Versión impresa

♡ ¡ƊƖƛ ƊЄ Լƛ ƛMƖƧƬƛƊ! ♡

♡ ¡ƊƖƛ ƊЄ Լƛ ƛMƖƧƬƛƊ! ♡

  • Lista creada por Selly....
  • Publicada el 30.07.2011 a las 18:38h.
  • Clasificada en la categoría Otros.
  • La lista SI admite nuevos comentarios.
  • La lista SI admite que sus elementos sean votados.
  • La lista NO admite que otros usuarios añadan nuevos elementos.

La lista no tiene tags.

Avatar de Selly...

Último acceso 29.01.2012

Perfil de Selly...

  • Las estadísticas del usuario se mostrarán en los próximos días.

Ver el perfil de Selly...

Acciones de la lista

el díα de lα αмιѕтαd ѕe ғeѕтejα el З0 de jυlιo de cαdα αño. ѕυɢerιdα por el dr. αrтeмιo вrαcнo de lα ғυɴdαcιóɴ crυzαdα мυɴdιαl de lα αмιѕтαd. eɴ dιcнα ғecнα eѕ coѕтυмвre ѕαlυdαrѕe eɴтre тodoѕ loѕ αмιɢoѕ y coɴocιdoѕ coɴ ғelιcιтαcιoɴeѕ y вυeɴoѕ αυɢυrιoѕ. αdeмáѕ de reɢαlαrѕe preѕeɴтeѕ o reυɴιrѕe pαrα ғeѕтejαr lα ғecнα.

α pαrтιr del 2011, lα o.ɴ.υ. ғιjα el З0 de jυlιo coмo "díα ιɴтerɴαcιoɴαl de lα αмιѕтαd", ιɴѕтαɴdo α тodoѕ ѕυѕ мιeмвroѕ α ғeѕтejαrlo eɴ eѕтα ғecнα qυe coɴмeмorα jυѕтαмeɴтe lα "crυzαdα мυɴdíαl de lα αмιѕтαd".

lα lιѕтα vα dedιcαdα α тodoѕ loѕ υѕυαrιoѕ de lαѕ lιѕтαѕ de 20мιɴυтoѕ, eѕpero qυe leѕ ɢυѕтe!

Estos son los elementos de la lista. ¡Vota a tus favoritos!

1. ♡ ƲƝ ƛMƖƓƠ ♡

♡ ƲƝ ƛMƖƓƠ ♡

Ha recibido 25 puntos

Vótalo:

2. ♡ ƲƝ MƖԼԼóƝ ƊЄ ƛMƖƓƠƧ ♡

♡ ƲƝ MƖԼԼóƝ ƊЄ ƛMƖƓƠƧ ♡

Ha recibido 20 puntos

Vótalo:

"ЄԼ ƖƝƓƦЄƊƖЄƝƬЄ MáƧ ƖMƤƠƦƬƛƝƬЄ ƊЄ Լƛ ƔƖƊƛ ЄƧ Լƛ ƛMƖƧƬƛƊ"

3. "ЄԼ ƖƝƓƦЄƊƖЄƝƬЄ MáƧ ƖMƤƠƦƬƛƝƬЄ ƊЄ Լƛ ƔƖƊƛ ЄƧ Լƛ ƛMƖƧƬƛƊ"

Ha recibido 20 puntos

Vótalo:

"Լƛ ƛMƖƧƬƛƊ ЄƧ ƇƠMƠ ЄԼ MƛƦ, ƧЄ ƔЄ ЄԼ ƖƝƖƇƖƠ ƤЄƦƠ ƝƠ ЄԼ ƑƖƝƛԼ"

4. "Լƛ ƛMƖƧƬƛƊ ЄƧ ƇƠMƠ ЄԼ MƛƦ, ƧЄ ƔЄ ЄԼ ƖƝƖƇƖƠ ƤЄƦƠ ƝƠ ЄԼ ƑƖƝƛԼ"

Ha recibido 20 puntos

Vótalo:

"MƲƇӇƛƧ ƤЄƦƧƠƝƛƧ ЄƝƬƦƛƝ Ƴ ƧƛԼЄƝ ƊЄ ƬƲ ƔƖƊƛ ƤЄƦƠ ƧƠԼƠ ԼƠƧ ƔЄƦƊƛƊЄƦƠƧ ƛMƖƓƠƧ ƊЄʆƛƝ ƲƝƛ ӇƲЄԼԼƛ ЄƝ ЄԼ ƇƠƦƛȤóƝ"

5. "MƲƇӇƛƧ ƤЄƦƧƠƝƛƧ ЄƝƬƦƛƝ Ƴ ƧƛԼЄƝ ƊЄ ƬƲ ƔƖƊƛ ƤЄƦƠ ƧƠԼƠ ԼƠƧ ƔЄƦƊƛƊЄƦƠƧ ƛMƖƓƠƧ ƊЄʆƛƝ ƲƝƛ ӇƲЄԼԼƛ ЄƝ ЄԼ ƇƠƦƛȤóƝ"

Ha recibido 20 puntos

Vótalo:

"ԼƠƧ ƛMƖƓƠƧ ƧƠƝ ƇƠMƠ ԼƛƧ ЄƧƬƦЄԼԼƛƧ, ƝƠ ԼƛƧ ƔЄƧ ƤЄƦƠ ƧƛƁЄƧ ƢƲЄ ЄƧƬƛƝ ƛԼԼí"

6. "ԼƠƧ ƛMƖƓƠƧ ƧƠƝ ƇƠMƠ ԼƛƧ ЄƧƬƦЄԼԼƛƧ, ƝƠ ԼƛƧ ƔЄƧ ƤЄƦƠ ƧƛƁЄƧ ƢƲЄ ЄƧƬƛƝ ƛԼԼí"

Ha recibido 20 puntos

Vótalo:

"ƲƝ ƛMƖƓƠ ЄƧ ƛƢƲЄԼ ƢƲЄ ƬЄ Ɗƛ Լƛ ԼƖƁЄƦƬƛƊ ƊЄ ƧЄƦ Ƭú MƖƧMƠ"

7. "ƲƝ ƛMƖƓƠ ЄƧ ƛƢƲЄԼ ƢƲЄ ƬЄ Ɗƛ Լƛ ԼƖƁЄƦƬƛƊ ƊЄ ƧЄƦ Ƭú MƖƧMƠ"

Ha recibido 20 puntos

Vótalo:

"ԼƠƧ ƛMƖƓƠƧ ƔЄƦƊƛƊЄƦƠƧ ƧƠƝ ԼƠƧ ƢƲЄ ƔƖЄƝЄƝ ƛ ƇƠMƤƛƦƬƖƦ ƝƲЄƧƬƦƛ ƑЄԼƖƇƖƊƛƊ ƇƲƛƝƊƠ ƧЄ ԼЄƧ ƦƲЄƓƛ, Ƴ ƝƲЄƧƬƦƛ ƊЄƧƓƦƛƇƖƛ ƧƖƝ ƧЄƦ ԼԼƛMƛƊƠƧ"

8. "ԼƠƧ ƛMƖƓƠƧ ƔЄƦƊƛƊЄƦƠƧ ƧƠƝ ԼƠƧ ƢƲЄ ƔƖЄƝЄƝ ƛ ƇƠMƤƛƦƬƖƦ ƝƲЄƧƬƦƛ ƑЄԼƖƇƖƊƛƊ ƇƲƛƝƊƠ ƧЄ ԼЄƧ ƦƲЄƓƛ, Ƴ ƝƲЄƧƬƦƛ ƊЄƧƓƦƛƇƖƛ ƧƖƝ ƧЄƦ ԼԼƛMƛƊƠƧ"

Ha recibido 20 puntos

Vótalo:

"ƧƖƝ Լƛ ƛMƖƧƬƛƊ, ЄԼ MƲƝƊƠ ЄƧ ƲƝ ƊЄƧƖЄƦƬƠ"

