino L. Cuevillas no vinte cabodano do seu pensamento", en La Región 25 de agosto 1978.
"A Seición de Etnografía do Seminario de Estudos Galegos", en Testemuñas e perspectivas en homenaxe ao Seminario de Estudos Galegos, Cuadernos do Laboratorio de Formas de Galicia, 5, Ediciós do Castro, A Coruña , 1978, 48-52.
"Unha casa do Castromao (Celanova)", en Boletín Auriense X, 1980, 203-210.
"Xesús Ferro Couselo", en Boletín da Real Academia Galega LXXIII, 360, 1980, 477-481.
"Arqueología prehistórica y romana de Orense", en La Región, Ourense 29 de xuño de 1980.
"Limiar de Arquitectura Popular en Galicia", en Publicacións do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 1981-1983.
"Unha corna decorada", en Boletín Auriense, XI, 1981, 129-133.
"Os enredos dos rapaces", en O Ensino 1, Ourense 1981.
"Do noso antroido: os escabicheiros", en Brigantium 3, 1982, 265-269.
"Lembranza de Otero en Ourense", en Dorna 4, 1982, 13-14.
"Vida espiritual", en Galicia. R. Rodríguez e R. Yzquierdo eds., Anaya, Madrid 1982, 407-443.
"A ramboia", en Boletín Auriense XII, Ourense, 1982, 229-233. En Gallaecia 7-8, Departamento de Prehistoria e Historia Antiga da Facultade de Xeografía e Historia, Santiago de Compostela, 1982, 275-278.
"El Papa Mariano", en “Religión. Mañana es domingo”, en La Región 30 de outubro 1982.
A Nosa Señora do Viso, Fundación Otero Pedrayo, Trasalba (Ourense), 1983.
"Risco vinte anos despois", en La Región, 29 de abril 1983.
Refraneiro galego. Ed. Castrelos. Col. O Moucho 63, Vigo 1983.
"Limiar", en Blas, B.: As construccións populares: un tema de etnografía, 1983.
"D. Vicente Martínez-Risco y Agüero", en Bisbarra: revista cultural dos concellos de Amoeiro, A Peroxa, Cea, Coles, Piñor e Vilamarín nº 1, Ourense 1984, 19-20.
"As ruadas", en Rubillón 84. Festa grande no honor da Virxe do Libramento, Rubillón-Avión, 1984.
"Los muebles en la casa campesina gallega: utilidad y comodidad", en La Región 28 de outubro de 1984
"Encol de San Rosendo"”, en La Región 27 de novembro 1984.
"Cando estiña unha fonte", en Ánfora: Literatura, arte, pensamento 3-4, Verín 1985, 11.
"Dende o ceo de Monterrei. Páxinas verinenses", en Ánfora: Literatura, arte, pensamento, Verín 1985.
"O noso maio", en La Región 15 de maio 1985.
"Encol da toponimia", en La Región 18 de agosto 1985.
"Limiar", en Fraguas, A.: Aportacións ó cancioneiro de Cotobade, 1985.
"As bandas de música volven", en Homenaxe ás bandas de música galegas, Compostela 1986.
"A Nosa Señora do Viso. Unha romaxe antre outras moitas", en Outeiro, A Coruña 1986.
"A prosa de Cuevillas", en Outeiro, A Coruña 1986.
"O amor á terra na irmandade dos 'bos e xenerosos'", en Anduriña, Compostela 1986.
"Castelao" en A Nosa Terra. Extra nº 5/6, 11, Vigo 1986 .
"Cen anos de Cuevillas", en La Voz de Galicia, A Coruña 1986.
Castro de Cameixa: campañas 1944-46. Dirección Xeral de Cultura e do Patrimonio Histórico- Artístico, Santiago de Compostela 1986.
"Cuevillas, o home", en La Región, especial centenario de F. Cuevillas, 14 de novembro 1986.
"Pequenas grandes cousas", en La Región, 19 de febreiro 1987.
"Encol do Antroido", en La Región, 8 de marzo 1987.
Limiar de Ribadavia en el recuerdo, Servicio de Publicacións da Diputación Provincial de Ourense, 1987.
"Os tempos son chegados", en Follas secas: información, creación e humor 13, Ourense, 1987.
"¿Deporte?", en La Voz de Galicia, suplemento deportes, 25 de xaneiro 1988.
"A vivenda e a terra", en Alternativas estruturais e producións agrícola-gandeira, A gandeiría, a pataca, o viño, Cuadernos da área de Ciencias Agrarias 8, Seminario de Estudos Galegos, A Coruña 1988, 6-9.
"O Ourense da xuventude de Otero Pedrayo", en Citania, número extraordinario dedicado a Ramón Otero Pedrayo, Instituto Ramón Otero Pedrayo, Ourense 1988, 13.
"Un intre de D. Ramón", en Outeiro 28, A Coruña 1988, 57.
O outro mundo na tradición popular galega", en Lumieira III, 1988, 119-122
"Algunhas notas de rectificación e gratitude", en La Región 5 de novembro 1988.
"As pontes na tradición popular galega", en A inxeniería histórica como patrimonio monumental: as pontes, Actas do I Seminario Santiago de Compostela, outubro 1985. Xunta de Galicia, Santiago, 1989, 101-103.
"María, nai e señora", en Encrucillada 67, vol.14, marzo-abril 1990, 142-144
"Otero Pedrayo e a antropoloxía", en Actas do Simposio Internacional de Antropoloxía. Identidade e Territorio. Centenario de Otero Pedrayo 1888-1988, Santiago de Compostela, novembro 1988. Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela 1990, 253-256.
"Introducción ó estudio dos hórreos en Galicia", en Actas do I Congreso Europeo del Hórreo. Santiago 1990, 291-293.
Os oficios, Editorial CRTVG-Galaxia, Vigo 1995; La Voz de Galicia, Biblioteca Gallega, 2002; Editorial Galaxia, Vigo, 2003.
"O viño" en Gaiteiro de Lugo, outono 1997-1998, 61.

------------------------------------

Xaquín Lorenzo Fernández, más conocido como Xocas (Orense, 23 de junio de 1907 - Lobera (Orense), 19 de julio de 1989). Historiador y escritor español en lengua gallega y castellana.

Se incorporó al Grupo Nós con Vicente Risco, Florentino López Cuevillas y Otero Pedrayo. Fue miembro del Seminario de Estudos Gallegos, de la Real Academia Gallega y presidente del Patronato del Museo do Pobo Galego.

Obra

«Etnografía. Cultura material» (volumen 11 de la «Historia de Galicia, dirigida por Otero Pedrayo.
«Vila de Calvos de Randín» (1930, junto con Florentino Cuevillas).
«Lápidas sepulcrales gallegas de arte popular».
«La Capilla y el Santuario del Santísimo Cristo de la Catedral de Orense».
«Nosa Señora do Viso».
«La casa gallega».
«Cerámicas castrexas pintadas».
«Las habitaciones de los castros».
«O pastoreo na serra de Leboeiro».
«La capilla visigótica de Amiadoso».
«Deidades marianas en el Ourense romano».
«A casa».
«Vellas artes de pesca no río Miño».
«Distribucións dos xugos na Galiza».
«Metamorfose dunha casa castrexa».
«La iglesia prerrománica de Santa María de Mixós».
«Cantigueiro popular da Limia Baixa».
«Sobre algunos saludos en gallego».
Ha recibido 166 puntos

Vótalo:

1966 - Francisco Añón

25

1966 - Francisco Añón

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_A%C3%B1%C3%B3n

Francisco Añón Paz, nado en Boel (Outes) o 9 de outubro de 1812 e finado en Madrid o 20 de abril 1878, foi un poeta galego precursor do Rexurdimento. OBRA Añón escribiu na súa vida poesía en galego, castelán e portugués. Despois de morrer deixou os seus poemas ciscados en xornais e outros... Ver mas
Francisco Añón Paz, nado en Boel (Outes) o 9 de outubro de 1812 e finado en Madrid o 20 de abril 1878, foi un poeta galego precursor do Rexurdimento.

OBRA

Añón escribiu na súa vida poesía en galego, castelán e portugués. Despois de morrer deixou os seus poemas ciscados en xornais e outros en mans de amigos e parentes aos que llelos dedicara (estes últimos serían poemas inéditos). Unha vez morto, os seus contemporáneos comezan o traballo de recoller a súa obra.
A primeira compilación foi feita pola Biblioteca de "La Concordia", en Vigo en 1878. En 1879 o semanario El Tambre, de Noia, publica as súas poesías en folletíns. En 1889 publícase a edición da "Biblioteca Gallega" de Martínez Salazar (A Coruña).
Xosé María Álvarez Blázquez recibiu a obra de Añón inédita que posuía o seu sobriño-neto. Con este material e o xa publicado con anterioridade, Fernando Bel Ortega fai a súa tese de doutoramento (1991). na que constitúe a recompilación máis completa: 39 poemas en galego, 7 en portugués e 107 en castelán.
A maioría dos poemas de Añón son improvisacións ás que el non lle daba importancia, o que xustifica que o tema máis usado sexa o da poesía de circunstancias, cargadas de humor e de sátiras. De todos os xeitos, o máis importante da súa obra son os poemas nos que canta a Galiza como patria da infancia e aqueles nos que describe tipos e costumes galegos. Estes son os poemas fundamentais da obra de Añón, destacando o famoso poema "Recordos da infancia" (1845, cunha segunda versión anos despois).
Un segundo tipo de poemas son os que cantan costumes e situacións do mundo popular, ás veces con ironía. O máis famoso é "Alma en pena" (1860). Anteriores a 1862 son "O magosto" ou "A leiteira". No que se refire aos poemas de circunstancias, escribiu varios poemas deste tipo en galego. Estas obras están dedicadas a amigos (Vesteiro Torres), familiares reais ou imaxinados (Eduardo Campos ou a súa "filla" Eufrosina) ou persoeiros da época (os reis), nestes poemas atopamos moitas veces o humor ou a ironía.
Moitas das improvisacións irónicas mencionadas anteriormente teñen intención irónica, como os "Epigramas". Tamén se conservan de Añón poemas amorosos, aínda que non son moitos. Entre eles, "Amor apresurado" (1869) ou "A Sabeliña". Se por algo foi coñecido Añón foi por ser o "poeta dos Himnos", destacando o "Himno á agricultura" (1873), o "Hymno dos povos" (en portugués) ou os poemas dedicados a Galiza.
No que se refire á súa obra en outras linguas, os poemas en castelán son os máis numerosos e os que teñen máis variedade canto aos temas, aínda que teñen as mesmas motivacións que os escritos en galego. Os poemas dedicados á patria da súa infancia en ningún momento chegan a ter a calidade dos escritos en galego.
Os poemas en portugués non teñen o interese literario que posuía a outra obra do autor. Destaca nesta lingua o "Hymno dos povos", himno revolucionario que supuxo a súa expulsión de Portugal.
O corpus poético de Añón contén, entre outras poesías, catro dedicadas a Galiza. Estes poemas están escritos en galego (tres deles) e en castelán (un). As poesías en cuestión son:
O Recordo, A Galicia
A Galicia (Ay esperta, adorada Galicia,)
Á Galicia (Dos teus recordos vivo ¡Galicia encantadora!)
A Galicia, visitada por el Rey Don Amadeo I.
Analizando os poemas un por un, o poema "O Recordo, A Galicia" é unha obra de corenta e oito versos escrito en febreiro de 1857 uxo tema principal é a exaltación de Galiza centrándose na paisaxe e nos recordos da infancia. Para o autor, Galiza é unha especie de paraíso onde pasou os momentos máis felices da súa vida. Galiza é un lugar idóneo para a felicidade, terra para o amor e chea de festas. Neste sentido, resulta moi interesante a comparación que fai Añón de Galiza cun "célico Edén". A composición ten un destacado ton biográfico. Ademais dos recordos da infancia, o autor fala dalgúns dos lugares que visitou ao longo da súa vida (Lisboa, Francia ou Italia). Esta citas permítelle comparar Galiza con estes lugares, os máis valorados nesa época, e aos que Galiza non ten nada que envexar. Á descrición da paisaxe da que antes falabamos, únense as referencias pastoriles, que dotan ao poema dun ton bucólico, que nos recorda o estilo das églogas da literatura clásica.
Con "A Galicia (Ay esperta, adorada Galicia)" gañou Añón o accésit ao primeiro premio nos Xogos Florais da Coruña de 1861. Este feito, ademais de non gustar en absoluto a Añón, provocou a composición do poema "O meu amigo Antón Mª d´a Iglesia", no que deixa ben patente o seu enfado. O poema está escrito en oitavas italianas (conta cunha métrica culta) e comeza coa cita dunha balada popular. Observamos así a mistura do popular e do culto na composición. De novo aparece a exaltación de Galiza como o "paraíso" da infancia que o poeta desexa recuperar. Aparece unha descrición da paisaxe destacando a súa beleza e a súa riqueza natural. Mais neste poema temos un novo aspecto que non aparecía no anterior, Galiza está sumida nun profundo soño do que ten, do que debe acordar para así recuperar a importancia que tivo noutras épocas. Polo tanto, nesta composición aparece a denuncia política e social. Galiza debe erguerse e saír da situación na que se atopa, mais para facer isto necesita axuda. Por iso Añón apela aos "escritores poetas guerreiros" e a todos os fillos de Galiza para que leven a cabo ese labor. As persoas que fagan isto veranse premiadas, pois os seus nomes pasarán á historia. Outra mención interesante é a que se fai do "imperio d´a industria", que nos fai recordar certas obras de Curros Enríquez nas que aparece tratado o tema do progreso (recordemos a admiración que Curros sentía por Añón). Mais tamén aparece outro soño no poema, é o soño do poeta por regresar á súa terra. Añón ve Galiza como o lugar da súa felicidade e por iso sente que debe volver antes de morrer.
O terceiro poema con este título é "A Galicia (Dos teus recordos vivo ¡Galicia encantadora!)". Esta composición foi escrita en Madrid en 1877 (pouco antes de morrer Añón) e compúxose en quintetos. Nesta obra aparecen de novo os tópicos da paisaxe e da esperanza no progreso que xa foran utilizados nos outros dous poemas. Canto á paisaxe, Añón compara outra vez a súa patria con un Edén, ese paraíso da infancia a onde quere regresar antes de morrer. Neste poema este desexo faise máis importante, quizais Añón presentise que lle quedaba pouco tempo de vida. Ademais, o poeta chega a dicir que a súa morte se debe ao feito de estar lonxe de Galiza. Temos unha referencia a un futuro prometedor, destacando a importancia que lle dá ao ferrocarril para o progreso das cidades galegas (ao igual que Curros). Por outro lado, o autor fala dos galegos ilustres, como exemplos de que a súa terra viu e verá nacer persoas que lograrán un porvir dourado para Galiza. Concretamente, Añón nomea a Feijoó e a Méndez Núñez.
O último dos poemas de Añón con este título é "A Galicia, visitada por el Rey Don Amadeo I". Esta obra é a única con esta temática escrita en castelán. Foi escrita en 1872 en Madrid. Só polo título vese que o poema, mais que unha obra de ton "patriótico", pode ser calificado como poema de circunstancias (pois é composto co motivo da visita dun rei a Galiza). Aínda así, inclúese neste traballo pola súa singularidade. Non hai referencias á paisaxe e só se atopa un canto ao futuro porvir que lle espera a Galiza. O país ten un grande futuro por diante, mais necesita acordar do seu soño. Hai ademais unha referencia ao novo sistema político, unha monarquía que respecta a liberdade dos cidadáns e a súa soberanía.
Os temas recorrentes na poesía de Francisco Añón son a paisaxe, os recordos da infancia, a denuncia da situación de Galiza e a esperanza no progreso do futuro. Nos primeiros poemas predominan as dúas primeiras e, conforme avanza o tempo, as outras dúas van adquirindo máis protagonismo.

--------------------------------------------------------------------------

Francisco Añón Paz (Outes, 9 de octubre de 1812 - Madrid, 20 de abril de 1878), fue un periodista y poeta español, que escribía poesía en español, gallego y portugués, y precursor del Rexurdimento.

Muchas de sus poesías se han perdido o andan dispersas por periódicos. La Biblioteca de La Concordia, en Vigo, editó la primera colección en 1878. En 1879 el semanario El Tambre, de Noya, publica sus poesías en folletos. En 1889 se publicó la edición de la Biblioteca Gallega de Martínez Salazar en La Coruña, en el tomo XIX, bajo el título Poesías gallegas y castellanas. Xosé María Álvarez Blázquez recibió la obra inédita de Añón que poseía su sobrino-nieto, y con todo este material y el ya publicado con anterioridad, Fernando Bel Ortega hizo su tesis doctoral (1991) en la que constituye la recopilación más completa: 39 poemas en gallego, 7 en portugués y 107 en castellano.
Se ha dicho que es el poeta más popular de Galicia, y parte de esa popularidad deriva de que Curros Enríquez lo escogió como guía en su Divino Sainete; Curros lo admiraba como o vello mestre, un viejo maestro, y se identificaba con sus ideas progresistas y anticlericales. Fuera de los muchos poemas de circunstancias que constituyen lo más numeroso de su producción, preñados de sátira y humor, su poesía aparece teñida de una profunda morriña, añoranza ("Recordos da infanza", 1845, retocado años después) y amor a Galicia, como en su "Himno a Galicia". Otro segundo grupo canta costumbres y tipos populares de Galicia, donde no falta el toque irónico. El más famoso es "Alma en pena" (1860). Anteriores a 1862 son "O magosto" o "A leiteira". Hay también epigramas y poemas amorosos: "Amor apresurado" (1869) o "A Sabeliña". Si por algo fue conocido Añón fue por ser el poeta de los himnos, destacando el "Himno a la agricultura" (1873), el "Hymno dos povos" (en portugués) o los poemas dedicados a Galicia. Los temas recurrentes en su poesía son el paisaje, los recuerdos de infancia, la denuncia de la situación de Galicia y la esperanza en el progreso futuro. En los primeros poemas predominan los dos temas primeros y en los últimos los siguientes van cobrando protagonismo.

