Versión impresa

Debuxos e cadros de Castelao

Debuxos e cadros de Castelao

  • Lista creada por bolboreta_na_lúa.
  • Publicada el 23.01.2012 a las 13:39h.
  • Clasificada en la categoría Cultura.
  • La lista SI admite nuevos comentarios.
  • La lista SI admite que sus elementos sean votados.
  • La lista NO admite que otros usuarios añadan nuevos elementos.

Avatar de bolboreta_na_lúa

Último acceso 20.06.2013

Perfil de bolboreta_na_lúa

  • Las estadísticas del usuario se mostrarán en los próximos días.

Ver el perfil de bolboreta_na_lúa

Acciones de la lista

Castelao nace o 30 de xaneiro de 1886 en Rianxo, xusto o día no que nós conmemoramos a Paz, e morrerá o 7 de xaneiro de 1950 en Bós Aires.

Castelao foi un intelectual comprometido coa terra e co país. Na súa persoa reuníanse as facetas de narrador, ensaísta, dramaturgo, debuxante e político galego, chegando a ser a figura máis importante da cultura galega do século XX.

Foi homenaxeado co segundo Día das Letras Galegas, no ano 1964.

Estudou medicina pero confesaba: "Fíxenme médico por amor a meu pai, non exerzo a profesión por amor á humanidade".

Durante os seus anos na universidade agroma tamén o seu interese polo debuxo e a pintura, e en especial pola caricatura, ademais de pola música, posto que tocaba na tuna. En 1908 expuxo os seus debuxos en Madrid e comezou a colaborar coa revista viguesa Vida Gallega. Entre 1909 e 1910 fixo un curso de doutorado en Madrid e participou nos II e III Salón Nacional de Humoristas, á vez que colaboraba como ilustrador con El Cuento Semanal. Tamén en 1909 consegue unha medalla de ouro na Exposición Rexional Galega de Santiago, co tríptico Unha festa na aldea.

De volta en Rianxo, comeza a participar na vida política local dentro do Partido Conservador local, liderado polo seu pai, e é neste período cando colabora con Xosé Arcos, Eduardo Dieste e outros na fundación do semanario El Barbero Municipal (1910–1914), no que publicou as súas primeiras caricaturas e escribiu atacando o réxime caciquil galego, personificado en Manuel Viturro Posse, secretario daquela da Deputación Provincial. Segundo José Antonio Durán asinou algúns comentarios breves cos pseudónimos de Maquis e Asieumedre.

Dá a súa primeira conferencia en marzo de 1911, en Vigo, falando sobre a caricatura e ao longo dos anos seguintes realiza exposicións das súas caricaturas en diversas cidades galegas. O 15 de febreiro de 1912, presenta en Ourense a súa primeira exposición individual. Durante esta época colaborou con El Liberal, La Tribuna, El Parlamentario, El Gran Bufón, Mi Tierra, Suevia, La Voz de Galicia de Bos Aires, publicacións que axudaron a popularizar as súas caricaturas. Nese mesmo ano adheriuse ao movemento Liga Agraria de Acción Gallega, dirixido por Basilio Álvarez.

En 1916 nacen na Coruña as Irmandades da Fala, da man de Antón Vilar Ponte. Castelao ingresa nas Irmandades xa nese primeiro ano e promoveu a constitución dunha delegación local en Pontevedra, actuando tamén como delegado nas Asambleas Nacionalistas que se celebraron posteriormente. Do mesmo xeito, colabora asiduamente n' A Nosa Terra, voceiro das Irmandades. En 1918 comezou a colaborar co xornal madrileño El Sol, ata 1922.

En 1920, Vicente Risco, Otero Pedrayo e outros fundan a revista Nós, da que Castelao foi Director Artístico a partir de marzo de 1923. Ó redor de Nós xermolou a vida política e cultural de Galiza ata a súa desaparición en 1936. En marzo dese ano 1920 inaugúrase na Coruña a súa exposición Nós, con 49 debuxos e un autorretrato; tamén se presentou en Madrid e en Ourense e, xa en 1921 e seguintes, noutras cidades galegas e mais en Barcelona. Esta exposición foi publicada como álbum en 1931. Á parte do que representou para el mesmo desde o punto de vista artístico e de recoñecemento público, a Exposición Nós deu pé a numerosas conferencias e actos culturais ó seu redor nas cidades onde se presentou. No caso da presentación en Santiago, en 1924, serviu de feito para o recoñecemento oficial do Seminario de Estudos Galegos (fundado o ano anterior), coa presenza do máis selecto da intelectualidade galega e do propio arcebispo de Santiago, Manuel Lago.