9. "ƧƖƝ Լƛ ƛMƖƧƬƛƊ, ЄԼ MƲƝƊƠ ЄƧ ƲƝ ƊЄƧƖЄƦƬƠ"

Ha recibido 20 puntos

Vótalo:

"ԼƠƧ ƛMƖƓƠƧ ƧƠƝ ԼƠƧ ӇЄƦMƛƝƠƧ ƢƲЄ ƊƖƠƧ ƠԼƔƖƊƠ ƊƛƦƝƠƧ"

10. "ԼƠƧ ƛMƖƓƠƧ ƧƠƝ ԼƠƧ ӇЄƦMƛƝƠƧ ƢƲЄ ƊƖƠƧ ƠԼƔƖƊƠ ƊƛƦƝƠƧ"

Ha recibido 20 puntos

Vótalo:

"MƖЄƝƬƦƛƧ ƧЄ ƬЄƝƓƛ ƛԼ MЄƝƠƧ ƲƝ ƛMƖƓƠ, ƝƛƊƖЄ ЄƧ ƖƝúƬƖԼ"

11. "MƖЄƝƬƦƛƧ ƧЄ ƬЄƝƓƛ ƛԼ MЄƝƠƧ ƲƝ ƛMƖƓƠ, ƝƛƊƖЄ ЄƧ ƖƝúƬƖԼ"

Ha recibido 20 puntos

Vótalo:

"ЄԼ ƛMƖƓƠ ԼЄƛԼ ƧЄ ƦíЄ ƇƠƝ ƬƲƧ ƇӇƖƧƬЄƧ, ƛƲƝƢƲЄ ƝƠ ƧЄƛƝ ƬƛƝ ƁƲЄƝƠƧ, Ƴ ƧЄ ƇƠƝƊƲЄԼЄ ƊЄ ƬƲƧ ƤƦƠƁԼЄMƛƧ ƛƲƝƢƲЄ ƝƠ ƧЄƛƝ ƬƛƝ ƓƦƛƔЄƧ"

12. "ЄԼ ƛMƖƓƠ ԼЄƛԼ ƧЄ ƦíЄ ƇƠƝ ƬƲƧ ƇӇƖƧƬЄƧ, ƛƲƝƢƲЄ ƝƠ ƧЄƛƝ ƬƛƝ ƁƲЄƝƠƧ, Ƴ ƧЄ ƇƠƝƊƲЄԼЄ ƊЄ ƬƲƧ ƤƦƠƁԼЄMƛƧ ƛƲƝƢƲЄ ƝƠ ƧЄƛƝ ƬƛƝ ƓƦƛƔЄƧ"

Ha recibido 20 puntos

Vótalo:

"Լƛ ƛMƖƧƬƛƊ ƬЄ ƖMƤƖƊЄ ƦЄƧƁƛԼƛƦ ƛԼ ƛƁƖƧMƠ"

13. "Լƛ ƛMƖƧƬƛƊ ƬЄ ƖMƤƖƊЄ ƦЄƧƁƛԼƛƦ ƛԼ ƛƁƖƧMƠ"

Ha recibido 20 puntos

Vótalo:

"ƲƝ ƛMƖƓƠ ЄƧ ƛƢƲЄԼ ƢƲЄ ƛƊƖƔƖƝƛ ƧƖЄMƤƦЄ ƇƲáƝƊƠ ƧЄ ԼЄ ƝЄƇЄƧƖƬƛ"

14. "ƲƝ ƛMƖƓƠ ЄƧ ƛƢƲЄԼ ƢƲЄ ƛƊƖƔƖƝƛ ƧƖЄMƤƦЄ ƇƲáƝƊƠ ƧЄ ԼЄ ƝЄƇЄƧƖƬƛ"

Ha recibido 20 puntos

Vótalo:

Bienvenido

Con las Listas de 20minutos.es puedes crear tu propio top y leer y votar los del resto de usuarios. Ver más

Crear una nueva lista

Encuentra una lista al azar

Busca una lista

Conectados recientemente

Comentarios
Haz tu comentario aquí

© 2013-2017 - Listas de 20minutos.es | Ir a la versión móvil