OBRA

Muchas de sus poesías se han perdido o andan dispersas por periódicos. La Biblioteca de La Concordia, en Vigo, editó la primera colección en 1878. En 1879 el semanario El Tambre, de Noya, publica sus poesías en folletos. En 1889 se publicó la edición de la Biblioteca Gallega de Martínez Salazar en La Coruña, en el tomo XIX, bajo el título Poesías gallegas y castellanas. Xosé María Álvarez Blázquez recibió la obra inédita de Añón que poseía su sobrino-nieto, y con todo este material y el ya publicado con anterioridad, Fernando Bel Ortega hizo su tesis doctoral (1991) en la que constituye la recopilación más completa: 39 poemas en gallego, 7 en portugués y 107 en castellano.
Se ha dicho que es el poeta más popular de Galicia, y parte de esa popularidad deriva de que Curros Enríquez lo escogió como guía en su Divino Sainete; Curros lo admiraba como o vello mestre, un viejo maestro, y se identificaba con sus ideas progresistas y anticlericales. Fuera de los muchos poemas de circunstancias que constituyen lo más numeroso de su producción, preñados de sátira y humor, su poesía aparece teñida de una profunda morriña, añoranza ("Recordos da infanza", 1845, retocado años después) y amor a Galicia, como en su "Himno a Galicia". Otro segundo grupo canta costumbres y tipos populares de Galicia, donde no falta el toque irónico. El más famoso es "Alma en pena" (1860). Anteriores a 1862 son "O magosto" o "A leiteira". Hay también epigramas y poemas amorosos: "Amor apresurado" (1869) o "A Sabeliña". Si por algo fue conocido Añón fue por ser el poeta de los himnos, destacando el "Himno a la agricultura" (1873), el "Hymno dos povos" (en portugués) o los poemas dedicados a Galicia. Los temas recurrentes en su poesía son el paisaje, los recuerdos de infancia, la denuncia de la situación de Galicia y la esperanza en el progreso futuro. En los primeros poemas predominan los dos temas primeros y en los últimos los siguientes van cobrando protagonismo.
Ha recibido 165 puntos

Vótalo:

1992 - Fermín Bouza Brey

26

1992 - Fermín Bouza Brey

http://gl.wikipedia.org/wiki/Ferm%C3%ADn_Bouza_Brey

Fermín Bouza-Brey Trillo, nado en Ponteareas o 31 de marzo de 1901 e finado en Santiago de Compostela o 11 de xuño de 1973, foi un escritor galego. En 1919 publicou o seu primeiro artigo, Teatro de antaño en Santiago en castelán. Foi un dos fundadores do Seminario de Estudos Galegos en 1923 e... Ver mas
Fermín Bouza-Brey Trillo, nado en Ponteareas o 31 de marzo de 1901 e finado en Santiago de Compostela o 11 de xuño de 1973, foi un escritor galego.

En 1919 publicou o seu primeiro artigo, Teatro de antaño en Santiago en castelán. Foi un dos fundadores do Seminario de Estudos Galegos en 1923 e ao ano seguinte comeza a escribir pola primeira vez en galego co artigo Os estudantes ao arcebispo. Colaborador en revistas como Cristal, Resol ou Nós.

Vivindo en Santiago de Compostela, na rúa do Vilar, onde abriu despacho de avogado, dirixiu exploracións arqueolóxicas, publicaba traballos de lexislatura e se reunía no café con Otero Pedrayo.

Ingresou na Real Academia Galega en 1941. Como poeta destaca por ser o iniciador do neotrobadorismo cuxa tendencia vai ser seguida, tamén, por Álvaro Cunqueiro ou Xosé María Álvarez Blázquez.

Foi o creador do principal movemento vangardista galego, o Neotrobadorismo, do que a súa obra Nao senlleira é a máxima representante xunto con Seitura.

Ademais da súa faceta literaria, Fermín Bouza-Brey foi un investigador en campos variados: folclore e etnografía, arqueoloxía, heráldica, arte, epigrafía, historia, historia da literatura e crítica literaria, etc. Pódese dicir que foi un dos máximos especialistas en Rosalía de Castro. Posuía unha vasta cultura e estaba ao tanto, como outros membros da xeración do Seminario, das publicacións máis recentes da época, tendo en conta as dificultades inherentes ao franquismo, período no que lle tocou vivir na segunda parte da súa vida. A súa extensa obra escrita - a Biblioteca Universitaria de Santiago ten catalogados máis de 440 títulos seus - foi a dun polígrafo completo que, ademais de atoparse en libros, encóntrase dispersa por innumerábeis publicacións periódicas de Galicia e doutros países. Nalgún caso foi recollida en escolmas.

Obra

Creación literaria
Cabalgadas en Salnés, 1925 (narrativa).
Nao senlleira, 1933, Nós (poemario).
Seitura, 1955, Livraria Cruz, Braga (poemario).
Obra literaria completa, 1981, Xerais.

Edicións
Gabriel Feixóo de Araúxo, Entremés famoso sobre a pesca no río Miño. Transcrición limiar e notas de F. Bouza-Brey. Vigo. Ed. Monterrey. 1953.
Rosalía Castro de Murguía, Cantares gallegos. Vigo. Galaxia. 1963, edición crítica, con introdución e notas de F. Bouza-Brey, no centenario da aparición da obra.

Investigación (selección)
en colaboración con Florentino López Cuevillas, Prehistoria e folklore da Barbanza. Ourense 1927.
en colaboración con Xosé Ramón Fernández-Oxea e máis Manuel Fontes Canal, A eirexa de Santa María de Mixós e as súas aras romanas. Santiago. 1928.
en colaboración con Florentino López Cuevillas, Os oestrimnios, os saefes e a ofiolatría en Galicia. Santiago. 1929.
Nomes galegos da "Digitalis pupurea L.", in rev. Nós, XIII, 95, Ourense. 1931.
en colaboración con Florentino López Cuevillas, La civilización neo-eneolítica gallega. Madrid. 1931.
en colaboración con Afonso Rodríguez Castelao, Escudos de Rianxo. Santiago de Compostela. 1933.
A eirexa prerrománica dos Nogales. Santiago, Arch. Sem. Est. Gal., VI. 1933.
Aportación ao diccionario de artistas na Galicia nos séculos XVI ao XIX. in rev. Nós, nª 139-144. Ourense. 1935.
La mitología del agua en el noroeste hispánico. A Coruña. 1941.
La ceca suevo-visigoda de Laurencio. Madrid. 1942.
Vestio Alonieco, nueva deidad galaica. Madrid. 1944.
Identificación de cecas suevas y visigodas. Ourense. 1944.
en colaboración con Jorge Lorenzo, La casa, el trabajo y la cantiga en Pías (Mondariz, Pontevedra), in Rev. Dial. Trad. Pop., III, Madrid. 1947.
Onomástica y tradición de la fresa en Galicia y Asturias, in Rev. Dial. Trad. Pop., VIII, 1952.
La ceca suevo-visigoda de Valencia del Sil. Salamanca. 1954.
La joven Rosalía en Santiago, in Cuadernos de Estudios Gallegos, XXI, Santiago. 1955.
Los tesorillos de monedas romanas de Tremoedo y Sarandón y su significación histórica en Galicia. Zaragoza. 1955.
El tesoro romano de Deiro. Santiago. 1961.
Platería civil compostelana hasta finales del siglo XIX. Santiago. CSIC. 1962.
El grabador gallego Luis de al Piedra. Guimarães. 1962.
Los "Cantares gallegos" o Rosalía y los suyos entre 1860 y 1863, in Cuadernos de Estudios Gallegos, XVII, 56, Santiago. 1963.
El señorío de Villagarcía desde su fundación hasta su marquesado, 1461-1655. Santiago de Compostela. CSIC. 1965.

Escolmas
Parte da súa obra folclórico-etnográfica foi recollida en:
Etnografía e folklore de Galicia, 2 t. Vigo. Ed. Xerais de Galicia. 1982, seleccionada por seu fillo José Luís Bouza Álvarez.
Os traballos sobre Rosalía de Castro en:
Artigos rosalianos. Prólogo de Xesús Carro Otero e Benito Varela Jácome. Santiago. Consellería de Cultura e Xuventude. 1992.
En relación con Santiago de Compostela:
Artigos xacobeos e compostelanos. Introdución e bibliografía de Xesús Carro Otero; presentación de Manuel Fraga Iribarne. S.l., Consellería de Relacións Institucionais e Portavoz do Goberno. 1993.

----------------------------------

Fermín Bouza-Brey (Ponteareas 1901 - Santiago de Compostela 1973). Historiador, etnógrafo y escritor español que escribió principalmente en lengua gallega.

En 1919 publicó su primer artículo, Teatro de antaño en Santiago en castellano. Fue uno de los fundadores del Seminario de Estudios Gallegos en 1923; al año siguiente empezaría a escribir por primera vez en gallego con el artículo Os estudantes ao arcebispo. Fue colaborador en revistas como Cristal, Resol o Nós.

Ingresó en la Real Academia Gallega en 1941.

Fue investigador en la sección de Arqueología y Prehistoria del Instituto Padre Sarmiento. Su producción más sobresaliente fue dentro del mundo científico. Su investigación se centra principalmente en la prehistoria y arqueología de Galicia, aunque también atendió campos como la epigrafía, la numismática y la etnografía. Sus obras principales en el campo científico son : Bibliografia da prehistoria galega, Prehistoria y Folklore de Barbanza y La civilización neo-eneolítica gallega.

De igual manera también se dedicó al estudio bibliográfico de escritores gallegos.Destacan sus artículos sobre Rosalía de Castro.

Como poeta destaca por ser el iniciador del neotrovadorismo tendencia que también va a ser seguida por Álvaro Cunqueiro o Álvarez Blázquez. En este campo es autor de Nao senlleira y Seitura.

Obras literarias

Cabalgadas en Salnés, 1925 (narrativa)
Nao senlleira, 1933 (poemario)
Seitura, 1955 (poemario)

Obras científicas

Bibliografia da prehistoria galega, 1927 (de López Cuevillas y Bouza Brey)
Prehistoria y Folklore de Barbanza, 1928 (de López Cuevillas y Bouza Brey)
La civilización neo-eneolítica gallega, 1931 (de López Cuevillas y Bouza Brey)
Ha recibido 162 puntos

Vótalo:

1990 - Luis Pimentel

27

1990 - Luis Pimentel

Luís Pimentel, nado como Luís Benigno Vázquez Fernández en Lugo o 18 de decembro do 1895 e finado en Lugo o 13 de febreiro de 1958, foi un escritor galego. Trabou amizade persoal con Ánxel Fole, quen o animaba constantemente a publicar os seus versos, e estableceu correspondencia con outros... Ver mas
Luís Pimentel, nado como Luís Benigno Vázquez Fernández en Lugo o 18 de decembro do 1895 e finado en Lugo o 13 de febreiro de 1958, foi un escritor galego.

Trabou amizade persoal con Ánxel Fole, quen o animaba constantemente a publicar os seus versos, e estableceu correspondencia con outros poetas como Dámaso Alonso ou Vicente Aleixandre.

Foi un destacado poeta relacionado coa xeración do 27. Na súa obra apréciase unha síntese de movementos vangardistas de dentro e de fóra da Galiza.

No 1924 publica os seus primeiros poemas na revista Ronsel. Son poemas intimistas e sinxelos, pero moitas veces irónicos e mesmo burlescos. Foi autor de Triscos (Pontevedra: Colección Benito Soto, 1950) e de Sombra do aire na herba (Vigo: Galaxia, 1959) en lingua galega. En castelán escribiu Barco sin luces (Lugo: Celta, 1960), obra póstuma que recolle poemas de 1927. En todos eles as súas propias vivencias son a temática fundamental, ateigadas dunha constante tenrura para todo o fráxil e delicado.

Na súa poesía observamos influencias do modernismo, de ismos vangardistas, do simbolismo francés e do existencialismo de posguerra. Canto á forma, destaca o verso libre, imaxes vangardistas, os paralelismos e as anáforas.

-----------------------------------------

Luís Pimentel, cuyo nombre verdadero era Luis Benigno Vázquez Fernández (Lugo, 1895 - id., 1958). Poeta español en lengua gallega y castellana, relacionado con la Generación del 27.

Sus primeros poemas se publicaron en la revista Ronsel, pero su primer libro no apareció hasta 1950.

En su obra se aprecia una síntesis de movimientos vanguardistas de dentro y fuera de Galicia. Fue autor de «Triscos» (Pontevedra: Colección Benito Soto, 1950) y de «Sombra do aire na herba» (Vigo: Galaxia, 1959, póstuma) en gallego. En castellano escribió «Barco sin luces» (Lugo: Celta, 1960), obra también póstuma que recoge poemas de 1927.

En su poesía se observan influencias del modernismo, de los "ismos" vanguardistas, del simbolismo francés y del existencialismo de posguerra. En cuanto a la forma, destaca el verso libre, imágenes vanguardistas, los paralelismos y las anáforas.

De Luís Pimentel existe una antología en italiano, traducida del castellano y del gallego y organizada por Manuele Masini: Luís Pimentel, Infiniti Istanti, a cura di Manuele Masini. Pisa: edizioni ETS, 2004.
Ha recibido 152 puntos

Vótalo:

1983 - Manuel Leiras Pulpeiro

28

1983 - Manuel Leiras Pulpeiro

http://gl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Leiras_Pulpeiro

Manuel Leiras Pulpeiro, nado en Mondoñedo o 25 de outubro de 1854 e finado na mesma vila o 9 de novembro de 1912, foi un escritor galego do Rexurdimento. Rexeitou o nomeamento de membro da Real Academia Galega por coidar non merecelo, pero doou a esta Institución importante material... Ver mas
Manuel Leiras Pulpeiro, nado en Mondoñedo o 25 de outubro de 1854 e finado na mesma vila o 9 de novembro de 1912, foi un escritor galego do Rexurdimento.

Rexeitou o nomeamento de membro da Real Academia Galega por coidar non merecelo, pero doou a esta Institución importante material etnográfico e léxico (refráns, cantares, adiviñas, etc.) por el recollido. Escribiu un só libro, "Cantares Gallegos" (1911), con cántigas de tipo popular e de temática costumista, patriótica e sátira anticlerical, onde eleva á categoría de mito a figura do Mariscal Pardo de Cela.

Cantou a Mondoñedo e ás súas terras, a Galicia e ós seus problemas. Os seus restos recibiron sepultura no cemiterio civil de Mondoñedo.

Poucos anos despois da súa morte xuntáronse en "Obras Completas" (1930) as composicións que deixara inéditas, e en 1970 Xosé Luís Franco Grande publicou a "Obra Completa de Leiras", recollendo outros inéditos.

--------------------------------------

Manuel Leiras Pulpeiro (Mondoñedo, 1854 - id., 1912) fue un escritor español en lengua gallega.

Rechazó el nombramiento de miembro de la Real Academia Gallega por creer no merecerlo, pero donó a esta institución importante material por él recogido. Escribió un solo libro, «Cantares Gallegos», con poemas de tipo popular y de temática costumbrista, patriótica y sátira anticlerical, dónde eleva a la categoría de mito a figura del Mariscal Pardo de Cela.

Cantó a Mondoñedo y a sus tierras, a Galicia y a sus problemas. Sus restos recibieron sepultura en el cementerio civil de Mondoñedo. Pocos años después de su muerte se recopilaron en una edición llamada «Obras Completas» las composiciones que había dejado inéditas.
Ha recibido 141 puntos

Vótalo:

1968 - Florentino López Cuevillas

29

1968 - Florentino López Cuevillas

http://gl.wikipedia.org/wiki/Florentino_L%C3%B3pez_Cuevillas

Florentino López Alonso-Cuevillas, nado en Ourense o 14 de novembro de 1886 e finado na mesma cidade o 30 de xullo de 1958, foi un historiador e escritor galego. Está considerado o Pai da arqueoloxía científica galega. Pertenceu á Xeración Nós, ao Seminario de Estudos Galegos e as Irmandades... Ver mas
Florentino López Alonso-Cuevillas, nado en Ourense o 14 de novembro de 1886 e finado na mesma cidade o 30 de xullo de 1958, foi un historiador e escritor galego.

Está considerado o Pai da arqueoloxía científica galega. Pertenceu á Xeración Nós, ao Seminario de Estudos Galegos e as Irmandades da Fala.

Os primeiros artigos creados por Cuevillas foron textos políticos e de crítica literaria publicados nos xornais El Miño (onde tamén participaba de forma activa Vicente Risco), La Zarpa, El Pueblo Gallego, Diario de Orense, El Heraldo, Misión, Faro de Vigo e La Noche.

En 1917, os integrantes da igrexa teosófica Roso de Luna (Rodríguez Sanjurjo, Vicente Risco e Cuevillas) decidiron fundar a revista La Centuria, na que Cuevillas manifestou unha maior orientación sociopolítica. Nese mesmo ano e por influencia de Antón Losada Diéguez, Cuevillas implicouse co galeguismo. Ingresou nas Irmandades da Fala, intervindo na fundación da revista Nós.