NÓS

"O álbum Nós foi moito máis que un evento de arte. Foi o redescobrimento de un pobo, que leva o drama de vivir ás costas. Foi unha campanada, a máis forte e a máis fonda, que se deu na conciencia colectiva. Foi un estremecimento social que viría destinado a soerguer o esprito de Galicia".

Valentín Paz Andrade.

Entre 1924 e 1925 publica no diario Galicia (fundado en 1922 e dirixido por Paz Andrade) unha viñeta diaria e algúns textos. En 1926 pecha Galicia e publica as súas viñetas en Faro de Vigo e os textos, as cousas, en El Pueblo Gallego. En total, entre 1926 e 1927 publica 36 cousas, que se repiten noutros medios (como na revista Céltiga ou Alma Gallega). Cabe destacar tamén nesta época as portadas e ilustracións que crea para diferentes publicacións, como Oraciós campesiñas, de Eladio Rodríguez; Vento mareiro ou Na noite estrelecida de Ramón Cabanillas.

Coa chegada da República e a fundación do Partido Galeguista, sumarase ao Castelao artista o Castelao político. Nas eleccións do 1936 é reelexido deputado e dirixe a campaña a prol do Estatuto de Galiza. O golpe do estado contra o goberno da república cólleo en Madrid. Nos anos da guerra comprometeuse enteiramente coa defensa da legalidade republicana. É a época dunha maior radicalización do antifascismo e do sentimento patriótico en Castelao, que se reflicte nos álbums de guerra (Galiza Mártir, Atila en Galiza, Milicianos), de grande difusión internacional.

Castelao vive e sofre de cerca a Guerra Civil española,que acontece entre os anos 1931 e 1936. A Guerra Civil Española foi un conflito bélico que se desenvolveu tralo fracaso do golpe de estado dun sector do exército contra o goberno lexítimo da segunda República Española, e que durou do 18 de xullo de 1936 até o 1 de abril de 1939, concluíndo coa vitoria do bando rebelde e coa instauración dunha ditadura de carácter fascista pero con trazos propios, coñecida como Franquismo. Este decretaría a fin do estado da guerra no ano 1948.

É tamén durante estes primeiros anos da guerra cando publica os seus tres álbums da guerra: Galicia mártir (Valencia, febreiro de 1937), Atila en Galicia (València, xullo de 1937) e Milicianos (Nova York, agosto de 1938). Nos álbums maniféstase a carraxe de Castelao contra o fascismo e a exaltación do heroísmo dos loitadores e dos mártires a prol da liberdade. Castelao sentiu fondamente tódolos acontecementos da Guerra Civil española e maila represión, na que perdeu grandes amizades coma Alexandre Bóveda ademais de dous curmáns, José Losada Castelao e Manuel Rodríguez Castelao, no asalto do bou Eva.


GALICIA MÁRTIR
“Aos Galegos que andan polo mundo:
Estas estampas, arrincadas da miña propia dor, van dirixidas a vós que sempre amáchedes a liberdade e sodes a única reserva que nos queda para reconstruir o fogar desfeito.”
Castelao
Valencia, Febreiro de 1937

ATILA EN GALICIA

“Moitas veces os mártires crean mundos que os herois nin tan sequera son capaces de concebir. E na Miña Terra complirase a vontade dos mártires.”
Castelao
Valencia, Xulio de 1937

MILICIANOS
“Estas estampas relembran os primeiros meses de guerra cando a heroica tolería do pobo coutou a marcha dos militares e dounos tempo para crear o Exército da República.”
Castelao
New York, Agosto 1938

En 1939, en Nova Iorque, debuxa a serie dos doce Debuxos de negros que xa comezara nunha viaxe a Cuba. Está adicada ás minorias étnicas de New York e ao pobo de Cuba.