En 1921 publicou o seu primeiro traballo de arqueoloxía en Nós, "A mansión Aquis Querquennis". O artigo "Dos nosos tempos" (nº 1 da revista Nós) deu pé ao manifesto xeracional do cenáculo ourensán. Cos demais membros da xeración Nós, traballou en diversos labores de posta en valor do patrimonio galego.
Desde entón traballou no estudo da historia e patrimonio arqueolóxico galego desde a Comisión Provincial de Monumentos históricos e artísticos de Ourense. Catapultado pola obra de Hugo Obermaier Impresiones de un viaje prehistórico por Galicia (1923), Cuevillas desenvolveu a arqueoloxía en Galicia co obxecto de reconstruír e estudar unha parte do tempo que ata aquel momento permanecía no esquecemento. As súas investigacións de campo, as máis das veces dirixidas ó estudo do megalitismo e da cultura castrexa en Galicia, así como a sistematización da prehistoria galega que realizou, acabaron por coroalo como a figura más importante en Galicia no referente á investigación prehistórica. Indirectamente, co seu traballo científico colaborou coa normalización da lingua galega.

Finalizada a Guerra Civil española, foi forzado a abandonar a actividade política e purgar o seu expediente de responsabilidades políticas se ben a partir de 1939 continuou os seus estudos arqueolóxicos. Máis tarde deixou de lado o traballo de campo por mor dunha agudización do seu reumatismo articular, pasando a adicarse á sistematización da información recollida.

O 27 de xullo de 1941 converteuse en membro numerario da Real Academia Galega a proposta de Ramón Otero Pedrayo, Ángel del Castillo López e Alejandro Barreiro Noya. En 1944, accedeu ao Instituto de Estudios Padre Sarmiento, ó tempo que redactou o tomo da Prehistoria, o terceiro da Historia de Galiza dirixida por Otero Pedrayo.
Finou na súa casa da rúa de Santo Domingo, sendo soterrado no cemiterio de San Francisco de Ourense. No enterro, Fermín Bouza Brey recitou o "Requiem a Cuevillas".

Estudos arqueológicos
Cuevillas reconstruíu a prehistoria galega dende un cientificismo rigoroso, partindo de cero. A vocación arqueolóxica de Cuevillas, incrementárase asistindo ás tertulias do Museo da Comisión de Monumentos, quedando reflectida no estudo "A mansión de Aquis Querquernis" (1921) que encerraba un vasto labor sobre a romanización de Galicia. Logo do descubrimento do xacemento arqueolóxico de Aquis Querquennis, pensando no primeiro momento que era unha mansión romana, levou adiante unha breve campaña de escavación, batendo cun lenzo da muralla, sen recoñecela debido ó seu desastroso estado ao pé do río Limia.
Recorreu os montes catalogando calquera información, escavando por primeira vez con criterios estratigráficos modernos, buscando paralelos con outras culturas europeas, sen esquecer publicar os resultados en galego, usando a lingua galega por primeira vez como lingua de ciencia.
O primeiro dos castros que estudou foi o castro de San Cibrao de Las, escavándoo entre 1922 e 1925. Trala fundación en 1923 do Seminario de Estudos Galegos López Cuevillas comezou a colaborar con Fermín Bouza Brey. Desta relación profesional xurdiu o estudo e a escavación do castro do Neixón en 1925, onde Cuevillas atopou os restos dun aríbalopúnico procedente das factorías cartaxinesas do mar Mediterráneo, o que puña de manifesto a existencia de relacións comerciais entre os antigos galegos da idade de ferro e os mercaderes mediterráneos. En 1929 publicou xunto a Bouza Brey Os oestrymnios, os saefes e a ofiolatría en Galicia.
Noutras ocasións, Cuevillas limitouse unicamente a rexistrar e explorar por riba os castros, sen chegar a escavalos, pero si describindo as súas defensas e restos visibles a simple vista. Publicaba os resultados na sección "catálogos dos castros de Galicia" da revista Nós, xunto a Ben Cho Sey, Otero Pedrayo, Xocas e outros. Entre os castros estudados, estaban o Castromao (Celanova) ou o castro de Cartelle. Foi o primeiro en descartar a relación entre os megálitos e a cultura celta, teoría procedente do século XIX e sostida por prestixiosos investigadores ingleses e franceses.

En 1953 publicou "La civilización céltica en Galicia", trazando cos datos de seis poboados castrexos un panorama da cultura castrexa galega dende as perspectivas máis diversas, como arquitectura, cultura material ou sociedade. Nese mesmo ano celebrouse en Galicia o III Congreso Nacional de Arqueología, que tiña como obxectivo enterrar definitivamente o historicismo galeguista e o celtismo da literatura arqueolóxica galega.

Obras
 A edade do ferro na Galiza
 Galicia sempre
 Os Oestrimnios, os Saefes e a ofiolatría en Galiza (1929). Coautor Fermín Bouza Brey.
 La civilización céltica en Galicia (1953)
 Como naceu a cidade de Ourense
 Relacións prehistóricas entre Galicia e as illas Británicas
 As raíces fondas de Galicia
 O trasno na vila
 O poema da seca
 Prosas galegas (publicado postumamente en 1962)
 Dos nosos tempos (publicado postumamente en 1962)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Florentino López Alonso-Cuevillas (Ourense, 14 de noviembre de 1886 - Ibídem, 30 de julio de 1958) fue un antropólogo yprehistoriador español, aunque a lo largo de su vida también se acercó al campo literario para dedicarse, esencialmente, al ensayo y la narrativa. Como otros intelectuales gallegos de su época, fue miembro de la Xeración Nós, del “Seminario de Estudos Galegos“ y de las “Irmandades da Fala“.

Como hicieron el resto de compañeros de su generación, contribuyó a la maduración de la prosa gallega, pero realmente por lo que destacó fue por su intensa labor dentro del ámbito científico. Catapultado por la obra del alemán Hugo Obermaier (Impresiones de un viaje prehistórico por Galicia), Cuevillas acometió la compleja tarea de desenvolver el campo de la arqueología en Galicia con el objetivo de reconstruir y estudiar una parte del tiempo que hasta aquel momento había sido olvidada. Sus investigaciones de campo, las más de las veces dirigidas al estudio del megalitismo y de la cultura castreña, así como la sistematización de la prehistoria gallega que realizó, lo acabaron por coronar como la figura más importante que dio Galicia en lo referente a investigación prehistórica. Indirectamente, con su trabajo científico colaboró con la normalización de la lengua gallega.

Obras
Prosas Galegas, 1920 - 1958
En el año 1962 se publicó Prosas Galegas, 1920 – 1958, siendo ésta una obra póstuma en la que se recogen aquellos ensayos de Cuevillas (concretamente son treinta y dos) no estrictamente de investigación científica, así como sus narraciones. A pesar de que algunos ensayos ya habían salido a la luz con anterioridad (como por ejemplo, el titulado Como nasceu a cidade de Ourense, así como O Trasno na vila), esta obras supuso una revelación que mostró a un inédito Cuevillas creador que convivía con el investigador.
Desde el propio prólogo del libro, que fuera escrito por Marino Dónega, la crítica comenzó a valorar cada vez más su lúcida y templada prosa, aunque en aquel momento no llegó a conseguir una importante atención.
El libro se encuentra dividido en cuatro grupos diferentes carecientes de título y con prosas acompañadas de la fecha de composición, o en su defecto, de la fecha de publicación. Los dos primeros grupos están constituidos por aquellas prosas más exaltadoras de la realidad y de los valores gallegos, introduciéndose en el paisaje, en los pueblos y la tradición, además de otras dedicadas a la reflexión crítica sobre la sociedad actual (como Dos nosos tempos, en la que la evolución intelectual queda reflejada del mismo modo que le sucede a sus compañeros de generación).
“Ben te vexo Trasno, e ben te coñezo, aínda que non parezas sempre a mesma cousa. Cando chimpaches no regueiro a aqueles sete mozos que viñan de tuna e que se montaron en ti, tiñas corpo de burro; e cando te puxeches a guichar por baixo das saias das fillas do muiñeiro, tiñas corpo de año”. (O Trasno na vila)
El tercer grupo, caracterizado por su menor extensión, contiene tres bosquejos biográficos de escritores gallegos (concretamente, de Curros Enríquez, Valentín Lamas Carvajal yOtero Pedrayo) y un comentario de obra de Castelao As cruces de pedra na Galiza, escrito todo ello en el periodo de la posguerra española.
Finalmente, el cuarto grupo se encuentra, con respecto a los temas tratados y a la expresión utilizada, más próximo a sus trabajos de averiguación y estudio de la prehistoria gallega, albergando títulos tan significativos como Relaciós prehistóricas entre Galicia e as Illas Británicas. En último bloque, las prosas suelen presentar un valor informativo propio de los ensayos (algunos escritos pueden llegar a considerarse estudios, como Paleopaisaxe y Mitoloxía e historia da paisaxe de Trasalba) sin que eso suponga una mengua en los valores estéticos de las mismas.
Según las palabras de Ricardo Carballo Calero, estas Prosas galegas se caracterizan por su seguridad y el equilibrio retórico. También menciona la trasparente sinceridad y el idealismo como
“Colorista y vibrante, finamente ornamentada, la narrativa de Cuevillas sorprende por su riqueza sintáctica, léxica y rítmica. Periodos breves, ágiles, nerviosos, sin apenas subordinaciones perturbadoras del discurso; fonemas de delicada expresividad; y ritmos acelerados, urgentes, algunas veces calmados y sosegados otros. Pero siempre - sintaxis, vocablos y ritmos, sensibilizadores de un pensamiento nidio y entusiasta -, entrelazándose sostenidamente en sólidas y bien definidas estructuras ideológicas y emocionales”. (Traducción de un fragmento del prólogo de Prosas galegas, por Marino Dónega)

Miscelánea
La gran labor de investigación llevada a cabo por Cuevillas a lo largo de toda su vida, recogida en su mayoría en publicaciones como la revista Nós, el Boletín de la Real Academia Gallega, los Arquivos do Seminario de Estudos Galegos, el Boletín da Comisión Provincial de Monumentos de Ourense, los Cuadernos de Estudios Gallegos y otras, fue compilada parcialmente en el volumen Miscelánea (1987).
Ha recibido 138 puntos

Vótalo:

1996 - Xesús Ignacio Ferro Couselo

30

1996 - Xesús Ignacio Ferro Couselo

http://gl.wikipedia.org/wiki/Xes%C3%BAs_Ferro_Couselo

Xesús Ferro Couselo, nado en Cordeiro, Valga o 30 de xullo de 1906 e finado en Ourense o 23 de abril de 1975, foi un historiador e investigador galego. Cofundador do Seminario de Estudos Galegos, , foi un dos fundadores da revista Logos e fundou a revista Tude (1934). En 1942 creou o equipo... Ver mas
Xesús Ferro Couselo, nado en Cordeiro, Valga o 30 de xullo de 1906 e finado en Ourense o 23 de abril de 1975, foi un historiador e investigador galego.

Cofundador do Seminario de Estudos Galegos, , foi un dos fundadores da revista Logos e fundou a revista Tude (1934). En 1942 creou o equipo de colaboradores do Museo Arqueolóxico de Ourense con Vicente Risco e Florentino López Cuevillas. En 1950 foi un dos vogais do Consello de Administración que dirixía a Editorial Galaxia, clave para a recuperación do galeguismo cultural en Galicia.

En 1951 ingresou na Real Academia Galega, en 1963 entrou a formar parte do consello de redacción da revista Grial, ano en que xunto co autor da idea Francisco Fernández del Riego e mais Manuel Gómez Román propuxo que a Real Academia Galega instituíra a data do 17 de maio como Día das Letras Galegas. Foi presidente da Asociación Cultural Auriense (1969-1973), en 1971 creou o Boletín Auriense, publicación histórica de grande importancia e en 1972, polo seu labor científico, recibiu a Encomenda de Afonso X o Sabio.

Ten unha extensa bibliografía composta de 121 traballos dos cales hai 5 escritos en portugués e 14 en lingua galega; os restantes están redactados en castelán.

Obras destacadas

O Xénesis e as primeiras dispersións dos pobos (1931-32)
Grandeza e fin da case e torre de Marceo (1952).
Los petroglifos de término y las insculturas rupestres en Galicia (1952), tese de doutoramento lida en 1946.
O Deus Bandua da Veiga (1956).
Cómo e por qué os escribanos deixaron de empregar o galego (1958).
Del Orense monumental (1964)
A vida e fala dos devanceiros (Escolma de documentos galegos dos séculos XIII e XVI). (1967, Galaxia).
O Magosto do Señor San Martiño (1967).
Las obras del convento e iglesia de Montederramo en los siglos XVI y XVII. Separata do Tomo I do Boletín Auriense. Ourense (1971).

--------------------------------------------

Xesús Ferro Couselo (Valga, Pontevedra, 30 de julio de 1906 - Orense, 23 de abril de 1975), fue un historiador e investigador español, dedicado al estudio de temas gallegos.

Cofundador del Seminario de Estudios Gallegos y de la revista Logos.

En 1942 creó el equipo de colaboradores del Museo Arqueológico de Ourense con Vicente Risco y Florentino López Cuevillas. En 1950 fue uno de los vocales del Consejo de Administración que dirigía la Editorial Galaxia, clave para la recuperación del galleguismo cultural en Galicia. En 1951 ingresó en la Real Academia Gallega. En 1963 entró a formar parte del consejo de redacción de la revista Grial, año en que junto con otros firmantes (como Francisco Fernández del Riego y Manuel Gómez Román) propuso que la Real Academia Gallega instituyera la fecha del 17 de mayo como Día de las Letras Gallegas. Fue presidente de la Asociación Cultural Auriense (1969-1973). En 1971 creó el Boletín Auriense, publicación histórica de gran importancia y en 1972, por su labor científica, recibió la Encomienda de Alfonso X el Sabio.

Tiene una extensa bibliografía compuesta de 121 trabajos de los cuales hay 5 escritos en portugués y 14 en gallego. Los restantes están redactados en castellano.
Ha recibido 133 puntos

Vótalo:

2009 - Ramón Piñeiro López

31

2009 - Ramón Piñeiro López

http://gl.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Pi%C3%B1eiro_L%C3...

Ramón Piñeiro López, nado en Armea de Abaixo, Lama, Láncara, o 31 de maio de 1915 e finado en Santiago de Compostela o 27 de agosto de 1990, foi un filósofo, ensaísta e político galego, un dos principais artífices da reconstrución cultural galega na posguerra. O 25 de xullo de 1950, Francisco... Ver mas
Ramón Piñeiro López, nado en Armea de Abaixo, Lama, Láncara, o 31 de maio de 1915 e finado en Santiago de Compostela o 27 de agosto de 1990, foi un filósofo, ensaísta e político galego, un dos principais artífices da reconstrución cultural galega na posguerra.

O 25 de xullo de 1950, Francisco Fernández del Riego e Xaime Illa Couto acordan en Santiago crear a Editorial Galaxia , con outros moitos galeguistas. Piñeiro foi nomeado director literario da editorial.

Coa editorial Galaxia buscaban un camiño para dar cobertura legal ao galeguismo e aos galeguistas e, en pleno franquismo, comezou a publicar libros en galego e sobre asuntos relacionados con Galicia, asemade que servía de modo de participación a moitos galegos que, sen quereren "meterse en política", podían así axudar á expansión da lingua e cultura galegas, baixo a forma de accionistas desta empresa.

En 1954 redactou un documento rexeitando a represión á que se vía sometida a lingua e a cultura galegas baixo o réxime de Franco. Este documento, asinado por outros intelectuais e diversos centros galegos de América, foi presentado na VIII Asemblea Xeral da UNESCO, provocando un serio enfrontamento cos representantes oficiais de España, no que Alonso Montero denominou a "batalla de Montevideo".

En 1964 fundou a revista Grial, que dirixe xunto a Francisco Fernández del Riego. Esta revista foi un dos primeiros obxectivos de Galaxia, pero a censura imperante nese momento non lle concedeu os permisos que entón precisaba. Piñeiro e Don Paco dirixiron, na práctica, a revista desde o seu nacemento ata que cumpriu os 25 anos.

O 25 de novembro de 1967 ingresou na Real Academia Galega, co discurso "A lingoaxe i as língoas", que foi respondido por García-Sabell, membro tamén da Xeración Galaxia. O seu discurso baseábase no carácter da lingua galega como signo de identidade do pobo. A proposta de nomealo académico xa fora presentada por Ricardo Carvalho Calero, Domingo García-Sabell e Xulio Rodríguez Yordi en xullo de 1963, informada favorablemente por Antón Fraguas, del Riego e Otero Pedrayo, e aprobada por unanimidade o 29 de decembro dese mesmo ano, se ben a recepción e lectura do discurso atrasouse case 4 anos.

Obra

A obra escrita por Ramón Piñeiro non é abundante e estivo centrada polo xeral na filosofía da saudade. En calquera caso, publicou numerosos artigos en diferentes revistas e periódicos, nomeadamente en Grial[33] (onde asinou ás veces baixo o pseudónimo de Luís Veiga do Campo) e tamén nos boletíns da Editorial Galaxia e da Real Academia Galega, nas revistas Galicia (de Bos Aires e Caracas) e Galicia Emigrante, Yunque, Faro de Vigo, La Voz de Galicia etc. Finalmente, publicou numerosas colaboracións en obras colectivas e proemios de diferentes libros (de Novoneyra, Masside, Méndez Ferrín, Lugrís, etc.).

Siñificado metafísico da saudade (Colección Grial, 1951)
A saudade en Rosalía (Galaxia, 1952)
A lingua, sangue do espíritu (Galicia, Bos Aires, 1952)
Pra unha filosofía da saudade (Galaxia, 1953)
A filosofía i o home (Grial, 1963)
A lingoaxe i as língoas (Galaxia, 1967; reed. facs. Consello da Cultura Galega, 1994])
Olladas no futuro (Galaxia, 1974)
Lembrando a Castelao (SEPT, 1975)
Vicisitudes históricas da cultura galega (Ediciós do Castro, 1975)
Saudade e sociedade, dimensións do home (1975)
Filosofía da saudade (Galaxia, 1984])
Castelao político (Anthropos, Barcelona, 1986)
Cartas para os amigos (El Correo Gallego, 1992)
Galicia (Galaxia, 1999) ]
Fermín Penzol (Galaxia, 2001)
Da miña acordanza. Memorias (Galaxia, 2002 )

Ademais, fixo, xunto a Celestino Fernández de la Vega, tarefas de tradutor, vertendo ao galego obras como Cancioeiro da poesía céltica (Alt-keltische Dichtunguen, de Julius Pokorny, en 1952) -tradución premiada pola Editorial Bibliófilos Gallegos- e Da esencia da verdade (Von Wessen der Wahrkeit) (de Heidegger, en 1956).

Finalmente, Piñeiro impulsou e preparou persoalmente a edición en 1958 do Diccionario enciclopédico gallego castellano de Eladio Rodríguez, inédito desde a morte deste, en 1949. A obra publicouse por Galaxia en tres tomos, nos anos 1958, 1960 e 1961, respectivamente, incluíndo no terceiro un apéndice con voces achegadas por outros colectores, entre eles o propio Piñeiro. Xa en 1956 tiña o proxecto de publicar un "Gran Diccionario da Lingua Galega", que incluiría tanto o léxico utilizado na literatura clásica galega como o léxico vivo na fala, pero o proxecto nunca callou.
Cómpre salientar tamén a súa amplísima correspondencia con practicamente todos os persoeiros da cultura galega. En maio de 2009, o Consello da Cultura Galega e maila Fundación Penzol asinaron un convenio de colaboración para dixitalizar toda a correspondencia de Ramón Piñeiro, estimada en máis de 8.000 cartas. A súa correspondencia foise publicando parcialmente en Olladas no futuro (1974), Cartas para os amigos (1992), Un epistolario de Ramón Piñeiro (Del Riego, Galaxia 2000 ) ou un conxunto de 49 cartas que levou por título Cartas de Ramón Piñeiro a Ricardo Carballo Calero (2004), ademais das coleccións parciais que se publicaron en diferentes entregas dos Cadernos Ramón Piñeiro.

----------------------------------------

Ramón Piñeiro López (Láncara, 1915 - Santiago de Compostela, 1990) fue un intelectual y político español que desarrolló su actividad en Galicia.

Se trata de una de las figuras históricas del galleguismo durante el siglo XX, clave para conseguir la continuidad de éste tras la Guerra Civil Española (motivo por el cual fue encarcelado entre 1946 y 1949).

Como intelectual, fue uno de los fundadores y primeros directores de la editorial Galaxia y de la revista Grial.

Como intelectual, su principal actividad fue la de intentar despojar al galleguismo de su componente político para centrarlo en su componente cultural (a esta tendencia se la conocería desde entonces como piñeirismo). En este sentido, apeló a la saudade (concepto al que dedicó varios estudios a lo largo de su vida), el paisaje y el humor como fundamentos de la identidad de los gallegos y esencia de Galicia.

Piñeiro concebía la saudade como un sentimiento sin objeto y sin relación alguna con el pensamiento o la voluntad, que había sido ya caracterizado por diversos escritores gallegos bajo la forma de instinto de vida, de muerte, como sentimiento a superar, etc. En su concepción, contextualizada por el existencialismo filosófico, la saudade es un sentimiento de soledad ontológica, esto es, un sentimiento derivado de la singularización del ser.

Su obra escrita se reparte entre trabajos de índole filosófica (con especial atención al tema de la saudade que trata desde una perspectiva existencialista heideggeriana) y trabajos de orientación lingüístico-literaria (centrados en los problemas del proceso de normalización de la lengua gallega). Fue pionero también en la traducción de obras en otros idiomas al gallego, entre las que destaca Da esencia da verdade (1956), de Heidegger.
Ha recibido 133 puntos

Vótalo:

2005 - Lorenzo Varela

32

2005 - Lorenzo Varela

http://gl.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Varela

Xesús Lorenzo Varela Vázquez, nado na Habana o 10 de agosto de 1916 e finado en Madrid o 25 de novembro de 1978, foi un escritor e poeta galego que viviu a meirande parte da súa vida no exilio. En 1934, en Madrid, entra en contacto co grupo PAN (Poetas Andantes y Navegantes), dirixido por... Ver mas
Xesús Lorenzo Varela Vázquez, nado na Habana o 10 de agosto de 1916 e finado en Madrid o 25 de novembro de 1978, foi un escritor e poeta galego que viviu a meirande parte da súa vida no exilio.

En 1934, en Madrid, entra en contacto co grupo PAN (Poetas Andantes y Navegantes), dirixido por Otero Espasandín, en cuxa revista publica os seus primeiros textos, recensións de sendas obras de Álvaro Cunqueiro e Tomás Meabe. Incorpórase as Misións Pedagóxicas, asiste ós faladoiros que presiden os irmáns Eduardo e Rafael Dieste e coñece a Federico García Lorca, Luis Cernuda, Pablo Neruda e Miguel Hernández. Traballa como crítico literario no prestixioso xornal El Sol.

Publica os primeiro poemas na revista El mono azul, que axuda a fundar, e escribe crónicas de guerra no xornal Ahora e na revista Hora de España. En 1937 tres dos seus poemas aparecen na escolla Poetas en la España leal, xunto a Antonio Machado, Luis Cernuda, Rafael Alberti ou León Felipe. No mesmo ano participa no Segundo Congreso Internacional de Intelectuales Antifascistas, en Valencia, onde están presentes, entre outros, Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Ernest Hemingway, César Vallejo, Raúl González Tuñón, Octavio Paz, André Malraux e Louis Aragón.

A mediados de 1941 embárcase cara Bos Aires, logo dunha breve estadía en Cuba. Alí espérano o seu pai, Rafael Dieste, Otero Espasandín, Arturo Cuadrado e Luis Seoane. Este último propón a publicación do seu primeiro poemario, Torres de amor á editorial Emecé e como lla negan vaise con Cuadrado e funda a Editorial Nova. Torres de amor publícase o 5 de decembro de 1942 con limiar de Rafael Dieste e ilustracións de Luis Seoane.

Lorenzo Varela, que frecuentaba o faladoiro do café Tortoni, funda e dirixe a revista De Mar a Mar (só sete números). Nela publica Duelo en tres cantos por la muerte de Miguel Hernández. Da nova revista, Correo Literario publícanse 40 números entre novembro de 1943 e setembro de 1945 e nela aparecen varios poemas, ensaios, notas críticas e reportaxes seus. Nesta revista comezan a publicar Julio Cortázar e Ernesto Sábato.
As primeiras producións de Lorenzo Varela en galego son Catro poemas pra catro grabados, no álbum María Pita e tres retratos medievais de Luis Seoane en 1944; os poemas foron musicados polo compositor Julilán Bautista, que estreou en Amsterdam. Antes escrebera o poema "Éramos tres irmáns", que aparece o ano seguinte.

En 1954 publica o poemario Lonxe, no que cada un dos dez poemas leva unha ilustración de Luis Seoane. En 1960, cando traballaba como crítico de arte do xornal La Razón, consegue un permiso de seis meses para visitar España, pero a visita foi moi corta e só se sabe que Valentín Paz Andrade lle ofreceu traballo na revista Industrias Pesqueras, que visitou o Museo do Prado e probabelmente Monterroso. Continuou na Arxentina contribuíndo en numerosas publicacións e na radio e adquirindo un prestixio intelectual que era ignorado en Galiza.

Obra
Catro poemas galegos pra catro grabados (incluído nun álbum de Luís Seoane), 1944.
Lonxe, 1954.
Poesía, 1979, Edicións do Castro.
Poesía galega, 1990.

---------------------

Jesús Lorenzo Varela Vázquez (10 de agosto de 1916 — 25 de noviembre de 1978) fue un escritor y poeta gallego.

En Madrid formó parte de la redacción de la revista PAN (Poetas Andantes y Navegantes). En 1936 realizó crítica literaria para el periódico liberal Sol.

Durante la guerra escribió para revistas republicanas como "El Mono Azul" y "La Hora de España".

En julio de 1937 participa en el Segundo Congreso Internacional de Intelectuales Antifascistas, en Valencia. Allí se reúnen entre otros Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Ernest Hemingway, César Vallejo, Raúl González Tuñón, Octavio Paz, André Malraux y Louis Aragon.

En México retoma su actividad literaria. Participa en la dirección de revistas literarias como "Romance" y "Taller", entonces dirigida por Octavio Paz, con quien entabló una gran amistad. En México publica Elegías españolas (1940) con ilustraciones del pintor Miguel Prieto.

En 1941 parte hacia Buenos Aires, donde todavía reside su padre. Allí inicia su producción como poeta y escribe sus obras más importantes, "Torres de Amor" (1942), "Catro Poemas para catro gravados", (su primer libro en gallego, 1944) y "Lonxe" (también en gallego, 1954), los tres con ilustraciones de Luis Seoane. Escribe para periódicos como El Clarín, El Mundo y La Nación. En Buenos Aires regresa a la actividad política, militando en el Partido Comunista Argentino. También escribió en publicaciones para los exiliados gallegos en Argentina.
Ha recibido 129 puntos

Vótalo:

1969 - Antonio Noriega Varela

33

1969 - Antonio Noriega Varela

http://gl.wikipedia.org/wiki/Antonio_Noriega_Varela

Antonio Noriega Varela, nado en Mondoñedo o 19 de outubro de 1869 e finado en Viveiro o 27 de marzo de 1947, foi un xornalista e poeta galego de ideoloxía tradicional-católica. Estudou no seminario de Mondoñedo, onde trabou amizade con Leiras Pulpeiro. En 1895, cunha composición de carácter... Ver mas
Antonio Noriega Varela, nado en Mondoñedo o 19 de outubro de 1869 e finado en Viveiro o 27 de marzo de 1947, foi un xornalista e poeta galego de ideoloxía tradicional-católica.

Estudou no seminario de Mondoñedo, onde trabou amizade con Leiras Pulpeiro. En 1895, cunha composición de carácter costumista, resultou vencedor dun certame poético realizado na súa cidade natal, onde estaban de xurado, entre outros, Manuel Murguía, Eduardo Pondal e Andrés Martínez Salazar.

En 1901 ocupou o posto de mestre de escola en Foz, onde coñeceu a Antón Villar Ponte e entrou en contacto co movemento agrario que abandeiraba Basilio Álvarez. Neste intre foi cando Noriega comezou a escribir poemas cívicos alentando á loita agraria e formou parte do periódico local Guau Guau, no cal estaban Villar Ponte e Camilo Cela, pai de Camilo José Cela. Por estas actividades foi trasladado forzosamente a Calvos de Randín, no extremo sur de Ourense, decote coa fronteira portuguesa.

Tres anos despois logrou o seu traslado á escola de Trasalba, preto da cidade de Ourense, onde fixo amizade con Otero Pedrayo e os demais integrantes do Grupo Nós. Grazas ás lecturas na extensa biblioteca do pazo de Trasalba, propiedade de Otero Pedrayo, Noriega Varela coñeceu en profundidade a literatura portuguesa, que deixaría unha gran pegada na súa obra.

Co tempo, Noriega foise afastando das directrices culturais e políticas do movemento agrario, chegando a apoiar ao réxime franquista.

Ingresou na Real Academia Galega o 22 de abril de 1939.

Obra

Á parte da época de escritor na revista Guau, guau, Noriega Varela é autor dun único libro, Montañesas (1904), que a partir da 3ª edición cambia o seu título polo de Do ermo (1920), que viu a súa edición definitiva en 1946. Neste libro hai tres tendencias fundamentais:
-O Costumismo: as circunstancias da vida dos labregos, na liña do XIX.
-O lirismo da natureza: canta os aspectos máis humildes da natureza. Estes poemas caracterízanse pola ausencia de anécdota, neles atópanse sós o poeta e a natureza; Noriega identificábase coa soidade do ermo e denominábaa como unha actitude de tenrura polas cousas máis humildes da paisaxe de montaña.
-Poemas "franciscanos", a súa achega máis orixinal, onde o eu do poeta aparece só, mergullado no medio da paisaxe na procura da estética do máis sinxelo da natureza. Poemas a un penedo, ao orballo, á flor do toxo... Formalmente estes poemas imitan a poesía popular; a lingua usada é tamén a do pobo chan.
Sonetos franciscanos, que inciden na temática anterior pero enmarcándoa dentro do molde métrico do soneto e engadíndolle pinceladas de influencia lusa. A lingua é, tamén, máis culta e elevada, coa introdución de cultismos de orixe portuguesa. O poema "Toda humilde beleza" é quizais o máis representativo desta tendencia.
Algúns exemplos de poesía social de corte agrarista e anticaciquil, finalmente repudiados polo propio autor
Tamén publicou unha recompilación de cantigas populares en honra da Virxe María: A Virxe e a paisanaxe (1913) e unha colección de refráns e cantares populares: Como falan os brañegos (1928).
Antonio Noriega Varela comezou o vieiro dunha poesía, denominada franciscano, neovirxiliana ou humanista paisaxista, que ha de ter posteriores imitadores coma Xosé María Díaz Castro, José María Crecente Vega, Aquilino Iglesia Alvariño e, máis no presente, mesmo Uxío Novoneyra.
Pertenceu á Xeración de entre dous séculos xunto con Ramón Cabanillas entre outros.

As floriñas dos toxos

Nin rosiñas brancas, nin claveles roxos!
Eu venero as floriñas dos toxos.

Dos toxales as tenues floriñas,
que sorrín, a medo, entre espiñas.

Entre espiñas que o ceo agasalla
con diamantes as noites que orballa.

Oh, do ermo prezado tesouro:
as floriñas dos toxos son d'ouro!

De ouro vello son, mai, as floriñas
dos bravos toxales, das devocións miñas!

(Antonio Noriega Varela: Do ermo)

--------------------------------------------

Antonio Noriega Varela (Mondoñedo, 1869 - Vivero, 1947) fue un periodista y poeta español en lengua gallega, encuadrado en la literatura gallega como uno de los representantes poéticos de las Irmandades da Fala.

Noriega Varela comenzó el camino de una poesía, denominada franciscanista, neovirgilianista o humanista-paisajista, que tuvo posteriores imitadores como Díaz Castro, Crecente Vega, Aquilino Iglesia Alvariño y, posteriormente, incluso Uxío Novoneyra.

Obra literaria

Además de su labor periodística proagrarista en la revista anticaciquil Guau, guau, Noriega Varela inició en 1904 su trayectoria poética con la publicación de un poemario titulado Montañesas (a partir del cual fue conocido por el sobrenombre de "poeta da montaña") que, a lo largo de su vida fue ampliando y que, a partir de la tercera edición, en 1920, cambió su título por Do ermo. Este cambio de titulación simboliza la nueva orientación estética adoptada por el poeta a partir de esa fecha, justo cuando entra en contacto con los miembros de las Irmandades da Fala y adopta el saudosismo portugués.

La poesía de Noriega Varela presenta, así, dos grandes tendencias:

- Entre 1895 y 1913 escribe una serie de composiciones costumbristas, en la línea del ruralismo del siglo XIX. Fuertemente influenciado por Manuel Leiras Pulpeiro (epígono del Rexurdimento), estos poemas se caracterizan por su musicalidad de raigambre popular y por su temática paisajística y campesina.

- A partir de mediados de la década de 1910, refleja la influencia modernista provocada por su lectura de Rubén Darío y de diversos poetas portugueses del momento. Su poesía se orienta hacia lo culto y el refinamiento, muy lejos de su anterior orientación. El paisajismo abandona lo costumbrista y adopta una perspectiva impresionista, manifestando una demorada atención a los elementos naturales más nimios, algo que ha llevado a denominar a muchos de sus poemas como "franciscanistas", por su atención a lo humilde y desamparado.
Se trata de su aportación literaria más original; con esta poesía, además de expresar implícitamente su religiosidad al reverenciar la grandeza del Sumo Creador, el yo del poeta aparece sólo, sumergido en medio del paisaje en la búsqueda de la estética de lo más sencillo de la naturaleza. Poemas a una peña, al rocío, a la flor del tojo... Formalmente, estos poemas imitan tanto la poesía popular, como la culta, llegando a emplear el soneto como medio de expresión; el poema "Toda humilde beleza" es quizás el más representativo de esta tendencia.
Ha recibido 126 puntos

Vótalo:

2001 - Eladio Rodríguez

34

2001 - Eladio Rodríguez

http://gl.wikipedia.org/wiki/Eladio_Rodr%C3%ADguez

Eladio Rodríguez González, nado en San Clodio o 24 de xullo de 1864 e finado na Coruña o 14 de abril de 1949, foi un lexicógrafo, xornalista e escritor galego. Foi un dos corenta membros numerarios fundadores da Real Academia Galega, a cal presidiu entre 1926 e 1934; tamén é autor dun dicionario... Ver mas
Eladio Rodríguez González, nado en San Clodio o 24 de xullo de 1864 e finado na Coruña o 14 de abril de 1949, foi un lexicógrafo, xornalista e escritor galego. Foi un dos corenta membros numerarios fundadores da Real Academia Galega, a cal presidiu entre 1926 e 1934; tamén é autor dun dicionario, ó que lle dedicou toda a súa vida, moi valorado polo seu contido etnográfico, que foi editado postumamente.

Obras

Poesía
Folerpas. Poesías gallegas (A Coruña: Andrés Martínez Salazar, 1894)
Raza e terra (Ferrol: Céltiga, 1922)
Oraciós campesiñas (A Coruña: Lit. e Imp. Roel, 1927)

Diccionario enciclopédico gallego-castellano
Fóra de toda dúbida, a obra máis coñecida de Eladio Rodríguez foi o seu Diccionario enciclopédico gallego-castellano, considerado o máis importante ata a aparición dos dicionarios monolingües e fonte principal dos dicionarios modernos da lingua galega.

Aínda que se anunciou a súa publicación en 1928 e 1933, non foi posible levalo ó prelo ata 1958, case 20 anos despois da morte do autor.