En 1940 e 1941, Castelao debuxa a obra CEGOS: os meus compañeiros é unha serie de catro debuxos a lapis sobre papel realizada por Castelao en Bos Aires, nos anos 1940 e 1941. Consérvanse no Museo de Pontevedra.

Recollen diferentes escenas de personaxes cegos, unha temática que Castelao reflectiu repetidamente na súa obra gráfica, condicionada seguramente polos propios problemas de vista do autor que o deixaron case cego a el mesmo nos últimos anos da súa vida . Nos catro debuxos represéntanse as figuras dos cegos en primeiro plano, en grandes dimensións e ocupando practicamente toda a superficie, sobre uns fondos de paisaxes galegas tradicionais nas que, cando hai persoas, quedan reducidas a pequenas figuras que non interfiren cos protagonistas.

Non cabe estrañarse da censura que estableceu o goberno de Franco sobre toda a obra de Castelao. Especialmente significativa é a nota que a Dirección Xeral de Prensa envía aos xornais para advertirlles do tratamento que debían dar á noticia do pasamento:

"Habiendo fallecido en Buenos Aires el político republicano y separatista gallego Alfonso Rodríguez Castelao se advierte lo siguiente: La noticia de su muerte se dará en páginas interiores y a una columna. Caso de insertar fotografía, esta no deberá ser de ningún acto políltico. Se elogiarán únicamente del fallecido sus características de humorista, literato y caricaturista. Se podrá destacar su personalidad política, siempre y cuando se mencione que aquella fue errada y que se espera de la misericordia de Dios el perdón de sus pecados. De su actividad literaria y artística no se hará mención alguna del libro "Sempre en Galiza" ni de los álbumes de dibujos de la guerra civil. Cualquier omisión de estas instrucciones dará lugar al correspondiente expediente".


Fontes: http://onosobradoiro.blogspot.com/2011/01/castelao-e-guerra-civil.html, http://gl.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Daniel_Rodr%C3%ADguez_Castelao

Estos son los elementos de la lista. ¡Vota a tus favoritos!

En Galiza non se pide nada. Emígrase (NÓS)

1. En Galiza non se pide nada. Emígrase (NÓS)

En Galiza non se pide nada. Emígrase

Ha recibido 376 puntos

Vótalo:

A nosa Terra non é nosa, rapaces (NÓS)

2. A nosa Terra non é nosa, rapaces (NÓS)

Ha recibido 309 puntos

Vótalo:

A derradeira lección do mestre (GALICIA MÁRTIR)

3. A derradeira lección do mestre (GALICIA MÁRTIR)

Ha recibido 305 puntos

Vótalo:

- Así aprenderán a non ter ideas (GALICIA MÁRTIR)

4. - Así aprenderán a non ter ideas (GALICIA MÁRTIR)

Ha recibido 291 puntos

Vótalo:

Non enterran cadáveres; enterran semente (GALICIA MÁRTIR)

5. Non enterran cadáveres; enterran semente (GALICIA MÁRTIR)

Ha recibido 272 puntos

Vótalo:

Denantes morta que aldraxada (ATILA)

6. Denantes morta que aldraxada (ATILA)

Ha recibido 242 puntos

Vótalo:

¡ Cánto pesa e como fede! (NÓS)

7. ¡ Cánto pesa e como fede! (NÓS)

Ha recibido 213 puntos

Vótalo:

- Pra que ergan o puño!... (ATILA)

8. - Pra que ergan o puño!... (ATILA)

Ha recibido 204 puntos

Vótalo:

Queiman, rouban e aseinan no teu nome! (GALICIA MÁRTIR)

9. Queiman, rouban e aseinan no teu nome! (GALICIA MÁRTIR)

Ha recibido 189 puntos

Vótalo:

- Cobardes! Asesinos! (GALICIA MÁRTIR)

10. - Cobardes! Asesinos! (GALICIA MÁRTIR)

Ha recibido 179 puntos

Vótalo:

- Arriba os probes do mundo! (GALICIA MÁRTIR)

11. - Arriba os probes do mundo! (GALICIA MÁRTIR)

Ha recibido 163 puntos

Vótalo:

Todo pol-a patria, a relixión e a familia (ATILA)

12. Todo pol-a patria, a relixión e a familia (ATILA)

Todo pol-a patria, a relixión e a familia

Ha recibido 144 puntos

Vótalo:

Superviventes (GALICIA MÁRTIR)

13. Superviventes (GALICIA MÁRTIR)

Ha recibido 139 puntos

Vótalo:

O que sinto eu é que algún que maltratou a miña nai morra denantes que eu chegue a home (NÓS)

14. O que sinto eu é que algún que maltratou a miña nai morra denantes que eu chegue a home (NÓS)

Ha recibido 133 puntos

Vótalo:

- Eu non quería morrer alá. ¿Sabe, miña nai? (NÓS)

15. - Eu non quería morrer alá. ¿Sabe, miña nai? (NÓS)

Ha recibido 127 puntos

Vótalo:

- ¡Qué lástema de bois! (NÓS)

16. - ¡Qué lástema de bois! (NÓS)

Contra o toreo

Ha recibido 123 puntos

Vótalo:

A loitar pol-o fillo (MILICIANOS)

17. A loitar pol-o fillo (MILICIANOS)

Ha recibido 121 puntos

Vótalo:

No fondo do mar (ATILA)

18. No fondo do mar (ATILA)

Ha recibido 119 puntos

Vótalo:

Centella matase o cacique

19. Centella matase o cacique

- E si unha centella matase ô ladrón do cacique ¿tí que dirías?
- Pois...eu diría que morreu de morte natural.

Ha recibido 107 puntos

Vótalo:

Algunha vez chegan tarde (ATILA)

20. Algunha vez chegan tarde (ATILA)

Ha recibido 107 puntos

Vótalo:

-E meu irmanciño terá que saír da Terra para ganal-o pan? (NÓS)

21. -E meu irmanciño terá que saír da Terra para ganal-o pan? (NÓS)

Ha recibido 105 puntos

Vótalo:

Cousas da vida

22. Cousas da vida

- Uns din que si, outro que non; uns din que para riba e outros din que para baixo. Y -eu quero saber d´unha vez se somos ou non somos.

Ha recibido 102 puntos

Vótalo:

O paraiso feixista (ATILA)

23. O paraiso feixista (ATILA)

Ha recibido 91 puntos

Vótalo:

Dez mil reás

24. Dez mil reás

- ¿Cómo facerá Don Fulano pra ganar dez mil reás e aforrar cen mil?

Ha recibido 86 puntos

Vótalo:

- Na cadea dan de comer; pero teríamos que facer algún mal par irmos á cadea (NÓS)

25. - Na cadea dan de comer; pero teríamos que facer algún mal par irmos á cadea (NÓS)

Ha recibido 83 puntos

Vótalo:

- E para qué qués largar da Terra? ¿Non temos pan no forno? (NÓS)

26. - E para qué qués largar da Terra? ¿Non temos pan no forno? (NÓS)

Ha recibido 82 puntos

Vótalo:

Castigo menor (ATILA)

27. Castigo menor (ATILA)

Ha recibido 79 puntos

Vótalo:

- Van a matarnos, pero venceremos (GALICIA MÁRTIR)

28. - Van a matarnos, pero venceremos (GALICIA MÁRTIR)

Ha recibido 78 puntos

Vótalo:

A noite do cacique

29. A noite do cacique

A noite do cacique

Ha recibido 77 puntos

Vótalo:

Esta dor non se cura con resiñación (GALICIA MÁRTIR)

30. Esta dor non se cura con resiñación (GALICIA MÁRTIR)

Ha recibido 73 puntos

Vótalo:

- ¿Qué comerá o rei? (NÓS)

31. - ¿Qué comerá o rei? (NÓS)

Ha recibido 73 puntos

Vótalo:

O neno das piñas

32. O neno das piñas

Ha recibido 67 puntos

Vótalo:

Arenga (MILICIANOS)

33. Arenga (MILICIANOS)

Ha recibido 66 puntos

Vótalo:

Asi procedian (MILICIANOS)

34. Asi procedian (MILICIANOS)

Ha recibido 66 puntos

Vótalo:

"Los Negros de América"

35. "Los Negros de América"

Ilustración de Castelao para o libro "Los Negros de América"

Ha recibido 66 puntos

Vótalo:

A familia do cego (Cegos: os meus compañeiros)

36. A familia do cego (Cegos: os meus compañeiros)

Representa un home de mediana idade coa súa dona e dúas fillas, pedindo esmola.