------------------------------------------

Eladio Rodríguez González (parroquia, San Clodio, Leiro, provincia de Ourense, 27 de julio de 1864 - A Coruña, 14 de abril de 1949) fue un lexicógrafo y escritor español en lengua gallega y española. Fue uno de los cuarenta miembros numerarios fundadores de la Real Academia Gallega la cual presidió entre 1926 y 1934. También fue el autor de un diccionario, el «Diccionario enciclopédico gallego-castellano», al que le dedicó toda su vida, muy valorado por su contenido etnográfico que fue editado póstumamente.

Sus primeras composiciones poéticas conocidas datan de 1886, A noite de San Xoán y el poema largo O pucho do Lago. Publicó composiciones y artículos en el periódico O Tío Marcos da Portela, participó en las tertulias de la Cova Céltica y en la constitución de la Liga Gallega.

Obras

]Poesía
Folerpas (1894)
Raza e terra (1921)
Oraciós campesiñas (1927)

Dicionarios
Diccionario enciclopédico gallego-castellano
Ha recibido 126 puntos

Vótalo:

1985 - Antón Losada Diéguez

35

1985 - Antón Losada Diéguez

http://gl.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3n_Losada_Di%C3%A9guez

Antón Losada Diéguez, nado en Moldes (Boborás) o 22 de decembro de 1884 e finado en Pontevedra o 15 de outubro de 1929, foi un escritor galego. Os seus primeiros escritos, que non publicou, e conferencias datan de 1901. En 1904 marchou a Madrid para facer o doutorado en Filosofía e Letras... Ver mas
Antón Losada Diéguez, nado en Moldes (Boborás) o 22 de decembro de 1884 e finado en Pontevedra o 15 de outubro de 1929, foi un escritor galego.

Os seus primeiros escritos, que non publicou, e conferencias datan de 1901. En 1904 marchou a Madrid para facer o doutorado en Filosofía e Letras, nestes anos xorde a súa vocación literaria que se concreta en catro pezas teatrais en castelán que presentou a concursos.

O ano 1917 vai ser fundamental na traxectoria política de Losada xa que ingresa nas Irmandades da Fala, o 17 de outubro 1917 escribiu a Porteiro solicitándolle información e o 30 de outubro xa estaba integrado na Irmandade. Renova a Irmandade de Ourense que estaba en mans de sectores rexionalistas sen case actividade pública e consegue atraer a Vicente Risco e ao núcleo que participaba en La Centuria, o que vai ser fundamental para o desenvolvemento do galeguismo e que vai dar orixe á Xeración Nós.

Escribiu arreo na prensa sobre todo en La Región, no Tío Marcos da Portela e n' Nosa Terra, é aquí onde van aparecer os seus primeiros escritos en galego.

En 1924 ingresou no Seminario de Estudos Galegos e en verbas de Xaquín Lorenzo, Losada Diéguez foi a semente de toda a Xeración Nós. Foi membro correspondente da Real Academia Galega (22 de maio de 1928).

-----------------------------------------------

Antón Lousada Diéguez (Boborás, Orense, 1884 - Pontevedra, 1929), fue un intelectual galleguista y escritor español en lengua gallega.

En Ourense hizo amistad con los hombres del cenáculo de Vicente Risco. Con Risco y Noguerol, funda en 1920 la revista "Nós". Integrante de las Irmandades da Fala, tiene un papel notorio en la conversión del que iba ser el núcleo de la "Xeración Nós".

En su memoria se instituyó el Premio Losada Diéguez, concedido anualmente y desde 1986 por los ayuntamientos de Boborás y O Carballiño en dos modalidades, investigación y creación literaria.
.
Ha recibido 125 puntos

Vótalo:

1978 - Antonio López Ferreiro

36

1978 - Antonio López Ferreiro

http://gl.wikipedia.org/wiki/Antonio_L%C3%B3pez_Ferreiro

Antonio López Ferreiro, nado en Santiago de Compostela o 9 de novembro de 1837 e finado en Vedra o 20 de marzo de 1910, foi un escritor en lingua galega e historiador. En agosto de 1871 foi nomeado cóengo do Cabido compostelán, o que lle permitiu acceder ao arquivo documental da catedral, e... Ver mas
Antonio López Ferreiro, nado en Santiago de Compostela o 9 de novembro de 1837 e finado en Vedra o 20 de marzo de 1910, foi un escritor en lingua galega e historiador.

En agosto de 1871 foi nomeado cóengo do Cabido compostelán, o que lle permitiu acceder ao arquivo documental da catedral, e aproveitalo para realizar traballos de investigación, labor no que destaca a creación da revista Galicia Histórica (publicada entre 1901 e 1903). Tamén lle serviu para cultivar a novela histórica, xénero de enorme vixencia no Romanticismo que ata o momento non fora tratado na literatura galega.
Foi socio correspondente da Real Academia da Historia e académico de número da Real Academia Galega (1905).

Obra literaria

Deixou tres novelas históricas:

-A tecedeira de Bonaval (1894) mestura unha historia de amor e os acontecementos sociopolíticos da Galicia do século XVI: o enfrontamento entre a burguesía e a Igrexa compostelás.

-O castelo de Pambre (1895) narra acontecementos históricos da segunda metade do século XVI en terras da Ulloa. Como na anterior novela, alterna unha historia de amor coa exposición do conflito nobiliar entre Gonzalo Ozores de Ulloa e outros nobres partidarios da casa de Trastámara. Foi reeditada en 1996 por Manuela Álvarez Lozano.

-O niño de pombas (1905), de temática amorosa, esta ambientada na Galicia do século XII, co mosteiro de Carboeiro como pano de fondo da acción.

O propósito historiográfico fai que López Ferreiro inclúa nas tres novelas descricións de monumentos e transcricións de documentos históricos.

O autor tiña plena conciencia do seu labor a prol da resurrección e rehabilitación do idioma galego. É asombrosa a súa riqueza de léxico e sintaxe, en ocasións incluíndo arcaísmos recuperados da documentación medieval.

Obra científica

-Galicia en el último tercio del siglo XV. (1883)
-Historia de la Catedral de Santiago.

-----------------------------------------------------

Antonio López Ferreiro nació en 1837 en Santiago de Compostela y murió en 1910. Siguió la carrera eclesiástica y en 1871 fue nombrado canónico del cabildo compostelano, lo que le permitió acceder al archivo documental de la catedral, y aprovecharlo para realizar trabajos de investigación y cultivar la novela histórica, género de enorme vigencia en el Romanticismo, pero hasta el momento no abordado por la literatura en lengua gallega. Dejó tres novelas históricas:

-"A tecedeira de Bonaval" ("La tejedora de Bonaval", 1894), en la que mezcla una historia de amor con los acontecimientos sociopolíticos de la Galicia del siglo XVI: el enfrentamiento entre la burguesía y la Iglesia compostelana.

-"O Castelo de Pambre" ("El castillo de Pambre", 1895), que narra acontecimientos históricos de la segunda mitad del siglo XVI en tierras de Ulloa. Como en la anterior novela, alterna una historia de amor con la exposición del conflicto nobiliario entre Gonzalo Ozores de Ulloa y otros nobles gallegos partidiarios de la casa de Trastámara.

-"O niño de pombas" ("El nido de palomas", 1905), de temática amorosa, esta ambientada en la Galicia del siglo XII.

El propósito historiográfico hace que López Ferrero incluya en las tres novelas descripciones de monumentos y transcriciones de documentos históricos. El autor tenía plena conciencia de su labor a favor de la resurrección y rehabilitación del idioma gallego. Es asombrosa su riqueza de léxico y sintaxis, en ocasiones incluyendo arcaísmos recuperados de la documentación medieval.

Entre su extensa obra historiográfica se cuentan:
"La Historia de Compostela y su reprobación crítica por Masdeu" (1866).
"El Sepulcro del apóstol Santiago" (1872).
"Leyenda sobre la vida de San Pedro de Mezonzo" (1872).
"Estudio histórico crítico sobre el Priscilianismo" (1878).
"Galicia en el último tercio del siglo XV" (1883).
"Don Rodrigo de Luna" (1884).
"El Pórtico de las Platerías" (1884).
"Don Alfonso VII, rey de Galicia, y su ayo el conde de Traba" (1884).
"El Pórtico de la Gloria" (1886).
"Fueros municipales de Santiago y su tierra" (1895).
"Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela".
"Santiago y la crítica moderna" (1901).
Ha recibido 123 puntos

Vótalo:

1987 - Francisca Herrera Garrido

37

1987 - Francisca Herrera Garrido

http://gl.wikipedia.org/wiki/Francisca_Herrera_Garrido

Francisca Herrera Garrido, nada na Coruña en 1869 e finado o 4 de novembro de 1950, foi unha escritora galega, primeira muller elixida académica na Real Academia Galega. Foi sempre fondamente relixiosa e conservadora, destacando nos seus ataques ás mulleres feministas que loitaban por... Ver mas
Francisca Herrera Garrido, nada na Coruña en 1869 e finado o 4 de novembro de 1950, foi unha escritora galega, primeira muller elixida académica na Real Academia Galega.

Foi sempre fondamente relixiosa e conservadora, destacando nos seus ataques ás mulleres feministas que loitaban por conseguir o sugraxio feminino. Igualmente, nos seus textos deixa claras as diferenzas de deberes e dereitos entre señores e campesiños.

Alumna e amiga de Rosalía de Castro, foi unha escritora autodidacta aínda que segue o estilo literario daquela. Escribiu case toda a súa obra en galego así como algunhas novelas en castelán (Pepiña, Réproba e Familia de lobos) e a súa temática céntrase no ruralismo, a muller como nai, e a renuncia feminina. A súa obra amosa unha gran riqueza lingüística, cun galego rico e coidado.

Obra

Sorrisas e bágoas (poemario en galego; Madrid, 1913).
Almas de muller...¡volallas na luz! (poemario en galego; A Coruña, 1915).
Frores do noso paxareco (poemario en galego; ¡Terra a Nosa! nº 11, A Coruña, 1919).
Néveda (novela en galego, 1920).
A neta de naipera (novela en galego; Nós, 20 de agosto de 1921).
A ialma de Mingos (novela en galego; Editorial Céltiga, 1922).
Pepiña (novela en castelán, 1922).
Martes de Antroido (novela en galego; Lar, 1925; portada de Camilo Díaz).
A muller galega (ensaio; Nós, 15 de agosto de 1925; escrito en Oleiros o 28 de marzo de 1916).
Réproba (novela en castelán, 1925).
Familia de lobos: la novela del obrero (novela en castelán, 1928).

-----------------------------------

Francisca Herrera Garrido (La Coruña, 1869 - id. 1950). Escritora galega. Escritora española en lengua gallega y castellana. Fue la primera mujer elegida académica de la Real Academia Gallega.

Obra

Sorrisas e bágoas, 1913 (poemario en gallego)
Almas de muller...¡volallas na luz!, 1915 (poemario en gallego)
Frores do noso paxareco, 1919 (poemario en gallego)
Néveda, 1920 (novela en gallego)
A ialma de Mingos, 1922 (novela en gallego)
Pepiña, 1922 (novela en castellano)
Martes de Antroido, 1925 (novela en gallego)
Réproba, 1925 (novela en castellano)
A neta de naipera, 1925 (novela en gallego)
Familia de lobos, 1928 (novela en castellano)
Ha recibido 123 puntos

Vótalo:

2006 - Manuel Lugrís Freire

38

2006 - Manuel Lugrís Freire

http://gl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Lugr%C3%ADs_Freire

Manuel Lugrís Freire, nado en Sada o 11 de febreiro de 1863 e finado na Coruña o 15 de febreiro de 1940, foi un escritor e galeguista, director ou cofundador, entre outras moitas, da Escola Rexional de Declamación, da Real Academia Galega, das Irmandades da Fala ou do Partido Galeguista... Ver mas
Manuel Lugrís Freire, nado en Sada o 11 de febreiro de 1863 e finado na Coruña o 15 de febreiro de 1940, foi un escritor e galeguista, director ou cofundador, entre outras moitas, da Escola Rexional de Declamación, da Real Academia Galega, das Irmandades da Fala ou do Partido Galeguista.

Emigrou a Cuba e foi o director (e fundador) do primeiro xornal americano redixido integramente en lingua galega A gaita gallega (1885-1889), tras colaborar con El Eco de Galicia de Waldo Álvarez Insua, no que a súa primeira colaboración fora un poema intitulado "Nostalxia". A declaración de principios aparece no seu artigo "O noso pensamento". N´A gaita gallega colaborou durante as primeiras seis entregas pero, pelexado con Ramón Armada, deixouna. Foi un dos fundadores de La Tierra Gallega. Foi tamén vogal da xunta directiva do Centro Galego da Habana. En Cuba publicou Soidades (poesías prologadas por Curros Enríquez), a novela curta O penedo do crime e A costureira da aldea, obra de teatro costumista que tamén se representou. Escribiu tamén a obriña De Galicia a Lavapiés, en resposta a unha obra que pretendía ridiculizar os galegos.

Pulou pola creación da Escola Rexional de Declamación (1903), que fundou con Galo Salinas e foi presidente dela. Tivo como especial preocupación a de fornecer de textos á nova entidade, teimando retirar a literatura galega do costumismo predominante. Todos os seus textos teñen unha carga reivindicativa forte. A Escola presentouse cunha peza de Galo Salinas e, durante o ano que durou, a totalidade das montaxes foron sobre obras do propio Lugrís Freire: A Ponte (1903), Minia (1904) e Mareiras (1904). Lugrís Freire foi o primeiro autor teatral galego en utilizar a prosa. É tamén o máximo representante do teatro social ou de tese.

En 1904 participou na fundación da Asociación da Prensa de Coruña e en 1906 da Real Academia Galega. Lugrís Freire foi o primeiro en utilizar o galego nun mítin: foi o 6 de outubro de 1907 en Betanzos, nun acto do sindicato Solidaridad Gallega, do que tamén fora fundador. Participou noutros moitos actos públicos na comarca da Coruña e tivo un destacado papel dentro da Masonería galega. En 1908 pasou a ser membro do Consello Redactor d´A Nosa Terra, publicación na que aparecerían desde o primeiro número (4 de agosto) unha serie de contos populares baixo o título xenérico de A carón do lar.

Abandonado o teatro, retomou a poesía e escribiu tamén numerosos relatos curtos, que reuniu en 1909 en Contos de Asieumedre. En 1916 participou na creación da Irmandade da Fala da Coruña. En 1919, como suplemento do periódico El Noroeste, publicou Versos de loita, pero o seu mellor libro poético foi Ardencias (1927), que está dedicado á xuventude galega.

En 1922 publicou unha Gramática do idioma galego, seguidora da Gramática de Saco y Arce, pero a primeira nesta lingua, e ao ano seguinte ingresou como socio correspondente no Seminario de Estudos Galegos cun discurso sobre Pondal.

O 28 de abril de 1934 foi nomeado presidente da Real Academia Galega, mais renunciou o 20 de agosto do ano seguinte por problemas de saúde. Pouco antes participara como orador no acto de inauguración do monumento a Curros Enríquez na Coruña, xunto do presidente da República Española, Niceto Alcalá Zamora.

O seu labor xornalístico foi tamén extenso. Asinou cons pseudónimos de Asieumedre, L.U. Gris, K. Ñoto e Roque das Mariñas.

Obra

Soidades: versos en gallego, 1894
Noitegras: poesías, 1901
A ponte: drama en dous actos en prosa, 1903
Mareiras: drama en tres actos en prosa, 1904
Minia: drama n-un acto en prosa, 1904
Esclavitú: drama en dous actos en prosa, 1906
Contos de Asieumedre, 1908 (8 contos) , 1909 (28 contos)
O pazo: comedia en dous actos, en prosa, 1916
Estadeíña: comedia en duas xornadas en prosa, 1919
Versos de loita, 1919
Gramática do idioma galego, 1922 e 1931
Ardencias, 1927
As Mariñas de Sada: homenaxe a Sociedade Sada y sus Contornos, 1928
A carón do lar, 1970
Nociones generales de mitología, 1880

--------------------------

Manuel Lugrís Freire (Sada, 11 de febrero de 1863 - La Coruña, 15 de febrero de 1940) fue un escritor y activista galleguista, director o cofundador, entre otras muchas, de la Escuela Regional de Declamación, de la Real Academia Gallega y de las Irmandades da Fala.

En Cuba fue el director (y fundador) del primer periódico americano redactado íntegramente en lengua gallega A gaita galega (1885-1889), tras colaborar con El Eco de Galicia de Waldo Álvarez Ínsua, en el que su primera colaboración había sido un poema titulado «Nostalgia». La declaración de principios aparece en su artículo «O noso pensamento». Colaboró en A gaita gallega durante las primeras seis entregas pero, peleado con Ramón Armada, la dejó. Fue también vocal de la junta directiva del Centro Gallego de La Habana. En Cuba publicó «Soidades» (poesías prologadas por Curros Enríquez), la novela corta «O penedo do crime» y «A costureira da aldea», obra de teatro costumbrista que también se representó. Escribió también la obra «De Galicia a Lavapiés», en respuesta la una obra que pretendía ridiculizar los gallegos.

En 1901 publicó «Noitebras», libro de poemas en la que mezcla pesimismo personal y composiciones de intención social y mítica.