Ha recibido 66 puntos

Vótalo:

Decías que eras probe e tiñas unha vaca, eh? (NÓS)

37. Decías que eras probe e tiñas unha vaca, eh? (NÓS)

Ha recibido 65 puntos

Vótalo:

Matáronlle o fillo (ATILA)

38. Matáronlle o fillo (ATILA)

Ha recibido 64 puntos

Vótalo:

¡ Un padrenostiño para que Deus nos liberte da xusticia!(NÓS)

39. ¡ Un padrenostiño para que Deus nos liberte da xusticia!(NÓS)

Ha recibido 63 puntos

Vótalo:

- ¿Por qué no habla castellano, señor Pedro? (NÓS)

40. - ¿Por qué no habla castellano, señor Pedro? (NÓS)

Ha recibido 63 puntos

Vótalo:

- Non quero ir porque o escolante pégame e a escola cheira que fede (NÓS)

41. - Non quero ir porque o escolante pégame e a escola cheira que fede (NÓS)

Ha recibido 63 puntos

Vótalo:

Debuxos de negros 4

42. Debuxos de negros 4

Ha recibido 62 puntos

Vótalo:

- E este é o mundo que fixo Deus? (NÓS)

43. - E este é o mundo que fixo Deus? (NÓS)

Ha recibido 62 puntos

Vótalo:

¡ Non me fan xusticia, Señor! (NÓS)

44. ¡ Non me fan xusticia, Señor! (NÓS)

Ha recibido 60 puntos

Vótalo:

- Eu bebo para afogal-as penas; mais as condanadas aboidan (NÓS)

45. - Eu bebo para afogal-as penas; mais as condanadas aboidan (NÓS)

Ha recibido 59 puntos

Vótalo:

Abogado

46. Abogado

- E non habendo caciques ¿porqué vou estudiar para abogado?

Ha recibido 57 puntos

Vótalo:

Caciques-Goberno

47. Caciques-Goberno

- Yo digo que los caciques no son representantes del Gobierno; el Gobierno es el representante de los caciques.

Ha recibido 54 puntos

Vótalo:

Rías

48. Rías

- Din que non hay rías máis bonitas que as nosas.
- Pero xa non teñen peixes.

Ha recibido 53 puntos

Vótalo:

Deixa raíces na Terra. Volverá. (NÓS)

49. Deixa raíces na Terra. Volverá. (NÓS)

Ha recibido 53 puntos

Vótalo:

- A túa filla xa será unha moza, eh? (NÓS)

50. - A túa filla xa será unha moza, eh? (NÓS)

Ha recibido 52 puntos

Vótalo:

A felicidade (NÓS)

51. A felicidade (NÓS)

Ha recibido 52 puntos

Vótalo:

Cousas de nenos

52. Cousas de nenos

-Teu pai e mail-o meu estan a mal desque foi iso das elencións...
- ¿Porqué haberá elencións?

Ha recibido 50 puntos

Vótalo:

Contribución

53. Contribución

- Eu son un desgraciado por pagar tanta contribución
- Máis desgraciado son eu por non pagar ningunha

Ha recibido 49 puntos

Vótalo:

O fracasado da emigración (NÓS)

54. O fracasado da emigración (NÓS)

Ha recibido 48 puntos

Vótalo:

Non soñan máis que cando durmen (NÓS)

55. Non soñan máis que cando durmen (NÓS)

Ha recibido 48 puntos

Vótalo:

¡ Un padrenostiño pol-os que morreron en Oseira, Nebra e Sofán! (NÓS)

56. ¡ Un padrenostiño pol-os que morreron en Oseira, Nebra e Sofán! (NÓS)

Ha recibido 47 puntos

Vótalo:

A tola do monte (Nós)

57. A tola do monte (Nós)

Ha recibido 47 puntos

Vótalo:

-¿E que tal os rapaces? (NÓS)

58. -¿E que tal os rapaces? (NÓS)

Ha recibido 47 puntos

Vótalo:

Non é leite o que mamá o rapaz; é sangue (NÓS)

59. Non é leite o que mamá o rapaz; é sangue (NÓS)

Ha recibido 47 puntos

Vótalo:

Os mártires serás santos (ATILA)

60. Os mártires serás santos (ATILA)

Ha recibido 46 puntos

Vótalo:

- Para tocal-a gaita compren máis folgos que para tocal-a guitarra (NÓS)

61. - Para tocal-a gaita compren máis folgos que para tocal-a guitarra (NÓS)

Ha recibido 46 puntos

Vótalo:

- Ós señoritos non lles gusta a choiva (NÓS)

62. - Ós señoritos non lles gusta a choiva (NÓS)

Ha recibido 44 puntos

Vótalo:

Prólogo 2 (NÓS)

63. Prólogo 2 (NÓS)

Non lle poñades chatas á obra namentras no se remata.
O que pense que vai mal que traballe n´ela; hay sitio para todos.

Ha recibido 43 puntos

Vótalo:

Pola liberdade (MILICIANOS)

64. Pola liberdade (MILICIANOS)

Ha recibido 43 puntos

Vótalo:

Cegos á porta da ermida (Cegos: os meus compañeiros)

65. Cegos á porta da ermida (Cegos: os meus compañeiros)

Representa dous cegos, un acompañado da súa filla, pedindo esmola baixo o arco da porta dunha ermida, no transcurso dunha romaría.

Ha recibido 43 puntos

Vótalo:

Os esclavos do fisco (NÓS)

66. Os esclavos do fisco (NÓS)

Ha recibido 43 puntos

Vótalo:

- O escolante díxonos que o mundo é redondo ¿Ti créelo? (NÓS)

67. - O escolante díxonos que o mundo é redondo ¿Ti créelo? (NÓS)

Ha recibido 43 puntos

Vótalo:

Debuxos de negros 2

68. Debuxos de negros 2

Ha recibido 42 puntos

Vótalo:

Cando faltaban fusiles (MILICIANOS)

69. Cando faltaban fusiles (MILICIANOS)

Ha recibido 42 puntos

Vótalo:

As sardiñas volverían se os gobernos quixesen (NÓS)

70. As sardiñas volverían se os gobernos quixesen (NÓS)

Ha recibido 40 puntos

Vótalo:

- Baixade, cobardes! (MILICIANOS)

71. - Baixade, cobardes! (MILICIANOS)

Ha recibido 39 puntos

Vótalo:

Prólogo 1 (NÓS)

72. Prólogo 1 (NÓS)

Ha recibido 39 puntos

Vótalo:

Non son os pastores de Belén; son labregos que van pagal-os foros (NÓS)

73. Non son os pastores de Belén; son labregos que van pagal-os foros (NÓS)

Ha recibido 39 puntos

Vótalo:

Na veira do Miño (NÓS)

74. Na veira do Miño (NÓS)

Ha recibido 39 puntos

Vótalo:

Autocaricatura

75. Autocaricatura

- ¡Qué vai sere de min sen caciques!...

Ha recibido 38 puntos

Vótalo:

Debuxos de negros 1

76. Debuxos de negros 1

Ha recibido 38 puntos

Vótalo:

Moza con carabuxa

77. Moza con carabuxa

Ha recibido 38 puntos

Vótalo:

Praia

78. Praia

Ha recibido 38 puntos

Vótalo:

Como na parábola de Pieter Brueghel (Cegos: os meus compañeiros)