Pujó por la creación de la Escuela Regional de Declamación (1903), que fundó con Galo Salinas, de la que fue presidente. Tuvo como especial preocupación la de suministrar textos a la nueva entidad, con un gran afán en retirar a la literatura gallega del costumbrismo predominante. Todos sus textos tienen una fuerte carga reivindicativa. La Escola se presentó con una pieza de Galo Salinas y, durante el año en que estuvo en funcionamiento, la totalidad de los montajes fueron sobre obras del propio Lugrís Freire: «A Ponte» (1903), «Minia» (1904) y «Mareiras» (1904). Lugrís Freire fue el primer autor teatral gallego en utilizar la prosa. Es también el máximo representante del teatro social o de tesis.
En 1904 participó en la fundación de la Asociación de la Prensa de La Coruña y en 1906 de la Real Academia Gallega. Lugrís Freire fue también el primero en utilizar el gallego en un mitin: fue el 6 de octubre de 1907 en Betanzos, en un acto del sindicato Solidaridad Gallega, del que también había sido fundador. Participó en otros muchos actos públicos en la comarca de La Coruña. En 1908 pasó a ser miembro del Consejo Redactor de A Nosa Terra, publicación en la que aparecerían desde el primer número (4 de agosto) una serie de cuentos populares bajo el título genérico de «A carón do lar» ("Al lado del hogar").

Abandonado el teatro, retomó la poesía y escribió también numerosos relatos cortos, que reunió en 1909 en «Contos de Asieumedre». En 1916 participó en la creación de la Irmandade da Fala de La Coruña. En 1919, como suplemento del periódico El Noroeste, publicó «Versos de loita», pero su mejor libro poético fue «Ardencias» (1927), que está dedicado a la juventud gallega.

En 1922 publicó una «Gramática do idioma galego», seguidora de la Gramática de Saco y Arce, pero la primera en gallego, y al año siguiente ingresó como socio correspondiente en el Seminario de Estudos Galegos con un discurso sobre Pondal.

El 28 de abril de 1934 fue nombrado presidente de la Real Academia Gallega, pero renunció el 20 de agosto del año siguiente por problemas de salud.

Obra

«Soidades: versos en gallego», 1894.
«Noitegras: poesías», 1901.
«A ponte: drama en dous actos en prosa», 1903.
«Mareiras: drama en tres actos en prosa», 1904.
«Minia: drama n-un acto en prosa», 1904.
«Esclavitú: drama en dous actos en prosa», 1906.
«Contos de Asieumedre», 1908 (8 cuentos); 1909 (28 cuentos).
«O pazo: comedia en dous actos, en prosa», 1916.
«Estadeíña: comedia en duas xornadas en prosa», 1919.
«Versos de loita», 1919.
«Gramática do idioma galego», 1922 y 1931.
«Ardencias», 1927.
«As Mariñas de Sada: homenaxe a Sociedade Sada y sus Contornos», 1928.
«A carón do lar», 1970.
Ha recibido 123 puntos

Vótalo:

1982 - Luis Amado Carballo

39

1982 - Luis Amado Carballo

http://gl.wikipedia.org/wiki/Luis_Amado_Carballo

Luís Amado Carballo, nado en Pontevedra o 2 de maio de 1901 e finado na mesma cidade o 3 de setembro de 1927, foi un escritor galego. En 1920 trasládase a Madrid coa idea de dedicarse ao xornalismo, cousa que só consegue parcialmente. Leva unha vida bohemia e asiste a algunhas tertulias... Ver mas
Luís Amado Carballo, nado en Pontevedra o 2 de maio de 1901 e finado na mesma cidade o 3 de setembro de 1927, foi un escritor galego.

En 1920 trasládase a Madrid coa idea de dedicarse ao xornalismo, cousa que só consegue parcialmente. Leva unha vida bohemia e asiste a algunhas tertulias literarias. De volta en Pontevedra, en 1922 fundou xunto con Xoán Vidal Martínez a revista Alborada. En 1924, despois de exercer de mestre con carácter interino, ingresou como redactor de La Concordia en Vigo e despois en El Pueblo Gallego.

Obra

Pese a ser tamén autor en prosa, Amado Carballo é coñecido fundamentalmente pola súa creación poética de vangarda e como fundador do hilozoísmo. Malia finar novo, tivo moita aceptación lírica no seu tempo. A súa poesía, influída polas vangardas europeas e americanas, ofrece unha mestura das imaxes vangardistas coas formas tradicionais galegas (octosílabo). O elemento cromático está moi presente en toda a súa obra en verso, da cal a grande protagonista é a paisaxe, especialmente da ría de Pontevedra, unha paisaxe que o autor quere presentar humanizada mediante o uso de prosopopeas. A poesía de Amado Carballo está enormemente conectada cos sentidos, tecendo os poemas con metáforas.

Prosística

Maliaxe (Pontevedra, 1922)
Os pobres de Deus (Lar, 1925)

Poética

Proel (Pontevedra, 1927)
O Galo (1928, publicación póstuma)

Recompilacións

Obras en prosa e verso (Vigo, 1970)

-----------------------------------

Luis Amado Carballo (Pontevedra, 1901 - id., 1927). Escritor español en lengua gallega.

En 1920 se trasladó a Madrid con la idea de dedicarse al periodismo, cosa que sólo consigue parcialmente. Lleva una vida bohemia y asiste la algunas tertulias literarias.

De vuelta a Pontevedra, en 1922 fundó junto con Xoán Vidal Martínez la revista Alborada. En 1924, después de ejercer de maestro con carácter interino, ingresó como redactor de La Concordia en Vigo y después en El pueblo gallego.

Obra

Maliaxe (Pontevedra, 1922)
Os pobres de Deus (1925)
Proel (Pontevedra, 1927)
O galo (1928)
Obras en prosa e verso (Vigo, 1970)
Ha recibido 117 puntos

Vótalo:

1986 - Aquilino Iglesia Alvariño

40

1986 - Aquilino Iglesia Alvariño

http://gl.wikipedia.org/wiki/Aquilino_Iglesia_Alvari%C3%B1o

Aquilino Iglesia Alvariño, nado en Seivane de Vilarente (Abadín) o 11 de Xuño de 1909 e finado en Santiago o 29 de xullo de 1961, foi un poeta en lingua galega. Traduciu ao galego textos de autores clásicos como Horacio, Teócrito, Tibulo. A súa poesía incríbese dentro da corrente iniciada por... Ver mas
Aquilino Iglesia Alvariño, nado en Seivane de Vilarente (Abadín) o 11 de Xuño de 1909 e finado en Santiago o 29 de xullo de 1961, foi un poeta en lingua galega.

Traduciu ao galego textos de autores clásicos como Horacio, Teócrito, Tibulo. A súa poesía incríbese dentro da corrente iniciada por Noriega Varela que deu en chamarse humanismo paisaxista ou neovirxilianismo, que comparte con autores coma Xosé María Díaz Castro ou Crecente Vega.

Na súa obra percíbese a pegada da poesía clásica, do saudosismo portugués e, en menor medida, do imaxinismo herdado de Amado Carballo e do vangardismo de Manuel Antonio. Os temas recorrentes na súa poesía son a dor existencial e a paisaxe. Antes da guerra publicou Señardá (1930), poemario formado por sonetos no que o tema principal é a dor; e Corazón ao vento (1933) onde hai unha maior abertura ao vangardismo, tamén foi colaborador de A Nosa Terra e militante do Partido Galeguista.

En 1947 aparece Cómaros Verdes, considerado o primeiro libro de poesía de entidade publicado en lingua galega tras a Guerra, no que abandona a rima empregando preferentemente o hendecasílabo branco e se mergulla nun paisaxismo no que a saudade é un tema fundamental, mesturando hilozoísmo, neotrobadorismo e clasicismo formal. En Día a Día (1960) domina a actitude existencial con continuas referencias ao pasado e nun ton grave e reflexivo. Con Lanza de Soledá (1961) volve ao soneto e a temática céntrase na angustia humana no medio dunha "noite" simbólica na que a contraposición luz/sombra ten grande importancia. Nese mesmo ano publica tamén Nenias, poemas homenaxe a autores galegos e foráneos, modernos e antigos que van dende Catulo ata Rosalía de Castro. Postumamente editouse Leva o seu cantare (1963), que recolle poemas inéditos ou espallados por diversas publicacións.

Obras

Poesía
Señardá (Lugo, 1930).
Corazón ao vento (Lugo, 1933).
Contra el ángel y la noche (Buenos Aires: Emecé, 1941).
Cómaros verdes (Vilagarcía de Arousa: Celta, 1947).
De día a día (Vilagarcía de Arousa: Celta, 1960).
Lanza de soledá (Ourense: Editora Comercial, 1961).
Nenias (Vigo: Galaxia, 1961).
Leva o seu cantare (Vilagarcía de Arousa: Celta, 1964).
Poesía galega completa (Vigo: Xerais, 1986).

Traducións
Horacio, Carmina (Madrid: CSIC, 1950).
Plauto, A comedia da oliña (Vigo: Galaxia, 1962).

Ensaios
Noriega Varela, poeta da montaña (Vigo: Galaxia, 1969).
A lengua dos poetas do Norte de Lugo (A Coruña: Pubricaciós da Real Academia Galega, 1964).
Lengua e estilo de Cabanillas. Obras completas de Ramón Cabanillas (Bos Aires: Galicia, 1959).

-------------------------------

Aquilino Iglesia Alvariño (Seivane - San Xoán de Vilarente - Abadín, Lugo, 11 de junio de 1909 - Santiago de Compostela, 29 de julio de 1961). Profesor, escritor, poeta y traductor español en lengua gallega y castellana.

Fue miembro de la Academia Gallega y colaborador del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento. Tradujo al gallego textos de autores clásicos (Horacio, Teócrito, Tibulo), y también, además de a la enseñanza, dedicó su vida a la creación poética.
Su poesía se incribe dentro de la corriente iniciada por Noriega Varela que dio en llamarse humanismo paisajista o neovirgilianismo, que comparte con autores como Díaz Castro o Crecente Vega.

En su obra se percibe la huella de la poesía clásica, del saudosismo portugués y, en menor medida, del imaginismo heredado de Amado Carballo y del creacionismo de Manuel Antonio. Los temas recurrentes en su poesía son el dolor existencial y el paisaje. Antes de la guerra civil publicó «Señardá» (1930), un poemario formado por sonetos en el que el tema principal es el dolor; y «Corazón ao vento» (1933), que presenta una mayor apertura hacia el vanguardismo.

En 1947 aparece «Cómaros Verdes», primer libro publicado en gallego tras la guerra, en el que abandona la rima empleando preferentemente el endecasílabo blanco y se sumerge en un paisajismo en el que la soledad es un tema fundamental. En «Día a día» (1960) domina la actitud existencial con continuas referencias al pasado y en un tono grave y reflexivo. Con «Lanza de Soledá» (1961) vuelve al soneto y la temática se centra en la angustia humana en medio de una "Noche" simbólica en la que la contraposición luz/sombra tiene gran importancia. En ese mismo año publica también «Nenias», poemas homenaje a autores gallegos y foráneos, modernos y antiguos, que van desde Catulo hasta Rosalía.

Obra

Poesía
Señardá (Lugo, 1930).
Corazón ao vento (Lugo, 1933).
Contra el ángel y la noche (Buenos Aires: Emecé, 1941).
Cómaros verdes (Villagarcía de Arosa: Celta, 1947).
De día a día (Villagarcía de Arosa: Celta, 1960).
Nenias (Vigo: Galaxia, 1961).
Lanza de soledá (Orense: Editora Comercial, 1961).
Leva o seu cantare (Villagarcía de Arosa: Celta, 1964).
Cantares de Meis (Meis Poio, 1965).

Traducciones
Horacio, Carmina (Madrid: CSIC, 1950).
Plauto, A comedia da oliña (Vigo: Galaxia, 1962).

Ensayos
Noriega Varela, poeta da montaña (Vigo: Galaxia, 1969).
A lengua dos poetas do Norte de Lugo (La Coruña: Pubricaciones de la Real Academia Gallega, 1964).
"Lengua e estilo de Cabanillas" Obras completas de Ramón Cabanillas (Buenos Aires: Galicia, 1959)
Ha recibido 116 puntos

Vótalo:

2003 - Antón Avilés de Taramancos

41

2003 - Antón Avilés de Taramancos

http://gl.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3n_Avil%C3%A9s_de_Ta...

Xosé Antón Avilés Vinagre, coñecido como Avilés de Taramancos, nado en Boa, Noia, o 6 de abril de 1935 e finado na Coruña o 23 de marzo de 1992, foi un escritor galego. Xa aos 15 anos publica o seu primeiro poema, en galego, na revista local Tapal editada por Manuel Fabeiro Gómez. Chegou á... Ver mas
Xosé Antón Avilés Vinagre, coñecido como Avilés de Taramancos, nado en Boa, Noia, o 6 de abril de 1935 e finado na Coruña o 23 de marzo de 1992, foi un escritor galego.

Xa aos 15 anos publica o seu primeiro poema, en galego, na revista local Tapal editada por Manuel Fabeiro Gómez. Chegou á Coruña para facer estudos de náutica, alí foi decisiva a súa amizade con Urbano Lugrís, Xohán Casal e Reimundo Patiño que influíron na súa concepción de Galicia e na súa ideoloxía. Neste tempo colaborou en revistas literarias como Aturuxo de Ferrol ou Quatro Ventos de Braga. Na revista Atlántida da Coruña publicou os seis poemas que constitúen As moradías do vento, e en 1959 publicou o seu primeiro libro, A frauta i o garamelo e o poemario que enviou ao concurso literario organizado por Brais Pinto, Pequeno canto para un peito xoven, que quedou inédito ata 1982. Participou na estrea da obra teatral de Álvaro Cunqueiro, O incerto señor Don Hamlet, príncipe de Dinamarca.

Presidiu a Asociación de Escritores en Lingua Galega (1986), entidade pola que foi nomeado Socio de honra en 1995.

Obras

Poesía
As moradías do vento (1955, separata de Atlántida).
A frauta i o garamelo (1959, Moret. Reeditada no 2000 en Libros da Frouma).
O tempo no espello (1982, Edicións do Castro).
Cantos caucanos (1985, Sotelo Blanco. Edición bilingüe galego-castelán en Espiral Maior).
As torres no ar (1989, Sotelo Blanco).
Última fuxida a Harar (1992, Espiral Maior, póstuma).
Obra poética completa (2003, Espiral Maior).

Narrativa
Nova Crónica das Indias (1989, Ir Indo. Reeditada en 2003 por Xerais).

Ensaio
Obra viva (1992, Laiovento).

Teatro
Tres capitáns de tempos idos (2003, Xerais).

Obras colectivas e antoloxías
VII Festival da Poesia no Condado (1987, S. C. D. Condado).
Desde mil novecentos trinta e seis: homenaxe da poesía e da plástica galega aos que loitaron pola liberdade (1995, Edicións do Castro).
Obra poética. Antoloxía (1997, AS-PG e A Nosa Terra), por Xosé María Álvarez Cáccamo.
Antoloxía (2003, Galaxia), por Ana Romaní.
Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000 (2003, Tris Tram), por Arturo Casas.
Negra sombra. Intervención poética contra a marea negra (2003, Espiral Maior).
Poemas pola memoria (1936-2006) (2006, Xunta de Galicia).
Tamén navegar (2011, Toxosoutos).

Traducións
O cemiterio mariño, de Paul Valéry (1994, Espiral Maior).

----------------------

Antón Avilés de Taramancos (Noia, 6 de abril de 1935 - A Coruña, 23 de marzo de 1992). Escritor español en lengua gallega.

A los 15 años publica su primer poema, en gallego, en la revista local Tapal .

Allí es decisiva su amistad con Urbano Lugrís, Xohán Casal y Reimundo Patiño que influyen en su concepción de Galicia y en su ideología. En este tiempo colabora en revistas literarias como Aturuxo, de Ferrol, o Quatro Ventos, de Braga. En la revista Atlántida de La Coruña publica los seis poemas que constituyen «As moradías do vento», y en 1959 publica su primer libro, «A frauta i o garamelo», un poemario que envió al concurso literario organizado por Bras Pinto. «Pequeno canto para un peito xoven» quedó inédito hasta 1982.

Presidió la Asociación de Escritores en Lingua Galega (1986) y elegido concejal en Noya en las listas del Bloque Nacionalista Galego, siendo designado concejal de cultura (1987-1991).

Obras
«As moradías do vento» (1955)
«A frauta i o garamelo» (1959).
«O tempo no espello» (1982)
«Cantos caucanos» (1985)
«As torres no ar» (1989)
«Obra viva» (1992)
«Nova Crónica das Indias» (1992)
«Última fuxida a Harar» (1992, póstuma)
Ha recibido 116 puntos

Vótalo:

1971 - Gonzalo López Abente

42

1971 - Gonzalo López Abente

http://gl.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_L%C3%B3pez_Abente

Gonzalo Francisco López Abente, nado en Muxía o 24 de marzo de 1878 e finado na mesma vila o 23 de xullo de 1963, foi un escritor en lingua galega que cultivou o xornalismo, a narrativa, o teatro e a poesía, baseando na Costa da Morte boa parte da súa obra. Como autor poético, sitúase nos... Ver mas
Gonzalo Francisco López Abente, nado en Muxía o 24 de marzo de 1878 e finado na mesma vila o 23 de xullo de 1963, foi un escritor en lingua galega que cultivou o xornalismo, a narrativa, o teatro e a poesía, baseando na Costa da Morte boa parte da súa obra.

Como autor poético, sitúase nos seus libros anteriores á Guerra Civil (Escuma na Ribeira, Alento de Raza e De Outono) na escola do "Poeta da Raza", Ramón Cabanillas.

Como narrador, gañou en 1919 a única edición do Premio de Literatura d'A Nosa Terra coa novela O Deputado de Beiramar. O 20 de febreiro de 1921, estreou a súa única peza teatral, María Rosa, correndo a representación a cargo do Cadro de Declamación das Irmandades da Fala da Coruña. Trátase dunha novela naturalista, valiosa non tanto por supor unha renovación estética senón pola súa temática feminista. En 1963 viron a luz tres libros máis de poesía da súa autoría : Nemancos, Cintileos nas Ondas e Decrúa (este último póstumo).

López Abente foi integrante das Irmandades da Fala e do Seminario de Estudos Galegos e presidente da Asociación de Escritores de Galicia. Colaborou en revistas e periódicos: El Noroeste, A Nosa Terra, Nós, Rexurdimento, Ronsel.

--------------------------------------------------------------

Gonzalo López Abente (Muxía, La Coruña, 1878 - id., 1963). Escritor español en lengua gallega.

Fue miembro de las Irmandades da Fala y del Seminario de Estudos Galegos. Cultivó el periodismo, la narrativa, el teatro y la poesía.

Obra literaria

Narrativa:
«O diputado»
«Por Veiramar»
«Vaosilveiro»

Teatro:
«María Rosa»

Poesía:
López Abente inicia su trayectoria poética en la línea del costumbrismo decimonómico (Escuma da ribeira, 1913?) para luego adoptar la estética modernista a partir de Alento da Raza (1918?), con influencias de Eduardo Pondal. En otros libros, por ejemplo en Do outono (1924), Abente se expresa como un poeta clasicista, especializado en sonetos.
«Escuma da ribeira» (1913?)
«Alento da Raza» (1918?)
«Do outono» (1924)
«Nemancos» (1929)
«Centileos nas ondas» (1958)
«Decrúa» (1966)
«Monza de frores bravas para Nosa Señora da Barca» (1971)
Ha recibido 115 puntos

Vótalo:

1975 - Xoán Manuel Pintos Villar

43

1975 - Xoán Manuel Pintos Villar

http://gl.wikipedia.org/wiki/Xo%C3%A1n_Manuel_Pintos_Villar

Xoán Manuel Pintos Villar, nado no Burgo (Pontevedra) o 16 de decembro de 1811 e finado en Vigo o 29 de xuño de 1876, foi un escritor galego. Está considerado un dos precursores do Rexurdimento literario galego. A súa obra, como acontecía por norma xeral na época, está espallada en xornais... Ver mas
Xoán Manuel Pintos Villar, nado no Burgo (Pontevedra) o 16 de decembro de 1811 e finado en Vigo o 29 de xuño de 1876, foi un escritor galego.

Está considerado un dos precursores do Rexurdimento literario galego. A súa obra, como acontecía por norma xeral na época, está espallada en xornais, revistas e folletos, mais é "A Gaita Gallega" (1853), a única obra súa publicada en vida, a composición que o sitúa nun lugar importante dentro da literatura galega por ser a primeira escrita en galego moderno.

Colaborou cos xornais "El País" e "La perseverancia", ámbolos dous editados en Pontevedra.

Obras

Libros
A Gaita Gallega
Vocabulario gallego-castellano (inédito)

Poemas soltos
A' Galicia
A Galicia
Contos da aldea que parecen historias da vila ou historias da vila que parecen contos da aldea
Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar, en pdf (2006)

-----------------------------------------------

Juan Manuel Pintos Villar (Pontevedra, 1811 - Vigo, 1876), escritor y lexicógrafo español en castellano y gallego.

Autor de "A gaita galega" (1853), en prosa y verso, dividida en siete partes, en las cuales va reconstruyendo la vida campesina de la región, intentando reflejar las variantes del habla popular gallega. Destaca su idilio bucólico en verso "Antonio e Margarida". Se considera a Pintos, junto al poeta social Manuel Curros Enríquez, a Eduardo Pondal y a Rosalía de Castro, uno de los impulsores del Rexurdimento. Como filólogo reunió muchos materiales léxicos hasta un total de catorce mil voces, pero no llegó a publicarlos. Una copia manuscrita de alrededor de 1865 se conserva en la Real Academia Galega con el título "Vocabulario gallego-castellano". Hay noticias de que Pintos comenzó este trabajo en 1853. Existe una versión electrónica del mismo debida a Margarita Neira López y Xesús Riveiro Costas.

Pintos se declaraba a favor de crear una koiné, o lengua común, en vez de promocionar a lengua literaria cualquiera de los dialectos gallegos, lo que llevará a cabo la "Real Academia Galega", fundada en 1906.
Ha recibido 115 puntos

Vótalo:

1999 - Roberto Blanco Torres

44

1999 - Roberto Blanco Torres

http://gl.wikipedia.org/wiki/Roberto_Blanco_Torres

Roberto Blanco Torres, nado en Cuntis o 18 de marzo de 1891 e finado en Entrimo o 3 de outubro de 1936, foi un xornalista e poeta galego. Deu os primeiros pasos na poesía da man das vangardas artísticas. A súa obra poética é cualificada polos críticos como dunha grande beleza e intensidade... Ver mas
Roberto Blanco Torres, nado en Cuntis o 18 de marzo de 1891 e finado en Entrimo o 3 de outubro de 1936, foi un xornalista e poeta galego. Deu os primeiros pasos na poesía da man das vangardas artísticas. A súa obra poética é cualificada polos críticos como dunha grande beleza e intensidade expresiva. Outra das facetas deste home de letras é a de xornalista. O seu traballo nos medios impresos foi moi extenso e variado. A sinatura de Roberto Blanco Torres nas columnas de opinión caracterizou practicamente unha época xornalística.
Ademais de ser colaborador asiduo da prensa galega dirixiu varios xornais. As súas columnas desprenden o talante combativo que caracteriza toda a súa obra.

En 1906 emigrou a Cuba, alí comeza a colaborar na prensa da comunidade galega, para o que emprega o pseudónimo de Fray Roblanto, o trato con Antón Villar Ponte e Ramón Cabanillas foron decisivos para a súa traxectoria ideolóxica.

O semanario Follas Novas da Habana vai ser a primeira publicación que acepte os seus artigos en setembro de 1907. Tamén colaborou con Santos e Meigas, Suevia e Galicia.
En 1910 aparece o seu primeiro artigo na prensa galega, concretamente na revista Vida Gallega. No mes de decembro de 1911 dirixe a revista La Alborada e dende abril de 1915 La Tierra Gallega, dende onde ataca a algúns dos administradores do Centro Gallego de La Habana, ao tempo que colabora na prensa cubana, en especial no Diario de la Marina e El Comercio.

A fins de 1916 regresa a Galicia, establécese na Coruña, participa nas Irmandades da Fala e a comezos de abril de 1917 publica o seu primeiro artigo n' A Nosa Terra, participa na I Asemblea Nacionalista celebrada en Lugo en decembro de 1918.

En 1920 faise cargo da dirección de El Correo Gallego de Ferrol, en 1921 pasa a dirixir La Zarpa en Ourense ata 1923 no que é redactor xefe de Galicia. Diario de Vigo. En 1926 casa con Xulia Sánchez Novoa e durante uns meses de 1927 é o redactor xefe de El Pueblo Gallego.

En 1929 publica Orballo da media noite, colección de 31 poemas, nos que amosa o coñecemento dos recursos da poesía vangardista e futurista, e en 1930 sae do prelo De esto y de lo otro, unha escolma de 38 artigos xornalísticos. Participou na creación da Asociación Galega de Escritores (1930).

Blanco Torres foi membro do comité executivo da Federación Republicana Gallega e en marzo de 1931 asumiu a dirección de "La República" de Ourense. En 1935 dirixiu El País de Pontevedra, e dende maio de 1936 foi o xefe do gabinete de prensa do Ministerio de Gobernación, e participou activamente na campaña para a aprobación do estatuto de autonomía de Galicia.

O 3 de outubro de 1936 foi paseado polos falanxistas que o fusilan no concello de Entrimo. Por orden xudicial, foi soterrado nunha fosa común da igrexa parroquial de San Fiz de Galez no concello de Entrimo.

-----------------------------------

Roberto Blanco Torres (Cuntis, provincia de Pontevedra, 18 de marzo de 1891 - Entrimo, provincia de Orense, 3 de octubre de 1936), político, periodista y poeta español en lengua gallega.

Dio los primeros pasos en la poesía de la mano de las vanguardias artísticas. Su obra poética es calificada por los críticos como de una gran belleza e intensidad expresiva. Otra de las facetas de Roberto Blanco fue la de periodista. Su trabajo en los medios impresos fue muy extenso y variado. Además de ser colaborador asiduo de la prensa gallega dirigió varios periódicos. Sus columnas desprenden el talante combativo que caracteriza toda su obra.

En Cuba comenzó a colaborar en la prensa de la comunidad gallega, para lo que emplea el seudónimo de Fray Roblanto. Allí, el trato con Antón Villar Ponte y Ramón Cabanillas fueron decisivos para su trayectoria ideológica.

El semanario Follas Novas de La Habana fue la primera publicación que aceptó sus artículos en septiembre de 1907. También colaboró con Santos e Meigas, Suevia y Galicia. En 1910 aparece su primer artículo en la prensa gallega, concretamente en la revista Vida Gallega. En diciembre de 1911 dirige la revista La Alborada y desde agosto de 1913 La Tierra Gallega, desde dónde ataca a algunos de los administradores del Centro Gallego de La Habana, al tiempo que colabora en la prensa cubana, en especial en el Diario de la Marina y el Comercio.

A finales de 1916 regresó a Galicia, estableciéndose en La Coruña. Participa en las Irmandades da Fala y a comienzos de abril de 1917 publica su primer artículo en A Nosa Terra. En diciembre de 1918 participa en la I Asamblea Nacionalista celebrada en Lugo.
En 1920 se hace cargo de la dirección de El Correo Gallego de Ferrol. En 1921 pasa a dirigir La Zarpa en Orense hasta 1923, año en el que es nombrado redactor jefe de Galicia. Diario de Vigo, fundado en 1922 por Valentín Paz-Andrade. En 1926 se casa con Xulia Sánchez Novoa y durante unos meses de 1927 es el redactor jefe de El Pueblo Gallego (Galicia. Diario de Vigo había desaparecido ante la presión de la dictadura de Primo de Rivera). En 1929 publica «Orballo da media noite» (Rocío de medianoche), colección de 31 poemas, en los que muestra el conocimiento de los recursos de la poesía vangardista y futurista, y en 1930 sale de las prensas «De esto y de lo otro», una selección de 38 artículos periodísticos.

Participó en la creación de la Asociación Galega de Escritores (1930). También fue miembro del comité ejecutivo de la Federación Republicana Gallega y en marzo de 1931 asume la dirección de La República de Orense, al tiempo que comienza a desilusionarse con la actuación de su grupo político en la consecución de la autonomía para Galicia. Aun así acepta el cargo de gobernador civil de Palencia entre el 29 de diciembre de 1931 y el 16 de junio de 1932. En 1935 dirige El País de Pontevedra, y desde mayo de 1936 es el jefe del gabinete de prensa del Ministerio de Gobernación, participando activamente en la campaña para la aprobación del estatuto de autonomía de Galicia.

El 3 de octubre de 1936 fue "paseado" por los falangistas, que lo fusilan en Entrimo. Por orden judicial, fue enterrado en una fosa común de la iglesia parroquial de San Fiz de Galez en el Concello de Entrimo (Ourense).
Ha recibido 115 puntos

Vótalo:

1972 - Valentín Lamas Carvajal

45

1972 - Valentín Lamas Carvajal

http://gl.wikipedia.org/wiki/Valent%C3%ADn_Lamas_Carvajal

Valentín Lamas Carvajal, nacido en Ourense o 1 de novembro de 1849 e finado na mesma cidade o 4 de setembro de 1906, foi un autor e xornalista galego. Entre outros feitos, Lamas realizou dúas iniciativas importantes en relación co xornalismo e coa literatura en lingua galega, contando ambas... Ver mas
Valentín Lamas Carvajal, nacido en Ourense o 1 de novembro de 1849 e finado na mesma cidade o 4 de setembro de 1906, foi un autor e xornalista galego.

Entre outros feitos, Lamas realizou dúas iniciativas importantes en relación co xornalismo e coa literatura en lingua galega, contando ambas con moi boa acollida: fundar o primeiro semanario en lingua galega, titulado "O Tío Marcos da Portela", e publicar o "Catecismo do labrego".

O seu primeiro libro foi "La monja de San Payo" (1871). Sábese, por unha carta súa publicada en El Heraldo Gallego, que en 1871 dirixiu en Compostela a revista "La Aurora de Galicia" e que aquí tamén publicou as súas primeiras obras, que presentan influencias románticas.

Os seus problemas coa vista non lle impediron que fose ser o autor máis prolífico e polifacético do seu tempo. Tivo unha incesante actividade literaria e xornalística. Fundou xornais moi populares naquela altura, como "El Heraldo Gallego", publicado até 1880, e o primeiro semanario escrito integramente en galego, de moito eco popular e que se publica dende 1876 até 1890, "O Tío Marcos da Portela", onde publicou "Catecismo do labrego" en sete entregas no ano 1888 , un dos libros que máis se venderon en galego, xa que tivo seis edicións no prazo dun ano dende a súa publicación en libro. Foi tamén director do xornal El Eco de Orense.

En 1887 publicou "Gallegada. Tradiciós, costumes, tipos e contos da terriña", conxunto de 19 narracións, todas elas publicadas con anterioridade en "O tío Marcos da Portela".
No conxunto dos textos de Gallegada pódese ver a vontade populista e comprometida coa defensa dos labregos por parte de Lamas, así como a descrición de cadros de costumes imbuídos de acenos pintorescos, picarescos e cómicos.

En 1906 foi un dos membros fundadores da Real Academia Galega.

Obra

Obra poética:
Dez cartas ôs gallegos (1875)
Espiñas, follas e frores (1875, ramiño primeiro)
Espiñas, follas e frores (1876, ramiño segundo)
Saudades gallegas (1880)
A musa das aldeas (1890)

Obra narrativa:
Gallegada. Tradiciós, costumes, tipos e contos da terriña (1887)
Catecismo do labrego (1889)

------------------------------------------

Valentín Lamas Carvajal (Ourense, 1 de noviembre de 1849 - Ourense, 4 de septiembre de 1906). Poeta y periodista español en lengua gallega, uno de los precursores del Rexurdimento. Junto a Manuel Murguía fue uno de los fundadores de la Real Academia Gallega. Fue también uno de los iniciadores del periodismo en gallego.

Su primer libro fue «La monja de San Payo» (1871). . Se sabe, por una carta suya publicada en "El Heraldo Gallego", que en 1871 dirigió en esta ciudad la revista "La Aurora de Galicia" y que aquí también publicó sus primeras obras, que presentan influencias románticas.

Sus problemas de vista no le impidieron ser el autor más prolífico y polifacético de su tiempo. Tuvo una incesante actividad literaria y periodística. Fundó periódicos muy populares en aquella época: "El Heraldo Gallego", publicado hasta 1880, y el primer semanario escrito íntegramente en gallego, de mucho eco popular y que se publicó desde 1876 hasta 1890: "O Tío Marcos da Portela". Es ahí dónde publica su obra «Catecismo do labrego» en siete entregas durante 1888 y que fue uno de los libros que más se vendieron en gallego, tuvo seis ediciones en el plazo de un año desde su publicación en libro. Publicado con el pseudónimo de Fray Marcos da Portela, se trata de una parodia del Catecismo cristiano del padre Gaspar Astete. En la obra se pone de manifiesto la dramática situación de los campesinos gallegos, utilizando la fórmula pregunta-respuesta. Se ha convertido en la obra en gallego más difundida y una de las piezas claves de la literatura social española. Fue también director del periódico "El Eco de Orense".

En 1887 publica «Gallegada. Tradiciós, costumes, tipos e contos da terriña», conjunto de 19 narraciones, todas ellas publicadas con anterioridad en "O Tío Marcos da Portela". En el conjunto de los textos de «Gallegada» podemos ver la voluntad populista y comprometida con la defensa de los labradores por parte de Lamas, así como la descripción de cuadros de costumbres imbuídos de acentos pintorescos, picarescos y cómicos.

En su poesía —«Saudades galegas» (1880), «A musa das aldeas» (1890)— cultivó un costumbrismo de raíz rural en el que abunda la nota sentimental y de denuncia social.

Obra

Espiñas, follas e frores (1875)
Saudades gallegas (1880)
Gallegada (1887)
Catecismo do labrego (1889)
A musa das aldeas (1890)
Ha recibido 114 puntos

Vótalo:

1974 - Xoán Vicente Viqueira Cortón

46

1974 - Xoán Vicente Viqueira Cortón

http://gl.wikipedia.org/wiki/Joh%C3%A1n_Vicente_Viqueira

Xoán Vicente Viqueira Cortón, nado en Madrid o 22 de outubro de 1886 e finado en Bergondo o 29 de agosto de 1924, foi un escritor. filósofo e psicólogo galego. En 1917 ingresa nas Irmandades da Fala, chegando mesmo a ser o presidente das IF da Coruña, e colabora con "A Nosa Terra". Obra... Ver mas
Xoán Vicente Viqueira Cortón, nado en Madrid o 22 de outubro de 1886 e finado en Bergondo o 29 de agosto de 1924, foi un escritor. filósofo e psicólogo galego. En 1917 ingresa nas Irmandades da Fala, chegando mesmo a ser o presidente das IF da Coruña, e colabora con "A Nosa Terra".

Obra

Viqueira escribiu en castelán obras sobre filosofía, psicoloxía e pedagoxía como "Introducción a la Psicología pedagógica", "Elementos de Ética", "Lecciones elementales de historia de la Filosofía", "Ética y Metafísica", "La Psicología contemporánea" e traducións de Teócrito, Inmanuel Kant ou David Hume.

A maioría da produción en galego de Viqueira editárona os seus amigos no volume Ensayos y Poesías en 1930.

A obra galega de Viqueira centrouse sobre todo no sistema educativo, na súa galeguización e na súa reforma, así como na ortografía do galego que Viqueira quería que se achegase á portuguesa, o artigo publicado n' A Nosa Terra en 1918 "Pol-a reforma da ortografía", considérano algúns o nacemento do reintegracionismo.

-----------------------------------

Johán Vicente Viqueira Cortón (Madrid, 22 de octubre de 1886 - Bergondo, La Coruña, 29 de agosto de 1924) fue un escritor español en gallego y castellano.