79. Como na parábola de Pieter Brueghel (Cegos: os meus compañeiros)

Representa un cego guiando a outro cego, ámbolos dous de idade avanzada. Fai referencia a un cadro de Pieter Brueghel o Vello (1525/1530 - 1569), pintor flamengo, titulado Parábola dos cegos (1568), que se conserva na Pinacoteca Copodimonte, de Nápoles. O título da obra recolle a parábola de... Ver mas
Representa un cego guiando a outro cego, ámbolos dous de idade avanzada.
Fai referencia a un cadro de Pieter Brueghel o Vello (1525/1530 - 1569), pintor flamengo, titulado Parábola dos cegos (1568), que se conserva na Pinacoteca Copodimonte, de Nápoles. O título da obra recolle a parábola de Cristo dirixida ós Fariseos: "Son cegos que guían a outros cegos. Pero se un cego guía a outro cego, os duos caerán nun pozo" . Castelao coñeceu este cadro (unha copia de Brueghel o Novo no Museo do Louvre) durante a viaxe que realizou por Europa en 1921. No diario que escribiu durante a viaxe (Diario 1921), nas anotacións correspondentes ó 25 de febreiro, tras visita-lo Louvre e o Museo de Luxemburgo (tamén en París), pegou unha postal do cadro e describe así a consideración que tiña a Brueghel:
En troques, velaí está ise cadro de Brueghel. ¿Poderían Boccioni, Carrá, Russolo, Bala, Severini, Picasso, Braque, Deraim, Metzinger, Delauny, Valensi, Russell, Wrihgt, Vlaminck, etc., todos iles xuntos, faguer unha obra de arte coma isa? Non falo xa de Picabia e os seus, por non tomalos en consideración.

Ha recibido 37 puntos

Vótalo:

Chora porque o cacique deixouno a pedir (NÓS)

80. Chora porque o cacique deixouno a pedir (NÓS)

Ha recibido 36 puntos

Vótalo:

Evasión (ATILA)

81. Evasión (ATILA)

Ha recibido 35 puntos

Vótalo:

¡ Qué San Roquiño nos liberte de médicos, abogados e boticarios ! (NÓS)

82. ¡ Qué San Roquiño nos liberte de médicos, abogados e boticarios ! (NÓS)

Caciquismo

Ha recibido 35 puntos

Vótalo:

¡Ay, meu homiño, e qué bonito vas co traxe das romerías! (NÓS)

83. ¡Ay, meu homiño, e qué bonito vas co traxe das romerías! (NÓS)

Ha recibido 35 puntos

Vótalo:

Debuxos de negros 7

84. Debuxos de negros 7

Ha recibido 35 puntos

Vótalo:

A Ría

85. A Ría

Ha recibido 35 puntos

Vótalo:

Os cegos

86. Os cegos

Ha recibido 34 puntos

Vótalo:

- Irmán! (MILICIANOS)

87. - Irmán! (MILICIANOS)

Ha recibido 34 puntos

Vótalo:

- Foi seu fillo para Cuba e o seu neto para Melilla (NÓS)

88. - Foi seu fillo para Cuba e o seu neto para Melilla (NÓS)

Emigración

Ha recibido 34 puntos

Vótalo:

Aceite de ricino

89. Aceite de ricino

- Supoñamos que o aceite de ricino sea bo; pero ¿teño en oblida de decir que sabe ben?

Ha recibido 33 puntos

Vótalo:

- Xa saberás que aquelo que tiña o cacique non era cáncer... (NÓS)

90. - Xa saberás que aquelo que tiña o cacique non era cáncer... (NÓS)

Ha recibido 33 puntos

Vótalo:

O cego (1913)

91. O cego (1913)

Ha recibido 32 puntos

Vótalo:

Rotación

92. Rotación

- ¿E se ô dal-a volta a terra caese a y-auga do mar enriba do sol?

Ha recibido 30 puntos

Vótalo:

Eisi seria Hespaña (MILICIANOS)

93. Eisi seria Hespaña (MILICIANOS)

Ha recibido 30 puntos

Vótalo:

E que o seu brazo somentes sirva para guindar arbres!... (NÓS)

94. E que o seu brazo somentes sirva para guindar arbres!... (NÓS)

Ha recibido 30 puntos

Vótalo:

Cimeterio mariñeiro

95. Cimeterio mariñeiro

Ha recibido 29 puntos

Vótalo:

Vello federal (MILICIANOS)

96. Vello federal (MILICIANOS)

Ha recibido 29 puntos

Vótalo:

A verdade (NÓS)

97. A verdade (NÓS)

Ha recibido 28 puntos

Vótalo:

O cego (Cegos: os meus compañeiros)

98. O cego (Cegos: os meus compañeiros)

Representa un home cego relativamente novo, axeonllado e pedindo esmola.

Ha recibido 27 puntos

Vótalo:

Este é o Deus dos feixistas (GALICIA MÁRTIR)

99. Este é o Deus dos feixistas (GALICIA MÁRTIR)

Ha recibido 27 puntos

Vótalo:

- Eiqui queda un fusil (MILICIANOS)

100. - Eiqui queda un fusil (MILICIANOS)

Ha recibido 27 puntos

Vótalo:

Érguete, pelegrín, que o paxaro da morte está enriba de ti (NÓS)

101. Érguete, pelegrín, que o paxaro da morte está enriba de ti (NÓS)

Ha recibido 27 puntos

Vótalo:

O cego de Taragoña (1929)

102. O cego de Taragoña (1929)

Ha recibido 26 puntos

Vótalo:

Dous vellos amigos: os foros e as ablatas (NÓS)

103. Dous vellos amigos: os foros e as ablatas (NÓS)

Ha recibido 26 puntos

Vótalo:

O enfeitizado (NÓS)

104. O enfeitizado (NÓS)

Ha recibido 26 puntos

Vótalo:

A cega que canta para mantel-os fillos (NÓS)

105. A cega que canta para mantel-os fillos (NÓS)

Ha recibido 26 puntos

Vótalo:

Por iso se papai vivise non lle gustaría que mamai casase con outro (NÓS)

106. Por iso se papai vivise non lle gustaría que mamai casase con outro (NÓS)

Ha recibido 25 puntos

Vótalo:

Debuxos de negros 6

107. Debuxos de negros 6

Ha recibido 24 puntos

Vótalo:

Antitanquista (MILICIANOS)

108. Antitanquista (MILICIANOS)

Ha recibido 23 puntos

Vótalo:

Debuxos de negros 10

109. Debuxos de negros 10

Ha recibido 22 puntos

Vótalo:

Tímpano da igrexa de Sta. Columba, de Rianxo

110. Tímpano da igrexa de Sta. Columba, de Rianxo

Ha recibido 21 puntos

Vótalo:

Debuxos de negros 8

111. Debuxos de negros 8

Ha recibido 21 puntos

Vótalo:

Debuxo de negros 9

112. Debuxo de negros 9

Ha recibido 20 puntos

Vótalo:

Mendiño

113. Mendiño

Ha recibido 20 puntos

Vótalo:

Paraño

114. Paraño

Ha recibido 20 puntos

Vótalo:

Debuxos de negros 13

115. Debuxos de negros 13

Ha recibido 19 puntos

Vótalo:

Debuxos de negros 3

116. Debuxos de negros 3

Ha recibido 18 puntos

Vótalo:

Debuxos de negros 12

117. Debuxos de negros 12

Ha recibido 18 puntos

Vótalo:

O probe Xan (NÓS)

118. O probe Xan (NÓS)

Ha recibido 17 puntos

Vótalo:

Os cegos ainda viven da caridade (NÓS)

119. Os cegos ainda viven da caridade (NÓS)

Ha recibido 16 puntos

Vótalo:

Debuxos de negros 5

120. Debuxos de negros 5

Ha recibido 16 puntos

Vótalo:

Manolo Quiroga (1919)

121. Manolo Quiroga (1919)

Ha recibido 16 puntos

Vótalo:

Debuxos de negros 11

122. Debuxos de negros 11

Ha recibido 11 puntos

Vótalo:

Bienvenido

Con las Listas de 20minutos.es puedes crear tu propio top y leer y votar los del resto de usuarios. Ver más

Crear una nueva lista

Encuentra una lista al azar

Busca una lista

Conectados recientemente

Comentarios
Haz tu comentario aquí

© 2013-2017 - Listas de 20minutos.es | Ir a la versión móvil