En 1917 ingresó en las "Irmandades da Fala", llegando incluso a ser el presidente de las "Irmandades de A Coruña", y colaboró con "A Nosa Terra".

Obra

Viqueira escribió en castellano obras sobre filosofía, psicología y pedagogía como «Introducción a la Psicología pedagógica», «Elementos de Ética», «Lecciones elementales de historia de la Filosofía», «Ética y Metafísica», «La Psicología contemporánea» y traducciones de Teócrito, Inmanuel Kant o David Hume.

La mayoría de la producción en gallego la editaron sus amigos en el volumen «Ensayos y Poesías» en 1930. Se centró sobre todo en el sistema educativo, en su galleguización y en su reforma, así como en la ortografía del gallego que Viqueira quería que se acercara a la portuguesa. El artículo publicado en A Nosa Terra en 1918 «Pol-a reforma da ortografía», es considerado por algunos como el nacimiento del «reintegracionismo».
Ha recibido 114 puntos

Vótalo:

2008 - Xosé María Álvarez Blázquez

47

2008 - Xosé María Álvarez Blázquez

http://gl.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Mar%C3%ADa_%C3%81l...

Xosé María Álvarez Blázquez, nado en Tui o 5 de febreiro de 1915 e finado en Vigo o 2 de marzo de 1985, foi un escritor galego de poesía, narrativa e ensaio, arqueólogo, investigador e editor galeguista. É un dos representantes da poesía neotrobadoresca. É unha das figuras máis laboriosas da... Ver mas
Xosé María Álvarez Blázquez, nado en Tui o 5 de febreiro de 1915 e finado en Vigo o 2 de marzo de 1985, foi un escritor galego de poesía, narrativa e ensaio, arqueólogo, investigador e editor galeguista. É un dos representantes da poesía neotrobadoresca.
É unha das figuras máis laboriosas da cultura galega, cunha grande actividade que chega dende a literatura (novela, poesía, teatro) ata a investigación como arqueólogo e a súa tarefa como editor e galeguista.

É un dos representantes da poesía neotrobadoresca, vangarda poética xurdida ao redor de 1930 debida á difusión en Galiza da lírica medieval galego-portuguesa.

En 1950 fundou con Luís Viñas Cortegoso a Editorial Monterrey. En 1962 ingresou na Real Academia Galega. En 1964 fundou, xunto aos seus irmáns Álvaro e Emilo Edicións Castrelos, da que foi director xerente, e na que destacan a súa colección O Moucho, de libros do pobo pra o pobo, uns libriños de baixo prezo e gran difusión que marcaron época nos anos 60 e 70 do pasado século que contaron con unha grande aceptación por parte dos lectores, como destaca as reedicións d'O catecismo do labrego (de Valentín Lamas Carvajal). Neste mesmo ano de 1964 recibiu o premio Club de Ribadavia. En 1967 é premio Noriega Varela. En 1968 é premio das Letras da Deputación Provincial da Coruña. Foi cronista oficial da cidade de Vigo.

Na investigación literaria descubriu a égloga Belmiro e Benigno de Nicomedes Pastor Díaz, e realizou contribucións á época chamada da Decadencia (Escolma de Poesía Galega t. II), con investigacións que alcanzan ao teatro, as panxoliñas, a poesía lírica, a prosa político-social, a poesía panfletaria, o romanceiro, etc., da citada época.

Xosé María Álvarez Blázquez colaborou en diversos medios (BBC de Londres, Radio Vigo, prensa de Galiza, Portugal e América, etc.) e pronunciou moitas conferencias en España e no mundo. Algúns dos seus poemas teñen sido musicados polos mestres Freitas Branco, Rodolfo Halffter, Groba Groba e Ignacio Iglesias. Mostras da súa obra poética figuran en antoloxías de Enrique de Arcoaga, Varela Jácome, Fernández del Riego, González Alegre, etc. A súa novela En el pueblo hay caras nuevas foi traducida ao francés (Nogent-sur-Marne, 1969).

Obra en galego

Poesía
Abril, 1932
Poemas de ti e de min, colección Benito Soto, 1949 (poemario co seu irmán Emilio Álvarez Blázquez).
Roseira do teu mencer, 1950.
Cancioneiro de Monfero, 1953.
Romance do pescador peleriño, 1954.
Escolma de epigramas, 1968.
Canle segredo, 1976, Edicións Castrelos (escrito en 1954).
Poesía galega completa, 1987, Xerais.

Narrativa
Os ruíns, 1936 (relatos).

Literatura infanto-xuvenil
A pega rabilonga e outras historias de tesouros, 1971, Edicións Castrelos.

Ensaio
Poesías galegas de Nicomedes Pastor Díaz, 1951.
O vencello espiritual dos Fisterres Atlánticos, 1951.
Industrias paleolíticas do Baixo Miño, 1952.
Escolma de poesía galega II: A poesía dos séculos XIV a XIX, 1959.
O libro na tradición popular galega, 1963.
Gil Vicente e Galicia: o conto das dúas lousas, 1964.
Os nomes da terra, 1976 (baixo o pseudónimo de Celso de Baión).
Alexandre Bóveda. Apunte biográfico, 1982 (non distribuído ata 1992).
Luís Amado Carballo. Vida e obra, 1982.

Edicións
Escolma de poesía galega I: Escola medieval galego-portuguesa, 1953, Galaxia.
Escolma de poesía medieval, 1975.

Obra en castelán

Narrativa
El crimen de la isla verde, 1941.
En el pueblo hay caras nuevas, 1945 (novela en castelán, finalista do Premio Nadal).
Una cabaña en el cielo, 1952.
Las estatuas no hablan, 1955.
Crecen las aguas, 1956.

Poesía
Sonetos del alba insomne, 1995, Instituto de Estudios Vigueses.

Ensaio
El libro del por qué?, 1945.
Arquitectura rural gallega. Un plano de Fray Manuel Caeiro, 1948.
Industria paleolítica de la comarca de Tuy, 1949.
Vigo, 1950.
Romerías gallegas, 1951.
Hallazgo de estelas funerarias en Vigo, 1955.
Galería de gallegos ilustres, 1956.

Teatro
Los pazos altivos, 1947.
El zapato de cristal, 1947.

Obras colectivas
Vigo en su historia, 1980.

-----------------------

Xosé María Álvarez Blázquez (Tui, 5 de febrero de 1915 - Vigo, 2 de marzo de 1985) fue un escritor (especialmente conocido como poeta) en lengua gallega y española. Dentro de la historia de la poesía gallega, se halla adscrito a la llamada generación de 1936.

Fue galardonado con el Pedrón de Ouro en 1981, miembro numerario de la Real Academia Galega, cronista oficial de la ciudad de Vigo y miembro del Instituto de Estudos galegos Padre Sarmiento.

Fundó con Luis Viñas Cortegoso la Editorial Monterrey en 1950 (antes habían creado la Librería homónima). Recibió en 1954 el Premio Pondal de poesía del Centro Galego de Buenos Aires.

En 1962 ingresó en la Real Academia Galega, y en 1964 fundó Edicións Castrelos.

Su actividad intelectual se reparte entre la escritura y sus intereses polifacéticos en arqueología, etnología, crítica literaria, periodismo, etc.

Obras

Os ruíns, 1936 (relatos)
En el pueblo hay caras nuevas, 1945 (novela en castellano)
Poemas de ti e de min, 1949 (poemario con su hermano Emilio Álvarez Blázquez)
Roseira do teu mencer, 1950 (poemario)
Cancioneiro de Monfero, 1953 (poemario)
Romance do pescador peleriño, 1954 (poemario)
Escolma de poesía galega II: A poesía dos séculos XIV a XIX, 1959
Escolma de epigramas, 1968 (poesía)
A pega rabilongo e outras historias de tesouros, 1971 (narrativa infantil)
Escolma de poesía medieval, 1975
Canle segredo, 1976 (escrito en 1954) (poemario)
Ha recibido 114 puntos

Vótalo:

1973 - Manuel Lago González

48

1973 - Manuel Lago González

http://gl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Lago_Gonz%C3%A1lez

Manuel Lago González, nado en Tui o 25 de outubro de 1865 e finado en Santiago de Compostela o 18 de marzo de 1925, foi un relixioso e poeta galego. En 1924 foi elixido membro do Seminario de Estudos Galegos. Obra Publicou unha chea de poesías. Unha escolma delas figura na edición de... Ver mas
Manuel Lago González, nado en Tui o 25 de outubro de 1865 e finado en Santiago de Compostela o 18 de marzo de 1925, foi un relixioso e poeta galego.

En 1924 foi elixido membro do Seminario de Estudos Galegos.

Obra

Publicou unha chea de poesías. Unha escolma delas figura na edición de "Os estudantes ao arcebispo de Santiago" datada en 1924. Dez anos despois apareceron tamén composicións da súa autoría no "Homenaxe ao arcebispo Lago González", "Fror Nova" e "O neno Xesús", saídos da súa pluma, púxolles música o compositor Torres Creo.

-----------------------------------

Manuel Lago González (Tuy, 25 de octubre de 1865 - Santiago de Compostela, 18 de marzo de 1925). Eclesiástico y escritor español en lengua gallega. Fue obispo de Osma, de Tuy y finalmente arzobispo de Santiago de Compostela.

Obra

Publicó gran cantidad de poesías. Una selección de ellas figura en la edición de «Os estudiantes ao arcebispo de Santiago» datada en 1924. Diez años después aparecieron también composiciones de su autoría en el «Homenaxe ao arcebispo Lago González», «Fror Nova» y «O neno Xesús», salidos de su pluma. Les puso música el compositor Torres Creo.
Ha recibido 113 puntos

Vótalo:

1984 - Armando Cotarelo Valledor

49

1984 - Armando Cotarelo Valledor

http://gl.wikipedia.org/wiki/Armando_Cotarelo_Valledor

Armando Cotarelo Valledor, nado na Veiga, Terra Eo-Navia, o 22 de decembro de 1879 e finado en Madrid o 8 de decembro do ano 1950, foi un escritor galego. Foi membro da Real Academia Galega, a quen representou na Real Academia Española en 1929 xunto Ramón Cabanillas. Foi membro fundador... Ver mas
Armando Cotarelo Valledor, nado na Veiga, Terra Eo-Navia, o 22 de decembro de 1879 e finado en Madrid o 8 de decembro do ano 1950, foi un escritor galego.

Foi membro da Real Academia Galega, a quen representou na Real Academia Española en 1929 xunto Ramón Cabanillas.

Foi membro fundador, primeiro presidente do Seminario de Estudos Galegos (1923-1925) e a persoa quen lle deu nome ao seminario.

Obra

Teatro
Trebón (1922).
Sinxebra (1923).
O lubicán (1924). Estreada no Teatro Principal de Santiago, facendo os papeis principais Fermín Bouza Brey e Olimpia Valencia.
Hostia (1926).
Beiramar (1931).
Mourenza (1931).
Ultreya, libreto de ópera (1935).
Érase una vez un rey... (en castelán, inédita ata 1992)

Narrativa
Palladys Tyrones (1919) (parte II da triloxía Memorias de un escolar de antaño 1808-1809)
La enseña radía (1921) (parte I da triloxía Memorias de un escolar de antaño 1808-1809)
El Pazo (1923).
Contos de Nadal colleitos do pobo (1927).

Poesía
Cancioneiro da agulla enxergado con doas do pobo (1931).

---------------------------------------

Armando Cotarelo Valledor ( Vegadeo, Asturias, 28 de diciembre de 1879 - Madrid, 8 de diciembre de 1950). Escritor, historiador y crítico literario español. Aunque asturiano de nacimiento, lingüística y culturalmente siempre se consideró gallego.

Además de ser miembro de la Real Academia Española (desde 1929). Participó en el movimiento de las Irmandades da Fala (1916) y fundó la revista Romanadas en 1919.

Obras destacadas

Biografía del doctor D. Francisco Codera, Madrid, 1898
La Exposición Rosales, Madrid, 1902
Fray Diego, Madrid, 1902
Una cantiga célebre del rey Sabio: fuentes y desarrollo de la leyenda de Sor Beatriz, principalmente de la literatura española, Madrid, 1904
La belleza femenina en las obras de Cervantes, Santiago de Compostela, 1905
Don Melendo García de Valdés, XX Obispo de Osma (1210-1225), Santiago de Compostela, 1908
El teatro de Cervantes. estudio crítico, Madrid, 1915 (premio «Alba» de la Real Academia Española en 1912)
Vida militar, política y literaria de Alfonso III el Magno, Madrid, 1916
Los cristianos españoles ante la invasión musulmana. 711-716, Santiago de Compostela, 1919
Palladis tyrones (Memorias de un escolar de antaño, 1808-1809, I), Madrid, 1919, narración histórica
Argonautas gallegos. 1519-1522, Santiago de Compostela, 1920
La enseña radía (Memorias de un escolar de antaño, 1808-1809, II), Madrid, 1921, narración histórica
Payo Gómez Charino: almirante y poeta, Madrid, 1929
Historia crítica y documentada de Alfonso III, el Magno, último rey de Asturias, Madrid, 1933
Los hermanos Eans Mariño, poetas gallegos del siglo XIII, Madrid, 1933.
El Seminario de Educación de la Vega de Ribadeo, hoy Vegadeo, y su Fundador, D. Jacinto Valledor y Presno, Obispo de Osma, Madrid, 1950

Teatro

Trebón (1922, en gallego)
Sinxebra (1923, en gallego y castellano)
Lubicán (1924, en gallego)
Hostia (1926, en gallego)
Beiramar (1931, en gallego)
Mourenza (1931, en gallego y castellano)
Hola Maicol (en castellano, inédita hasta 1992)
Teatro gallego, Beiramar, Santiago de Compostela, 1931, drama
Ultreya, libreto de ópera en castellano y gallego (1935)

Narrativa

Memorias de un escolar de antaño, que comprenden dos novelas, Palladis Tyrones y La enseña radia, ambas en castellano
El Pazo (1923, bilingüe, en castellano y gallego)
Contos de Nadal, colleitos de pobo (1927) colección de relatos cortos escritos en gallego.
Ha recibido 112 puntos

Vótalo:

1970 - Marcial Valladares Núñez

50

1970 - Marcial Valladares Núñez

http://gl.wikipedia.org/wiki/Marcial_Valladares_N%C3%BA%C...

Marcial Valladares Núñez, nado en Vilancosta (A Estrada) o 10 de xuño de 1821 e finado no mesmo lugar o 20 de maio de 1903, foi un xornalista, poeta, novelista e lexicógrafo galego. Obra O 'Señor de Vilancosta' foi un dos escritores máis prolíficos do rexurdimento. Como lexicógrafo, é... Ver mas
Marcial Valladares Núñez, nado en Vilancosta (A Estrada) o 10 de xuño de 1821 e finado no mesmo lugar o 20 de maio de 1903, foi un xornalista, poeta, novelista e lexicógrafo galego.

Obra

O 'Señor de Vilancosta' foi un dos escritores máis prolíficos do rexurdimento.

Como lexicógrafo, é autor do Diccionario gallego-castellano (1884) con 11.000 vocablos que recolleu entre 1850 e 1884, ao que incorporou como referencia 240 cántigas e 460 textos en prosa, na súa maioría literatura popular. En 1879 escribiu o artigo "Del apóstrofo en la escritura gallega", aparecido en La Ilustración Gallega y Asturiana. En 1892 rematou Elementos de Gramática Gallega, obra iniciada en 1855 e que non foi editada até 1970, da man da Editorial Galaxia.

Como poeta, iniciouse en 1845 coa publicación de Suidades, obra escrita en hendecasílabos de tipo sentimental. Apareceron despois, A fonte do Pico Sacro de acento didáctico, en quintillas, A castañeira en Santiago, monólogo de certa calidade. Da súa autoría é tamén unha serie de cantares de tipo popular, que titulou Vilancosta. A súa obra poética foi recolleita no Cantigueiro Popular (Fundación Cultural da Estrada, 2003).

Está considerado o primeiro autor dunha novela en lingua galega, Maxina ou a filla espúrea (1870), publicada en "La Ilustración Gallega y Asturiana" en 1880.

------------------------------------------------

Marcial Valladares Núñez (Vilancosta, A Estrada, Pontevedra, 14 de junio de 1821 - id., 20 de mayo de 1903). Erudito, lexicógrafo, periodista y escritor español en lengua gallega. Es autor de la primera novela moderna en lengua gallega, "Maxina ou a filla espúrea".

Obra

Como estudioso de la lengua, es autor de un diccionario gallego-castellano con 11.000 vocablos que recogió entre 1850 y 1884, al que incorporó como referencia 240 cántigas y 460 textos en prosa, en su mayoría literatura popular.

Como poeta, una de sus composiciones más sobresalientes lleva el título de «Soidades». Está escrita en endecasílabos de tipo sentimental. Aparecieron después «A fonte do Pico Sacro», de acento didáctico, en quintillas y «A castañeira en Santiago», monólogo de cierta calidad.
De su autoría es también una serie de cantares de tipo popular, que tituló «Vilancosta».

Como novelista vino a ser, cronológicamente, el primer autor del Rexurdimento. En efecto, a él se le debe «Maxina ou a filla espúrea», novela inicial de la narrativa en lengua gallega. Se trata pues de un mérito histórico.
Ha recibido 111 puntos

Vótalo:

Comentarios
¡¡Comenta!!

Buscador

 
Listeros 20m
Grupo de Facebook · 6 miembros
Unirte al grupo
Como parte de la renovación y modernización de Listas de 20Minutos, hemos abierto este exclusivo grupo de Facebook para los listeros, para que os conozcáis mejor y compartáis experiencias. Aquí podéis difundir vuestras Listas, distribuir las de otros usuarios y dejarnos todo tipo de comentarios. ¿Te vienes?
 

© 2013-2020 - Listas de 20minutos.es | Tags populares